Clicks207
Stano Kobella

Berte si Len postupne Deň za dňom

8. decembra 2021

Chcem povzbudiť každého, aby ste si brali len postupne deň za dňom, v týchto dňoch. Bezprecedentné a všetka Pravda a všetky lži, ktoré stále ešte majú byť Odhalené, počas tejto doby, budú neuveriteľné a šokujúce.

Môžem vás uistiť, že pre mňa je už i tá malá troška, ktorú poznám, neuveriteľná a šokujúca. Nemôžem uveriť, že nám tak veľmi klamali a to už od nášho narodenia, ako to s nami zdieľal aj Brat Jonatán Kleck. Buďte pripravení a pohotoví, pretože ešte oveľa viac Pravdy príde, pretože to boli lži za lžami, za lžami a ešte za ďalšími lžami. Pamätajte, že sme v tomto všetci, dokým sme stále nažive. Všetci sme boli zvedení a klamaní. Musíme sa teraz zastávať Pravdy a Spravodlivosti, toho čo je Správne a Dobré, ako deti Svetla.

Musíme sa pripravovať Duchovne, na všetku tú Pravdu i na všetky tie lži. Je normálne sa rozrušiť a mať rôzne pocity, reakcie na všetky tie lži a na všetku Pravdu. Nezáleží na vašich pocitoch a vašich reakciách, len si držte Vieru a choďte k JEŽIŠOVI. On Pozná, On Rozumie. Nikto nás nepozná lepšie ako Ježiš a Nikto nám nemôže Pomôcť a Previesť nás cez toto, okrem Samotného Ježiša. On nás Miluje a Stará sa o nás. My sme Jeho deti Svetla. Bývali sme deťmi tmy, ale už viac nimi Nie sme.

To Bezprecedentné, Odhaľovanie ďalšej Pravdy a lží, pôjde stále ďalej. Všetci tomu budeme lepšie rozumieť, skôr či neskôr. Ježiš Úplne Riadi. Jeho Vôľa, Bude Učinená na Zemi, ako je od Počiatku, Založenia sveta. Jeho Prisľúbenia Nikdy Nezlyhávajú. Boli sme klamaní mnohými cestami a premnohými ľuďmi a bude nás to šokovať a prebudí to mnohých spáčov do Reality. Veľké Duchovné Prebudenie je nadosah ruky. To je všetko, čo mi Ježiš Odhaľuje a Rozpráva mi a On Osobne ma aj Pripravuje. Podelil sa so mnou už aj o budúcnosti. Začnem novú kapitolu s novým začiatkom v mojej Knihe Života. On má stále nejaký Plán a Účel s nami. Len sa Ho musíme Pýtať a pracovať na našom Osobnom Vzťahu Lásky S Ním. Máme za to našu vlastnú zodpovednosť. Nesmieme dovoliť nikomu zlákať nás Preč Od Ježiša so lžami. Musíme Zostávať S Ježišom a Jedine S Ním. Poučme sa hodnotné lekcie z tohto všetkého. Nedôverujte Nikomu okrem Ježišovi a Nenasledujte nikoho okrem Ježiša.

Pamätajte, že ľudia nám klamali. Nie je to o Náboženstve, o mŕtvych náboženských praktikách, ale o našom Vzťahu Lásky S Ježišom a o Kráčaní S Ním v Jednote, každý deň, postupnými krokmi. Samotný Ježiš nás Usmerňuje a Vedie, aby sme boli v Jeho Dokonalej Vôli. Berte si len postupne deň za dňom. Budete už vedieť prečo. To Bezprecedentné a Odhaľovanie sa všetkej Pravdy a všetkých lží, ide presiahnuť ľudské chápanie. Pravda Oslobodzuje a niekedy Pravda aj ubližuje, ale ona je Dobrá, potom budeme Skutočne Slobodní. Víťazstvo je vždy Zaistené S Ježišom. Budeme Víťaznými Premožiteľmi. Všetka Sláva Ježišovi, nášmu Abba Otcovi, Ktorý nás Miluje a Stará sa o nás. Umožnime Ježišovi byť našou Prvou Láskou a Milujme jeden druhého a buďme v Pokoji.

Tiež môžem zdieľať mnoho vecí o Prejavovaniach sa toho BEZPRECEDENTNÉHO. Bolo mi to Dané Vopred Ježišom, a taktiež bratovi Jonatánovi Kleckovi. Ježiš Prejavil ono Bezprecedentné mnohokrát. Keby sa s tým teraz podelím, potom by som to Bezprecedentné dala preč, pretože je to veľmi, veľmi zrejmé, keď to spoznáte. Čakajte Trpezlivo, MODLITE SA a Držte si Vieru. Buďte v Pokoji. Berte si len jeden deň v čase. PRAVDA BUDE ROZPRÁVAŤ SAMA ZA SEBA.

Ježiš Žehnaj každého a drž nás v bezpečí v tomto čase.
(Kristína Boshoffová.)

„Daniel odpovedal a riekol: ‚POŽEHNANÉ buď MENO BOŽIE NAVEKY VEKOV, Lebo Múdrosť a Moc sú JEHO. 21 A ON MENÍ Časy a Doby; ZOSADZUJE Kráľov a Dosadzuje kráľov; DÁVA Múdrosť múdrym A Poznanie tým, ktorí majú porozumenie. 22 ZJAVUJE Hlboké a Tajné Veci; POZNÁ čo je vo tme, A SVETLO PREBÝVA S NÍM.‘“ Daniel 2:20-22

„Lebo Nič nie je Tajné, čo Nebude Odhalené, Ani nič Skryté, čo Nebude Známe a Príde to na Svetlo.“ Lukáš 8:17.


youtube.com/watch?v=7TQ3gXj268A
Public domain