Clicks1.2K
Libor Halik
3

Sv. Pelagie Rjazaňská prorokovala o naší době i Antikristu 2.část

1) Povedala, že sa nemôžeme modliť za tých, ktorí dali spáliť telá svojich príbuzných, ani za spálených! 2) Zle bude s celým rodom! 3) Spaľovanie tiel ( t.j. pohreb žehom, kremácia) – to nie je ani hriech, ale samotná služba satanovi (samo posluhovanie satanovi)... 4) Bude veľké súženie, keď služobníci antikrista budú brať veriacim jedlo, prácu, dôchodok...5) Bude stonanie, plač, a mnoho iného... 6) Mnohí budú umierať, a ostanú len silní vo viere, ktorých Boh vyjme, a dožijú do Jeho druhého príchodu. (L: buď myslí příchodu, kdy JK zabije Antikrista, či tito lidé budou žít skoro 1000 let jako ti předpotopní) 7) Keď Pán dovolí, antikristovi zjaviť sa na zemi (L: stalo se po 2.vatikánském koncilu, když se Antikrist při něm počal a po něm narodil), potom väčšina duchovenstva okamžite prestúpi na inú vieru, a za nimi i ľudia! 8) Antikrist obetuje veľa ľudí, ktorých na to satan prichystá, urobí z nich prežúvavý dobytok! 9) Dnes každý človek vie, že to je diablov vynález. 10) Blažená Pelagia povedala, aby si pre tento krátky čas veriaci zaobstarali májové lipové lístočky, ktoré sa budú dať jesť. Bude hrozný hlad a lipa je neškodná. 11) Sv. Serafim zberal trávu – rybičku (bylinky) a jedol ju. 12) Potraviny nebudú, voda nebude, nepredstaviteľná horúčava, uhryznutia od zvierat, na každom kroku budú visieť obesenci... 13) Väčšina ľudí vo svete z hladu prijme antikristovu pečať, bude veľmi málo tých, ktorí ju neprijmú. 14) Táto pečať naveky zapečatí tých, ktorí ju prijmú. Uzavrie ich voči milosti pokánia, to znamená, že nikdy nebudú schopní činiť pokánie a pôjdu do pekla! 15) Pre tých, ktorí prijali pečať antikrista, potraviny vystačia iba na šesť mesiacov, a potom začne veľké súženie, budú hľadať smrť a nenájdu ju!

16) Ruský ľud budú ničiť všetkými možnými prostriedkami! 17) Ale adventistom – satanskej viere – dajú zelenú! 18) V našej krajine bude toľko samovrážd! 19) Všetko je ešte len pred nami! 20) Hlad a hladomory – a spolu s hladom kanibalizmus! 21a) Vojna, a potom je na výber Antikrist! (L: Po 3.světové válce, tak si to zlí naplánovali, to je jejich přání, ale nevyjde hned ale až po 30-40 letech dle Josifa Vatopedského a Paisije Athoského, po 33 letech dle Efraima Filofejského Arizonského)

22) Antikristove učenie sa bude odlišovať od pravoslávneho – pravoverného Kristovho učenia, len tým, že bude popierať vykupiteľský Kríž! 23) Adventisti siedmeho dňa sú prví nepriatelia Kristovho kríža! /L: odmítáním víry v pekelný trest/ 24) V mnohých eparchiách zanikli pred Bohom biskupstvá len preto, že vladykovia neodhaľovali a nepoukazovali na nepriateľov Kríža a nerobia to ani dnes! 25) Mnoho hviezd spadlo z neba, ako je predpovedané v Zjavení sv. Jána (Apok.6,13), to znamená, že cirkev stratila mnoho arcipastierov pred Bohom! 26) Za to postihnú Rusko strašné nešťastia, mnoho miest bude zničených samým Pánom, hoci sa budú otvárať ierať všetky chrámy.

27) Všetko zlo, ktoré bude sústredené v Rusku, zmietnu Číňania.
28) Horko Plakala pre Rusko: „Čo sa stane s ním, aké ho postihnú pohromy? 29) Čo sa stane s Moskvou? – V okamihu sa prepadne pod zem! 30) Čo sa stane s Petrohradom? – Tak sa bude nazývať more! A Kazaň? – more!“ 31) Pelagia povedala o tom, čo jej bolo ukázané.
32) Prezieravá Pelagia predpovedala, ešte v čase keď Chruščov zatváral chrámy, že v Rusku nastane čas, keď sa všetky chrámy otvoria. 33) Aj u nás v Zacharove otvoria chrám. 34) No vtedy si ich ľudia budú len prezerať. 34) Ľudia sa nebudú vedieť modliť, budú nevedomci. 35) Ten kto sa málo modlí, chladno, mdlo, akosi nedbalo, bez strachu z Boha, je nevedomec - modloslužobník.
36) Raz na Veľký štvrtok bolo 2100 prijímajúcich. (L: ještě před r.1966, dnes je ještě horší) 37) Kňaz podal prijímanie všetkým, no Pán udelil prijímanie len 38 ľuďom! Urobte si záver sami.
38) Hrozné rúhanie – povedala Pelagia - pri prijímaní Svätých Kristových Tajomstiev sa nerobia tri zemné poklony! 39) Kde sú mentori (poučovatelia)? Niet ich! Rusko prehralo bez zemných poklôn!
40) V poslednej dobe na každého kresťana bude pripadať sto alebo viac kúzelníkov a čarodejníkov! Ó, aké utrpenie!
41) Prorocká panna Pelagia varovala: nechoďte do blízkosti predajní (kioskov) s knihami, časopismi a novinami. 42) Koľkože čarodejníckych a kúzelníckych kníh vychádza pod vedením Židov po celom svete! 43) Čoskoro i u nás ich budú ležať celé hromady!
44) Čo sa stane s Ruskou zemou?! Aký smútok prichádza na nás, je pred nami?! 45) Čarodejníctvo zachváti celé Rusko!
46) Najskôr bol Paríž – satanský brloh! Odtiaľ k nám priviezli čarodejnícke knihy. 47) Aha, za čím jazdili naši boháči! 48) Neskôr bola Varšava – satanský brloh! Urobili si hniezdo bližšie k Rusku. 49) Teraz sa stal Petrohrad satanským brlohom! 50) Koľko čarodejstiev v ňom previedli, preto sa preleje a vytvorí na tom mieste more. Ako sa bude volať?
51) Kazaň a ďalšie mestá sa prepadnú pod zem!
52) Mnohokrát opakovala bohoľubá Pelagia: „Bohatí kňazi ukrižovali Pána! 53) Bohatí kňazi zosadili cára! 54) Bohatí kňazi nás privedú ku antikristovi!!! Sami pre seba si urobte záver...“

78) Ariusovi (arianizmus, 4. stor.) sa otvorilo celé brucho a vypadli črevá – po modlitbe svätého (arcibiskupa) Athanasia Veľkého (z Alexandrie). 79) To bol modleník pred Bohom! 80) Ale terajšie duchovenstvo (L: tj. před r.1966, kdy ona zesnula a než se narodil Antikrist) – od najmenších po najväčších – jednoducho čaká Antikrista, aby zničili seba i ľudí! Duchovenstvo má o sebe vysokú mienku, áno, ale do akej priepasti sa rútia?! 81) Stačí im len zmieriť sa (podrobiť sa, prijať) a začať oslavovať Nebeského Kráľa a Jeho pomazaných (myslí sa kráľov, cárov, ktorí sú v Kristovi pomazaní na túto hodnosť) – všetko sa postaví z hlavy na nohy a nastane život – med a mlieko.
82) Rusko by mohlo byť zachránené od Antikrista, ale všetko je v rukách patriarchu a biskupov, no oni sú za bezbožnú vládu (štátnu moc)!
83) Predstavte si, koľko sme mali kňazov počas vlády cárov! 84) Ale život Pravdy nemohli nájsť. 85) Život v Pravde, v Kristovi sa objaví až po vzkriesení z mŕtvych prepodobného Serafima Sarovského! ...
86) Čarodejníci (slobodomurári = satanisti = čarodejníci doslova a do písmena!) zabili nášho cára-báťušku a chopili sa vlády nad nami, – povedala Pelagia. Sú pod maskou Nemcov, Poliakov, Rusov, zmocnili sa všetkého ruského bohatstva, aby udusili pravoslávny ľud, aby zničili cirkev.
87) Keď zomriem, narodí sa antikrist!
88) Pri korunovácii antikrista v Jeruzaleme Židia uvidia, že nemá nechty na prstoch, ale pazúry. 89) To bude okamžite zverejnené medzi Židmi a mnohí z nich neprijmú Antikristovu pečať.
90) Kto neprijme pečať – kráľovstvo nebeské, aj bez ďalších hrdinstiev! 91) A kto prijme – stane sa diablom (besom) v tele, a nikdy sa nepokajá - získa večný oheň!
92) Stanú sa tri veľké zázraky (L: tj. po korunovaci Antikrista) :
93) Prvý zázrak – v Jeruzaleme – vzkriesenie z mŕtvych svätého patriarchu Enocha a svätého proroka Eliáša na tretí deň po ich zavraždení Antikristom!
94) Druhý zázrak – v Svätotrojickej Sergijevskej Lavre; bude po nástupe Antikrista k svetovládnej moci vzkriesený prepodobný Sergij. 95) Vstane z hrobu, pôjde pred očami všetkých do Uspenskej katedrály (chrámu Nanebovzatia Panny Márie) a potom sa vznesie do neba! 96) To tu bude more sĺz! Vtedy sa už v kláštore nebude robiť nič, milosť a požehnanie nebude!
97) A tretí zázrak bude v Sarove. 98) Pán vzkriesi prepodobného Serafima Sarovského, ktorý bude nažive dlhý čas. 99) Kto chce, uvidí ho nažive! 100) Ó, koľkože len bude vtedy zázrakov! – povedala Pelagia. 101) Bol som k jej slovám veľmi pozorný, len som počúval, mlčal a divil sa.
102) Pelagia povedala, že ostatky (mošči, relikvie) prepodobného Serafima sa nachádzajú v Moskve u jednej zbožnej starenky. 103) Keď príde čas, anjel Pána jej povie kam má ísť k hierarchovi a povedať, že sa u nej nachádzajú ostatky sv. Serafima. 104) Tieto sväté ostatky sa ponesú na pleciach cez Kaširu, po volgogradskej ceste cez Michajlov do Tambova, a odtiaľ do Sarova. 105) V Sarove otec Serafim vstane z mŕtvych!
106) V tom čase, keď budú niesť jeho ostatky, bude v národe temno (tma) a veľmi veľa chorých sa uzdraví! 107) Pre jeho vzkriesenie v Sarove, ktoré odvysiela rádio a televízia, príde do Sarova nesčíselné množstvo ľudí.
108) Zo Sarova pôjde Serafim pešo do Divejevského kláštora. 109) Bude sprevádzaný posledným cárom - gosudarom s cárskym kňazstvom a morom ľudí ... 110) Na ceste do Divejeva vykoná prepodobný Serafim mnoho zázrakov, a tiež v Divejeve!
111) Usvedčí duchovenstvo zo zrady a velezrady (vlastizrady, zo sprenevery), bude kázať pokánie do celého sveta. Serafim Sarovský vysvetlí celú históriu, všetko povie a bude poučovať pastierov ako deti, ukáže im ako majú správne krstiť a mnoho ďalších vecí! ...
112) Dokonca aj Židia uveria
v nášho otca Serafima, a cez neho v Pána Ježiša Krista! 113) Predstavte si obraz slnka, ktoré svieti celému svetu!
114) Cirkev sa očistí pre víťazstvo
115) Pelagia Riazanská predpovedala, že biskupi ruskej pravoslávnej cirkvi odpadnú od pravdy pravoslávnej viery, nebudú veriť proroctvám o vzkriesení Ruska! 116) Na ich usvedčenie bude vzkriesený z mŕtvych, prepodobný Serafim Sarovský.
117) Po toľkých podivuhodných zázrakoch bude mať nové duchovenstvo oddanosť k Pánovi, to znamená, že bude učiť ľudí a slúžiť báťuškovi-cárovi celým srdcom! (L: car bude současně i klerikem - mnichem patriarchou celého Ruska - dle výkladu starce Rafaila Berestova)
118) Židia, ktorí neprijali antikristovu pečať, vydajú tvrdé zákony proti čarodejníctvu, ktoré oni sami teraz v súčasnosti zavádzajú, a budú sami likvidovať všetkých čarodejníkov do posledného muža.
119) Antikrist sa ukáže (sa zviditelní, stane sa známym) z Ameriky. 120) A pokloní sa mu celý svet okrem (s výnimkou) cárskej pravoslávnej cirkvi, ktorá bude zo začiatku v Rusku! 121) A potom Pán dá svojmu maličkému stádu víťazstvo nad Antikristom a jeho kráľovstvom! 122) „Kríž – cárom cárstvo (kráľom kráľovstvo),... všetkým – zvíťaziť“!!! zažiariť (zahviezdiť) Krížu.
123) Boh si vyberie cára
124) Blažená panna Pelagia už dávno povedala, že sa táto vláda zmení, že pred Antikristom budú reformy... 125) Ešte povedala, že budú späť komunisti! ... 126) Či kapitalista, či komunista, každý sa stará o seba ... 127) O ľud sa stará iba cár. Boh si ho vyvolí! 128) Ale takmer všetci ľudia sú skazení, vyberú si Antikrista! ... 129) Tak to bude! Ledva (horko-ťažko) budú spasení spravodliví! ...
130) Nesmú sa brať do rúk!
131) Panna Pelagia, tak sama seba nazývala, predpovedala, že v čase pred antikristom budú rozširované veľké množstvá čarodejníckych kníh. 132) Keď hovorila so mnou o čiernej a bielej mágii, povedala, že aj tieto knihy nemožno brať do rúk! 133) Tiež, tak ako milosť Božia zostupuje na človeka, tak aj zlý duch je priťahovaný cez čarodejnícku – magickú knihu.

134) Skreslený/ zdeformovaný obraz Boha
135) Raz, počas rozhovoru s blaženou Pelagiou sme hovorili o tom, že ženské pohlavie sa rado vylepšuje, ozdobuje a prikrášľuje. 136) Pelagia stroho povedala, že je to hriech pred Bohom.
137) A z jej ďalších slov som bol dokonca zdesený, ale nepýtal som sa viac, lebo som sa bál. 138) Pelagia povedala: „Čoskoro bude toto zdobenie viesť k tomu, že sa ženy budú podobať besom (démonom, čertom)! 139) Prichádza predantikristova doba, keď ľudia definitívne stratia zdravý rozum, bez ktorého nemožno spasiť dušu. 140) Prichádza čas skreslenia (zdeformovania) obrazu Božieho!.. 141) A znova hovorím – je to vina mlčiaceho duchovenstva! 142) Veď keď sa staneš kňazom to znamená, že sám preberieš na seba plnú zodpovednosť za morálku tvojich veriacich a budeš zodpovedať pred Bohom za skazu a záhubu ľudských duší!“
143) Z milosti Božej
144) Dobre si spomínam ešte na jedno proroctvo slepej starice Pelagie o neviditeľných múroch milosti siahajúcich do nebies. 145) Vysvetlila nám, aké ohradenie zhora má svätá ruská zem. Povedala toto: 146) „V časoch prenasledovania, v predvečer vlády antikrista, budú zázrakom zachránené niektoré chrámy! 147) Napríklad pôjdu ozbrojení hrdlorezi vyháňať pravoslávnych kňazov, aby na ich miesto dosadili heretikov, no nič sa nepodarí, nič im nevyjde! ...
148) Akonáhle sa dostanú do Bohom ohradeného priestoru, strnú a padnú! 149) Keď znovu nájdu odvážnych bojovníkov proti Bohu a pošlú ich druhýkrát, na tých istých miestach ich zastihne smrť! 150) Tu dostanú strach, všetky stopy tajne zahladia bez zverejnenia a už sa nebudú približovať k tejto hranici ... 151) Akurát zvonku budú ľutovať! ... 152) A tak, z milosti Božej, sa v týchto vybraných chrámoch budú konať Jeho Sväté Tajomstvá!“ 153) A na konci nášho rozhovoru dodala: „Ešte príde ochranca viery – cár – najmúdrejší muž ... 154) Pripravuje ho samotný Boh!“
155) Zo spomienok Petera Grigorieviča Glazunova, duchovného syna stareny (starici) Pelagie.
156) Spracované podľa: Из книги «Помазание на Царство; Какая власть от Бога»
---

157) Rusko čaká na Boha
158) V roku 1959 zverejnil časopis kanadskej pobočky pravoslávneho bratstva prepodobného Iova Počajevského „Pravoslávne rozhľady“ videnie istého starca, ktoré rozpovedal kanadskému biskupovi Vitaliovi (Ustinovovi), ktorý sa neskôr stal metropolitom RPCZ (РПЦЗ). 159) Tento starec videl v živom sne Pána, ktorý mu povedal:
160) „Hľa, ja rozmnožím Pravoslavie v Ruskej zemi a odtiaľ zažiari na celý svet ... 161) Komuna (myslí sa org. satanistov – slobodomurárov ovládajúca Rusko) zmizne a rozfúka sa ako prach vo vetre. 162) Je dopustená preto, aby sa z Ruska stal jeden národ, s jedným srdcom a jednou dušou. 163) Očistím ho ohňom, Ja z neho urobím Môj ľud ... 164) Hľa, vystriem svoju pravicu a Pravoslavie z Ruska zažiari na celý svet. 165) Príde čas, keď tam budú prinášať deti na svojich pleciach pre výstavbu (stavanie) chrámov. 166) Moja ruka je silná a nie je takej moci ani na nebi, ani na zemi, ktorá by sa postavila proti nej.“
---
168) V roku 1992 bola v Petrohrade vydaná kniha „Posledné osudy Ruska a sveta. Krátky (stručný) prehľad proroctiev a predpovedí“. 169) V nej sú obsiahnuté konkrétne predpovede (proroctvá), ktoré boli napísané z rozhovorov s jedným zo súčasných starcov (čili ne sv. Pelagií Rjazaňskou) v septembri r. 1990:
170) „Priblížili sa posledné dni Západu, jeho bohatstva a jeho skazenosti. 171) Zrazu (neočakávane) ho postihnú pohromy, hrôzy a záhuba. 172) Jeho bohatstvo je nespravodlivé, zlé, utláča celý svet, a jeho skazenosť je skazenosť nová, horšia ako v Sodome. 173) Jeho veda a technika – šialenstvo nového, druhého Babylona. 174) Jeho pýcha – pýcha vyvyšujúca sa nad Boha, satanská. 175) Všetky jeho diela – pre potreby Antikrista. 176) Vládne mu (zmocnila sa ho) synagóga satana (Zj. 2,9).
177) Boží hnev je ohnivý voči Západu a jeho Babylonu! 178) A vaše hlavy nech sa zaradujú, trpitelia boží a vždy dobrí, skromní, trpiaci zlo v nádeji v Boha! 179) Radujte sa, pravoslávny národ tak mnoho trpiaci, záštita a opora Východu Božieho, ktorý si trpel podľa vôle Božej za celý svet. 180) Tebe pre vyvolených v tebe dá Boh silu, pre splnenie veľkého a konečného obetovania svojho Jednorodeného Najmilšieho Syna, k poslednému hlásaniu Jeho evanjelia vo svete pred koncom sveta na svedectvo všetkým národom!
181) Arogancie a škodoradosť Západu k súčasným katastrofám v Rusku, vyvolajú ešte väčší Boží hnev na Západ. 182) Po „perestrojke“ v Rusku začne „perestrojka“ aj na Západe, i tam vznikne nevídaný svár: междоусобица, nepokoje, padnú vlády, rozklad, anarchia, mory, hlad, kanibalizmus – neuveriteľné hrôzy nahromadeného zla a skazenosti v dušiach (v srdciach ľudí). 183) Pán im dá zožať to, čo zasievali mnoho storočí a čím utláčali a rozvracali celý svet. 184) A povstane proti nim všetka ich zločinnosť.
185) Rusko vydržalo svoje pokušenia, pretože malo v sebe mučenícku vieru, Božiu milosť a Jeho vyvolenie. 186) Ale Západ toto nemá, a preto neobstojí ... 187) Rusko čaká na Boha! 188) Ruskí ľudia potrebujú iba vodcu, pastiera – cára, vyvoleného Bohom. (L: jiné proroctví mluví o tom, že Rusové příliš spoléhají na lidského vůdce, a že proto Bůh způsobí, že po válce nebudou mít žádného lidského vůdce, aby se naučili důvěřovat Bohu, a teprve potom dostanou svatého cara, ne dříve) 189) A on pôjde s ním na akékoľvek hrdinstvo! 190) Iba Boží Pomazaný dá vyššiu a silnejšiu jednotu ruskému ľudu.“
Preklad: M. M.
Opatril som vysvetlivkami L:
1. část viz Sv. Pelagie Rjazaňská prorokovala o naší době i Antikristu 1.část

Zdroj:
3rm.info/18826-blazhenna…

БЛАЖЕННАЯ ПЕЛАГИЯ РЯЗАНСКАЯ (+ 1966) (местночтимая святая Рязанской епархии)
OČÍSLOVAL JSEM

1)
Говорила ,что нельзя молиться о тех ,кто сжигает тела своих родственников, и о самих сожженных! 2) Худо будет всему роду! 3) Сжигание телес – это даже не грех , а само служение сатане, …

4) Будет большая скорбь, когда слуги антихриста будут лишать верующих пищи, работы, пенсии…5) Будет стон, плач и многое другое…6) Многие будут помирать, и останутся только крепкие в вере, которых Господь изберет , и доживут до Второго Пришествия Его.

7) Когда Господь попустит явиться антихристу (zde dle kontextu mluví o světovládě Antikrista), тогда большинство духовенства сразу перейдет в другую веру, а за ними и народ !
8) Антихрист принесет в жертву многие народы, которые сатана для этого приготовит, превратив их в жвачный скот ! 9) Сегодня уже всякому человеку известно это диавольское изобретение. 10) Для того малого времени блаженная Пелагия сказала: чтобы верующие заготовили себе майские липовые листочки , они будут для пищи. Страшный голод будет, а липа – безвредная. 11) Преподобный Серафим заготавливал травку – снеток, ею и питался. 12) Пищи не будет, воды не будет, жара несказанная, угрызения зверями, на каждом шагу будут удавленники висеть…13) Большинство людей в мире с голодухи примут от антихриста печать , очень мало кто не пожелает. 14) Эта печать на-всегда запечатает принявших ее для благодати покаяния, то есть они не смогут никогда покаяться и пойдут в ад ! 15) Пищи для принявших печать хватит у антихриста только на шесть месяцев, и тогда у них начнется великая скорбь, они начнут искать смерть и не найдут!

16) Русский народ будут душить всеми средствами! 17) А адвентистам – сатанинской вере – зеленую улицу! 18) В нашей стране будет столько самоубийств! 19) Все еще впереди! 20) Голод, а при голоде – людоедство! 21a) Война, а затем выбирать антихриста! (L: Po 3.světové válce, tak si to zlí naplánovali, to je jejich přání, ale nevyjde hned ale až po 30-40 letech dle Josifa Vatopedského a Paisije Athoského, po 33 letech dle Efraima Filofejského Arizonského)

[Doplňuji z: 3rm.info/9431-blazhennay… i stejné z 3rm.info/22075-proroches… 21b) Приложите все попечение, чтобы Господь избавил от содомского греха. Obetujte všetky svoje starosti, aby nás Pán zachránil od sodomských hriechov. 21c) Сатана даст команду срамить этим грехом особенно духовенство и монашество! Satan dá rozkaz pomocou týchto hriechov hanobiť osobitne duchovenstvo a mníšstvo! 21d) Об этом грехе Пелагия слепенькая много говорила, но я тогда не знал значение этого слова. Slepá Pelagia hovorila mnoho o sodomských hriechoch, ale ja som vtedy nepoznal význam toho slova. 21e) Он будет распространен в больших масштабах, это - мужеложство! Tieto hriechy budú rozširované vo veľkej miere!]

22) Антихристово учение будет отличаться от православного Христова учения только тем, что будет отрицать искупительный Крест! (bude popírat vykupitelnost křížem) 23) Адвентисты седьмого дня есть первые враги Креста Христова. (Adventisti 7.dne jsou prvními nepřáteli Kristova kříže /L: odmítáním víry v pekelný trest/ ) 24) Много епархий уже лишились (Mnoho diecézí již ztratilo) епископства (L: ochrannou stráž) пред Богом за то, что владыки не препятствуют (za to, že biskupové nebrání, nekladou překážky) и не обличают врагов Креста! (a neodsuzují- neobnažují neodmaskovávají nepřátele kříže) 25) Много звезд спало с неба, как и предсказано в Откровении (Апок. 6;13), то есть Церковь лишилась многих архипастырей пред Богом! (Mnoho hvězd spadlo z nebe, jak je i předpovězeno ve Zjevení 6,13, to znamená, že Církev přišla o mnoho hlavních pastýřů před Bohem) 26) За это постигнут Россию страшные беды, много городов будет уничтожено Самим Господом, хотя и будут открываться все храмы. (Kvůli tomu postihnou Rusko hrozná neštěstí, mnoho měst zničí sám Pán Bůh, ačkoliv se budou otvírat všechny chrámy)

27) Все зло, которое будет сосредоточено в России, сметут китайцы. (Všechno zlo, které se soustředí v Rusku smetou Číňani) .
28) Горько она плакала о России: - Что с ней будет, какие ее постигнут беды?! (Hořce plakala nad Ruskem: Co s ním bude, jaké ho postihnou neštěstí?!) 29) Что будет с Москвой ? – В один миг под землю! (Co bude s Moskvou? Během okamžiku se propadne pod zem!) 30) Что с Санкт-Петербургом ? – Так будет называться море ! (Co se Svatým-Petrohradem? Tak se bude nazývat moře!) 31) А Казань ? – Море ! – говорила Пелагия о том, что ей было показано. (A Kazaň? – Moře! – říkala Pelagie o tom, co jí bylo zjeveno.) (viz níže: Казань и другие города будут в недрах земли! - говорила праведница Пелагия прозорливая.)

Až otevřou všechny ruské chrámy, ty budou chrámy sloužit jen jako podívaná, lid bude bez Boží bázně (L: s bludem všespásy prof. Osipova), před sv. přijímáním se už nebudou 3x klanět až na zem, bohatí duchovní nás povedou k Antikristu
32)
Прозорливая Пелагия предсказывала, еще в то время, когда Хрущев закрывал храмы, что в России будет время, в которое откроются все храмы. 33) И у нас в Захарове откроют храм.

33) Но тогда храмы будут служить зрелищем для народа (Ale tehdy budou chrámy sloužit jen jako podívaná pro lid). 34) Народ не будет знать молиться, а люди будут истуканами (nevědomci). 35) Тот, кто мало молится, холодно, вяло, кое-как, без страха Божия, есть истукан (Ten, kdo se málo modlí, studeně, pomalu-nehorlivě, jaksi bez Boží bázně je nevědomec – modloslužebník).

36) Однажды в Великий Четверг было 2100 причастников. 37) Священник причастил всех, но Господь причастил 38 человек! Делайте для себя вывод.
38) Страшное кощунство, - говорила Пелагия, перед причащением Святых Христовых Тайн не делать три земных поклона! (před sv. přijímáním se už nebudou 3x klanět až na zem) 39) Где наставники? Их нет! Пропала (prohrálo) Россия без земных поклонов!

40) В последние времена на каждого христианина будет сто и более колдунов! (černokněžníků) О, какая страсть! 41) Прозорливая девица Пелагия предупреждала: к киоскам книжным и газетным близко не подходите! 42) Сколько же книг чародейных и колдовских под руководством евреев выпускают во всем мире?! 43) Скоро и у нас грудами (na hromadách) будут лежать! 44) Что будет твориться на Русской земле?! какая скорбь надвигается на нас впереди?! - говорила прозорливая девица Пелагия. 45) Чародейство охватит всю Россию! 46) Раньше Париж был - логовище сатанинское! (Dříve byla Paříž satanskou noclehárnou) Оттуда везли к нам чародейные книги. 47) Вот за чем ездили наши богатые! 48) Позднее Варшава, была - логовище сатанинское! Свили гнездо поближе к России. (Vyrobeno hnízdo blíže k Rusku) .
49) Сейчас (tj. před její smrtí 1966) Петербург стал - логовище сатанинское! 50) Столько завели в нем чародейства, что провалится и образуется на этом месте море! (propadne se a vznikne na tom místě moře) Как его назовут?..

51) Казань и другие города будут в недрах земли! (Kazaň a další města budou pohřbena v hlubinách země)- говорила праведница Пелагия прозорливая.

52) Много раз повторяла Божия угодница Пелагия: "Богатые священники распяли Господа!.. Mnokrát opakovala Bohem milovaná Pelagie: „Bohatí kněží ukřižoval Pána!... 53) Богатые священники свергли Царя!! Bohatí kněží svrhli cara!! 54) Богатые священники приведут нас к антихристу!!! Сами для себя делайте вывод..." Bohatí kněží nás přivedou k Antikristu!!! Sami si pro sebe udělejte závěr…“ 55) Пелагия предсказывала, что народ скоро не будет знать, как молиться, и не будет молиться. 56) Она говорила, что скоро будет всемирная вера и что наше духовенство для нее будет восстанавливать и готовить храмы! (naše duchovenstvo pro ní bude obnovovat a připravovat chrámy !) 57) Сказала, что архиереи разрешат проповедовать у нас адвентистам седьмого дня, которые ад винтят и отрицают Животворящий Крест! (Řekla, že biskupové dovolí u nás /v Rusku/ kázat adventistům 7.dne, kteří odtranili víru v peklo a popírají životodárný kříž!) 58) Вот какая цель будет у нашего духовенства: открыть все двери антихристу! 59) Блаженная девица Пелагия говорила, что раньше духовенство готовило народ для рая, а сейчас - для ада! 60) Священство и народ не знают, как перекреститься! (Duchovenstvo i lidé nevědí, jak se pokřižovat /jak ukřižovat svévolnost/!) 61) Сделано все умышленно (Vše je děláno vědomě-úmyslně)! 62) Большинство духовенства не имеют разума; Бога и народ не любят! (Většina duchovenstva nemá moudrost; Boha a lidi nemiluje!) 63) Все сделано священством, чтобы народ молился небрежно, кое-как, хотя вся сила в крестном знамении! (Vše uděláno kněžstvem, aby se lid modlil nedbale , nějak , i když celá síla je ve znamení kříže!) 64) Первосвященники при помощи помещиков свергли Царя! - говорила Пелагия Рязанская, - за это их постигло: кровь, мучения, смерть! (Velekněží-arcibiskupové s pomoci vlastníků půdy svrhli cara! - Řekla Pelagia Rjazaňská – za to je postihlo: krev , mučení , smrt !) 65) Их судьба за гробом - огонь вечный! (Jejich posmrtným osudem je věčný oheň! Скажете - неправда?! Да, правда! (Řeknete, že to není pravda?! Je to pravda!) 66) Священство долго рубило тот сук, на котором сидело, и поэтому, - говорила блаженная Пелагия, - великое множество духовенства приняли страшные мучения и, несмотря на мученическую кончину, отправились в ад! 67) Ведь они освобождали от Помазанника Божия земной престол - для антихриста. 68) Христиане, сделайте себе вывод. 69) Наставляйте друг друга, назидайте один другого - это слова Апостола (Фес. 5; 11, Евр. 3; 11. 10; 25). 70) А то ведь рта боитесь раскрыть! - говорила Пелагия слепенькая подвижница. 71) Большинство духовенства желает создать особую церковь по разуму человеческому, чтобы не славить Христа небесного! 72) Святители не желают святить законного Царя! 73) Это и есть отступление от постановления Святого Духа, которое не простится вовек! 74) Владыки сами сократили свою присягу, чтобы не служить Царю и не учить этому народ! 75) Разве духовенство не знает, что этого делать нельзя?! 76) Знают, но умышленно делают! 77) Предантихристово священство все почти погибнет - огонь вечный! 78) У Ария разверзлось чрево и выпал кишечник - по молитве святителя Афанасия Великого. 79) Вот был молитвенник пред Богом! 80) А нынешнее (L: tj. před r.1966, kdy ona zesnula a než se narodil Antikrist) духовенство - от мала до велика - просто ждут Антихриста, чтобы погубить себя и народ! - говорила блаженная Пелагия Рязанская, - духовенство мнит о себе высоко, да в какую пропасть они идут?! 81) Стоит только им смириться и начать славить Царя Небесного и Его помазанников - все станет с головы на ноги, и жизнь настанет - мед и млеко! 82) Праведница Божия девица Пелагия говорила, что можно спасти Россию от антихриста, что все в руках патриарха и архиереев, но они - за безбожную власть! 83) Представьте себе, - говорила прозорливая Пелагия, - сколько у нас было священников при Царях! 84) Но жизни Истины они не могли найти.

85) Жизнь по Истине, по Христу будет найдена после воскресения из мертвых преподобного Серафима Саровского!..
86) Колдуны убили нашего Царя-Батюшку и захватили над нами власть, - говорила слепенькая Пелагия Рязанская, - они под видом немцев, поляков, русских захватили все богатство России, чтобы удушить православный люд, чтобы истребить Церковь.

87) Когда умру, - сказала угодница Божия Пелагия Рязанская, - народится антихрист!

Po korunování Antikrista v Jeruzelémě:
88)
Она говорила, что при короновании антихриста в Иерусалиме евреи увидят у него не ногти (nehty) на пальцах, а когти (drápy). 89) Это будет сразу обнародовано среди евреев, и многие из них не положат печать антихристову. 90) Кто не примет печати - царство небесное, и без других подвигов! 91) А кто примет - станет бесом во плоти и уже ни-когда не покается - получит вечный огонь!

92) Будет три великих чуда (L: по воцарении антихриста) :
93)
Первое чудо - в Иерусалиме - воскресение из мертвых святого патриарха Еноха и святого пророка Ильи на третий день после убиения их антихристом!

94) Второе чудо - в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре; воскреснет, по воцарении антихриста, преподобный Сергий. 95) Встанет из раки, дойдет на глазах у всех до Успенского собора и затем вознесется на небо! 96) Вот будет здесь море слез! Тогда уже в обители делать будет нечего, благодати не будет!

97) А третье чудо будет в Сарове. 98) Господь воскресит преподобного Серафима Саровского, который будет живым - порядочное время. (bude naživu – slušný čas) 99) Кто пожелает, тот увидит его живым! 100) О, сколько же будет тогда чудес! - говорила блаженная девица Пелагия прозорливая. 101) Я к ее словам был очень внимателен, только слушал да молчал, удивлялся.
102) Пелагия слепенькая говорила, что мощи преподобного отца Серафима находятся в Москве у одной благочестивой старушки. 103) Ангел Господень, когда будет нужно, велит ей обратиться к первоиерарху и сказать, что у нее находятся мощи преподобного Серафима. 104) Эти святые мощи понесут на плечах через Каширу по Волгоградской дороге через Михайлов в Тамбов, а оттуда в Саров. 105) В Сарове отец Серафим воскреснет из мертвых! 106) В то время, когда его мощи будут нести, народу будет тьма, и великое множество болящих исцелится! 107) Про воскресение его в Сарове будет объявлено по радио и телевидению, и народу будет - несть числа! 108) Из Сарова Серафим пойдет в Дивеевскую обитель пешком. 109) Его будут сопровождать последний Государь с царским священством и море народное... 110) По дороге в Дивеево преподобный Серафим сотворит много чудес, да и в Дивееве тоже!
111) Он будет обличать духовенство в предательстве и измене, будет проповедовать на весь мир покаяние, - говорила угодница Божия Пелагия, - Серафим Саровский объяснит всю историю, все расскажет и будет обличать (odkrývat, odmaskovávat, usvědčovat) пастырей как младенцев, покажет им, как правильно креститься, и многое другое!.. 112) Даже евреи уверуют в батюшку Серафима, а через это - в Господа Иисуса Христа! 113) Представьте картину сияющего всему миру солнца!

114) ЦЕРКОВЬ ОЧИСТИТСЯ ДЛЯ ПОБЕДЫ

115) Пелагия Рязанская говорила, что Епископы Российской Православной Церкви отступят от истины Православной Веры, не будут верить пророчествам о воскресении России! 116) Для обличения их будет воскрешен из мертвых преподобный Серафим Саровский. K jejich obnažení/odsouzení bude vzkříšen z mrtvých sv. Serafím Sarovský. 117) После стольких дивных чудес новое духовенство будет иметь преданность ко Господу, то есть будет научать народ служить Батюшке-Царю всем сердцем! - предсказывала прозорливая Пелагия. 118) Не принявшие печать евреи издадут жестокие законы против чародейства, которое сами сейчас насаждают; и будут сами же уничтожать всех колдунов до единого.

119) Блаженная Пелагия прозорливая предсказывала, что антихрист объявится из Америки Antikrist se ukáže (se zviditelní, se stane známým) z Ameriky. 120) И ему поклонится весь мир, кроме Царской (L: očekávající na ruského cara) Православной Церкви, которая сначала будет в России! 121) А потом Господь подаст Своему малому стаду победу над антихристом и его царством! 122) "Крест - Царям держава,... сим - победиши"!!! (Kříž – je královskou mocí, s jeho pomocí zvítězí!!!) (светилен Кресту)

123) БОГ ИЗБЕРЕТ ЦАРЯ

124) Блаженная девица Пелагия давно уже говорила, что эта власть будет меняться, что перед антихристом будут реформы... 125) Еще она сказала: и вот обратно будут эти... коммунисты!.. 126) Что капиталист, что коммунист, всяк о себе заботится... (Kdo je kapitalista, kdo je komunista, každý se stará jen o sebe…) 127) О народе только Царь заботится. Бог его изберет! (O lid se stará pouze car. Bůh ho vyvolí!)

128) А народ почти весь (Ale lid, téměř všechen), порченый щас (hnedle zkažený) народ-то, выберет себе антихриста (lid si vybere Antikrista)!.. 129) Такое будет!.. (Tak bude!) Едва праведный спасется!..(Jen tak tak bude spravedlivý spasen!)

130) В РУКИ БРАТЬ НЕЛЬЗЯ!

131) Девица Пелагия, так она себя называла, предсказывала, что в предантихристово время колдовские книги будут во множестве распространяться. 132) Она, когда говорила со мной о черно-белой магии, сказала, что эти книги даже в руки брать нельзя! 133) "Также, — говорит, — как благодать Божия находит на человека, так и злой дух притягивается через колдовские книги".

134) ИСКАЖЕНИЕ ОБРАЗА БОЖИЯ

135) Как-то при беседе с блаженной Пелагией Рязанской у нас зашел разговор о том, что женский пол любит себя ухорашивать да приукрашивать. 136) Полюшка прямо сказала, что это грех пред Богом. 137) А от последующих ее слов я даже ужаснулся, но расспрашивать подробнее не стал, побоялся. 138) Поля слепенькая сказала: "Скоро эти приукрашивания приведут к тому, что женщины будут подобны бесам! 139) Наступает предантихристово время, когда народ окончательно лишится того самого разума (moudrosti), без которого душу не спасти. 140) Наступает время искажения образа Божия!.. 141) И опять скажу — это вина молчащего духовенства! (je to vinou mlčícího duchovenstva!) 142) Ведь если становишься священником это значит сам берешь на себя всю ответственность за нравственность твоего народа и будешь держать ответ пред Богом за гибель человеческих душ!"

143) По милости Божией.

144) Хорошо помню еще об одном предсказании слепенькой старицы Пелагии Рязанской — о невидимых благодатных стенах высотою до Небес. 145) И чтобы пояснить нам, какое ограждение свыше имеет Свято-Русская Земля, Полюшка блаженная говорила вот что: 146) "Во время гонений - накануне воцарения антихриста (V čase pronásledování - v předvečer panování Antikrista) - будут сохранены чудесным образом немногие храмы! 147) Пойдут к примеру, вооруженные головорезы изгонять православных священников, чтобы на их место поставить еретиков, да ничего не выйдет!.. 148) Как только дойдут они до определенной Богом черты, так замертво и упадут! 149) Когда же опять наберут отчаянных богоборцев и пошлют второй раз, то и их на той же линии настигнет смерть!.. 150) Тут уж они устрашатся, все следы уберут без огласки и к той границе приближаться уже не будут... 151) Только снаружи будут лютовать !..(Jen zdálky budou zuřit) 152) Так — по милости Божией — в этих избранных храмах и будут совершаться Его Таинства!"

153) А в конце нашего разговора об этом Поля добавила: "Еще будет защитник Веры — Царь — умнейший человек... 154) Готовится Самим Богом!"

155) (Zdroje: Из воспоминаний Петра Григорьевича Глазунова, духовного сына старицы Пелагии.

156) Из книги «Помазание на Царство Какая власть от Бога»


- - - - - -

157) РОССИЯ ЖДЕТ БОГА! видение одного старца, рассказанное им епископу канадскому Виталию (Устинову) :

158) В 1959 году журнал Канадского филиала православного братства преп. Иова Почаевского "Православное обозрение" опубликовал видение одного старца, рассказанное им епископу канадскому Виталию (Устинову), впоследствии ставшему митрополитом РПЦЗ. 159) Этот старец в тонком сне видел Господа, Который сказал ему:
160) "Вот, я возвеличу Православие в земле Русской и оттуда оно воссияет на весь свет... 161) Коммуна исчезнет и развеется, как прах от ветра. 162) Она попущена для того, чтобы сделать в России один народ с одним сердцем и одной душой. 163) Очистив его огнем, Я сделаю его Моим народом... 164) Вот, Я простру десницу Свою и Православие из России воссияет на весь свет. 165) Настанет такое время, когда дети там будут носить на плечах своих камни для постройки храмов. 166) Рука Моя крепка и нет такой силы ни на небе, ни на земле, которая противостала бы ей".

167) предсказание, сделанное в беседе одним из современных старцев в сентябре 1990 года:
168) В 1992 году в Петербурге опубликована книга "Последние судьбы России и мира. Краткое обозрение пророчеств и предсказаний". 169) В ней, в частности, содержится такое предсказание, сделанное в беседе одним из современных старцев (čili ne sv. Pelagií Rjazaňskou) в сентябре 1990 года:
170) "Приблизились последние дни Запада, его богатства, его разврата. 171) Внезапно постигнут его бедствия и пагуба. 172) Богатство его неправедное, злое, угнетает весь мир, и разврат его как разврат нового и худшего Содома (nové a horší Sodomy). 173) Наука и техника его - безумие нового, второго Вавилона. 174) Гордость его - гордость богоотступническая, сатанинская. 175) Все дела его - на потребу антихриста. 176) Им овладело "сборище сатанинское" (Ап. 2,9).
177) Гнев Божий огненный на Запад, на Вавилон его! 178) А вы восклоните головы ваши и возрадуйтесь, страдальцы Божии и все добрые, смиренные, терпевшие зло в уповании на Бога! 179) Возрадуйся, народ православный многострадальный, оплот Востока Божиего, страдавший по воле Божией за весь мир. 180) Тебе, ради избранных в тебе, даст Бог силу на исполнение великого и конечного обетования Сына своего Единородного Возлюбленного о последней проповеди Евангелия Его в мире перед концом мира, во свидетельство всем народам!
181) Надменность и злорадство Запада о нынешних бедствиях России обратятся еще большим гневом Божиим на Запад. 182) После "перестройки" в России начнется "перестройка" и на Западе, и там откроется невиданный раздор: междоусобица, голод, смута, падение властей, развал, анархия, моры, голод, людоедство - невиданные ужасы накопленного в душах зла и разврата. (bezprecedentní svár : spor, hlad, zmatenost, spadající vláda,kolaps, anarchie, mor , hlad, kanibalismus - bezprecedentní hrůzy první akumulované v duších zla a zkaženosti) 183) Господь даст им жать то, что сеяли много веков и чем угнетали и развращали весь мир. 184) И поднимется на них все злодейство их.
185) Россия выдержала свое искушение, ибо имела в себе мученическую веру, милость Бога и избрание Его. 186) А Запад этого не имеет и потому не выдержит... 187) Россия ждет Бога! 188) Русскому народу нужен только вождь, пастырь - Царь, избранный от Бога. (L: jiné proroctví mluví o tom, že Rusové příliš spoléhají na lidského vůdce, a že proto Bůh způsobí, že po válce nebudou mít žádného lidského vůdce, aby se naučili důvěřovat Bohu, a teprve potom dostanou svatého cara, ne dříve) 189) И он пойдет с ним на любой подвиг! 190) Только Помазанник Божий даст высшее и сильнейшее единение русскому народу!" .
Libor Halik
Proroctví sv. Serafíma Vyrického: V Rusku bude duchovní rozvět. Otevřou se mnohé kostely i kláštery, i jinověrci se k nám budou jezdit křtít na lodích. Ale ne nadlouho – na 15 let, pak přijde Antikrist. L: Pravděpodobně duchovní rozkvět od 1993 do 12.9.2008 – pak zvolen v listopadu 2008 Antikrist Obama USA prezidentem. Пророчества преподобного Серафима Вырицкого: будет в России духовный расцвет. …More
Proroctví sv. Serafíma Vyrického: V Rusku bude duchovní rozvět. Otevřou se mnohé kostely i kláštery, i jinověrci se k nám budou jezdit křtít na lodích. Ale ne nadlouho – na 15 let, pak přijde Antikrist. L: Pravděpodobně duchovní rozkvět od 1993 do 12.9.2008 – pak zvolen v listopadu 2008 Antikrist Obama USA prezidentem. Пророчества преподобного Серафима Вырицкого: будет в России духовный расцвет. Откроются многие храмы и монастыри, даже иноверцы будут к нам приезжать креститься на таких кораблях. Но это не надолго - лет на 15, потом придет антихрист." samoderzhavnaya.ru/pages/prorochestva_se…
Libor Halik
Sv. Hildegarda z Bingen: Po narození Antikrista, budou heretici hlásat falešné doktríny bez překážek, bez omezení, nerušeně. (L:čili Antikrist se už narodil po smrti sv. Pelagie Rjazaňské 1966) www.summorumpontificum.net/2011_12_01_archive.html ( www.unitypublishing.com/prophecy/HildigardSaint.htm )
One more comment from Libor Halik
Libor Halik
Sv. Serafím Sarovský prorokoval, že na konci světa budou jen 2 důležité národy: Rusové a Židé, a že Antikrist bude Žid narozený v Rusku. St. Seraphim of Sarov prophesied that at the end of the world there would be only two important nations: the Russians and the Jews, and that the Antichrist would be a Jew born in Russia. How fitting, then, that the nation which has suffered most from the …More
Sv. Serafím Sarovský prorokoval, že na konci světa budou jen 2 důležité národy: Rusové a Židé, a že Antikrist bude Žid narozený v Rusku. St. Seraphim of Sarov prophesied that at the end of the world there would be only two important nations: the Russians and the Jews, and that the Antichrist would be a Jew born in Russia. How fitting, then, that the nation which has suffered most from the antichristian Jews should finally convert them to Christianity, so that the former bitter enemies, reconciled in the Body of Christ, should fight together against the Russian-Jewish Antichrist! www.romanitas.ru/eng/THE RESTORATION…