Clicks2.2K
Libor Halik
9

Sv. Pelagie Rjazaňská prorokovala o naší době i Antikristu 1.část

1) O dobe antikrista 2) Blažená Pelagia Riazanská hovorila veľa o posledných časoch. 3) Bude veľké súženie, keď služobníci antikrista budú brať veriacim jedlo, prácu, dôchodok... 4) Bude stonanie, plač, a mnoho iného... 5) Mnohí budú umierať, a ostanú len silní vo viere, ktorých Boh vyjme, a dožijú do Jeho druhého príchodu. (L: buď myslí příchodu, kdy JK zabije Antikrista, či tito lidé budou žít skoro 1000 let jako ti předpotopní) 6) Keď Pán dovolí, antikristovi zjaviť sa na zemi (L: stalo se po 2.vatikánském koncilu, když se Antikrist při něm počal a po něm narodil), potom väčšina duchovenstva okamžite prestúpi na inú vieru, a za nimi i ľudia! 7) Antikrist obetuje veľa ľudí, ktorých na to satan prichystá, urobí z nich prežúvavý dobytok! 8) Dnes každý človek vie, že to je diablov vynález. 9) Blažená Pelagia povedala, aby si pre tento krátky čas veriaci zaobstarali májové lipové lístočky, ktoré sa budú dať jesť. 10) Bude hrozný hlad a lipa je neškodná. 11) Sv. Serafim zberal trávu – rybičku (bylinky) a jedol ju. 12) Potraviny nebudú, voda nebude, nepredstaviteľná horúčava, uhryznutia od zvierat, na každom kroku budú visieť obesenci... 13) Treba sa veľa modliť, aby sme sa nedožili týchto hrozných dní, ale osobitne treba čítať akatist k svätým siedmym Efezským mládencom.
14) Väčšina ľudí vo svete z hladu prijme antikristovu pečať, bude veľmi málo tých, ktorí ju neprijmú. 15) Táto pečať naveky zapečatí tých, ktorí ju prijmú. Uzavrie ich voči milosti pokánia, to znamená, že nikdy nebudú schopní činiť pokánie a pôjdu do pekla! 16) Pre tých, ktorí prijali pečať antikrista, potraviny vystačia iba na šesť mesiacov, a potom začne veľké súženie, budú hľadať smrť a nenájdu ju! - povedala slepá Pelagia.
17) Nepriatelia Kristovho kríža
18) Blahoslavená Pelagia povedala, že ruský ľud budú ničiť všetkými možnými prostriedkami! 19) Ale adventistom – satanskej viere – dajú zelenú! 20) V našej krajine bude toľko samovrážd! 21) Všetko je ešte len pred nami! 22) Hlad a hladomory – a spolu s hladom kanibalizmus! 23) Vojna, a potom je na výber antikrist! 24) Obetujte všetky svoje starosti, aby nás Pán zachránil od sodomských hriechov. 25) Satan dá rozkaz pomocou týchto hriechov hanobiť osobitne duchovenstvo a mníšstvo! 26) Slepá Pelagia hovorila mnoho o sodomských hriechoch, ale ja som vtedy nepoznal význam toho slova. 27) Tieto hriechy budú rozširované vo veľkej miere! 28) Antikristove učenie sa bude odlišovať od pravoslávneho – pravoverného Kristovho učenia, len tým, že bude popierať vykupiteľský Kríž! 29) Adventisti siedmeho dňa sú prví nepriatelia Kristovho kríža! 30) V mnohých eparchiách zanikli pred Bohom biskupstvá len preto, že vladykovia neodhaľovali a nepoukazovali na nepriateľov Kríža a nerobia to ani dnes! 31) Mnoho hviezd spadlo z neba, ako je predpovedané v Zjavení sv. Jána (Apok.6,13), to znamená, že cirkev stratila mnoho arcipastierov pred Bohom! 32) Za to postihnú Rusko strašné nešťastia, mnoho miest bude zničených samým Pánom, hoci budú otvorené všetky chrámy.
33) Skreslenie – zdeformovanie viery v duchovenstve
34) Ľahostajnosť duchovenstva k okoliu (k ostatným), ľahostajnosť k tomu čo sa deje, a iné desivé slová mi hovorila Pelagia o kňazoch. 35) Zhrozil som sa jej slov a dokonca vstúpil do hádky s ňou! 36) Ale ona mi dôrazne povedala: „Počúvaj a mlč, lebo sa ti to započíta ako hriech a Pán ti ho neodpustí!“ 37) Keď so mnou hovorila, veľmi som sa jej bál a počúval som. 38) Všetko som si zapamätal. 39) Mnohokrát opakovala božia Pelagia:
40) 1. Bohatí kňazi ukrižovali Pána!
41) 2. Bohatí kňazi zvrhli cára!
42) 3. Bohatí kňazi nás privedú ku antikristovi!!! 43) Sami si urobte záver ...
44) Pelagia predpovedala, že ľudia sa čoskoro nebudú vedieť modliť a nebudú sa modliť. 45) Povedala, že čoskoro bude svetové náboženstvo, a že naši kňazi budú pre neho pripravovať a stavať chrámy! 46) Povedala, že biskupi umožnia, v našej Cirkvi kázať adventistom siedmeho dňa, ktorí peklo prekrúcajú (L: adventisti a jehovisti neveria v peklo) a popierajú Životodarný Kríž! 47) To je to, čo je cieľom našich duchovných: otvoriť všetky dvere antikristovi! 48) Predtým duchovenstvo pripravovalo ľudí do neba a dnes do pekla. 49) Kňazstvo ani ľudia sa nevedia prežehnať! 50) Všetko, je to urobené zámerne! 51) Väčšina duchovenstva nemá rozum; Boha ani národa nemiluje! 52) Všetko spôsobili kňazi – že sa ľudia modlia nedbalo, ale tak či tak všetka sila je v znamení kríža.
53) !!! Sila a význam znaku kríža !!!
54) Poznám jeden taký prípad, keď sa slepá Pelagia prežehnávala a nedotkla sa rukou ramena, ale o kúsoček vedľa – ramennej jamky. 55) To si veľmi dobre pamätám – spomínam si ako sa z toho kajala! 56) Povedala, že väčšina kňazov toto nechápe, za čo pôjdu i do pekla! 57) Kríž je symbol víťazstva nad diablom! 58) A nielen to... Blahoslavená Pelagia povedala, že pri správnom zložení prstov z nich vychádza oheň! 59) A keď sa my značíme krížom (keď sa prežehnávame), vtedy milostiplný žehnajúci oheň veľmi silno plápolá, páli a horí, posväcuje a očisťuje naše telo. 60) Krv, ktorá je dodávaná srdcom, prechádza ohnivým krížom a očisťuje sa od všetkého zlého, odporného a strašného – všetko zhorí! 61) Preto čím viac sa prežehnávame, tým čistejšia je naša krv a vyššia myseľ, ktorá je tým bližšia k Bohu a naša modlitba sa tým rýchlejšie dostane k Pánovi. 62) To je význam a zmysel kríža! 63) Ale mnoho ľudí to nevie ...
64) O vlažnosti pastierov
65) Kňazi sú príkladom pre národ – ako žiť bez znamenia kríža. 66) Práve týmto odovzdajú ľud Satanovi! 67) A koľko ťažkých hriechov je v národe? 68) A oni mlčia! Výnimka je zriedkavá. 69) Dokonca aj náboženské inštitúcie pripravujú kňazov pre peklo! 70) Povedzte, čo môže byť ešte horšie? 71) Povedala mi, že bohaté duchovenstvo sa vždy ospravedlňuje bez hanby a svedomia z jej obžaloby. 72) „A môžete z kože vyskočiť, hovoria, že oni sú dobrí! 73) Súčasné duchovenstvo – najvatšia beda - pánboh pomáhaj“, hovorila blažená Pelagia.
74) Čo čaká biskupov
75) Raz Praskovja Semionovna našla plakať svojho synovca – prepodobného Serafima Sarovského. 76) On všetko svojej tete vysvetlil. 77) Jeho odpoveď bola potom zverejnená v treťom zväzku "Príručnej knihy duchovného" (Moskva, 1979, str. 601-602):
78) „Pán mi zjavil, – povedal Serafim – že bude doba, kedy biskupi Ruska a ostatní duchovní uhnú od zachovania Pravoslávia vo všetkej svojej čistote, a za to ich porazí hnev Boží. 79) Tri dni som stál pred Pánom a prosil, aby sa nad nimi zmiloval, a prosil som, aby zatratil radšej mňa, úbohého Serafima, ako ich potrestal.
80) No Pán sa nepriklonil k prosbe úbohého Serafima a povedal, že sa nad nimi nezmiluje, lebo budú učiť učenia a prikázania ľudské, ich srdcia budú stáť ďaleko od Boha!“
81) Ako mnoho biskupov? 82) Čo si oni myslia, ako budú umierať? 83) Čo ich čaká? Večný oheň! 84) To sú slová blaženej Pelagie, ktorá videla peklo.
85) Znaky príchodu antikrista
86) Väčšina duchovenstva dvadsiateho stáročia ide do večného ohňa a berie so sebou celé národy! 87) Peklo je už plné! 88) Pelagia bola sama v pekle. Je to oceán ohňa! 89) Povedala, že každý by mal mať predstavu o tomto záhrobí, aby sa do tohto oceánu nedostal!
90) Pred príchodom antikrista (L: tj. už před r.1966, před narození Antikrista) kresťania, kvoli kňazom, nebudú rozumieť pravému Kristovmu učeniu.
91) Blažená Pelagia predpovedala, že v posledných dňoch bude zvýšenie dôchodkov, a vysvetlila, že to je pre skorý príchod antikrista.
92) Lžipastieri – proti cárovi
93) Veľkňazi (hierarchia; najvyšší kňazi) so statkármi (s vlastníkmi pozemkov) zvrhli Cára! 94) Zato ich postihlo: krv, mučenia, smrť! 95) Ich osud po smrti – večný oheň! 96) Poviete – to nie je pravda. 97) Áno, pravda! 98) Kňazstvo dlho pílilo tento konár, na ktorom sedelo, a preto veľmi veľa duchovenstva prijalo strašné mučenia, a napriek mučeníckej smrti išli do pekla! 99) Veď oni oslobodili od božieho pomazaného (myslí sa od kráľov) pozemský trón pre antikrista. (L: v Evropě od blahoslaveného Karla Habsburgského, v Rusku od sv. Mikuláše II. cara) 100) Kresťania urobte si záver. Povzbudzujte sa navzájom, vzdelávajte sa navzájom – to sú slová apoštola Pavla (Ef. 5, 11, Žid 3, 11 10, 25.)
101) A v skutočnosti sa bojíte otvoriť ústa! 102) Kňazstvo povedie ľudí do pekla! 103) U nich to bude nevyhnutnosť. 104) Išli by sami do pekla a ľuďom by to neželali (a ľudí ušetria)? 105) Väčšina duchovenstva chce vytvoriť zvláštnu cirkev, založenú na ľudskom rozume a nie oslavovať Krista Nebeského! 106) Biskupi nechcú posvätiť (pomazať) zákonného cára! 107) To sú hriechy proti Duchu Svätému, ktoré nebudú nikdy odpustené!
108) Vladykovia (biskupi) sami skrátili svoju prísahu, aby neslúžili cárovi, a nenaučili to ani ľudí! 109) Duchovenstvo nevie, že to nie je možné urobiť? 110) Vedia, ale schválne to robia! 111) Predantikristove kňazstvo takmer všetko zahynie vo večnom ohni! (L: tj. kněží, kteří zemřeli před r.1966, před narozením Antikrista. Dnešní kněží jsou jejich žáci a žáci jejich žáků, jich bude logicky navěky v pekle ještě víc, neboť nevíra vzrůstá.)
Přeložila z ruštiny M.M.
Doplnil jsem vysvětlivkami L:
2. část viz: Sv. Pelagie Rjazaňská prorokovala o naší době i Antikristu 2.část
Doplnění - životopis:
Blažená Pelagia Rjazanskaja sa narodila v roku 1892 v dedine Zacharovo Zacharovského rajóna v Rjazanskej oblasti a zomrela v roku 1966. Od narodenia bola
slepá, ale Boh jej dal v troch rokoch dar prozreteľnosti (predvídania). Veľa ľudí od nej
dostalo poučenia a varovania. Hoci vám z nich ukážem len veľmi malú časť. Blažená,
spravodlivá a veľká podvižnica dávala odpovede na všetky otázky. Keď bola otázka
zložitá, vtedy sa modlila celú noc a rozprávala sa so sv. Serafimom Sarovským. A tak
jej odpovede boli bezchybné. Okrem toho, že blažená Pelagia bola veľká
modlitebnica, bola veľká aj pôstnica. Od narodenia nikdy nejedla mäso a v 1-4-7
týždeň Veľkého pôstu vôbec neprijímala potravu. Okrem prosfory a pohára svätenej
vody na deň. Od útleho detstva až do staroby robila za deň 12 až 14 poklôn za
minútu. Blažená Pelágia sa modlila nádherne, starostlivo pozorne, presne ako ručička
na hodinkách. Veľa sa modlila na kolenách. Naspamäť vedela veľa akafistov, vedela,
akú silu a význam má Christos.
Raz ochorela moja mama a rozhodla sa navštíviť blaženú Pelágiu. Pelágia ju privítala
veľmi vľúdne. Ona už vedela, že moja mama je tehotná a vedela aj tajnú myšlienku,
že moja mama chce ísť na potrat. No blažená ju od tohto strašného hriechu
odhovorila a povedala, že sa jej narodí krásny dobrý chlapček Petrík a ona mu bude
krstnou mamou. A tak sa aj stalo, blažená Polja sa stala mojou krstnou mamou a po
narodení prikázala mojej mame, aby ma chránila a veľmi opatrovala. Často nás
prozreteľná deva navštevovala a mala veľkú radosť za podvih mojej mamy. Keď
u nás Pelágia bola, navštevovalo nás veľa ľudí, aby si s ňou pohovorili a poradili sa.
Niečo si pamätám, niečo nie.
Keď mala Poľa 12 rokov, hoci už 9 rokov mala dar prozreteľnosti, pretrpela diabolské
pokušenie. Satan ju navádzal na samovraždu, ale Boh ju zachránil a zostala nažive.
Poľa vravela, že k nej prišla žena v mníšskom odeve a odviedla ju z cesty. To bola
nebeská Kráľovná z ikony Pokrovského monastiera v Kyjeve. Kráľovná zobrala slepú
Pelágiu za ruku, doviedla ju k sýpke, posadila na lavičku a povedala: „nasleduj ma“
a ony sa ocitli na takom strašnom mieste, kde bol oceán ohňa. Bohorodička trikrát
povedala: „pozeraj na svoj hriech“. Hoci bola Pelagia slepá, zrazu uvidela peklo.
Veľmi ťažko sa to opisuje. Svätí otcovia hovorili, že tak, ako sa namaľovaný oheň líši
od ozajstného, tak sa pekelný oheň líši od ozajstného. Po tomto videní sa blažená
modlila k Bohu každým dňom aj nocou
. Málokto vedel, akou veľkou sväticou bola, aký
dar modlitby a sĺz mala od Boha. Takýto podvih si nevieme ani predstaviť. Okrem
toho, že blažená poznala všetkých 20 mýtnic, videla peklo, každého, kto v ňom bol
a za aký nepokajaný hriech sa tam dostal. Pri rozhovoroch sme sa rozprávali aj
o záhrobnom živote. Veľmi pozorne som počúval jej slová a bol som ostražitý. Pýtal
som sa jej, či niekto z nášho rodu tam je. Povedala, že áno, moja vzdialená príbuzná,
ktorá žila so svokrom. Blažená mi tiež hovorila, za koho zo zomrelých sa mám
modliť. Za moju mamu sa ona modlila celý rok, aby prešla jednu mýtnicu. Ja som
vedel, že je to za potrat, hoci ho neurobila, ale mala zámer urobiť ho, čo sa počíta tiež
za hriech. Naučila ma čítať Žalmy i Kanóny a potom mi blažená požehnala napísať
pre jednu úbohú ženu celý Žaltár. Po napísaní mi Polja povedala, že budem s ňou
a aká bude moja smrť. Bude veľmi krutá, ale smrť je pre každého krutá. Blažená deva
mi dlho rozprávala o význame rôznych žalmov i modlitieb. Raz sme boli spolu tri dni.
Ona hovorila a ja som písal o význame každého Božieho služobníka, kto od akých
chorôb pomáha. Polja vravela, že budem pomáhať ľuďom a tak aj bolo. Za život som
stretol veľa chorých a doteraz pomáham.
Prezieravá hovorila o tom čase, keď Chruščov zatváral chrámy, že v Rusku nastanú
časy, keď všetky chrámy budú otvorené. No potom chrámy budú slúžiť ako divadlo
pre národ, lebo národ sa nebude vedieť modliť a ľudia tam budú stáť ako soľné stĺpy.
Raz na Veľký štvrtok bolo na sv. Prijímaní viac ako 2100 ľudí, ale iba 38 ľudí prijalo
sv. Dary. V chráme je potrebné všetko presne dodržiavať, mať úctu k svätyniam, mať
bázeň. Človek je narodený pre raj, a nie pre peklo. Do pekla ide človek len pre svoju
hlúposť.
V posledných časoch bude na jedného kresťana 100 a viac čarodejníkov. Ó, aká
vášeň! Hovorila, koľko čarodejníckych kníh sa od Židov dostáva do obehu po celom
svete. V posledných časoch bude celý národ veľmi chorý, bude vysoká úmrtnosť a to
všetko preto, lebo ľudia sa prestanú žehnať znamením kríža. Choroby ale nebudú od
Boha. Blažená hovorila, že prídu časy, keď veľmi veľa ľudí bude trpieť rakovinou
hlavy. Zdroj životopisu: pravoslavie.sk/subory/Svetlo 19.pdf

Zdroj: Блаженная Пелагия Рязанская об искажении Веры в духовенстве
3rm.info/9431-blazhennay…
1) О ВРЕМЕНАХ АНТИХРИСТОВЫХ
2) Блаженная Пелагия Рязанская говорила о последних временах много. 3) Будет большая скорбь, когда слуги антихриста будут лишать верующих пищи, работы, пенсии... 4) Будет стон, плач и многое другое... 5) Многие будут помирать, и останутся только крепкие в вере, которых Господь изберет, и доживут до Второго Пришествия Его. 6) Когда Господь попустит явиться антихристу, тогда большинство духовенства сразу перейдет в другую веру, а за ними и народ! - говорила блаженная Пелагия Рязанская прозорливица. 7) Антихрист принесет в жертву многие народы, которые сатана для этого приготовит, превратив их в жвачный скот! 8) Сегодня уже всякому человеку известно это диавольское изобретение. 9) Для того малого времени блаженная Пелагия сказала: чтобы верующие заготовили себе майские липовые листочки, они будут для пищи. 10) Страшный голод будет, а липа - безвредная. 11) Преподобный Серафим заготавливал травку - снеток, ею и питался. 12) Пищи не будет, воды не будет, жара несказанная, угрызения зверями, на каждом шагу будут удавленники висеть... 13) Нужно много молиться чтобы не дожить до тех ужасных дней, а особенно читать акафист святым семи отрокам Ефесским.

14) Большинство людей в мире с голодухи примут от антихриста печать, очень мало кто не пожелает. 15) Эта печать навсегда запечатает принявших ее для благодати покаяния, то есть они не смогут никогда покаяться и пойдут в ад! 16) Пищи для принявших печать хватит у антихриста только на шесть месяцев, и тогда у них начнется великая скорбь, они начнут искать смерть и не найдут! - говорила слепенькая Пелагия Рязанская.

17) ВРАГИ КРЕСТА ХРИСТОВА
18) Блаженная Пелагия говорила, что Русский народ будут душить всеми средствами! 19) А адвентистам - сатанинской вере - зеленую улицу! 20) В нашей стране будет столько самоубийств! 21) Все еще впереди! 22) Голод, а при голоде - людоедство! 23) Война, а затем выбирать антихриста! 24) Приложите все попечение, чтобы Господь избавил от содомского греха. 25) Сатана даст команду срамить этим грехом особенно духовенство и монашество! 26) Об этом грехе Пелагия слепенькая много говорила, но я тогда не знал значение этого слова. 27) Он будет распространен в больших масштабах, это - мужеложство! 28) Антихристово учение будет отличаться от православного Христова учения только тем, что будет отрицать искупительный Крест! - предупреждала угодница Божия Пелагия Рязанская, 29) - адвентисты седьмого дня есть первые враги Креста Христова! 30) Много епархий уже лишились епископства пред Богом за то, что владыки не препятствуют и не обличают врагов Креста! 31) Много звезд спало с неба, как и предсказано в Откровении (Апок. 6; 13), то есть Церковь лишилась многих архипастырей пред Богом! 32) За это постигнут Россию страшные беды, много городов будет уничтожено Самим Господом, хотя и будут открываться все храмы.

33) ИСКАЖЕНИЕ ВЕРЫ В ДУХОВЕНСТВЕ
34) Безучастность духовенства к окружающим, равнодушие к происходящему и другие страшные слова говорила мне подвижница Пелагия о священниках. 35) Я от ее слов входил в ужас; даже вступал с ней в спор!.. 36) Но она мне сказала твердо: слушай и молчи, а то вменится тебе в грех, и Господь - не простит! 37) Тогда, когда она говорила мне, я очень ее боялся и слушал. 38) Все запоминал. 39) Много раз повторяла Божия угодница Пелагия: 40) 1. Богатые священники распяли Господа!.. 41) 2. Богатые священники свергли Царя!!. 42) 3. Богатые священники приведут нас к антихристу!!! 43) Сами для себя делайте вывод... 44) Пелагия предсказывала, что народ скоро не будет знать, как молиться, и не будет молиться. 45) Она говорила, что скоро будет всемирная вера и что наше духовенство для нее будет восстанавливать и готовить храмы! 46) Сказала, что архиереи разрешат проповедовать у нас адвентистам седьмого дня, которые ад винтят и отрицают Животворящий Крест! 47) Вот какая цель будет у нашего духовенства: открыть все двери антихристу! 48) Блаженная девица Пелагия говорила, что раньше духовенство готовило народ для рая, а сейчас - для ада! 49) Священство и народ не знают, как перекреститься! 50) Сделано все умышленно! 51) Большинство духовенства не имеют разума; Бога и народ не любят! 52) Все сделано священством, чтобы народ молился небрежно, кое-как, хотя вся сила в крестном знамении!

53) СИЛА И ЗНАЧЕНИЕ КРЕСТНОГО ЗНАМЕНИЯ
54) Я знаю один такой случай, когда слепенькая Пелагия стала креститься и немного не донесла руку до плечевого сустава, а попала в ямку, 55) то, я хорошо помню, как она каялась! 56) Она говорила, что большинство священства этого не понимают, за что и пойдут в ад! 57) Крест - есть символ победы над диаволом! 58) И не только... Блаженная Пелагия говорила, что при правильном сложении перстов из них исходит огонь! 59) И когда мы наносим на себя крестное знамение, то благодатный огонь опаляет, освящает и очищает наше тело. 60) Кровь, подаваемая сердцем, проходит через огненный крест и поэтому очищается от всего дурного и страшного - все сгорает! 61) Поэтому, чем больше мы крестимся, говорила Пелагия, тем чище кровь, тем выше разум, тем ближе к Богу, тем быстрее доходит наша молитва до Господа. 62) В этом значение Креста! 63) А ведь многие не знают...

64) О ТЕПЛОХЛАДНОСТИ ПАСТЫРЕЙ
65) Священники подают пример народу - как жить без крестного знамения, говорила Пелагия слепенькая. 66) Тем самым они предают народ сатане! 67) Да и сколько тяжких грехов в народе?! 68) А они молчат! Исключение - редкость. 69) Даже духовные заведения готовят священников для ада! 70) Что, скажите, может быть страшнее?! 71) Она говорила мне, что богатое духовенство всегда оправдывается без стыда и совести на ее слова. 72) Из кожи вон лезут, говорят, что они хорошие! 73) Нынешнее священство - всем бедам беда, говорила блаженная Пелагия Рязанская.

74) ЧТО ОЖИДАЕТ АРХИЕРЕЕВ
75) Однажды Прасковья Семеновна застала плачущим своего племянника - преподобного Серафима Саровского. 76) И он своей тетке все объяснил. 77) Его ответ потом был напечатан в третьем томе "Настольной книги священнослужителя" (Москва, 1979, С. 601-602): 78) "Господь открыл мне,- сказал он,- что будет время, когда архиереи Земли Русской и прочие духовные лица уклонятся от сохранения Православия во всей его чистоте, и за то гнев Божий поразит их. 79) Три дня стоял я, просил Господа помиловать их и просил лучше лишить меня, убогого Серафима, царствия небесного, нежели наказать их. 80) Но Господь не преклонился на просьбу убогого Серафима и сказал, что не помилует их, ибо будут учить учениям и заповедям человеческим, сердца же их будут стоять далеко от меня!". 81) Сколько много архиереев? 82) Что они думают?! Как они думают помирать?! 83) Что их ждет?! Вечный огонь?! 84) Это слова Блаженной Пелагии слепенькой, которая видела ад.

85) ПРИЗНАКИ ПРИХОДА АНТИХРИСТА
86) Большинство духовенства двадцать веков идет в огонь вечный, ведет за собой народ! 87) Ад уже полный! 88) Сама Пелагия слепенькая была в аду. Это - океан огня! 89) Она говорила, что каждый должен представлять эту картину загробную, чтобы не попасть в этот океан! 90) К пришествию антихриста христиане из-за священников не будут понимать истинного Христова учения, - говорила блаженная Пелагия прозорливая. 91) Блаженная Пелагия предсказывала, что в последние времена будет повышение пенсии, и объясняла, что это - к скорому приходу антихриста.

92) ЛЖЕПАСТЫРИ - ПРОТИВ ЦАРЯ
93) Первосвященники при помощи помещиков свергли Царя! - говорила Пелагия Рязанская, 94) - за это их постигло: кровь, мучения, смерть! 95) Их судьба за гробом - огонь вечный! 96) Скажете - неправда?! 97) Да, правда! 98) Священство долго рубило тот сук, на котором сидело, и поэтому, - говорила блаженная Пелагия, - великое множество духовенства приняли страшные мучения и, несмотря на мученическую кончину, отправились в ад! 99) Ведь они освобождали от Помазанника Божия земной престол - для антихриста. 100) Христиане, сделайте себе вывод. 101) Наставляйте друг друга, назидайте один другого - это слова Апостола (Фес. 5; 11, Евр. 3; 11. 10; 25). 101) А то ведь рта боитесь раскрыть! - говорила Пелагия слепенькая подвижница. 102) Пелагия Рязанская предсказывала: священство поведет народ в ад! 103) У них в этом будет необходимость. 104) Шли бы сами в ад, а народ пожалели бы?! 105) Большинство духовенства желает создать особую церковь по разуму человеческому, чтобы не славить Христа небесного! 106) Святители не желают святить законного Царя! 107) Это и есть отступление от постановления Святого Духа, которое не простится вовек! 108) Владыки сами сократили свою присягу, чтобы не служить Царю и не учить этому народ! 109) Разве духовенство не знает, что этого делать нельзя?! 110) Знают, но умышленно делают! 111) Предантихристово священство все почти погибнет - огонь вечный!

Из воспоминаний Петра Григорьевича Глазунова, духовного сына старицы Пелагии.
Caesar
Samson1
Aj sacrosacrum koncilium je spatný dokument z právneho hladiska. Na zaciatku sa píse, ze starobylé rýty sa majú zachovávat a mat v ucte. Dnes sme svedkami za sa starobylé ríty zakazujú, nemajú sa v ucte ( vid Frantiskáni Neposkvrnenej)
Dalej sa píse ze gregorianský chorál je spev c. 1 v rímskej liturgii a latinský jazyk je jazykom liturgickým, no realita je uplne iná, liturgický jazyk …More
Samson1
Aj sacrosacrum koncilium je spatný dokument z právneho hladiska. Na zaciatku sa píse, ze starobylé rýty sa majú zachovávat a mat v ucte. Dnes sme svedkami za sa starobylé ríty zakazujú, nemajú sa v ucte ( vid Frantiskáni Neposkvrnenej)
Dalej sa píse ze gregorianský chorál je spev c. 1 v rímskej liturgii a latinský jazyk je jazykom liturgickým, no realita je uplne iná, liturgický jazyk a gregrianský spev boli vyhnaní z liturgie.
Nikde sa nepíse, ze omse majú byt v narodných jazykoch a oltáre majú byt kalvínskými stolmi a knaz ma byt "predsedom" lit. zhromazdenia, cize ze omsa má byt "zídené" lit. zhromazdenie.
Nemozem pocúvat tie drísty, kde knazi, biskupi tárajú, ze koncil povolil omse v narodných jazykoch a ze knaz je otocený k ludom.
Ale ked si podrobnejsie precítame ten dokumnet IIVK tak zistíme aké zakerné zaludnosti sú tam a podla nich sa stalo z omsou to, co sa stalo.
Ano, slobodomurár Bugnini vymyslel NOM. Preto rímský exorcista p. Amorth povedal za aj v liturgickej reforme mal prsty diabol. Lit. reforma zamená reforma omse.
Samson1
Teď hento mluvíš jasnou řečí, kde se řadíš, ale nechápu ten sedesvakantismus a a tvůj odpor vůči tradici. Vždyť apoštolské vyznání říká, že věříme v jednu svatou, všeobecnou apoštolskou církev, vyznáváme jeden křest na odpuštění hříchů, očekáváme vzkříšení z mrtvých a život budoucího věku. Jinak Eliáš odmítá jednotu a " duchem assisi", tedy současnou hyearchií a vyznávají jednotu s budoucím …More
Teď hento mluvíš jasnou řečí, kde se řadíš, ale nechápu ten sedesvakantismus a a tvůj odpor vůči tradici. Vždyť apoštolské vyznání říká, že věříme v jednu svatou, všeobecnou apoštolskou církev, vyznáváme jeden křest na odpuštění hříchů, očekáváme vzkříšení z mrtvých a život budoucího věku. Jinak Eliáš odmítá jednotu a " duchem assisi", tedy současnou hyearchií a vyznávají jednotu s budoucím papežem, který splní jejich představy. To jsou všechno veliké otazníky, podle tvého myšlení ve své podstatě jednotu bez pokání najít nemůžeš. Spíš se to orientuje, že s toho bude trvalá sekta. Tak se mi to jeví. Uvědom si, že na VKII nebyli jen tradicionalisti, ti byli převálcovaní dobře připravenými modernisty - církevním zednářstvím a dvojím následném výkladu VKII k jejich obrazu. Bugnni vytvořil NOM. VKII v podstatě potvrdil platnost tridentské mše. Jinak 👍 že jsi se jasně k nčemu přihlásila.
Caesar
henta
co chce Bergoglio budovat?
Dokumenty tridentského koncilu a koncilov pred ním boli jednoznacné a jasné, nedali sa inak vykladat.
Ale ako sa ma naplnat IIVK ked jeho dokumenty sú nejednoznacné, viaczmyselné a matúce.
Preco sú tak napísané, odpoved nám dáva ultramodernistický liberál prívetivý klamár k. Kasper:

Kasper: Dokumenty II. vatikánskeho koncilu sú úmyselne nejednoznačné

Mon, 2013…More
henta
co chce Bergoglio budovat?
Dokumenty tridentského koncilu a koncilov pred ním boli jednoznacné a jasné, nedali sa inak vykladat.
Ale ako sa ma naplnat IIVK ked jeho dokumenty sú nejednoznacné, viaczmyselné a matúce.
Preco sú tak napísané, odpoved nám dáva ultramodernistický liberál prívetivý klamár k. Kasper:

Kasper: Dokumenty II. vatikánskeho koncilu sú úmyselne nejednoznačné

Mon, 2013-07-01 13:06 by Katka L Tags:

DÁTUM ZDROJA:
11. Apr 2013

ZDROJ:
unamsanctamcatholicam.blogspot.com

Pápež František začína novú etapu realizácie II. vatikánskeho koncilu, uviedol kardinál Walter Kasper vo svojom článku publikovanom v denníku L’Osservatore Romano(4/12/2013).

Niektorí možno kardinálove vyjadrenia pochopia len ako špekulácie obdivovateľa, čitatelia by azda takýto úsudok mohli ešte zvážiť. Dôvodom je fakt, že pápež František ho pri svojej prvej pápežskej nedeľňajšej modlitbe Anjel Pána označil za „talentovaného a dobrého teológa“.

V každom prípade si však priblížime, o čom je článok bývalého prezidenta Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov prostredníctvom anglického prekladu Kasperovho článku od prispievateľa CNS Johna Thavisa.

Ohromujúce vyhlásenie kardinála Waltera Kaspera zverejnil denník L'Osservatore Romano. Uvažujúc o výzvach, ktorým čelí cirkev, a o stále nevyriešenom probléme„pravdivej implementácie II. vatikánskeho koncilu“ Kasper, s odkazom na dokumenty koncilu, uviedol:

„Na viacerých miestach museli [konciloví otcovia] hľadať kompromisné formulácie, v ktorých sú, v snahe ich vymedzenia, názory väčšiny často vyjadrené hneď vedľa názorov menšiny. Preto koncilové texty ako také môžu byť obrovským zdrojom rozporov a otvárajú dvere ich selektívnemu pochopeniu v oboch smeroch“ (kardinál Walter Kasper,L'Osservatore Romano, 12. apríl 2013).

Tieto kardinálove vyjadrenia v podstate potvrdzujú základnú tézu Michaela Daviesa a väčšiny tradicionalistov, a teda, že nejasnosti sú v samotných koncilových dokumentoch a sú predmetom množstva výkladov. Koncept koncilovej nejednoznačnosti popierajú viacerí konzervatívni/pop zástancovia a tvrdia, že dokumenty Druhého vatikánskeho koncilu sú úplne jasné. Za súčasný zmätok sú podľa nich zodpovední odporcovia, ktorí zlomyseľne pretláčajú ich falošnú implementáciu.

Tradicionalisti, a čo je ironické, tiež Kasper, trvajú na tom, že deštrukciu, ktorá nasledovala po koncile, predvídali samotné koncilové dokumenty. Ak by aj konciloví otcovia nezamýšľali katastrofu, ktorá sa udiala po jej skončení (a väčšina sa zhoduje, že nie), výsledné listiny boli písané tak, aby umožnili progresívnu interpretáciu zo strany pokrokových teológov alebo biskupov. Kasper teda nesúhlasí s mantrou konzervatívcov o„dokonalých dokumentoch – nedokonalej implementácii“, potvrdzuje však kritiku tradicionalistov, že „nedokonalé dokumenty vedú k nedokonalej realizácii“.

Rovnaký názor zastával aj Benedikt XVI.. Medzi dokumentmi a ich realizáciou je úzke prepojenie.

Kasper však zašiel ešte ďalej. Nielenže pripúšťa, že „koncilové texty ako také môžu byť obrovským zdrojom rozporov“, navyše tvrdí, že tieto nejasnosti a potenciálne rozpory boli úmyselne naplánované. Konštatuje, že texty je možné rozlične interpretovať a nejednoznačné pasáže sú „kompromisnými formulami“ na uspokojenie dvoch protichodných strán. Takto je ich možné vykladať ortodoxným spôsobom, ale tiež môžu byť rovnako ľahko prekrútené progresívnymi stúpencami pre zdanlivú podporu ich intríg.

Práve to zosnulý Michael Davies nazval „časovanými bombami“ koncilových textov. Napísal: „Tieto ,časované bombyʻ ako nejasné pasáže vložili do oficiálnych dokumentov liberálni odborníci alebo experti – pasáže, ktoré by bolo možné vyložiť netradičným, progresívnym spôsobom po ukončení koncilu“ (Michael Davies, Liturgical Timebombs, Rockford, Ill: Tan Books, 2004, s. 23). Frázu „časované bomby“ si Davies požičal z knihy arcibiskupa Lefebvra A Bishop Speaks, ktorý v podstate tvrdil to isté. Rozhovor s Kasperom teda obsahuje priznanie, že v textoch sú nielenže časované bomby, ale že tam boli dokonca dané úmyselne a že v tejto otázke sa on a Lefebvre zhodujú. Je to veľké priznanie.

V článku sú aj iné zaujímavé Kasperove tvrdenia podkopávajúce ďalšie aspekty konzervatívneho videnia koncilu. Napríklad:

„Pre väčšinu katolíkov sú zmeny, ktoré priniesol koncil, súčasťou každodenného cirkevného života. Ale to, čo zažívajú, nie je veľký nový začiatok, ani obnova cirkvi, ktoré sa v tom čase očakávali, ale skôr cirkev, ktorá vyzerá staro a vykazuje jasné príznaky krízy.

Vyhlásenie je v rozpore s prevažujúcou mantrou éry Jána Pavla II., že zažívame „novú obnovu“. Úprimne priznáva, že v skutočnosti tu máme krízu, hoci sú aj takí, napríklad kardinál Timothy Dolan, ktorí pokračujú v popieraní tejto zrejmej pravdy. Kasperovo jednoduché potvrdenie skutočnosti o cirkvi v kríze a o tom, že nezažívame sľúbenú pokoncilovú obnovu, má značný význam pre ďalší posun vpred. A aj keď si o Kasperovi môžeme myslieť čokoľvek, oceňujem jeho úprimnosť.

O zmätku, ktorý nasledoval po koncile, napísal:

„Pre tých, ktorí poznajú príbeh dvadsiatich koncilov považovaných za ekumenické, [stav zmätku] nebude prekvapením. Pokoncilové časy boli takmer vždy turbulentné. [Druhý]vatikánsky koncil je však výnimočný.“

Toto dôležité priznanie, o ktorom som už písal aj na iných miestach, skutočne odhaľuje podstatu hlavného argumentu konzervatívnych katolíkov. Tí tvrdia, že to, čo práve zažívame v modernej katolíckej cirkvi je normálne, pretože „po koncile je vždy zmätok“. Sčasti je to pravda, ale Kasper dodáva, že zmätok, ktorý nastal po Druhom vatikánskom koncile je „výnimočný“ a odlišuje sa od turbulencií predchádzajúcich období. Toto tvrdenie rovnako často používajú tradicionalisti. Druhý vatikánsky koncil nepovažujú len za ďalšiu cirkevnú udalosť so štandardnou úrovňou zmätku, ktorý vždy prichádza, skôr ho vidia ako nový druh cirkevného javu a nemôže byť jednoducho zaradený medzi koncily minulosti.

Potvrdzuje teda kardinál Kasper názory Michaela Daviesa, Lefebvra a tradicionalistov? Žijeme naozaj v čudných časoch.

Parafrázu Kasperových vyjadrení môžete nájsť tu alebo si môžete prečítať originál prostredníctvom prekladača Google na tomto blogu. Stránka denníka L'Osservatore Romano v angličtine ešte nezverejnila články z posledného týždňa, pridám však link, len čo bude k dispozícii.
Filofej
Do srdca človeka vidí iba Boh.Iba On vie,koľko ľudí v národe v Neho nielen verí, ale aj plní Jeho vôľu.
Filofej
Kokso, asi sa obaja zhodneme, že v Cirkvi je aj veľa poverčivých veriacich,ktorí živý vzťah s Bohom nahrádzajú pseudovideniami,pseudoproroctvami a pseudo zjaveniami.Modlime sa za nich.
2 more comments from Filofej
Filofej
Aj Joshua z Nazaretu bol pre mnohých modernista.Veď ho preto tradiční veriaci ukrižovali.
Filofej
A ako vnímajú nábožnosť Slovákov zahraniční misionári, kokso?
Ako demonštratívno - púťovú,naklonenú ku rôznym nepotvrdeným zjaveniam,alebo ako folklórno-nedeľnú záležitosť?
tictac
Pelágia Rjazanskaja – proroctvá
Blažená Pelagia Rjazanskaja sa narodila v roku 1892 v dedine Zacharovo
Zacharovského rajóna v Rjazanskej oblasti a zomrela v roku 1966. Od narodenia bola
slepá, ale Boh jej dal v troch rokoch dar prozreteľnosti (predvídania). Veľa ľudí od nej
dostalo poučenia a varovania. Hoci vám z nich ukážem len veľmi malú časť. Blažená,
spravodlivá a veľká podvižnica dávala …More
Pelágia Rjazanskaja – proroctvá
Blažená Pelagia Rjazanskaja sa narodila v roku 1892 v dedine Zacharovo
Zacharovského rajóna v Rjazanskej oblasti a zomrela v roku 1966. Od narodenia bola
slepá, ale Boh jej dal v troch rokoch dar prozreteľnosti (predvídania). Veľa ľudí od nej
dostalo poučenia a varovania. Hoci vám z nich ukážem len veľmi malú časť. Blažená,
spravodlivá a veľká podvižnica dávala odpovede na všetky otázky. Keď bola otázka
zložitá, vtedy sa modlila celú noc a rozprávala sa so sv. Serafimom Sarovským. A tak
jej odpovede boli bezchybné. Okrem toho, že blažená Pelagia bola veľká
modlitebnica, bola veľká aj pôstnica. Od narodenia nikdy nejedla mäso a v 1-4-7
týždeň Veľkého pôstu vôbec neprijímala potravu. Okrem prosfory a pohára svätenej
vody na deň. Od útleho detstva až do staroby robila za deň 12 až 14 poklôn za
minútu. Blažená Pelágia sa modlila nádherne, starostlivo pozorne, presne ako ručička
na hodinkách. Veľa sa modlila na kolenách. Naspamäť vedela veľa akafistov, vedela,
akú silu a význam má Christos.
Raz ochorela moja mama a rozhodla sa navštíviť blaženú Pelágiu. Pelágia ju privítala
veľmi vľúdne. Ona už vedela, že moja mama je tehotná a vedela aj tajnú myšlienku,
že moja mama chce ísť na potrat. No blažená ju od tohto strašného hriechu
odhovorila a povedala, že sa jej narodí krásny dobrý chlapček Petrík a ona mu bude
krstnou mamou. A tak sa aj stalo, blažená Polja sa stala mojou krstnou mamou a po
narodení prikázala mojej mame, aby ma chránila a veľmi opatrovala. Často nás
prozreteľná deva navštevovala a mala veľkú radosť za podvih mojej mamy. Keď
u nás Pelágia bola, navštevovalo nás veľa ľudí, aby si s ňou pohovorili a poradili sa.
Niečo si pamätám, niečo nie.
Keď mala Poľa 12 rokov, hoci už 9 rokov mala dar prozreteľnosti, pretrpela diabolské
pokušenie. Satan ju navádzal na samovraždu, ale Boh ju zachránil a zostala nažive.
Poľa vravela, že k nej prišla žena v mníšskom odeve a odviedla ju z cesty. To bola
nebeská Kráľovná z ikony Pokrovského monastiera v Kyjeve. Kráľovná zobrala slepú
Pelágiu za ruku, doviedla ju k sýpke, posadila na lavičku a povedala: „nasleduj ma“
a ony sa ocitli na takom strašnom mieste, kde bol oceán ohňa. Bohorodička trikrát
povedala: „pozeraj na svoj hriech“. Hoci bola Pelagia slepá, zrazu uvidela peklo.
Veľmi ťažko sa to opisuje. Svätí otcovia hovorili, že tak, ako sa namaľovaný oheň líši
od ozajstného, tak sa pekelný oheň líši od ozajstného. Po tomto videní sa blažená
modlila k Bohu každým dňom aj nocou. Málokto vedel, akou veľkou sväticou bola, aký
dar modlitby a sĺz mala od Boha. Takýto podvih si nevieme ani predstaviť. Okrem
toho, že blažená poznala všetkých 20 mýtnic, videla peklo, každého, kto v ňom bol
a za aký nepokajaný hriech sa tam dostal. Pri rozhovoroch sme sa rozprávali aj
o záhrobnom živote. Veľmi pozorne som počúval jej slová a bol som ostražitý. Pýtal
som sa jej, či niekto z nášho rodu tam je. Povedala, že áno, moja vzdialená príbuzná,
ktorá žila so svokrom. Blažená mi tiež hovorila, za koho zo zomrelých sa mám
modliť. Za moju mamu sa ona modlila celý rok, aby prešla jednu mýtnicu. Ja som
vedel, že je to za potrat, hoci ho neurobila, ale mala zámer urobiť ho, čo sa počíta tiež
za hriech. Naučila ma čítať Žalmy i Kanóny a potom mi blažená požehnala napísať
pre jednu úbohú ženu celý Žaltár. Po napísaní mi Polja povedala, že budem s ňou
a aká bude moja smrť. Bude veľmi krutá, ale smrť je pre každého krutá. Blažená deva
mi dlho rozprávala o význame rôznych žalmov i modlitieb. Raz sme boli spolu tri dni.
Ona hovorila a ja som písal o význame každého Božieho služobníka, kto od akých
chorôb pomáha. Polja vravela, že budem pomáhať ľuďom a tak aj bolo. Za život som
stretol veľa chorých a doteraz pomáham.
Prezieravá hovorila o tom čase, keď Chruščov zatváral chrámy, že v Rusku nastanú
časy, keď všetky chrámy budú otvorené. No potom chrámy budú slúžiť ako divadlo
pre národ, lebo národ sa nebude vedieť modliť a ľudia tam budú stáť ako soľné stĺpy.
Raz na Veľký štvrtok bolo na sv. Prijímaní viac ako 2100 ľudí, ale iba 38 ľudí prijalo
sv. Dary. V chráme je potrebné všetko presne dodržiavať, mať úctu k svätyniam, mať
bázeň. Človek je narodený pre raj, a nie pre peklo. Do pekla ide človek len pre svoju
hlúposť.
V posledných časoch bude na jedného kresťana 100 a viac čarodejníkov. Ó, aká
vášeň! Hovorila, koľko čarodejníckych kníh sa od Židov dostáva do obehu po celom
svete. V posledných časoch bude celý národ veľmi chorý, bude vysoká úmrtnosť a to
všetko preto, lebo ľudia sa prestanú žehnať znamením kríža. Choroby ale nebudú od
Boha. Blažená hovorila, že prídu časy, keď veľmi veľa ľudí bude trpieť rakovinou
hlavy.
ľubica
53) !!! Sila a význam znaku kríža !!!
54) Poznám jeden taký prípad, keď sa slepá Pelagia prežehnávala a nedotkla sa rukou ramena, ale o kúsoček vedľa – ramennej jamky. 55) To si veľmi dobre pamätám – spomínam si ako sa z toho kajala! 56) Povedala, že väčšina kňazov toto nechápe, za čo pôjdu i do pekla! 57) Kríž je symbol víťazstva nad diablom! 58) A nielen to... Blahoslavená Pelagia povedala, …More
53) !!! Sila a význam znaku kríža !!!
54) Poznám jeden taký prípad, keď sa slepá Pelagia prežehnávala a nedotkla sa rukou ramena, ale o kúsoček vedľa – ramennej jamky. 55) To si veľmi dobre pamätám – spomínam si ako sa z toho kajala! 56) Povedala, že väčšina kňazov toto nechápe, za čo pôjdu i do pekla! 57) Kríž je symbol víťazstva nad diablom! 58) A nielen to... Blahoslavená Pelagia povedala, že pri správnom zložení prstov z nich vychádza oheň! 59) A keď sa my značíme krížom (keď sa prežehnávame), vtedy milostiplný žehnajúci oheň veľmi silno plápolá, páli a horí, posväcuje a očisťuje naše telo. 60) Krv, ktorá je dodávaná srdcom, prechádza ohnivým krížom a očisťuje sa od všetkého zlého, odporného a strašného – všetko zhorí! 61) Preto čím viac sa prežehnávame, tým čistejšia je naša krv a vyššia myseľ, ktorá je tým bližšia k Bohu a naša modlitba sa tým rýchlejšie dostane k Pánovi. 62) To je význam a zmysel kríža! 63) Ale mnoho ľudí to nevie ....
------------------------------
vďaka. o. Libor!