lt.news
30

Anglikonų vyskupas, turintis musulmonų kilmę, tapo kataliku

72-erių Ročesterio vyskupas anglikonas Michaelas Nazir-Ali (1994-2009) tapo kataliku ir spalio 30 dieną bus įšventintas į katalikų kunigą, sužinojo Damianas Thompsonas (Spectator.co.uk, spalio 14 d.).

Nazir-Ali gimė Karačyje ir turi dvigubą pilietybę (Pakistanas, Didžioji Britanija). Jo motina buvo metodininkė, tėvas - valstybės tarnautojas ir atsivertęs iš šiitų islamo.

Jis lankė katalikišką mokyklą ir katalikų mišias Pakistane, tačiau 20 metų tapo anglikonu, 27 metų klebonu ir 35 metų Raiwind (Vakarų Pandžabo) vyskupu, jauniausiu anglikonų vyskupu.

1986 m. jis turėjo palikti Pakistaną ir rasti prieglobstį Anglijoje. Ilgus metus jis buvo Tarptautinės anglikonų-katalikų komisijos narys.

Nazir-Ali paskyrė pirmąją arkidiakonę moterį Anglijos bažnyčioje ir pirmininkavo Ročesterio komisijai, ar moterys turėtų būti vyskupės. 2002 m. jis apibūdino save kaip „katalikų ir evangelikų“, nes priklausė Žemajai bažnyčiai.

Paveiksliukas: Michael Nazir-Ali, © wikicommons, CC BY-SA, #newsFashpksihc