Quas Primas
Bardzo rzetelnie zrobiony dokument. Aż dziw, że JPII posunął się do tak drastycznego kroku i suspendował arcybiskupa Marcela Lefebvrea.
To Boży Kapłan.
Jestem przekonana, że on jest już świętym w niebie, a przyjdzie czas, że zostanie wyniesiony na Ołtarze przez władze ziemskie.