Clicks3.2K

O Oświetleniu Sumienia! Nie ma już czasu! o. Augustyn Pelanowski

Lech42
Nie ma już czasu! o. Augustyn Pelanowski OSPPE - fragment rekolekcji www.youtube.com/watch