Edward7
434.3K

Schemat eksterminacji: zastrzyki mRNA hamują naprawę DNA, globalne zdarzenia jądrowe, uwalniaja promieniowanie uszkadzające DNA

Mike Adams
( Natural News ) Staje się teraz całkowicie oczywiste, jaka będzie następna faza osiągnięcia globalnego wyludnienia. Faza broni biologicznej w szczepionkach osiągnęła pewien poziom chorobliwego „sukcesu” w oczach globalistów, prawdopodobnie zabijając 1-2 miliardy ludzi w ciągu następnej dekady, ponieważ uszkodzenie przez białko kolczaste (grafen) zbierają swoje żniwo. Ale nawet to nie jest wystarczające dla demonicznych istot kontrolujących naszą planetę, ponieważ szukają czegoś bliższego 90% całkowitej redukcji populacji ludzkiej.

Nagle ich strategia staje się krystalicznie jasna. Wstrzyknięte mRNA - powoduje około 90% tłumienie mechanizmu naprawy DNA znanego jako NHEJ – Non-Homologous End-Joining. Jest to mechanizm komórkowy, który istnieje w komórkach ludzi, zwierząt i roślin, aby zachować integralność genetyczną — warunek konieczny do życia. Dzięki mechanizmowi NHEJ jesteśmy w stanie automatycznie naprawić pęknięcia podwójnej nici (DSB) w naszych chromosomach, gdy jesteśmy poddani promieniowaniu jonizującemu. Powszechnymi źródłami promieniowania jonizującego są ekspozycja na światło słoneczne, komercyjne loty odrzutowcem i mammografia (nawet 5G - jest na granicy jonizacji) . Kiedy nasz silnik NHEJ działa normalnie, chromosomy uszkodzone przez promieniowanie jonizujące są naprawiane i nie stają się guzami nowotworowymi. Ale kiedy NHEJ jest stłumione, organizm nie może naprawić uszkodzeń DNA i zaczyna rosnąć mikroguzy. Poniższy wykres pochodzi z bombowego badania tłumienia NHEJ opublikowanego w czasopiśmie Viruses . Znajdziesz go tutaj. Pokazuje prawie 90-procentową supresję NHEJ w obecności białka kolczastego (grafenu dopow.), o którym teraz wiemy, że przenika do jądra komórki.

W podsumowaniu artykułu autorzy piszą: „Odkryliśmy, że białko kolca znacznie hamuje tworzenie się ognisk BRCA1 i 53BP1 (ryc. 3D-G). Razem dane te pokazują, że pełnej długości białko wypustek SARS-CoV-2 hamuje naprawę uszkodzeń DNA , utrudniając rekrutację białek naprawczych.” Z czasem mikroguzy — a zwłaszcza w toksycznym środowisku krwi przeciętnej osoby z niedoborem witaminy D — stają się dużymi guzami. A te guzy prowadzą do śmierci (czasami śmierci przez chemioterapię).

Pięć miliardów ludzi, którym teraz wstrzyknięto terapię genową mRNA, można łatwo zabić przy niskim poziomie promieniowania jonizującego z DOWOLNEGO źródła
Więc teraz na całym świecie jest około pięciu miliardów ludzi, którzy otrzymali zastrzyki szczepionek przeciw covid ( źródło ), które są w rzeczywistości eksperymentalną terapią genową, która zmienia ich DNA i tłumi mechanizmy naprawy DNA. Wszystko, co jest potrzebne globalistom do zabicia tych pięciu miliardów ludzi, to uwolnienie nowego źródła niskopoziomowego promieniowania jonizującego, które krąży po całym świecie… a następnie niech fizyka zajmie się resztą. Zaczynasz rozumieć, jak naprawdę źli są ci globaliści? Ten nikczemny cel może zostać osiągnięty przez globalistów na jeden z następujących sposobów:

Rozpętanie nowego „wypadku” nuklearnego na Ukrainie czy gdziekolwiek indziej.

Wystrzelenie bomby atomowej w dowolnym miejscu na półkuli północnej, w tym zrobienie tego jako zdarzenia pod fałszywą flagą, aby obwiniać Rosję.

Zdetonowanie brudnej bomby w dowolnym miejscu na półkuli północnej, potencjalnie jako akt terroryzmu nuklearnego.


W każdym z tych trzech scenariuszy promieniowanie jonizujące jest uwalniane i rozprzestrzenia się po całym świecie z powodu wiatru. Różne radioizotopy, które mogą zostać uwolnione w tych zdarzeniach, obejmują jod-131, cez-137, stront-90, pluton-241 i inne. Te izotopy mają różne okresy półtrwania, które powodują intensywną ekspozycję na jod-131 przez około 10 tygodni, a następnie cez-137, który skazi glebę, cieki wodne i zasoby żywności na około 300 lat (to około 10 okresów półtrwania). Stront-90 ma podobny czas półtrwania i rozpadu. Nikt nie będzie w stanie uciec przed promieniowaniem na półkuli północnej.

Kiedy osoby zaszczepione mRNA zostaną wystawione na niski poziom promieniowania jonizującego, natychmiast zaczną rosnąć nowe mikroguzy w całym ciele
Normalna, zdrowa osoba z funkcjonującym NHEJ może naprawić uszkodzenia spowodowane promieniowaniem jonizującym, zwłaszcza jeśli ekspozycja jest rozłożona w czasie. Ale osoby zaszczepione mRNA straciły około 90% tej zdolności naprawczej. To dlatego ludzie, którym wstrzyknięto mRNA już doświadczają 2000% wzrostu zachorowań na raka, jak donoszą anegdoty, i dlatego obserwujemy szokujący wzrost śmiertelności z jakiejkolwiek przyczyny, jak donosi kilku ubezpieczycieli na życie. Dodanie nowego źródła globalnego promieniowania jonizującego o niskim poziomie byłoby katastrofalne dla tych, którzy wzięli zastrzyki mRNA. Utraciłyby integralność genetyczną w całym swoim ciele, a tkanki i narządy mutowałyby w niedziałające próby naczyń krwionośnych i nici białkowych. W efekcie, komórki tych ludzi zwróciłyby się przeciwko nim i nie minęło dużo czasu, zanim doznaliby katastrofalnej awarii jednego lub więcej organów lub układów narządów, takich jak układ krążenia. Podczas sekcji zwłok wydawałoby się, że ich ciała zostały zniszczone przez nagłą falę raka (podobną do ostrego zatrucia popromiennego, ale działającą wolniej).

Co ważne, te zgony byłyby diagnozowane jako zgony z powodu raka , a nie zgony poszczepienne. A jeśli w jakikolwiek sposób można by obwiniać Rosję o bombę atomową, to Putin mógłby być kozłem ofiarnym za globalne zgony na raka i prawie eksterminację ludzkości. Oczywiście wstrzyknięcia mRNA były konieczne, aby stworzyć warunki dla tego masowego wymierania. Wszystko, czego potrzebowali globaliści, to uwolnienie nowego źródła promieniowania jonizującego. I to jest dość proste dla głębokiego państwa, ponieważ rosyjskie materiały jądrowe zostały przemycone z Ukrainy podczas upadku ZSRR w 1991 roku, a zachodnie źródła wywiadowcze dostały się w ręce rosyjskich materiałów jądrowych podczas chaosu .

Oznacza to, że globalistyczne „głębokie państwo” ma pod ręką rosyjskie bomby nuklearne i może je odpalić w dowolnym miejscu, a następnie obwiniać Rosję za haniebny czyn. Posłuszne zachodnie media propagandowe chętnie przyjmą to kłamstwo. Podobnie Putin może zostać zepchnięty do użycia własnej broni jądrowej z powodu ekstremalnych ekonomicznych działań wojennych, które zostały rozpętane przeciwko Rosji. Moglibyśmy wtedy doświadczyć globalnej wymiany jądrowej obejmującej kilka mocarstw jądrowych. Tak czy inaczej, jasne jest, że Ameryka i NATO próbują wprowadzić świat w pewnego rodzaju wydarzenie nuklearne i jak opisałem w tej historii, myślę, że znamy powód tego. To druga część binarnej broni do globalnej depopulacji.

Światem rządzi samobójczy kult demonicznych szaleńców, którzy dążą do całkowitego zniszczenia rasy ludzkiej
Mówiłem o tym wiele razy wcześniej, ale dopiero teraz wiele osób widzi, jak kropki się łączą. Jest teraz oczywiste, że ataki na ludzkość zostały zaplanowane na różne wektory: ekonomiczne, biologiczne, radiologiczne, psychologiczne itp. Kiedy są one nakładane na nieprzygotowane lub słabe umysły jednostki, rezultat może być tak dewastujący, że ich życie szybko się kończy. Proces ten już trwa i ulega szybkiemu przyspieszeniu wraz z konfliktem w Europie. Bill Gates musi być zachwycony. Około 63% świata zostało zaszczepionych mRNA. Prawie 100% będzie narażonych na promieniowanie jonizujące, gdy tylko globaliści zdołają dokonać detonacji nuklearnej (lub brudnych bomb). 100% światowej populacji stanie w obliczu głodu, wielkiego głodu, upadku waluty i szalonych cen paliw z powodu rozpętanej niedawno wojny gospodarczej. I oczywiście prawie 100% populacji jest poddawane psychologicznemu terroryzmowi kłamliwych mediów korporacyjnych i rządowej propagandy. Nic dziwnego, że bardzo niewiele osób jest w stanie wytrzymać to wszystko z nienaruszonym umysłem i ciałem. Dziękuj (Bogu) za błogosławieństwo, ponieważ możesz być wśród tych niewielu ludzi. Zrozum jednak, że jeśli globaliści osiągną pożądaną eskalację, wielu ludzi, których znasz, umrze w ciągu dwóch lat . Umrą na „raka”, z głodu, samobójstw, bezprawnej przemocy, zaburzeń immunologicznych itp. Bardzo niewielu ludzi, którzy się nie przygotowali, przeżyje to, co nadchodzi . The binary weapon extermination plot becomes clear: mRNA spike protein injections suppress DNA repair, followed by global nuclear events that unleash DNA-damaging radiation
MAT - shares this
88
Monika Grom shares this
622
megur shares this
1
Wiktor Kudrej and one more user link to this post
ľubica
Schéma vyhladzovania: injekcie mRNA inhibujú opravu DNA, globálne jadrové udalosti, uvoľňujú žiarenie poškodzujúce DNA
Mike Adams ( Natural News ) Teraz je už úplne jasné, aká bude ďalšia fáza dosiahnutia globálnej depopulácie. Fáza vakcín proti biologickým zbraniam dosiahla v očiach globalistov určitú úroveň chorobného "úspechu" a v najbližšom desaťročí pravdepodobne zabije 1 - 2 …More
Schéma vyhladzovania: injekcie mRNA inhibujú opravu DNA, globálne jadrové udalosti, uvoľňujú žiarenie poškodzujúce DNA

Mike Adams ( Natural News ) Teraz je už úplne jasné, aká bude ďalšia fáza dosiahnutia globálnej depopulácie. Fáza vakcín proti biologickým zbraniam dosiahla v očiach globalistov určitú úroveň chorobného "úspechu" a v najbližšom desaťročí pravdepodobne zabije 1 - 2 miliardy ľudí, pretože poškodenie spôsobené špicatým proteínom (grafénom) si vyberie svoju daň. Ani to však démonickým bytostiam ovládajúcim našu planétu nestačí, pretože sa usilujú o 90 % zníženie počtu ľudí.

Ich stratégia sa zrazu stáva úplne jasnou. Vstreknutá mRNA - spôsobuje približne 90 % potlačenie mechanizmu opravy DNA známeho ako NHEJ - Non-Homologous End-Joining. Ide o bunkový mechanizmus, ktorý existuje v ľudských, živočíšnych a rastlinných bunkách na zachovanie genetickej integrity - nevyhnutnej podmienky života. Prostredníctvom mechanizmu NHEJ sme schopní automaticky opravovať dvojvláknové zlomy (DSB) v našich chromozómoch, keď sme vystavení ionizujúcemu žiareniu. Bežnými zdrojmi ionizujúceho žiarenia sú slnečné žiarenie, lety komerčných lietadiel a mamografia (dokonca aj 5G - je na hranici ionizujúceho žiarenia). Keď náš motor NHEJ funguje normálne, chromozómy poškodené ionizujúcim žiarením sa opravia a nestávajú sa rakovinovými nádormi.

Keď je však NHEJ potlačená, telo nedokáže opraviť poškodenie DNA a mikronádory začnú rásť. Graf nižšie je z bombastickej štúdie o potlačení NHEJ uverejnenej v časopise Viruses. Nájdete ju tu. Vykazuje takmer 90 % potlačenie NHEJ v prítomnosti proteínu s prímesougrafénu, oktorom vieme, že preniká do bunkového jadra.

V závere článku autori píšu: "Zistili sme, že proteín spike významne inhibuje tvorbu ohnísk BRCA1 a 53BP1 (obr. 3D-G). Tieto údaje spoločne ukazujú, že proteín SARS-CoV-2 s plnou dĺžkou hrotu inhibuje opravu poškodenia DNA a bráni náboru opravných proteínov." Časom sa z mikronádorov - a najmä v toxickom krvnom prostredí priemerného človeka s nedostatkom vitamínu D - stávajú veľké nádory. A tieto nádory vedú k smrti (niekedy k smrti chemoterapiou).

Päť miliárd ľudí, ktorým sa v súčasnosti podáva génová terapia pomocou mRNA, by mohlo byť ľahko zabitých nízkou úrovňou ionizujúceho žiarenia z KAŽDÉHO zdroja

V súčasnosti je teda na svete približne päť miliárd ľudí, ktorí dostali injekcie s kovidovou vakcínou ( zdroj ), čo je vlastne experimentálna génová terapia, ktorá mení ich DNA a potláča mechanizmy opravy DNA.

Všetko, čo globalisti potrebujú na zabitie týchto piatich miliárd ľudí, je uvoľniť nový zdroj nízkoúrovňového ionizujúceho žiarenia, ktorý by koloval po celom svete... a potom nechajú fyziku, aby sa postarala o zvyšok. Začínate chápať, akí sú títo globalisti naozaj zlí? Tento podlý cieľ môžu globalisti dosiahnuť jedným z nasledujúcich spôsobov:

Spustenie novej jadrovej "nehody" na Ukrajine alebo kdekoľvek inde.

Odpálenie jadrovej bomby kdekoľvek na severnej pologuli, vrátane odpálenia bomby pod falošnou vlajkou s cieľom obviniť Rusko.

Odpálenie špinavej bomby kdekoľvek na severnej pologuli, potenciálne ako akt jadrového terorizm
u.


V každom z týchto troch scenárov sa ionizujúce žiarenie uvoľňuje a šíri po celom svete v dôsledku vetra. Medzi rôzne rádioizotopy, ktoré sa môžu pri týchto udalostiach uvoľniť, patria jód-131, cézium-137, stroncium-90, plutónium-241 a iné. Tieto izotopy majú rôzne polčasy rozpadu, čo vedie k intenzívnemu pôsobeniu jódu 131 približne 10 týždňov, po ktorom nasleduje cézium 137, ktoré kontaminuje pôdu, vodné toky a zásoby potravín približne 300 rokov (to je približne 10 polčasov rozpadu). Stroncium-90 má podobný polčas rozpadu a rozpadu. Na severnej pologuli sa žiareniu nevyhne nikto.

Keď sú ľudia imunizovaní mRNA vystavení nízkym úrovniam ionizujúceho žiarenia, okamžite začnú rásť nové mikroglie v celom tele.
Normálny, zdravý človek s funkčnou NHEJ môže opraviť poškodenie spôsobené ionizujúcim žiarením, najmä ak je expozícia rozložená v čase. Ľudia, ktorým bola injekčne podaná mRNA, však stratili približne 90 % tejto opravnej kapacity. To je dôvod, prečo sa u ľudí, ktorým bola aplikovaná mRNA, už teraz vyskytuje 2000 % nárast výskytu rakoviny, ako uvádzajú anekdoty, a prečo sme svedkami šokujúceho nárastu úmrtnosti z akejkoľvek príčiny, ako uvádzajú viaceré životné poisťovne.

Pridanie nového zdroja nízkoúrovňového globálneho ionizujúceho žiarenia by malo katastrofálne následky pre tých, ktorí si injekčne aplikovali mRNA. V celom tele by stratili genetickú integritu a tkanivá a orgány by zmutovali na nefunkčné vzorky ciev a bielkovinových vlákien. V dôsledku toho by sa ich bunky obrátili proti nim a netrvalo by dlho, kým by došlo ku katastrofálnemu zlyhaniu jedného alebo viacerých orgánov alebo orgánových systémov, napríklad obehového systému. Pri pitve sa ukázalo, že ich telá zničila náhla vlna rakoviny (podobná akútnej otrave radiáciou, ale pomalšie pôsobiaca).

Dôležité je, že tieto úmrtia by boli diagnostikované ako úmrtia na rakovinu, a nie ako úmrtia na vakcíny. A ak by Rusko mohlo byť akýmkoľvek spôsobom obvinené z jadrovej bomby, Putin by mohol byť obetným baránkom za celosvetové úmrtia na rakovinu a takmer úplné vyhladenie ľudstva.

Samozrejme, že na vytvorenie podmienok pre toto masové vymieranie boli potrebné injekcie mRNA. Všetko, čo globalisti potrebovali, bolo uvoľnenie nového zdroja ionizujúceho žiarenia. A to je pre hlboký štát celkom jednoduché, pretože ruský jadrový materiál bol prepašovaný z Ukrajiny počas rozpadu ZSSR v roku 1991 a západné spravodajské zdroje sa počas chaosu dostali k ruskému jadrovému materiálu.

To znamená, že globalistický „deep state“ má po ruke ruské jadrové bomby a môže ich odpáliť kdekoľvek a potom z toho ohavného činu obviniť Rusko. Poslušné západné propagandistické médiá túto lož s radosťou prijmú. Podobne môže byť Putin nútený použiť svoje vlastné jadrové zbrane kvôli extrémnym ekonomickým nepriateľstvám, ktoré boli rozpútané proti Rusku. Potom by sme mohli zažiť globálnu jadrovú výmenu zahŕňajúcu niekoľko jadrových mocností. Každopádne je jasné, že Amerika a NATO sa snažia dostať svet do nejakej jadrovej udalosti a ako som opísal v tomto príbehu, myslím, že poznáme dôvod. Toto je druhá časť binárnej zbrane na globálnu depopuláciu.

Svetu vládne samovražedný kult démonických šialencov, ktorí sa snažia o úplné zničenie ľudskej rasy

Hovoril som o tom už mnohokrát, ale až teraz veľa ľudí vidí, ako sa bodky spájajú. Teraz je evidentné, že útoky na ľudstvo boli naplánované s rôznymi vektormi: ekonomickými, biologickými, rádiologickými, psychologickými atď. Keď sú vnútené nepripravenej alebo slabej mysli jednotlivca, výsledok môže byť taký zničujúci, že sa skončí jeho život. rýchlo.

Tento proces už prebieha a s konfliktom v Európe sa rýchlo zrýchľuje. Bill Gates musí byť nadšený. Približne 63 % ľudí na svete bolo zaočkovaných mRNA. Takmer 100% bude vystavených ionizujúcemu žiareniu, len čo sa globalistom podarí odpáliť jadrové bomby (alebo špinavé bomby).

100 % svetovej populácie bude čeliť hladomoru, veľkému hladomoru, kolapsu meny a šialeným cenám pohonných hmôt v dôsledku nedávnej ekonomickej vojny.
A samozrejme, takmer 100 % populácie je vystavených psychologickému terorizmu klamlivých korporátnych médií a vládnej propagandy.

Niet divu, že len veľmi málo ľudí to všetko dokáže vydržať s neporušenou mysľou a telom. Ďakujem (Bohu) za požehnanie, pretože môžete byť medzi tými niekoľkými ľuďmi. Pochopte však, že ak globalisti dosiahnu želanú eskaláciu, mnoho ľudí, ktorých poznáte, do dvoch rokov zomrie.

Zomrú na „rakovinu“, hlad, samovraždu, nezákonné násilie, poruchy imunity atď.
Len veľmi málo ľudí, ktorí sa nepripravili, prežije to, čo príde.

Zápletka o vyhladzovaní binárnych zbraní je jasná: injekcie mRNA spike proteínu potláčajú opravu DNA, po ktorej nasledujú globálne jadrové udalosti, ktoré uvoľňujú žiarenie poškodzujúce DNA.

The binary weapon extermination plot becomes clear: mRNA spike protein injections suppress DNA repair, followed by global nuclear events that unleash DNA-damaging radiation
Masoni Z USA Satanisci
Rosjanie w SYRII rozgromili MUZUŁMANSKIE ISIS stworzone przez SOROSA i USA
, które obcinało głowy CHRZESCIJANOM za KRZYZYK na piers.
kresy.pl/…-nato-dopoki-prawa-wegrow-nie-zostana-przywrocone/
Węgry od2017 za PRZESLADOWANIE mniejszości WEGIERSKIEJ na Ukrainie blokują integrację Ukrainy z NATO a w 2008r.
JAROSŁAW KACZYŃSKI chciał aby BANDEROWCY z UKRAINY byli W NATO .
Gdyby nie PUTIN to FASZYSTOWSKA …More
Rosjanie w SYRII rozgromili MUZUŁMANSKIE ISIS stworzone przez SOROSA i USA
, które obcinało głowy CHRZESCIJANOM za KRZYZYK na piers.
kresy.pl/…-nato-dopoki-prawa-wegrow-nie-zostana-przywrocone/
Węgry od2017 za PRZESLADOWANIE mniejszości WEGIERSKIEJ na Ukrainie blokują integrację Ukrainy z NATO a w 2008r.
JAROSŁAW KACZYŃSKI chciał aby BANDEROWCY z UKRAINY byli W NATO .
Gdyby nie PUTIN to FASZYSTOWSKA UKRAINA wyrzneła by ROSJAN w Donbasie.