Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
Clicks6.9K

Nabożeństwo Intronizacyjne - "Ratujcie się spośród tego przewrotnego pokolenia!"

intronizacja
7
Nabożeństwo Intronizacyjne można nabyć: BIURO ZAMÓWIEŃ: tel. 12 285 60 98 e-mail: biuro@intronizacja.pl czynne pn.-pt. w godz. 9.00-18.00 intronizacja.pl/index.phpMore
Nabożeństwo Intronizacyjne można nabyć:
BIURO ZAMÓWIEŃ:
tel. 12 285 60 98
e-mail: biuro@intronizacja.pl
czynne pn.-pt. w godz. 9.00-18.00


intronizacja.pl/index.php
jadwiska
Modlitwa o panowanie Chrystusa nad Polską

Panie nasz i Ojcze miłosierdzia, któryś wszystko z miłości stworzył i w nieskończonej dobroci wspierasz każdego człowieka łaską swą najświętszą, racz Ojczyznę naszą odrodzić w Chrystusie, Synu Twoim, a nas uczyń tej wielkiej sprawy narzędziem.
Daj nam żar modlitwy i taką głębię chrześcijańskiego życia, abyśmy wyjednali sobie, Boże wszechmogący, wszelkie…More
Modlitwa o panowanie Chrystusa nad Polską

Panie nasz i Ojcze miłosierdzia, któryś wszystko z miłości stworzył i w nieskończonej dobroci wspierasz każdego człowieka łaską swą najświętszą, racz Ojczyznę naszą odrodzić w Chrystusie, Synu Twoim, a nas uczyń tej wielkiej sprawy narzędziem.
Daj nam żar modlitwy i taką głębię chrześcijańskiego życia, abyśmy wyjednali sobie, Boże wszechmogący, wszelkie potrzebne dla nas i Ojczyzny naszej pomoce i dary.
Daj nam światło wiary żywej i ogień Twej miłości, które niechybnie poprowadzą nas drogą Twoją i staną się siłą sprawczą naszego działania.
Zapal w nas, Panie, miłość rodzinną i głębokie zrozumienie woli Twojej, która życie rodzinne ku uświęceniu naszemu ustanowiła.
Pomnóż w nas, Panie, czynną miłość bliźniego we wszystkich przejawach współżycia z ludźmi, głęboki szacunek dla ich dusz nieśmiertelnych rozbudź w nas, Panie!
Najgłębszą, istotną, nieprzemijającą jednością w świętym, katolickim Kościele Twoim, połącz nas, Panie!
Narodowi naszemu, który był i jest przedmurzem chrześcijaństwa i jego tarczą obronną, jakby stać się mógł mocą zwycięską i czołowym hufcem, walczącym o ideały Chrystusowe, ukaż, o Panie!
Wodzów i apostołów odrodzenia duchowego, tych, którzy Polskę, a z nią inne narody, sprowadzą do Serca Twego, powołaj, o Panie!
Sprawiedliwy, bo na Twoim świętym prawie oparty, wolny od krzywdy i wyzysku ustrój społeczny, wprowadzić nam pomóż, o Panie!
Miłość Ojczyzny szlachetną, czynną, ofiarną, rozpal w nas, Panie! Naród nasz ku jedności i zgodzie, nakłoń, o Panie!
Niezłomną wolę ku poznawaniu naszych wad narodowych i skutecznemu ich zwalczaniu, daj nam, o Panie!
Postępowaniu naszemu tak osobistemu jak i zbiorowemu, aby mu stale towarzyszyły roztropność, wytrwałość, sprawiedliwość i miłość, błogosław, o Panie!
Życie nasze umysłowe, kulturalne, obyczajowe, Duchem Twoim natchnij, o Panie!
Wszystkie dziedziny życia narodu spod obcych a wrogich prawu Twemu wpływów, wyzwól, o Panie!
Państwo nasze do życia, do wielkiego czynu wskrześ i otaczaj zawsze opieką Twą, o Panie!
Katolickie prawodawstwo i dobre rządy na całym świecie, utwierdzaj, o Panie!
Ducha Twojego, ład, pokój i męstwo we wszystkich narodach i po wszystkie czasy, umacniaj, o Panie!
Błagamy Cię, Ojcze, uczyń nas dziećmi Twymi, rozpłomień w sercach naszych ogień Twojej miłości i racz wysłuchać kornych próśb, które zanosimy do Ciebie w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, za przyczyną Jego Najświętszej Matki, Królowej Polski.
Amen.
Elkazey
Czy ona mnie kocha?

www.youtube.com/watch
Elkazey
Pokój i dobro!
www.youtube.com/watch
cecylia2_2
intronizacja.pl/index.php#
A cóż to za błogosławieństwo lewą ręką?
ona
Z przykrością naprostuję , ze owo przewrotne pokolenie to ja i Ty i wszyscy inni.Co z tego ze dziś się nie zaprzesz, kto wie czy jutro własnie na Ciebie Chrystus nie będzie mógł liczyć.Piotr też był pewny i co ? poległ w przedbiegach 😉 Bogu dzięki ze Jezus wyprzedza nasze myśli i uczynki, stad czy będzie Intronizowany czy nie, ON JUZ TO WIE.
Tytuł zaś tego postu wskazuje ze my niby lepsi a oni …More
Z przykrością naprostuję , ze owo przewrotne pokolenie to ja i Ty i wszyscy inni.Co z tego ze dziś się nie zaprzesz, kto wie czy jutro własnie na Ciebie Chrystus nie będzie mógł liczyć.Piotr też był pewny i co ? poległ w przedbiegach 😉 Bogu dzięki ze Jezus wyprzedza nasze myśli i uczynki, stad czy będzie Intronizowany czy nie, ON JUZ TO WIE.
Tytuł zaś tego postu wskazuje ze my niby lepsi a oni przewrotni-kto zatem owe MY reprezentuje ? 😉
MarekW
😇 Odprawiamy Nabożeństwo Intronizacyjne od 16 listopada :)
www.intronizacja.pl/index.php
mkatana
W Dzień Niepodległości otoczą Sejm Różańcem

Krucjata Różańcowa za Ojczyznę zapowiada otoczenie gmachu Sejmu modlitwą różańcową. Członkowie i sympatycy Krucjaty Różańcowej 11 listopada po Mszy Św. w intencji ojczyzny udadzą się przed budynek Sejmu.

O godz. 10.00 w kościele św. Aleksandra na pl. Trzech Krzyży w Warszawie odbędzie się Msza św., po której uczestnicy udadzą się w marszu pod gmach …More
W Dzień Niepodległości otoczą Sejm Różańcem

Krucjata Różańcowa za Ojczyznę zapowiada otoczenie gmachu Sejmu modlitwą różańcową. Członkowie i sympatycy Krucjaty Różańcowej 11 listopada po Mszy Św. w intencji ojczyzny udadzą się przed budynek Sejmu.

O godz. 10.00 w kościele św. Aleksandra na pl. Trzech Krzyży w Warszawie odbędzie się Msza św., po której uczestnicy udadzą się w marszu pod gmach Sejmu.
– Przyjdźmy z naszymi wielopokoleniowymi rodzinami i pomódlmy się o nawrócenie rządzących by przestali walczyć z Bogiem i Jego Najświętszą Matką Królową Polski, byśmy we własnym Kraju nie byli odzierani z godności i okradani z majątku, byśmy mogli spokojnie cieszyć się owocami swej ciężkiej pracy, by w naszych rodzinach zachowane zostały święte i Boże zasady naszej kultury i cywilizacji, będziemy się także modlić o wolę niezłomną dla tych, których Bóg powołał do służenia Jemu i Ojczyźnie, o rozum by z katastrofy potrafili ją uratować i zdołali później suwerennie nią rządzić oraz o dodanie męstwa tym, którzy go potrzebują wciąż więcej by odważniej bronić Ojczyzny przed wrogiem wewnętrznym i zewnętrznym! – informują organizatorzy akcji.
krucjatarozancowazaojczyzne.pl
CHRISTUS VINCIT, CHRISTUS REGNAT, CHRISTUS IMPERAT !!!