Clicks284
Edward7
2

Próby generalne covid-19 i dowód planu

Ocalała z Holokaustu Vera Sharav ostrzega, że globalna reakcja na COVID-19 odzwierciedla taktykę stosowaną w nazistowskich Niemczech w celu segregacji Żydów i innych niepożądanych osób, z zamiarem popełnienia masowego ludobójstwa

Środki pandemiczne wprowadzone w przypadku COVID-19 wydają się być kulminacją dziesięcioleci starannego planowania w celu radykalnej i trwałej zmiany zarządzania i struktur społecznych na świecie

Plany takie obejmują znaczne zmniejszenie populacji różnymi środkami, podobnie jak środki zapewniające posłuszeństwo ze strony reszty. Podobnie jak podczas reżimu nazistowskiego, lekarze są ponownie werbowani do wykonywania wątpliwych dyrektyw, które przynoszą korzyści globalnej elicie, a nie ludziom

Program Hitlera „T4” był mimowolną kampanią eutanazji, w której nieuleczalnie chorzy, upośledzeni fizycznie i umysłowo, chorzy psychicznie i w podeszłym wieku - wszyscy tak zwani „bezwartościowi zjadacze” - byli mordowani przez establishment medyczny

Sharav ostrzega, że pandemia COVID-19 ujawniła politykę zdrowia publicznego opartą na eugenice w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych, nazywając ją „mrożącą krew w żyłach powtórką T4”. Dyrektywy rządowe dotyczące umieszczania chorych w domach opieki skazały osoby starsze na śmierć

••••

Analiza przeprowadzona przez dr. Josepha Mercoli
W prezentowanym filmie niemiecki adwokat i współzałożycielka niemieckiego pozaparlamentarnego komitetu śledczego Corona 1,2,3 dr Reiner Fuellmich, Przeprowadza 4 wywiady z ocalałą z holokaustu Verą Sharav, obrońcą praw człowieka i założycielką Alliance for Human Research Protection (AHRP) ).
W świetle narodzin faszyzmu medycznego podszywającego się pod pandemię, ostrzeżenie Sharava dla świata jest niezwykle istotne. Rysuje bezpośrednie podobieństwa między globalną reakcją na COVID-19 a taktyką stosowaną w nazistowskich Niemczech w celu segregacji Żydów i innych niepożądanych osób z zamiarem popełnienia masowego ludobójstwa.

Rzeczywiście, patrząc na historię, ćwiczenia pandemiczne na przestrzeni lat i raporty planistyczne globalistycznych organizacji pozarządowych, można odnieść wyraźne wrażenie, że środki pandemiczne wprowadzone w przypadku COVID-19 są kulminacją dziesięcioleci starannego planowania radykalnej i trwałej zmiany rządzenie i struktury społeczne świata . Niepokojące jest to, że w takich planach występuje znaczna redukcja populacji różnymi sposobami. Co więcej, jest jasne, że system medyczny był używany w przeszłości do realizacji programu Nowego Porządku Świata / Wielkiego Resetowania, a teraz jest używany do realizacji końcowych etapów tego planu.

Dzisiejsze obowiązki medyczne są dużym krokiem wstecz w kierunku faszystowskiej dyktatury i ludobójstwa. Dyktuje rząd, interwencja medyczna - to podważa naszą godność i wolność. ~ Vera Sharav

Jak zauważył EnergyTherapy.biz, który dostarcza transkrypcję pierwszych siedmiu minut wywiadu Sharav: 5 „To, czy ludzie widzą plany ludobójstwa, czy nie, zależy w dużej mierze od ich poziomu świadomości i czy kupują mainstreamową propagandę…”

„Jako dziecko, które przeżyło nazistowski terror, nauczyłem się niezatartych lekcji o naturze zła” - mówi Sharav. „Znam konsekwencje bycia stygmatyzowanym i demonizowanym jako„ rozprzestrzenianie ”chorób. Moja perspektywa jest oparta na moim doświadczeniu, zapisach historycznych i dowodach empirycznych ”.

Dokąd zmierzamy?
Jako Żydówka Sharav była zobowiązana do noszenia przez cały czas żółtej Gwiazdy Dawida na ubraniu, aby można było ją zidentyfikować, posegregować i dyskryminować. Zgodnie z prawem Żydom nie wolno było angażować się w życie społeczne, jak innym Niemcom. Zabroniono im zwykłych zajęć, w tym spotkań edukacyjnych, religijnych i kulturalnych. Ich własność prywatna została skonfiskowana i zabroniono im podróżowania.

„Te bolesne wspomnienia z dzieciństwa uwrażliwiły mnie na zagrożenie, jakie stwarza obecny restrykcyjny rząd” - mówi. „W 1776 roku Benjamin Rush, lekarz i sygnatariusz Deklaracji Niepodległości, przewidział niebezpieczeństwo organizowania medycyny jako czegoś, co nazwał„ tajną dyktaturą ”.

Pod rządami nazistów normy moralne były systematycznie niszczone. Zawód i instytucje medyczne uległy radykalnym przeobrażeniom, nauki akademickie, wojsko, przemysł i medycyna kliniczna były ze sobą ściśle powiązane - tak jak jest teraz.

Nazistowski system zniszczył sumienie społeczne w imię „zdrowia publicznego”. Naruszenia wobec jednostek i klas ludzkich zostały zinstytucjonalizowane. Polityka zdrowia publicznego oparta na eugenice zastąpiła skupienie się lekarza na dobru jednostki.

Niemieckie zawody i instytucje medyczne były wypaczone. Przymusowa polityka w zakresie zdrowia publicznego naruszała prawa obywatelskie i prawa człowieka. Do egzekwowania polityki stosowano metody przestępcze.

Nazistowska propaganda wykorzystywała strach przed zakaźnymi epidemiami, aby demonizować Żydów jako szerzących choroby; jako zagrożenie dla zdrowia publicznego. To cecha charakterystyczna antysemityzmu, [by] obwiniać naród żydowski za egzystencjalne zagrożenia…

Strach i propaganda były psychologiczną bronią, której naziści używali do narzucenia ludobójczego reżimu. A dzisiaj niektórzy zaczynają rozumieć, dlaczego naród niemiecki nie powstał. Strach powstrzymywał ich od właściwego postępowania.

Dzisiejsze mandaty medyczne są dużym krokiem wstecz w kierunku faszystowskiej dyktatury i ludobójstwa. Dyktuje rząd, interwencja medyczna - to podważa naszą godność i wolność. Najpierw był to nakaz szczepień dla dzieci. Teraz jest dla dorosłych.

Surowa lekcja z Holokaustu jest taka, że ilekroć lekarze łączą siły z rządem i odchodzą od swojego osobistego, zawodowego, klinicznego zaangażowania, aby nie wyrządzić krzywdy jednostce, medycyna może zostać wypaczona z zawodu uzdrawiającego, humanitarnego w morderczy aparat…

Tym, co odróżnia Holokaust od wszystkich innych masowych ludobójstw, jest kluczowa rola całego establishmentu medycznego. Każdy etap morderczego procesu był wspierany przez akademicki, zawodowy establishment medyczny. Lekarze oraz prestiżowe stowarzyszenia i instytucje medyczne położyły pozór prawomocności dzieciobójstwa [i] masowego mordowania cywilów.

T4 był pierwszym w historii uprzemysłowionym projektem morderstwa medycznego. Pierwszymi ofiarami były niepełnosprawne niemieckie niemowlęta i dzieci poniżej 3 roku życia. Zostały one zidentyfikowane przez położne, które zgłosiły ich istnienie państwu. Kolejnymi ofiarami byli chorzy psychicznie, a następnie osoby starsze przebywające w domach opieki. Mordercze operacje były metodyczne i bardzo, bardzo dokładnie przestrzegane zgodnie z protokołem ”.


Niepokojące, i jak wspomniano wcześniej, lekarze są ponownie werbowani do wykonywania wątpliwych dyrektyw, które przyniosą korzyści światowej elicie, a jednocześnie szkodzą ludziom. Jedyna różnica polega na tym, że dzisiaj program jest wdrażany na całym świecie. Sharav ostrzega:

„Pandemia COVID-19 ujawniła politykę zdrowia publicznego opartą na eugenice w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych. To jest mrożąca krew w żyłach powtórka z T4. Dyrektywy rządu dotyczące hospitalizacji [chorych] w domach opieki zasadniczo skazały osoby starsze na śmierć.

W Europie i Stanach Zjednoczonych szpitalom nakazano NIE leczyć osób starszych przebywających w domach opieki, ani nie zapewniać im leczenia, w tym tlenu… Zanim wydał rozkaz, który nakazał śmierć ponad 15 000 istot ludzkich, gubernator Cuomo stanu Nowy Jork Stan przewidział, że wirus będzie przypominał „ogień przez suchą trawę” w domach opieki ”.


Program T4 Hitlera
„T4” odnosi się do kampanii Hitlera Aktion T4 mimowolnej eutanazji 6, w której nieuleczalnie chorzy, upośledzeni fizycznie i umysłowo, chorzy psychicznie i w podeszłym wieku - wszyscy tak zwani „bezwartościowi zjadacze” - zostali zamordowani przez establishment medyczny. Szacuje się, że w samym tylko programie T4 zginęło około 300 000 osób niepełnosprawnych, 7, który został zainicjowany w 1939 r. 8
Organizacją odpowiedzialną za program eutanazji była Grupa Robocza Sanatoriów i Domów Opieki Rzeszy, a kryptonim „T4” oznacza Tiergarten 4, berlińską ulicę, na której mieściła się siedziba tej organizacji.

Dla więźniów w nazistowskich obozach pracy program był potocznie nazywany „Operacją Invalid”. Jego oficjalne oznaczenie na papierze brzmiało „Operacja 14f13” lub „Specjalne traktowanie 14f13”. Podczas Holokaustu więźniom wybranym do tego specjalnego traktowania powiedziano po prostu, że są wysyłani do „domu opieki”. Niektórzy zgłosili się na ochotnika do leczenia, dopóki nie zaczęły wyciekać pogłoski o tym, co się naprawdę dzieje.
Po oficjalnym zakończeniu programu T4 w 1941 r. 9 niemieckich lekarzy nadal było zachęcanych, a czasem kierowanych przez reżim nazistowski, do samodzielnego podejmowania decyzji o życiu i śmierci. Stało się to znane jako „dzika eutanazja” 10 i trwało do 1945 r. 11 Po wojnie psychiatra złożył następujące zeznania: 12

„W rozmowie z innymi uczestnikami programu dowiedziałem się, że nie byłoby zamieszania, gdyby jakiś lekarz w placówce był gotowy zabić pacjenta przez zastrzyk lub przedawkowanie, jeśli byłby przekonany, że wygaśnięcie pacjenta jest pożądane”.

Jak wyjaśnił Sharav, T4 stał się poligonem doświadczalnym dla śmiertelnych zastrzyków i farmaceutyków. Nic dziwnego, że elita korporacyjna - w tym Standard Oil, IBM, Kodak, Ford, Coca-Cola, Nestle, IG Farben i Bayer - była głównymi beneficjentami finansowymi nazistowskiego reżimu terroru, który wszyscy popierali.
W książceIBM w zmowie z Hitlerem, teraz produkuje paszporty szczepionkowe ” przeglądam kluczową rolę, jaką odegrał zwłaszcza IBM. Bez technologii IBM naziści nie byliby w stanie skutecznie identyfikować, śledzić, więzić i eksterminować Żydów. Obecnie technologia identyfikacji i śledzenia kogokolwiek lub dowolnej grupy osób gwałtownie się powiększyła.

Pandemia ptasiej grypy
W 2006 roku odbyła się kolejna próba generalna przed pandemią COVID-19. W tym czasie ptasia grypa wyłoniła się jako globalna pandemia, a urzędnicy zdrowia publicznego doradzili administracji Busha wprowadzenie kwarantann, zamknięć i wyważonych zamknięć.
Dr Donald Henderson był głównym autorem raportu 13, który bez wątpienia odrzucił uzasadnienie tego, co nazwał „środkami nienaukowymi”. Ostrzegł, że zastosowanie tego rodzaju środków może zmienić możliwą do opanowania epidemię w „katastrofę”. W tamtym czasie ostrzeżenia te nie spotykały się z głuchymi uszami, a kwarantanny, zamykania firm i blokad nie były wdrażane.
Jednak podczas "pandemii" COVID-19 lekarze i naukowcy, którzy wypowiadali się przeciwko środkom pandemicznym COVID-19 i nakazom rządu, byli po prostu cenzurowani , oczerniani i zagrożeni utratą środków do życia. Zostali całkowicie zignorowani przez przywódców rządowych, a wirus jest stale „wykorzystywany do podtrzymywania stanu strachu ” - mówi Sharav.

Teraz widzimy, że blokady są „bardzo skutecznym środkiem kontroli społecznej” i transferu bogactwa - dodaje. Rzeczywiście, elita korporacyjna odniosła ogromne zyski z zamykania małych, prywatnych firm, więc naiwnością byłoby ignorowanie bodźców finansowych stojących za tą taktyką. W przypadku Big Tech firmy, które czerpią zyski z tych drakońskich środków, również cenzurują zastrzeżenia.
Blokady nie wpłynęły jednak na zmianę przebiegu pandemii, tak jak ostrzegał Henderson. Zamiast tego „ludzie są warunkowani do biernego podporządkowania się nakazom rządu”, mówi Sharav, a dzieci, pozbawione wykształcenia, są „uwarunkowane, by nie ufać ludziom”. Uważam, że taki był prawdziwy zamiar przez cały czas.

„Obowiązkowe maski to podstępna broń psychologiczna. Poniżają naszą godność jako wolnych istot ludzkich. Nie działają w tej ani żadnej innej epidemii. I są symbolicznym odpowiednikiem żółtej gwiazdy ”.

Pandemia SPARS w 2025 r
W artykule 14 z listopada 2020 r. Opublikowanym w The Last American Vagabond, Derrick Broze recenzuje symulację pandemii koronawirusa z 2017 r. (Scenariusz pandemii SPARS) prowadzoną przez Johns Hopkins Center of Health Security. Było wiele takich ćwiczeń. Ostatnio odbyło się Wydarzenie 201 , zorganizowane przez Fundację Billa i Melindy Gatesów we współpracy z Johnsem Hopkinsem i Światowym Forum Ekonomicznym. Ćwiczenie to odbyło się w październiku 2019 r., Zaledwie kilka miesięcy przed wybuchem pandemii COVID-19. Jednym z wielu uderzających zapowiedzi w tym ćwiczeniu było radykalne zwalczanie i cenzurowanie „dezinformacji”. Jak donosi Broze:

„Wydarzenie 201 symulowało reakcję świata na fikcyjną pandemię koronawirusa znaną jako CAPS, która przetoczyła się po całej planecie. Symulacja wyobrażała śmierć 65 milionów ludzi, masowe zamknięcia, kwarantanny, cenzurę alternatywnych punktów widzenia pod pozorem walki z „dezinformacją”, a nawet propagowała pomysł aresztowania ludzi, którzy kwestionują pandemiczną narrację ”.

Zaledwie dwa miesiące wcześniej, w październiku 2019 r., Amerykański Departament Zdrowia i Opieki Społecznej (HHS), na czele którego stał Alex Azar, wraz z kilkoma organizacjami krajowymi, stanowymi i lokalnymi, przeprowadził ćwiczenie pandemiczne znane jako Crimson Contagion. Symulował wybuch nowego wirusa ptasiej grypy pochodzącego z Chin.
Symulacja o nazwie Clade X odbyła się w maju 2018 r. W tym przypadku omawiany wirus był bronią biologiczną wypuszczoną przez grupę terrorystyczną. Omówiono wymagania, jakie powinien spełnić prezydent federalny nakaz kwarantanny. W tym ćwiczeniu rząd federalny również nacjonalizował system opieki zdrowotnej.
Spośród nich ćwiczenie pandemiczne SPARS, które odbyło się w 2017 r., Należy do mniej znanych, ale podobnie jak Wydarzenie 201 wykazuje uderzające podobieństwo do naszej obecnej sytuacji. Broze pisze: 15

„W październiku 2017 Johns Hopkins Center for Health Security opublikowało swój raport 16,17 SPARS Pandemic, 2025-2028: A Futuristic Scenario for Public Health Communicators. Raport został napisany z perspektywy osoby w 2030 roku, która spogląda wstecz na pandemię, która przetoczyła się po świecie w latach 2025-2028.

W dokumencie stwierdzono, że twórcy zidentyfikowali główne trendy społeczno-gospodarcze, demograficzne, technologiczne i środowiskowe, które ich zdaniem mogą się pojawić w tym okresie.

Dwa trendy, które, jak twierdzą, mogą wpłynąć na sytuacje kryzysowe dotyczące zdrowia publicznego, to „ różny stopień dostępu do technologii informacyjnej” i zwiększona „ fragmentacja populacji wzdłuż linii społecznych, politycznych, religijnych, ideologicznych i kulturowych”…

Co ciekawe, w raporcie zauważono, że „ szacunki śmiertelności we wczesnych przypadkach były zawyżone”, przy czym CDC szacuje wskaźnik śmiertelności przypadków SPARS na 4,7%, a WHO mówi, że 14–15% i ponad 50% dla osób powyżej 64. roku życia. Późniejsze badania dostarczyłyby dokładniejsze oszacowanie tylko na 0,6%.

Ten symulowany scenariusz naśladuje to, co widzieliśmy w przypadku COVID-19. Zarówno CDC, jak i WHO początkowo twierdziły, że śmiertelność była znacznie wyższa, zanim później przyznały, że odsetek ten spadł poniżej 1%… Do czasu nadejścia Święta Dziękczynienia i Czarnego Piątku transmisja SPARS przyspieszyła z powodu bezobjawowych osób podróżujących…

Podobnie jak w prawdziwym życiu, symulacja stwierdza, że Departament Zdrowia i Opieki Społecznej zgodził się zapewnić ochronę odpowiedzialności producenta szczepionek… Symulacja jasno pokazuje, że urzędnicy ds. Zdrowia zaplanowali potencjalne obrażenia wywołane szczepionkami i sprzeciw wobec nakazów szczepień.

W jednej sekcji raport pyta: „Jak federalne władze ds. Zdrowia mogą zareagować na krytyków, którzy proponują, że ochrona odpowiedzialności producentów szczepionek SPARS zagraża wolności i dobrobytowi jednostki?”.


Wydawałoby się, że urzędnicy rządowi i władze ds. Zdrowia po prostu ignorują to pytanie, cenzurując je i określając każdego, kto stawia pytania dotyczące bezpieczeństwa szczepionek i legalności paszportów szczepionek, jako wroga państwa. Wielokrotnie mówi się nam, aby po prostu „zaufać ekspertom”, ale jak zauważył Robert F. Kennedy Jr. w przedmowie do mojej nowej książki „The Truth About COVID-19” :

„Taka rada jest zarówno antydemokratyczna, jak i antynaukowa. Nauka jest dynamiczna. „Eksperci” często różnią się w kwestiach naukowych, a ich opinie mogą się różnić w zależności od wymagań politycznych, władzy i interesu finansowego.

Prawie każdy pozew, jaki kiedykolwiek wytoczyłem, stawiał przeciwko sobie wysoce uznanych ekspertów z przeciwnych stron, a wszyscy z nich przysięgali pod przysięgą na diametralnie sprzeczne stanowiska oparte na tym samym zestawie faktów. Nauka to nieporozumienie; pojęcie konsensusu naukowego jest oksymoroniczne ”.


Jak kupiliśmy wielkie kłamstwo
Z perspektywy czasu 20/20, możemy teraz zobaczyć, jak narracja wokół COVID-19 doprowadziła nas do miejsca, w którym jesteśmy dzisiaj, a wszystko zaczęło się od podwójnej dawki wywoływania strachu. Jak zauważył Jordan Schachtel w niedawnym artykule w dokumentacji, 18 panika na całym świecie zostało ruszył z serią „oferującego nowoczesną, przerażających zdjęć i filmów pochodzących z Wuhan”, co wydaje się być „Ebola-jak ogień.”
Wskazuje na filmy wideo pokazujące „obywateli w strojach biznesowych, w drodze, pozornie przebywających w swojej codzienności, kiedy nagle zostali uchwyceni na filmie - spadają jak muchy”. Niedługo potem chińskie władze ogłosiły powszechne blokady w celu powstrzymania wirusa.

„Kilka miesięcy później Pekin ogłosił, że udało mu się skutecznie zatrzymać wirusa, ale tylko dzięki zastosowaniu brutalnych środków tłumienia” - pisze Schachtel.

„Przesłanie Komunistycznej Partii Chin było krystalicznie jasne: kraje na całym świecie muszą zostać zamknięte natychmiast i na czas nieokreślony, próbując powstrzymać tę rzekomo śmiertelną plagę przed zarażeniem ludności twojego kraju. Taktyka zastraszania zadziałała. W stanie całkowitej paniki przytłaczająca większość świata postąpiła zgodnie z „radą” KPCh dotyczącą postępowania z wirusem ”.


Jest tylko jeden poważny problem. Nigdzie - poza tymi wygodnie anonimowymi filmami wirusowymi z Wuhan - ludzie nie padali martwi na ulicy. Choroba po prostu nie działa w ten sposób, a patrząc wstecz, żadne z początkowych nagrań nie ma żadnego sensu i prawdopodobnie nie mogło mieć nic wspólnego z COVID-19.

„Jest tylko jedno rozsądne wytłumaczenie tego stanu rzeczy - zostaliśmy oszukani przez chiński rząd, a jego operacja dezinformacyjna trwa do dziś” - pisze Schachtel.

„COVID-19 należy rozumieć jako klasyczną operację dezinformacyjną w stylu sowieckim. Stosując poprzednie kampanie dezinformacyjne, Komunistyczna Partia Chin od dawna odzwierciedla radziecki poradnik dotyczący wykonywania własnych zwodniczych praktyk.

Ta grafika z The New York Times dokładnie podsumowuje kluczowe składniki radzieckiego poradnika, które składają się na udaną kampanię dezinformacyjną: ”

W swoim artykule Schachtel omawia każdą z tych siedmiu taktyk i opisuje, w jaki sposób zostały one wdrożone podczas tej pandemii. Jeśli nadal nie jesteś zaznajomiony z Wielkim Resetem, prawdopodobnie zastanawiasz się, dlaczego ktokolwiek miałby kiedykolwiek przejść przez wszystkie kłopoty związane z udawaniem globalnej pandemii. Wydaje się to zbyt przerażająco nieludzkie, aby nawet to rozważyć.

Niepokojące jest to, że prowadzą cię dowody, a kiedy zaczynasz lepiej zaznajamiać się z zawartością globalnych planów i programów, uzgodnionych przez większość krajów na całym świecie, zaczynasz widzieć, jak ta pandemia jest wykorzystywana jako historia z okładki, narzucać niepopularne ograniczenia światowej populacji.
Wydaje się, że gra końcowa to nic innego jak globalne przejęcie przez technokratycznych globalistów, którzy starają się przejąć światowe aktywa, jednocześnie odbierając prawa własności i inne podstawowe wolności reszcie ludzi, którzy są postrzegani jako „nadmierne zjadacze ”(aby zmodyfikować termin„ bezużyteczni zjadacze ”, którym naziści określali niepożądane osoby, które miały zostać zabite, aby zachować zasoby dla rzeczywiście„ godnych ”życia).

COVID-19 - okładka Agendy ONZ 2030
W poście na blogu z lutego 2021 r. 19 Henry Makow destyluje przesłanie zebrane z artykułu Alexa Newmana z 2016 r., Zatytułowanego „Agenda ONZ 2030: Przepis na globalny socjalizm”. W tym artykule Newman wskazał, że w 2015 r. „Praktycznie każdy rząd / dyktatura na świecie spotkał się na 70. dorocznym Zgromadzeniu Ogólnym w siedzibie ONZ w Nowym Jorku, aby przyjąć drakoński 15-letni plan zagospodarowania planety”.
Szczyt jednogłośnie zatwierdził plan, oficjalnie nazwany Agendą 2030, nazywając go „Wielkim Skokiem”, co tak się składa, że jest starym hasłem wyborczym Komunistycznej Partii Chin. Plan składa się z 17 celów zrównoważonego rozwoju, a 169 szczegółowych celów ma zostać nałożonych na całym świecie.
Chociaż „zrównoważony rozwój” brzmi jak całkowicie rozsądny cel, ten szlachetnie brzmiący slogan kryje w sobie ohydną prawdę. Te plany nie są tym, za co się podają. Jak zauważył Patrick Wood w „ The Pressing Dangers of Technocracy ”, „zrównoważony rozwój” jest nieodłączną częścią technokratycznego planu Wielkiego Resetowania systemu gospodarczego:

„Ich wizją przyszłości społeczeństwa jest zrównoważona przyszłość, w której będą kontrolować wszystkie zasoby i całą konsumpcję. Innymi słowy, powiedzą firmom, co mogą budować, a konsumentom, co wolno im konsumować. Kropka, koniec przedmiotu. Nie musisz się w to angażować. Z góry to wszystko wymyślą.

To jest nauka o inżynierii społecznej. Mają naukę, po prostu musisz podążać i robić to, co ci każą. To bardzo podstępne. Oczywiście mają fajne frazesy, że zamierzamy wyeliminować ubóstwo, będziemy mieli wykształcenie dla wszystkich, będziemy mieli godną pracę.

To wszystko jest wspaniałe, ale kiedy zejdziesz do sedna ich tak zwanych celów zrównoważonego rozwoju [i zielonego ładu], widzisz, [że] wszystko, co musisz zrobić, aby je osiągnąć, to pozwolić nam mieć pełną kontrolę nad zasoby i zarządzanie tymi zasobami w ujęciu globalnym ”.


Newman, przeglądając cele Agendy 2030, miał to samo ostrzeżenie w 2016 roku. Napisał: 20

„Być może najbardziej uderzającą cechą Agendy 2030 jest praktycznie nieskrywana mapa drogowa do globalnego socjalizmu i korporacjonizmu / faszyzmu. Na początek rozważ 10 Cel agendy, który wzywa ONZ, rządy krajowe i każdą osobę na Ziemi do „zmniejszenia nierówności w krajach i między nimi”. W tym celu, kontynuuje umowa, „będzie to możliwe tylko wtedy, gdy majątek zostanie podzielony i wyeliminowane zostaną nierówności dochodów”…

Rządy muszą również przejąć kontrolę nad środkami produkcji - bezpośrednio lub poprzez mandaty w stylu faszystowskim… W prostym języku w dokumencie Agenda 2030 stwierdza się, że dzisiejsze wzorce „konsumpcji i produkcji” są niezrównoważone, więc będziemy musieli sobie poradzić z mniejszą (ilością)."


Klasa średnia to teraz "nadmierni pożeracze ''
Ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że „niezrównoważona konsumpcja”, o której mówią, nie jest nadmierną konsumpcją bogatych, ale raczej codzienną konsumpcją klasy średniej. To zawiera:

Wysokie spożycie mięsa, mrożonek i dań gotowych
Własność pojazdów silnikowych
Własność urządzeń elektrycznych
Klimatyzacja domu i miejsca pracy
Mieszkania podmiejskie


Krótko mówiąc, Agenda 2030 ma na celu zmniejszenie konsumpcji podstawowych dóbr i energii przez klasę średnią, co obejmuje ograniczenie, z myślą o wyeliminowaniu, praw własności i własności prywatnej dla przyszłych pokoleń. Gdybyś miał narysować jeszcze jedną paralelę do programu Hitlera T4, można by powiedzieć, że dzisiejsza klasa średnia stała się „nadmiernymi zjadaczami” przeznaczonymi do redukcji masy, jak wspomniano wcześniej.

Agenda 2030 szczegółowo opisuje również, w jaki sposób młode pokolenie ma być indoktrynowane w promowaniu realizacji tych celów. Zgodnie z umową:

„Dzieci i młode kobiety i mężczyźni są kluczowymi czynnikami zmian i znajdą w nowych celach platformę do skierowania ich nieskończonych zdolności do aktywizmu w tworzenie "lepszego świata"…

Do 2030 roku zapewnić wszystkim uczącym się zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do promowania zrównoważonego rozwoju, w tym między innymi poprzez edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju i zrównoważonego stylu życia, praw człowieka, równości płci, propagowania kultury pokoju i braku przemocy, globalnego obywatelstwo i uznanie dla różnorodności kulturowej oraz wkładu kultury w zrównoważony rozwój ”.


Jak zauważył Newman:
„Biorąc pod uwagę, co ONZ rozumie przez„ zrównoważony rozwój ”- kontrola populacji, centralne planowanie, globalne zarządzanie i nie tylko - program dla twoich dzieci nabiera jeszcze bardziej złowrogiego tonu…

W całym porozumieniu ONZ otwarcie opowiada się za wykorzystaniem szkół do zindoktrynowania całej ludzkości na nowy zestaw wartości, postaw i przekonań w ramach przygotowań do nowego „zielonego” i „zrównoważonego” porządku świata ”.


Czy już widzisz plan?
Podobnie jak noszenie masek, blokady i wcześniejsza żółta gwiazda = paszporty szczepionek są kolejnym krokiem w planie identyfikacji niepożądanych, aby można je było łatwo segregować i dyskryminować. Ostatecznie, jeśli pozwolimy, by plan rozwinął się w całości, możemy równie dobrze, dożyć czasu, w którym pojawi się wezwanie do uwięzienia i całkowitej eliminacji niezaszczepionych. To jest globalne ludobójstwo, przed którym ostrzega nas Sharav. Jesteśmy na tej ścieżce.

Uzasadnieniem będzie to, że niezaszczepione osoby są zbyt „nieczyste”, zbyt „niebezpieczne”, aby swobodnie uczestniczyć w społeczeństwie publicznym, a zatem muszą zostać zidentyfikowane i wykluczone. W rzeczywistości tak naprawdę chodzi o zidentyfikowanie niezgodnego. Paszport szczepionki z łatwością zidentyfikuje tych, którzy są gotowi zgodzić się na technokratyczne przejęcie, a którzy nie.

Ci, którzy nie chcą bez zamieszania wkraczać w nowy świat technokratycznych rządów, będą musieli zostać wyeliminowani, a papierkiem lakmusowym okazuje się chęć bycia obiektem testowym dla niesprawdzonego leczenia eksperymentalnego. Będą jednak inne testy. Tego możesz być pewien. Wymóg posłuszeństwa „albo” będzie tylko rozszerzał się i stawał się bardziej restrykcyjny. Bezwzględne niewolnictwo jest naszą przyszłością, jeśli na to pozwolimy.

Źródła i referencje:
1 Acu2020.org Außerparlamentarischer Corona Untersuchungsausschuss
2 Acu2020.org Corona pozaparlamentarna komisja śledcza, język angielski
3 Algora 4 października 2020 r
4 Fuellmich.com, Dr.Reiner Fuellmich Bio (niemiecki)
5 Energythereapy.biz 26 marca 2021
6, 10, 12 Program zabijania medycznego T4
7, 9 Wszystko, co ciekawe, Aktion T4
8, 11 Britannica T4 Program
13 Biosecurity and Bioterrorism: Biodefense Strategy, Practice and Science 18 grudnia 2006; 4 (4)
14, 15 The Last American Vagabond 19 listopada 2020 r
16 Pandemia SPARS, 2025-2028: Futurystyczny scenariusz dla osób przekazujących informacje o ryzyku zdrowia publicznego (PDF)
17 SPARS Pandemic, 2025-2028: futurystyczny scenariusz dla osób przekazujących informacje o ryzyku zdrowia publicznego (zarchiwizowane)
18 The Dossier 2 kwietnia 2021 r
19, 20 Henry Makow 26 lutego 2021


mercola.com/…covid-19-response-resembles-holocaust-tactics.aspx
thelibertybeacon.com/covid-19-dress-rehearsals-proof-of-plan/

Niemiecki okupant za pomaganie Żydom ( danie im kromki chleba) karał Polaków śmiercią. Swoje zarządzenia Niemcy uzasadniali względami sanitarnymi i walką z chorobami zakaźnymi.
(...)
Znajomość historii czyni nieszczęśliwym. Trudno się cieszyć, gdy dostrzega się analogie między obecnymi wydarzeniami a tymi z przeszłości. Dziś dziesiątki tysięcy ludzi umierają, bo w imię walki z Covid zostali pozbawieni dostępu do niezbędnej opieki medycznej przez władze. Kryzys humanitarny został sztucznie wywołany i jest pogłębiany przez kolejne zarządzenia. więcej - prawy.pl/…arne-nazistow-w-getcie-dzis-warto-o-nich-pamietac/
Wieczne Odpoczywanie Amen
Program Hitlera „T4” był mimowolną kampanią eutanazji, w której nieuleczalnie chorzy, upośledzeni fizycznie i umysłowo, chorzy psychicznie i w podeszłym wieku - wszyscy tak zwani „bezwartościowi zjadacze” - byli mordowani przez establishment medyczny

Sharav ostrzega, że pandemia COVID-19 ujawniła politykę zdrowia publicznego opartą na eugenice w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych, …More
Program Hitlera „T4” był mimowolną kampanią eutanazji, w której nieuleczalnie chorzy, upośledzeni fizycznie i umysłowo, chorzy psychicznie i w podeszłym wieku - wszyscy tak zwani „bezwartościowi zjadacze” - byli mordowani przez establishment medyczny

Sharav ostrzega, że pandemia COVID-19 ujawniła politykę zdrowia publicznego opartą na eugenice w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych, nazywając ją „mrożącą krew w żyłach powtórką T4.

Dyrektywy rządowe dotyczące umieszczania chorych w domach opieki skazały osoby starsze na śmierć