lv.news
12

Vācija: “Tagad mūsu starpā ir šķelšanās,” saka kardināls

Vācijā "tagad pastāv šķelšanās, kas ir reāla, tā nav deklarēta, bet praktiski tā ir šķelšanās, ja to var tā saukt".

Kardināls Raimonds Burks to teica argentīniešu tēvam Havjeram Oliveram Rabasi spāņu video uzņemšanas laikā (2. maijs). Viņš paskaidro, ka vācu bīskapi baznīcu ieved ķecerībā attiecībā uz homoseksualitāti, laulību un citām fundamentālām katoļu mācībām. Viņš arī pamana, ka viņus "nav disciplinējis" [Francisks].

Jautāts par 2016. gadā Franciskam iesniegtajiem pieciem Dubia ieteikumiem, Burks informēja, ka "mēs neesam saņēmuši ne atbildi, ne arī apstiprinājumu, ka tie ir saņemti". Kardināls pauda pārliecību, ka viņš "joprojām nezina", ko Francisks domā par Dubia izvirzītajiem jautājumiem. Patiesībā Francisks nav atstājis šaubas, ka viņš atbalsta laulības pārkāpēju saņemto komūniju.

Attiecībā uz tradicionālo latīņu misi Burks sacīja, ka tā nemainījās 14 gadsimtus un radikāli mainījās tikai pēc II Vatikāna padomes. Kaut gan “it īpaši jaunieši” ir tie, kas apmeklē latīņu misi.

#newsLqzgcxdjsb