Nemo potest duobus dominis servire !
naród wierny Bogu jest narodem wybranym.. ale.. ten ,,naród wybrany,, to teraz jednostki ze wszystkich narodów świata zachowujących NIENARUSZALNY DEPOZYT WIARY ŚWIĘTEGO KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO..

ILU ICH ? TYLKO PAN BÓG WIE..