Clicks19
tr.news

Francis: Kilise "Ortak İnsanlığımıza" Boyun Eğmeli

Francis, 16 Ocak'ta Domus Santa Marta'da İbrahimî Dinler Girişimi'nin (AFI) 24 Hristiyan, Müslüman ve Yahudi liderini kabul etti.

Daha sonra bir AFI üyesi olan Rabbi David Rosen, Zenit.org'a Francis'in insanlık kardeşliğini “dünyada barışı ilerletmenin temeli” olarak adlandırdığını ve “diğer tüm farklılıkların ortak insanlığımıza tabi olması gerektiğini” söylediğini aktardı.

AFI'nin hedefi, Francis'in ölümcül dini hatalara karşı kayıtsızlığı teşvik eden sapkın Abu Dabi İnsan Kardeşliği Belgesini yaymaktır.

Oysa Mesih'e göre, herkes O'na tabi olmalıdır ve O olmadan barış olamaz.

Resim: © Mazur, CC BY-NC-SA, #newsMwdqyzscds