Clicks19
גירוש שדים - האפיפיור ליאו ה- XIII (לָטִינִית) גירוש שדים שפורסם בפקודת האפיפיור ליאו XIII נגד השטן והמלאכים שנפלו. מקור: הר הכרמלMore
גירוש שדים - האפיפיור ליאו ה- XIII (לָטִינִית)

גירוש שדים שפורסם בפקודת האפיפיור ליאו XIII נגד השטן והמלאכים שנפלו.

מקור: הר הכרמל