Clicks1.9K

Św. Jan Paweł II był przeciwny udzielaniu Komunii na rękę

Św. Jan Paweł II zdecydowanie odmawiał rozdawania Komunii świętej na rękę podczas wizyt pasterskich na całym świecie (publicznie odmówił podania Eucharystii na dłoń żonie byłego francuskiego prezydenta Valéry Giscard d’Estaing (duchprawdy.com/komunia_sw_na_kleczaco.htm).

Podczas transmisji telewizyjnych można było wielokrotnie zaobserwować, jak odmawia udzielenia Komunii na dłoń np. zakonnicom. Są to fakty oczywiste i powszechnie znane.

Z tego powodu został niemal dosłownie zaatakowany przez wielu biskupów, którzy powoływali się na indult. Istniało poważne ryzyko wielkiej schizmy, ponieważ takich biskupów i kardynałów było zbyt wielu (niemal całe episkopaty), a praktyka Komunii na rękę zdążyła już się zakorzenić w sposób podstępny (christianitas.org/…/komunia-na-reke…).

W takiej sytuacji św. Jan Paweł II zmuszony został do zaprzestania oporu, lecz jednocześnie wydał list apostolski "Dominicae Cenae", w którym stwierdził: Dotykanie Świętych Postaci, podejmowanie ich własnymi rękami jest przywilejem tych, którzy mają święcenia, co wskazuje na czynny udział w szafarstwie Eucharystii ("Dominicae Canae" 11; źródło: ekai.pl).

Warto przypomnieć, że ten wielki papież w imieniu własnym i wszystkich biskupów przeprosił (tylko wielcy ludzie zdolni są do publicznych przeprosin) za wszelkie nadużycia liturgiczne, a więc także za udzielanie Komunii na rękę:

Może więc trzeba, ażebym kończąc ten fragment moich rozważań, w imieniu własnym i Was wszystkich, Czcigodni i Drodzy Bracia w Biskupstwie, wypowiedział słowa przeproszenia za wszystko, co z jakiegokolwiek powodu, na skutek jakiejkolwiek ludzkiej słabości, niecierpliwości, zaniedbania, na skutek tendencyjnego, jednostronnego, błędnego rozumienia nauki Soboru Watykańskiego II o odnowie liturgii – mogło stać się okazją zgorszenia i niewłaściwości w interpretacji nauki oraz czci należnej temu wielkiemu Sakramentowi. I proszę Pana Jezusa, aby w przyszłości pozwolił nam uniknąć w naszym sposobie traktowania tej Najświętszej Tajemnicy wszystkiego, co w jakikolwiek sposób mogłoby osłabić lub zachwiać poczucie czci i miłości naszych wiernych ("Dominica Canae" 12 ; źródło: ekai.pl).

Poza tym, aby dać jasny przykład zdezorientowanym wiernym, św. Jan Paweł II (mimo ciężkiej choroby) klękał i przyjmował Eucharystię wyłącznie na język: www.pch24.pl/komunia-na-reke….

Przy okazji warto obejrzeć film
Mariola Kuroczycka shares this
1.9K
😊
ASSA
Tylko konsekrowane ręce mogą dotykać Jezusa. Kapłani są najbardziej uprzywilejowani na tym świecie. Bardzo współczuję ludziom, ktorzy dali się zwieść i przyjmują Jezusa na ręce. Jeżeli podeptaliscie Go, a wiedzieliście o ryzyku to narażacie się na potępienie.
Elkam
Jan Paweł II

List

Dominicae cenae (o tajemnicy i kulcie Eucharystii)

[...]W niektórych krajach przyjęła się praktyka Komunii świętej na rękę. Praktykę taką postulowały poszczególne Konferencje Episkopatów i na ich wniosek zyskała ona zatwierdzenie Stolicy Apostolskiej. Dały się jednak słyszeć głosy o rażących wypadkach nieposzanowania Najświętszych Postaci, co bardzo obciąża nie tylko osoby …More
Jan Paweł II

List

Dominicae cenae (o tajemnicy i kulcie Eucharystii)

[...]W niektórych krajach przyjęła się praktyka Komunii świętej na rękę. Praktykę taką postulowały poszczególne Konferencje Episkopatów i na ich wniosek zyskała ona zatwierdzenie Stolicy Apostolskiej. Dały się jednak słyszeć głosy o rażących wypadkach nieposzanowania Najświętszych Postaci, co bardzo obciąża nie tylko osoby bezpośrednio winne takiego postępowania, ale również Pasterzy Kościoła, którzy jakby mniej czuwali nad zachowaniem się wiernych względem Eucharystii. Zdarza się także, że czasem nie bierze się pod uwagę wolnego wyboru tych, którzy mimo pozwolenia na udzielanie Komunii świętej na rękę, pragną przyjmować ją bezpośrednio do ust. Trudno więc o tych wszystkich bolesnych sprawach nie wspomnieć w kontekście niniejszego listu. Pisząc to, w niczym nie chcę dotknąć tych osób, które w praktykę przyjmowania Chrystusa eucharystycznego „na rękę” - tam gdzie została ona zatwierdzona - wkładają ducha najgłębszej czci i pobożności.

Nie należy jednakże zapominać o podstawowym urzędzie Kapłanów, którzy w czasie święceń zostali konsekrowani, aby reprezentowali Chrystusa Kapłana: dlatego też ich ręce, tak jak ich słowa i ich wola, stały się bezpośrednim narzędziem Chrystusa. Właśnie dlatego, tzn. jako szafarze Eucharystii, oni mają główną i całkowitą odpowiedzialność za Święte Postacie: ofiarują te Święte Postacie uczestnikom zgromadzenia, którzy pragną je przyjąć. Diakoni mogą tylko zanosić na ołtarz dary ofiarne wiernych i rozdawać je, gdy zostaną już konsekrowane przez Kapłana. Jakże wymowne zatem, chociaż późniejsze, jest w naszych święceniach łacińskich namaszczenie rąk, jak gdyby tym właśnie rękom potrzebna była szczególna łaska i moc Ducha Świętego!

Dotykanie Świętych Postaci, podejmowanie ich własnymi rękami jest przywilejem tych, którzy mają święcenia, co wskazuje na czynny udział w szafarstwie Eucharystii. Wiadomo, że Kościół może dać takie uprawnienie pewnym osobom poza Kapłanami i Diakonami, czy to akolitom spełniającym swoją posługę, zwłaszcza, gdy przygotowują się do święceń Kapłańskich, czy innym osobom świeckim, gdy zachodzi po temu prawdziwa potrzeba, ale zawsze po odpowiednim przygotowaniu.[...]

str.13
papiez.wiara.pl/…/13
pielgrzym55
I co z tego, że praktykował osobiście właściwy katolicki sposób przyjmowania komunii świętej, skoro nie potrafił wykonywać swojej władzy papieskiej i zakazać zgubnej, rodzącej profanacje i nieuszanowanie praktyki?
Czy św. Atanazy przyłączył się do heretyka papieża i heretyków biskupów arian, bo bał się schizmy? Oni mieli kościoły, a on miał prawdziwą wiarę!
Nie ma co za dużo się bać. "Nie lękajci…More
I co z tego, że praktykował osobiście właściwy katolicki sposób przyjmowania komunii świętej, skoro nie potrafił wykonywać swojej władzy papieskiej i zakazać zgubnej, rodzącej profanacje i nieuszanowanie praktyki?
Czy św. Atanazy przyłączył się do heretyka papieża i heretyków biskupów arian, bo bał się schizmy? Oni mieli kościoły, a on miał prawdziwą wiarę!
Nie ma co za dużo się bać. "Nie lękajcie się". Trzeba być wiernym katolickiej wierze i robić swoje.
W obronie Tradycji Kościoła
Nie wolno sądzić intencji papieża, bo tylko Bóg ma do tego prawo, a poza tym św. Atanazy był doskonale posłuszny papieżowi (świętemu Liberiuszowi).
pielgrzym55
Jak mogę osądzać intencje, skoro ich nie znam?
Strach ("bał się schizmy") był zasugerowany w tym tekście do którego się odnosiłem. i dlatego nawiązałem do tego strachu. To autor tamtego testu, czyli może Ty, tak zaprezentował prawdopodobne intencje JPII. Jeśli tak było to można pokazać w historii Kościoła, że wielu wielkich papieży, świętych nie bało się schizmy, zarzutów prowokowania schizmy, …More
Jak mogę osądzać intencje, skoro ich nie znam?
Strach ("bał się schizmy") był zasugerowany w tym tekście do którego się odnosiłem. i dlatego nawiązałem do tego strachu. To autor tamtego testu, czyli może Ty, tak zaprezentował prawdopodobne intencje JPII. Jeśli tak było to można pokazać w historii Kościoła, że wielu wielkich papieży, świętych nie bało się schizmy, zarzutów prowokowania schizmy, podziałów. Poza Atanazym całe rzesze, potępiające uporczywie błądzących. Takiego Lutra i innych jakoś nie bali się wykląć, prowokując rozpad kościoła. A JPII być może się bał. Nie osądzam tego! (mozliwe też, że był niemal kompletnie ubezwłasnowolniony przez masonerie kościelną - vide pogląd na tę sprawę ks. Malachiego Martina w kilku jego publikacjach).
Nie sądzę intencji. Może wcale to nie był strach przed schizmą? Może bardziej jakieś poprawne politycznie idee braterstwa ogólnoludzkiego, humanistycznego, ekumeniackiego... A tu rozpad na tle wiary w realną obecność Chrystusa w Eucharystii i niegenerujący jawnych profanacji sposób przyjmowania komunii źle by wyglądał dla promotora takich idei?
W obronie Tradycji Kościoła
Św. Atanazy walczył o centralny i najważniejszy dogmat, natomiast Komunię na rękę przyjmowało wielu wielkich świętych, dlatego nie można porównywać tej sytuacji. Poza tym żył w zupełnie innych czasach.
pielgrzym55
Jak ktoś był kapłanem to przyjmował na rękę. Była też starożytna praktyka przyjmowania na chusteczkę. Ale cofanie się do rzekomych czasów pierwszych chrześcijan, o których niewiele wiemy i które ze względu na prześladowania były stanem nienormalności, jest herezją archeologizmu (Pius XII, Mediator Dei).
Kwestia realnej obecności jest też centralnym dogmatem. A jeśli ktoś w nią wierzy, to nie …More
Jak ktoś był kapłanem to przyjmował na rękę. Była też starożytna praktyka przyjmowania na chusteczkę. Ale cofanie się do rzekomych czasów pierwszych chrześcijan, o których niewiele wiemy i które ze względu na prześladowania były stanem nienormalności, jest herezją archeologizmu (Pius XII, Mediator Dei).
Kwestia realnej obecności jest też centralnym dogmatem. A jeśli ktoś w nią wierzy, to nie będzie przyjmował na łapę, rozdawał na łape i jeśli ma władzę w kościele to tolerował rozdawania na łapę, bo to profanacja Ciała Pańskiego, które jest w każdej maleńkiej partykule.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
pawelm, za dużo dociekania i osądzania. Trzeba przyjąć postawę dziecka. Osądzanie Papieża zostawmy Bogu, tylko Bóg zna całą prawdę, intencje i serca ludzkie. Czasami po pozorach kogoś osądzamy niesprawiedliwie. Nie stawiajmy się w miejsce Boga i nie sądźmy nikogo, abyśmy nie byli sądzeni! Otwórzcie szeroko oczy i zobaczcie te tysiące cudów, dokonanych przez Boga, wyproszonych za wstawiennictwem …More
pawelm, za dużo dociekania i osądzania. Trzeba przyjąć postawę dziecka. Osądzanie Papieża zostawmy Bogu, tylko Bóg zna całą prawdę, intencje i serca ludzkie. Czasami po pozorach kogoś osądzamy niesprawiedliwie. Nie stawiajmy się w miejsce Boga i nie sądźmy nikogo, abyśmy nie byli sądzeni! Otwórzcie szeroko oczy i zobaczcie te tysiące cudów, dokonanych przez Boga, wyproszonych za wstawiennictwem Jana Pawła II. Gdyby Jan Paweł II nie był Święty nie mógł by wymodlić żadnego cudu, ani przeprowadzić żadnego egzorcyzmu. Po owocach ich poznacie. Owoce Jana Pawła II, są wielkie dojrzałe i słodkie!
mulciper
Tylko sam jej udzielal
W obronie Tradycji Kościoła
No i co z tego, skoro czyniło tak wielu wielkich świętych pierwszych wieków Kościoła? Język nie jest konsekrowany i bardziej godny niż dłoń, dlatego sam kontakt Najświętszego Sakramentu z dłonią nie jest grzechem. Chodzi o partykuły, które pozostają na dłoni.
mulciper
To czemu piszesz ze byl przeciwny tej praktyce. Po prostu Matrix i brak konsekwencji. JPII.BENEDYKT i wczesniej Pawel VI sa odpowiedzialni za deptanie Chrystusa. Fakty ...
W obronie Tradycji Kościoła
Takie są fakty: św. Jan Paweł II wielokrotnie odmawiał udzielania Komunii na rękę, co można było zaobserwować podczas transmisji telewizyjnych. Poza tym oficjalnie przeprosił: Może więc trzeba, ażebym kończąc ten fragment moich rozważań, w imieniu własnym i Was wszystkich, Czcigodni i Drodzy Bracia w Biskupstwie, wypowiedział słowa przeproszenia za wszystko... ("Dominica Canae" 12 ; źródło: …More
Takie są fakty: św. Jan Paweł II wielokrotnie odmawiał udzielania Komunii na rękę, co można było zaobserwować podczas transmisji telewizyjnych. Poza tym oficjalnie przeprosił: Może więc trzeba, ażebym kończąc ten fragment moich rozważań, w imieniu własnym i Was wszystkich, Czcigodni i Drodzy Bracia w Biskupstwie, wypowiedział słowa przeproszenia za wszystko... ("Dominica Canae" 12 ; źródło: ekai.pl).
Elkam
Jan Paweł II

Dominicae cenae (o tajemnicy i kulcie Eucharystii)

"W szczególny sposób też ciąży na nas wszystkich, którzy z miłosierdzia Bożego jesteśmy szafarzami Eucharystii, odpowiedzialność za poglądy i postawy naszych braci i sióstr, którzy pozostają w zasięgu naszych duszpasterskich wpływów. Powołaniem naszym jest rozbudzać - przede wszystkim własnym przykładem - wszelkie zdrowe przejawy …More
Jan Paweł II

Dominicae cenae (o tajemnicy i kulcie Eucharystii)

"W szczególny sposób też ciąży na nas wszystkich, którzy z miłosierdzia Bożego jesteśmy szafarzami Eucharystii, odpowiedzialność za poglądy i postawy naszych braci i sióstr, którzy pozostają w zasięgu naszych duszpasterskich wpływów. Powołaniem naszym jest rozbudzać - przede wszystkim własnym przykładem - wszelkie zdrowe przejawy czci wobec Chrystusa obecnego i działającego w tym Sakramencie miłości.
Niech Bóg broni, abyśmy postępowali inaczej, abyśmy osłabiali tę cześć, „odzwyczajając” od różnych przejawów i form kultu eucharystycznego, w których wyraża się może „tradycyjna”, ale zdrowa pobożność, a nade wszystko ów „zmysł wiary”, będący udziałem całego Ludu Bożego, jak to przypomniał Sobór Watykański II.[70]"

str.15
papiez.wiara.pl/…/15
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
W obronie tradycji Kościoła, tylko Konsekrowane dłonie mogą dotykać Pana Jezusa! To jest tylko przywilej Kapłana. Świeckim nie wolno dotykać nawet Naczyń Liturgicznych!
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Nie wiecie, że nawet Naczyń Liturgicznych nie można ministrantom dotykać gołymi rękami? Przestroga dla tych co nie boją się wyciągać reki po Najświętszy Sakrament!

Gdy przybyli na klepisko Nakona, Uzza wyciągnął rękę w stronę Arki Bożej i podtrzymał ją, gdyż woły szarpnęły. 7 I zapłonął gniew Pana przeciwko Uzzie i poraził go tam Bóg za ten postępek, tak że umarł przy Arce Bożej. 8 A Dawid stra…More
Nie wiecie, że nawet Naczyń Liturgicznych nie można ministrantom dotykać gołymi rękami? Przestroga dla tych co nie boją się wyciągać reki po Najświętszy Sakrament!

Gdy przybyli na klepisko Nakona, Uzza wyciągnął rękę w stronę Arki Bożej i podtrzymał ją, gdyż woły szarpnęły. 7 I zapłonął gniew Pana przeciwko Uzzie i poraził go tam Bóg za ten postępek, tak że umarł przy Arce Bożej. 8 A Dawid strapił się, dlatego że Pan dotknął takim ciosem Uzzę, i nazwał to miejsce Peres-Uzza. [Tak jest] po dzień dzisiejszy.(2 Sm 6, 6-8)