Na Ukrainie ludzie klęczą na śniegu, modląc się o pokój. Czy kościół na Ukrainie podniesie ludzi z kolan i poprowadzi ludzi do wolności?

Jest taka wieś koło Michalovców i w tej wsi, gdy zobaczyli, że zbliża się front, ksiądz wziął Najświętszą Eucharystię i objechał ze wszystkimi granice swojej parafii. Front przeszedł obok nich. Nie zginął tam żaden żołnierz, tylko jedna kula wbiła się na pamiątkę w wieżę kościoła. Kiedy naprawili tę dziurę, zostawili ją w takim stanie i nie naprawiali jej. Jest to kościół greckokatolicki. Chyba nazywa się Topolany, ale teraz jest częścią miasta Michalovce - Michalovce częścią Topolan.
Także tutaj zdarzały się cuda, ale zawsze najważniejsza jest wiara ludzi w Jezusa Chrystusa z Nim wygramy nie jedną bitwę, ale całą wojnę. Jeśli kraje nie powrócą do wiary w Syna Człowieczego i nie ofiarują siebie, państwo i naród Najświętszemu Sercu Maryji Panny nie zostaną ocalone od Bożej Sprawiedliwości, która spadnie na niewdzięczną ludzkość po zakończeniu okresu Bożego Miłosierdzia.
PS. To prawdziwa historia która wydarzyła się na Słowacji w czasie 2 Wojny Światowej