JAK VELKOU MOC MÁ MODLITBA RŮŽENCE V KOSTELE PŘED VYSTAVENOU NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTÍ!

Nikdo z této farnosti ve válce nezemřel! Všichni vojáci se vrátili z války ke svým rodinám! Po celou dobu války nepřekročil hranice této farnosti žádný Němec! TO JE ZÁZRAK! Jak tento zázrak tato farnost zažila?

Tato farnost se jmenuje Garnek. Leží v centru Polska, asi 70 km od Varšavy. V roce 1939 měla 7 tisíc obyvatel.
7 tisíc obyvatel. 1. září. 1939, kdy Německo napadlo Polsko, byl ve farnosti výše zmíněný kněz velmi moudrý a zbožný. Toho tragického dne se v místním kostele sešlo několik lidí na mši svaté, byl to první pátek v měsíci. Farář řekl shromážděným lidem.
Byl první pátek v měsíci: "Dnes Německo pod Hitlerovým vedením zaútočilo na Polsko. Hitler je člověk posedlý satanem. Hitler způsobí Polsku a celé Evropě hrozné zlo. Zemřou miliony lidí, Evropa bude zničena. Existuje nějaká záchrana? Můžeme se vyhnout smrti, zachránit své domovy, farmy a pracoviště? Ano, existuje záchrana! Tato záchrana je růženec před Nejsvětější svátostí vystavený v monstranci! Od dnešního dne až do konce války (nevíme, jak dlouho bude trvat) se budeme každý den v našem kostele modlit růženec před Nejsvětější svátostí. Každý den zvu všechny
k této službě. Válka trvala 6 let, růženec v kostele 6 let. Farář dal lidem
v době konání bohoslužby. Lidé začali chodit do této služby. Pomodlili se část růžence
(5 tajemství) po růženci farář požehnal lidem Nejsvětější svátostí. Zpočátku tam nebylo mnoho lidí, ale jak válka pokračovala, přicházeli další a další. Kostel byl každý den plný lidí. Když se zjistilo, jak mocná je tato služba, tj. že nikdo
Když se ukázala síla této pobožnosti, tedy že nikdo z této farnosti nebyl zabit (v jiných farnostech už jich bylo zabito mnoho), scházelo se denně k růženci tolik lidí, že kostel nemohl všechny pojmout! V Polsku nebylo vesnice, do které by se během války nedostali němečtí vojáci. Dokonce i do nejvzdálenějších vesnic, 300, 400 km
z Varšavy. Dostali se i do těch vesnic, kam nevedla silnice (cestovali na koních), a tato farnost se nachází v centru Polska, tedy blízko Varšavy.

Takže: JAK VELKOU MOC MÁ MODLITBA RŮŽENCE V KOSTELE PŘED VYSTAVENOU NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTÍ!

Z této farnosti bylo před zářím 1939 mobilizováno mnoho mladých mužů do armády. Někteří bojovali (v září 1939). S Němci, jiní s Rusy. Nikdo z nich nezemřel na frontě! Některé stránky
Někteří z nich se po ukončení bojů vrátili domů, jiní byli zajati. Někteří byli v německých táborech, jiní v ruských táborech, dokonce i na daleké Sibiři. Všichni se vrátili ke svým rodinám!
A tak se o vojáky z této farnosti, kteří byli vzdáleni i několik tisíc kilometrů (Sibiř), zázračně postarala výše zmíněná modlitba.

Jak tomu všemu rozumět? Jak to všechno vysvětlit? S jistotou lze říci,
že růženec v kostele před Nejsvětější svátostí vystavenou v monstranci má velkou moc. Ukázalo se, že je silnější než všechny bomby, tanky, děla, kulomety atd. Silnější než veškerá moc nacistického Německa.

Bylo to jen během války? A nemá stejnou moc, sílu a účinnost i v jiných oblastech lidské existence?
"Růženec je vyznání víry, které se stalo modlitbou." (sv. John Henry Newman).

PS. Navštěvujte kanál @Two Hearts Mary Jesus co nejčastěji a sledujte denně Poselství z nebe, která vám a vašim blízkým pomohou projít dobou Velkého soužení, které již klepe na naše dveře.
Poselství a skutečné příběhy, které se vám snažíme vysvětlit, vám pomohou činit správná rozhodnutí a povzbudí vás k budování lidských vztahů během probíhajících válečných, ekonomických a sociálních konfliktů. Poselství vám poskytnou nejen znalosti o událostech, které svět zažije, ale především vás naučí pokoře v naprosté důvěře v Boží milosrdenství. Budeš schopen ovládnout strach, bolest a obavy a stát se skutečným průvodcem pro všechny, které potkáš na své cestě do nebe. Je-li Bůh s námi, kdo je proti nám? Buď pochválen Ježíš Kristus a Panna Maria. Amen
tycinka17 shares this
18
dyk
Pri Michalovciach je jedna dedinka a v nej, keď videli, ze sa blíži fronta, zobral kňaz Eucharistiu a so všetkými obišiel hranice svojej farnosti. Fronta prešla popri nich. Žiadný vojak tam nezabludil, len jedna guľka sa vrila do kostolnej veže na pamiatku. Pri oprave tú dieru nechávajú tak a neopravujú ju. Je to gréckokatolícky chrám. Myslim, ze sa volajú Topoľany, ale teraz sú už súčasťou …More
Pri Michalovciach je jedna dedinka a v nej, keď videli, ze sa blíži fronta, zobral kňaz Eucharistiu a so všetkými obišiel hranice svojej farnosti. Fronta prešla popri nich. Žiadný vojak tam nezabludil, len jedna guľka sa vrila do kostolnej veže na pamiatku. Pri oprave tú dieru nechávajú tak a neopravujú ju. Je to gréckokatolícky chrám. Myslim, ze sa volajú Topoľany, ale teraz sú už súčasťou mesta Michalovce - Michalovce časť Topoľany.
Aj u nas sa diali zázraky, ale viera ľudí v Ježiša je vždy základ.