NASTANIE POKÓJ- Najpiękniejsze Orędzie Jezusa do Ludzkości jakie kiedykolwiek opublikowano❤️

Carbonia, 19 sierpnia 2003 r. - Miejcie wiarę! Odmawiajcie różaniec z Najświętszą Maryją Panną. Na ziemi wkrótce nastanie długo oczekiwany pokój: Nie bójcie się niczego stracić, wasza miłość zawsze będzie w Jezusie Chrystusie, który wybrał was do ostatecznej i definitywnej misji na swoje przyjście.

Ja jestem Gabriel (Archanioł).

Pan mówi: "Czuję nieskończoną miłość do was, którzy jesteście w rękach Pana, miłość i miłosierdzie, zawsze.

Maryja, która została wzięta do nieba, okazuje nieskończoną miłość wszystkim, którzy są w Jezusie Chrystusie, Jej jedynym Synu.

Maryja trzyma w swoich rękach świat, którego strzeże i który doprowadzi do ostatecznego zwycięstwa w Jezusie Chrystusie. Jest służebnicą miłości i miłosierdzia. Została powołana do swojej misji przez Ojca Niebieskiego.

Jej "Fiat" był szczery i prawdziwy do końca. Maryja, Królowa Pokoju, Matka wszystkich narodów, Matka Tego, którego zrodziła z całą swoją nieskończoną miłością, zawsze będzie Matką tych wszystkich, którzy kochają Jej Syna Jezusa!

Drogie sługi, moje bardzo kochane, córki Ojca Niebieskiego, On wybrał was z nieskończoną miłością i miłosierdziem; będziecie "oblubienicami" w Panu Jezusie i będziecie matkami wszystkich tych, którzy są osamotnieni w swojej nieszczęśliwej sytuacji, ponieważ zawsze będziecie dawać miłość, pociechę, schronienie, pożywienie i miłosierdzie.

Jesteście moimi małymi kobietami. Jezus mówi do was: umiłowane córki Ojca Niebieskiego, jak wielką miłość mam do was, nigdy nie wątpcie w Moją Miłość, Ja, Ojciec, Ja, Matka, Ja, Wszystko; będziecie we Mnie, a Ja zawsze będę waszym Bogiem, na zawsze; rzeczy tego świata nie są już wasze, teraz musicie pracować dla rzeczy waszego Ojca, który jest w niebie. Moje Serce jest wielkie i połączone z sercami was wszystkich, z sercami tych, którzy Mnie kochają: jedni bardziej, inni mniej, ale Mnie kochają. Bóg jest tam, Bóg istnieje, Bóg jest z tobą. (...)
Zwycięstwo, zwycięstwo, zwycięstwo! Ja, Jezus, zwyciężyłem zło, zbawiłem Mój lud. Teraz powracam w miłosierdziu i nieskończonej miłości, gdyż lud Mój czeka na Mnie, abym dał mu ostateczny pokój i zbawienie, które obiecałem w Mojej nieskończonej miłości. To Ja mówię do was: Niebo i ziemia będą w Moich rękach, a Ja będę waszym Bogiem na wieki. Zwracam moją nieskończoną miłość ku mojemu ludowi, który na mnie czeka.

Z tak wielką miłością przychodzę do was, ludu mój, który wzdychasz, wybawię cię od wojny, od władzy szatanów i dam ci wszystko, co jest miłością, pokojem, nieskończoną radością, i ocalę ziemię od ostatecznego zniszczenia, bo przyjdę, zanim to nastąpi.

Miejcie wiarę! Odmawiajcie różaniec święty z Najświętszą Maryją Panną, moją i waszą Matką, a Jezus niech wam błogosławi. Nie bójcie się końca świata, bo świat będzie w Moich rękach. Ja będę czuwał nad Moim ludem. Szatan zostanie usunięty z powierzchni ziemi i wrzucony do najgłębszych otchłani, skąd nigdy, powtarzam nigdy, nie będzie mógł powrócić do światła. Objawienie zmienia się w tym kierunku.

Mówię wam, umiłowane córki nieba, że szatan już nigdy nie przyjdzie, już nigdy, już nigdy, a wy będziecie wiecznie szczęśliwe, bo powiedziałem wam, że dam wam Życie Wieczne w radości i nieskończonej miłości.

Objawienie zmienia się w sensie dobroczynnym, ponieważ postanowiłem zakończyć Mój plan w tym miejscu.

Zbyt wiele cierpienia dla Mojego ludu, zbyt wiele, zbyt wiele!

Wkrótce będę z wami, wkrótce, wkrótce, nie miną lata, już powiedziałem: nie miną lata, że będę z wami na zawsze.

Będziecie stąpać po dywanie z kwiatów, świat będzie pełen światła i miłości, wszyscy będziecie w stanie nieskończonej miłości, wy, którzy Mnie kochacie, nie bójcie się, nie lękajcie się, bo Ja was kocham.

Myriam i Lilly, świat się dowie, bo będziecie mogły "opowiadać" światu Moje dyktaty, Moje Słowa.

Idźcie i głoście, przyprowadźcie do Jezusa wszystkie owce, które mnie jeszcze nie znają. Jestem gotowy na Twoją dobroczynność.

(...) ... Czuję miłość do was, którzy zawsze pracujecie dla Jezusa, który wkrótce da wam wszystko, co wam obiecał: Niebo zjednoczy się z ziemią w nieskończonej miłości.

Aniołowie są zawsze przy tobie i żyją w harmonii z tobą.

Jesteście sługami Pana i z wielką miłością oddajecie się Jego zadaniu, misji, która zakończy się uwolnieniem Miłości.

Miłość, Miłość będzie książką* dla tych wszystkich, którzy niecierpliwie czekają na pociechę i pewność świata niebieskiego.

Niech Cię błogosławi Twój wierny Jezus na wieki. (...)

* Książka [tylko w języku włoskim] "Klucz Bożej Miłości", tom 1, 720 stron. Wszystkie wiadomości z lat 2002-2007 włącznie. W przygotowaniu jest druk tomów od 2008 do 2021o