Slawek
1755
Czas postu. † Ten czas postu będzie stracony, jeśli nie zdołasz go pogrzebać razem z Chrystusem. Pogrzebać, to żyć jakby umarłą dla świata, a ofiarowaną za bliźnich dla chwały Bożej w nich. Alicja …More
Czas postu.
† Ten czas postu będzie stracony, jeśli nie zdołasz go pogrzebać razem z Chrystusem.
Pogrzebać, to żyć jakby umarłą dla świata, a ofiarowaną za bliźnich dla chwały Bożej w nich.

Alicja Lenczewska „Słowo pouczenia” #495
Slawek
Post
Alicja - Jezu, jak ma wyglądać mój post?
To ma być post serca, a nie żołądka – trwanie przy Bogu w Miłości i otwarcie serca wobec ludzi.More
Post

Alicja - Jezu, jak ma wyglądać mój post?

To ma być post serca, a nie żołądka – trwanie przy Bogu w Miłości i otwarcie serca wobec ludzi.