06:42
abbepages
112610.1K
277. Les Évangéliques... HÉRITIERS DE LA RÉFORME : LES ÉVANGÉLIQUES. Les chrétiens évangéliques, héritiers de la Réforme protestante (Ac 20.29), sont souvent caractérisés par leur grand zèle à …More
277. Les Évangéliques...

HÉRITIERS DE LA RÉFORME : LES ÉVANGÉLIQUES.

Les chrétiens évangéliques, héritiers de la Réforme protestante (Ac 20.29), sont souvent caractérisés par leur grand zèle à annoncer Jésus comme le seul Sauveur, mais c'est Jésus qui dresse leur vrai portrait lorsqu'Il annonce que beaucoup de ceux qui proclament son Nom viendront au Dernier Jour si sûrs de leurs bons droits à recevoir la récompense éternelle, qu'ils Lui diront : « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton Nom que nous avons prophétisé ? en ton Nom que nous avons chassé les démons ? en ton Nom que nous avons fait bien des miracles ? », toutes œuvres-là sur lesquelles effectivement les évangéliques s'appuient pour assurer qu'ils sont, eux, de vrais chrétiens, parce qu'accomplissant les mêmes œuvres que les Apôtres. Or, Jésus leur dira « en face : Jamais Je ne vous ai connus, éloignez-vous de Moi, vous tous qui faites le mal. » (Mt 7.21-23)... Il y a donc actuellement beaucoup de gens, « beaucoup » nous dit Jésus, qui croient agir au nom de Jésus, et qui se damnent...

Pourquoi Jésus leur reprochera t-Il d'avoir fait le mal, alors qu'apparemment ils auront accompli des œuvres extraordinaires, typiquement évangéliques ? Parce qu'ils auront accompli ces œuvres, aidés des illusions du Démon, de leur propre initiative, en dehors de la communion à l'Église catholique hors de laquelle il n'y a pas de salut, aussi vrai que le charismatique et génial St Paul ne s'est pas contenté de prophétiser, chasser les démons et faire des miracles pour se croire assuré de faire la volonté de Dieu, mais qu'il a voulu être en communion avec le premier pape (Ga 1.18), « de peur, dit-il, d'avoir couru pour rien » (Ga 2.2) ! Et en effet, tout ce qui est réalisé en dehors de l'obéissance à l'Église (He 3.17, 5.8 ; Ph 2.12 ; 1 P 1.2 ; Rm 16.18 ; Tt 3.1), il faudra en rendre compte comme d'œuvres perdues !

Le mal, qui sera reproché aux évangéliques, s'ils ne se repentent pas d'ici-là, est le même que celui que S. Paul faisait avant sa conversion : il croyait plaire à Dieu en persécutant l'Eglise (Ac 9.4) ! Ainsi les évangéliques haïssent-ils aujourd'hui l'Église catholique jusqu'à la traiter d'anti-Christ... Mais comment prétendre faire la volonté de Dieu, qui est le salut des hommes (1 Tm 2.4), et haïr la seule Église que Jésus a fondée pour cela (Mt 16.18), laquelle se reconnait à son unité dont le pape est le signe et l'instrument, unité qui est la condition du salut du monde (Jn 10.16, 13.35, 21.15-18) ? Et parce que Jésus n'a pas bâti son Église pour un temps seulement, mais pour durer jusqu'à Son retour, et qu'Il l'a bâtie sur Pierre, en instituant Pierre chef de son Église (Mt 16.18) Jésus a aussi institué en lui tous ses successeurs. C'est pourquoi les évangéliques ne pourront se justifier d'avoir servi la tête de l'Église qui est le Christ (Col 1.18,24) et avoir haï en même temps son Corps qui est l'Église catholique romaine...

Mais il est bien d'autres raisons encore pour lesquelles les évangéliques seront surpris au jour du Jugement Dernier : ayant rejeté le Corps mystique du Christ qui subsiste dans l'Église catholique romaine, ils se seront privés de la communion à sa Chair et à son Sang... Or, dit Jésus : « Si vous ne mangez pas ma Chair et si vous ne buvez pas mon Sang, vous n'aurez pas la Vie en vous. » (Jn 6.53) ! Jésus n'a pris chair de la Vierge Marie que pour nous la donner en communion, et que nous devenions ainsi nous-mêmes le Corps du Christ (1 Co 12.27) ! Voilà jusqu'où va le mystère de l'Incarnation, et pourquoi il n'y a qu'une Église, comme il n'y a qu'un Corps et qu'un Esprit, un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême (Ep 4.3-6, 11-16) !

Bref, comme dit l'Écriture : « Là où manque le savoir, le zèle n'est pas bon. » (Pr 19.2)... Il ne suffit donc pas de dire : « Seigneur ! Seigneur ! Je crois en Jésus ! Je suis chrétien ! » pour être sauvé, mais il faut faire la volonté de Dieu, qui est que nous devenions nous-mêmes le Christ, car « la réalité, c'est le Corps du Christ. » (Col 2.17 ; 1 Co 11.23-32) ! Alors, et alors seulement, Jésus pourra continuer à évangéliser, et sauver le monde ! Ainsi soit-il !
apvs
apvs
Pochválený buď Ježiš Kristus,
ktorý vyslobodil nás od hnevu budúceho.
Jeho milosť a mier byť s vami.
Evanjelikálny kresťania,
dedičia protestantskej reformácie,
sú často charakterizované
ich horlivosťou hlásať Ježišovo meno
ako jediného Spasiteľa ...
Ale to je Ježiš, ktorý rozhodne stojí skutočný portrét
keď oznamuje posledný deň,
veľa ľudí, ktorí budú hlásať Jeho meno,
tak istý ich dobré …More
Pochválený buď Ježiš Kristus,
ktorý vyslobodil nás od hnevu budúceho.
Jeho milosť a mier byť s vami.
Evanjelikálny kresťania,
dedičia protestantskej reformácie,
sú často charakterizované
ich horlivosťou hlásať Ježišovo meno
ako jediného Spasiteľa ...
Ale to je Ježiš, ktorý rozhodne stojí skutočný portrét
keď oznamuje posledný deň,
veľa ľudí, ktorí budú hlásať Jeho meno,
tak istý ich dobré práve zaslúžiť večnú odmenu za svoje verné služby,
povedali mu: "Pane, Pane!
Nie je to v Tvojom mene prorokoval, že sme?
V tvojom mene sme vyháňať démonov?
V tvojom mene sme urobili veľa zázrakov?
Všetko pracuje efektívne, na ktoré sa spoliehajú evanjelikáli
ospravedlniť bytosť, samy o sebe, praví kresťania,
preto, že robia rovnaké skutky, že apoštoli!
Ale Ježiš im povie, tvárou v tvár: "Odíď odo mňa, všetci, čo robiť zlo!"
Inými slovami, tam sú teraz mnoho, mnoho Ježiš hovorí,
ktorí veria, že konajú v mene Ježiša Krista, a sú zatracený ...
Prečo Ježiš mu vinu za to, že urobil zle?
Takže zrejme urobili mimoriadne dielo, typicky evanjelický?
Vzhľadom k tomu, že budú dosiahli tieto práce pomohli ilúzie diabla,
z vlastnej iniciatívy,
mimo spoločenstva s Katolíckou cirkvou,
mimo ktorú nie je spásy,
ako pravda, ako charizmatický a veľkú Saint Paul
nie je len prorokovať, vyháňať démonov, a robiť zázraky,
Ak chcete veriť robiť Božiu vôľu,
ale on chcel byť v spojení s prvým pápežom,
strach, povedal, od behu pre nič za nič ... A naozaj, všetko, čo sa deje
z poslušnosti k Cirkvi ,, bude to realizovať ako stratené umenie.
Zlo bude kritizovaný evanjelikálov, v prípade, že nebudú kajať do tej doby,
je rovnaký qu'accomplissait St Paul pred jeho premene:
pomyslel si prosím Boha tým, že prenasleduje cirkev.
Takže aj evanjelikáli robiť nenávidia katolícku cirkev dnes,
na liečbu proti Krista ...
Ale ako predstierať, že Božiu vôľu, ktorá je spása ľudí,
a nenávidieť cirkev, že Ježiš založil práve pre to,
a ktorého jednota je podmienka k spáse,
Jednotka, že pápež je viditeľným znamením a nástrojom?
Ale pretože Ježiš nestaval svoju Cirkev len po dobu,
ale trvať až do svojho návratu, a staval na Petrovi,
zavádza Petra ako viditeľné čele svojej cirkvi,
Ježiš tiež zaviedol v ňom všetci jeho nástupcovi!
To je dôvod, prečo evanjelium nemôže byť odôvodnená
mať slúžil ako hlava cirkvi, ktorá je Kristus,
a nenávidel jeho telo, ktoré je katolícka cirkev.
Ale existuje mnoho ďalších dôvodov, prečo
Evanjelici bude prekvapený posledného súdu,
odmietol mystické telo Kristovo, čo, trvá
v kostole rímskeho katolíka,
budú sami zbavený spoločenstvo v jeho tele a jeho krvi:
zlatá, Ježiš hovorí: "Ak nechcete jesť moje telo,
a ak nechcete piť moju krv,
nebudete mať v sebe život "
To je dôvod, prečo bol Ježiš narodil z Panny Márie:
dať nám ju v spoločenstve,
a tak sme sa sami stali Kristovo telo ...
To je, ako ďaleko tajomstvo vtelenia,
a prečo je tam len jeden kostol,
ako tam je jedno telo a jeden Duch,
jeden Pán, jedna viera a jeden krst!
Stručne povedané, ako hovorí Písmo, kde chýbajú znalosti, nadšenie nie je dobré.
Tak, to je nestačí povedať: "Pane, Pane!
Som kresťan, verím v Ježiša! "Byť uložiť.
Ale musíme urobiť Božiu vôľu, čo je to, že sa stávame Kristus
pretože realita je telo Kristovo.
Potom, a až potom sa vzkriesený Ježiš bude pokračovať
evanjelizovať a zachrániť svet.
Keby ľudia vedeli, že sa chystáte do pekla, by zmeniť svoj život.
One more comment from apvs
apvs shares this
18
Abbe Pages.
Abbe PagesMore
Abbe Pages.

Abbe Pages
islametverite
Pourquoi Jésus leur reprochera t-Il d'avoir fait le mal, alors qu'apparemment ils auront accompli des œuvres extraordinaires, typiquement évangéliques ? Parce qu'ils auront accompli ces œuvres, aidés des illusions du Démon, de leur propre initiative, en dehors de la communion à l'Église catholique hors de laquelle il n'y a pas de salut, aussi vrai que le charismatique et génial St Paul ne …More
Pourquoi Jésus leur reprochera t-Il d'avoir fait le mal, alors qu'apparemment ils auront accompli des œuvres extraordinaires, typiquement évangéliques ? Parce qu'ils auront accompli ces œuvres, aidés des illusions du Démon, de leur propre initiative, en dehors de la communion à l'Église catholique hors de laquelle il n'y a pas de salut, aussi vrai que le charismatique et génial St Paul ne s'est pas contenté de prophétiser, chasser les démons et faire des miracles pour se croire assuré de faire la volonté de Dieu, mais qu'il a voulu être en communion avec le premier pape (Ga 1.18), « de peur, dit-il, d'avoir couru pour rien » (Ga 2.2) !

Et en effet, tout ce qui est réalisé en dehors de l'obéissance à l'Église (He 3.17, 5.8 ; Ph 2.12 ; 1 P 1.2 ; Rm 16.18 ; Tt 3.1), il faudra en rendre compte comme d'œuvres perdues !
islametverite
Texte de la vidéo :
"Les chrétiens évangéliques, héritiers de la Réforme protestante (Ac 20.29), sont souvent caractérisés par leur grand zèle à annoncer Jésus comme le seul Sauveur, mais c'est Jésus qui dresse leur vrai portrait lorsqu'Il annonce que beaucoup de ceux qui proclament son Nom viendront au Dernier Jour si sûrs de leurs bons droits à recevoir la récompense éternelle, qu'ils Lui …More
Texte de la vidéo :

"Les chrétiens évangéliques, héritiers de la Réforme protestante (Ac 20.29), sont souvent caractérisés par leur grand zèle à annoncer Jésus comme le seul Sauveur, mais c'est Jésus qui dresse leur vrai portrait lorsqu'Il annonce que beaucoup de ceux qui proclament son Nom viendront au Dernier Jour si sûrs de leurs bons droits à recevoir la récompense éternelle, qu'ils Lui diront : « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton Nom que nous avons prophétisé ? en ton Nom que nous avons chassé les démons ? en ton Nom que nous avons fait bien des miracles ? », toutes œuvres-là sur lesquelles effectivement les évangéliques s'appuient pour assurer qu'ils sont, eux, de vrais chrétiens, parce qu'accomplissant les mêmes œuvres que les Apôtres.

Or, Jésus leur dira « en face : Jamais Je ne vous ai connus, éloignez-vous de Moi, vous tous qui faites le mal. » (Mt 7.21-23)... Il y a donc actuellement beaucoup de gens, « beaucoup » nous dit Jésus, qui croient agir au nom de Jésus, et qui se damnent...
One more comment from islametverite
islametverite
"De nos jours il est bien plus facile de devenir protestant ou musulman, bouddhiste, etc, que catholique."
C'est vrai et déjà Jésus nous parlait de la facilité : Mt:7,13.14More
"De nos jours il est bien plus facile de devenir protestant ou musulman, bouddhiste, etc, que catholique."

C'est vrai et déjà Jésus nous parlait de la facilité : Mt:7,13.14
amael
De nos jours il est bien plus facile de devenir protestant ou musulman, bouddhiste, etc, que catholique.
amael
"ai je trouvé seulement un catholique pour venir vers moi ? pour parler avec moi ? Non, personne . l'indifférence , l'anonymat . Qui pouvait m'expliquer la rédemption, que je ne connaissais pas encore ???? Nul catholique n'a pu le faire. Et bien , le Seigneur a répondu à mes questions, oui, et par qui ???? oui, ce sont les protestants qui m'ont fait comprendre"
Il faut savoir que les protestants …More
"ai je trouvé seulement un catholique pour venir vers moi ? pour parler avec moi ? Non, personne . l'indifférence , l'anonymat . Qui pouvait m'expliquer la rédemption, que je ne connaissais pas encore ???? Nul catholique n'a pu le faire. Et bien , le Seigneur a répondu à mes questions, oui, et par qui ???? oui, ce sont les protestants qui m'ont fait comprendre"
Il faut savoir que les protestants évangéliques ont généralement de puissants soutiens, dans la haute finance par exemple, donc ce n'est pas étonnant qu'ils soient très déployés sur le terrain et qu'à côté, les cathos fassent pâle figure... Mais je trouve que de nos jours, dans certaines paroisses en tout cas, étant donné que les gens ne vont plus à l'église, l'église essaye de plus en plus d'aller à la rencontre des gens, même si ce n'est pas dans ses habitudes puisqu'avant les gens allaient à l'église naturellement, c'était presque un dû qui ne nécessitait plus d'efforts, d’où peut-être le manque d’enthousiasme.
tomvercla
(Suite) Enfin, je pense que tu ne devrais pas parler sur un sujet qui t'est inconnu. Il faut le vivre dans une sincérité d'actes et après en parler. Moi, je n'ai pas peur de parler et de prierMa Maman du Ciel qui est toute grande dans le Coeur de Jésus. Pourquoi grande dans le Coeur de Jésus ? Aux noces de Cana : Jésus : "Femme que me veux-tu ?" Marie "Faites tout ce qu'il vous dira" (Saint Jean …More
(Suite) Enfin, je pense que tu ne devrais pas parler sur un sujet qui t'est inconnu. Il faut le vivre dans une sincérité d'actes et après en parler. Moi, je n'ai pas peur de parler et de prierMa Maman du Ciel qui est toute grande dans le Coeur de Jésus. Pourquoi grande dans le Coeur de Jésus ? Aux noces de Cana : Jésus : "Femme que me veux-tu ?" Marie "Faites tout ce qu'il vous dira" (Saint Jean 2, 4-5)... ou" Bénie es-tu entre les femmes, et béni le fruit de ton sein !
(Luc 1, 42)... c LA PREMIERE à l'avoir proclamé "Sauveur" dans l'Evangile "Exulte mon esprit en DIEU mon Sauveur" (Saint Luc 1) ...

Je ne suis pas là pour te convertir @moryya mais t'expliquer que nos actes ne sont pas insensées.

Et ce qui me prouve que nous ne sommes pas dans l'erreur, ce sont tous ces clips, ces chanteurs (groupe satanique "Lady GaGa, ACDC, Madonna...) qui dénigrent notre Croix portant son sauveur ensanglanté, le chapelet , Notre Autel Saint, la Sainte Euchariste pour les messes noires... Je dirais même que C noir de SIGNICATION. Si le chapelet était dépourvu de sens, pourquoi est-ce qu'ils nous provoquent (tous ces groupes de chanteurs sataniques 🤮 ) en le ridiculisant ??? ça laisse à méditer... 🙄

Que DIEU bénisse ta famille et que Notre Maman du Ciel la garde sous ses ailes.

TATA 🤗
tomvercla
(suite)...
mais vous, à qui obéissez vous quand vous fabriquez des statues de Marie pour l'adorer ???? où Jésus a t il enseigné de fabriquer des statues de sa mère pour se prosterner devant ????????????
😁
ah ah ah TOUCHE PAS A NOTRE MAMAN parce qu'elle, elle t'aime quand même et prie DIEU pour ta famille et toi!!!!
Tu as bien une photo d'un membre de ta famille ou de toi (et pourtant tu n'es …More
(suite)...

mais vous, à qui obéissez vous quand vous fabriquez des statues de Marie pour l'adorer ???? où Jésus a t il enseigné de fabriquer des statues de sa mère pour se prosterner devant ????????????

😁
ah ah ah TOUCHE PAS A NOTRE MAMAN parce qu'elle, elle t'aime quand même et prie DIEU pour ta famille et toi!!!!

Tu as bien une photo d'un membre de ta famille ou de toi (et pourtant tu n'es pas une idolâtre), pourquoi ne pourrions-nous pas faire une statue de la représentation de la Mère de mon Seigneur (Saint Luc 1, 43) comme Moise nous montre le chemin avec le Serpent d'airain et les chérubins de l'Arche.

Dans l'Evangile, il y douze apôtres, douze exemples à suivre : eh bien, pourquoi nous reprochez de suivre l'exemple de Saint Jean. Nous voulons à sa suite prendre Marie, comme Mère. Tu sais, tu n'as pas besoin de nous montrer du doigt, il y a suffisemment de catholiques à tendance Protestante pour nous ridiculiser... Comme il y a des protestants bcp plus catholiques que ceux qui le prétendent...
One more comment from tomvercla
tomvercla
Paix et bien,
👏 Bravo Yves, Bellamin, Tonino et JP B, et les autres intervenants... j'ai passé un très bon moment à vous lire. Comme j'ai bien pu rire. 😁 Je suis sure et certaine que si vous deviez tous vous retrouver pour prendre le petit déjeuner, vous seriez comme des copains et copines d'école qui ne se sont pas revus depuis longtemps.
@moriyya,
ce n'est pas un prêtre, ni un(e) fidèle …More
Paix et bien,

👏 Bravo Yves, Bellamin, Tonino et JP B, et les autres intervenants... j'ai passé un très bon moment à vous lire. Comme j'ai bien pu rire. 😁 Je suis sure et certaine que si vous deviez tous vous retrouver pour prendre le petit déjeuner, vous seriez comme des copains et copines d'école qui ne se sont pas revus depuis longtemps.

@moriyya,
ce n'est pas un prêtre, ni un(e) fidèle qui m'ont convertie. J'étais une brebis galleuse (écoute ACDC, jouait bcp à l'extérieur de l'église et faisait du bruits pendant la Sainte Messe) Eh bien figure toi que c DIEU, qui m'a ramenée à lui sans pour cela quitter l'Eglise Catholique. Enfin trop long pour expliquer...

Je me permets de reprendre deux de tes arguments :

1° Si la croix est vide dans nos eglises, c'est parce que la croix nous rappelle le don de sa vie pour nouset sa résurrection. nous ne voulons pas adorer une image ensanglantée .

Lettre de Saint Paul aux Ephésiens CHAPITRE 1, 7

qui nous obtient par son sang la rédemption,le pardon de nos fautes.

eeeeeuuuuuuuh là c St Paul qui parle.

C vrai que sur nos croix, il y figure un Homme-Dieu ensanglanté, et sache que nous sommes fiers de ce sang précieux qui représente tout pour nous "Notre Rédemption".
TomRR
@moriyya :
A ce sujet il y a principalement 2 problèmes qui dérangent les protestants.
1. Le 1er commandement du décalogue semble interdire toutes statues et images religieuses ;
2. La bible dit qu'il n'y a qu'un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes : Le Christ. Et donc, pensez-vous, cela nous interdit de prier ou d'honorer qui que ce soit d'autre.
En fait :
Le premier commandement interdisait …More
@moriyya :

A ce sujet il y a principalement 2 problèmes qui dérangent les protestants.
1. Le 1er commandement du décalogue semble interdire toutes statues et images religieuses ;
2. La bible dit qu'il n'y a qu'un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes : Le Christ. Et donc, pensez-vous, cela nous interdit de prier ou d'honorer qui que ce soit d'autre.

En fait :
Le premier commandement interdisait de faire des représentations de Dieu, parce que cette image aurait été un faux dieu (comme le faisaient les paëns, or Israel devait être clairement isolé des païens le temps de la Révélation de l'Ancienne Alliance).

On ne pouvait pas représenter Dieu, parce qu'on ne pouvait a peu près rien savoir de Lui, puisqu'il était inaccessible. Le péché avait créé un mur entre Dieu et l'homme, et celui-ci n'avait plus accès à son intimité. Mais depuis l'incarnation et la Rédemption, ce mur a été détruit par Jésus-Christ. Non seulement nous avons de nouveau accès à la gloire de Dieu, mais surtout Jésus-Christ nous a révélé tout ce que Dieu est. Tout ce qu'il y a a connaître de Dieu nous a été révélé dans la vie du Christ. Nous n'aurons certes jamais fini d'en découvrir toute la pronfondeur, mais n'empêche, tout a été dit.

Nous pouvons donc désormais faire des représentations symboliques, non pas de Dieu Lui-même dans toute sa réalité, mais de tel ou tel aspect de sa personnalité.

Un exemple entre mille : Jésus nous a révélé que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. On peut donc représenter symboliquement ces attributs là de Dieu sans rien risquer de trahir sur sa nature.

Donc, ce commandement n'a pas été aboli, mais porté a son achèvement par le Seigneur. Le fond reste le même : il signifie que l'on ne peut pas avoir accès à Dieu en dehors du Christ.

Pour ce qui est des images de la Vierge, des Saints, des anges et de tous les amis de Dieu : Moïse l'a fait avant nous, voyez les chérubins sur l'arche de l'alliance.

Pour la prière aux saints, il faut comprendre que l'expression "un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes" ne signifie pas que l'on n'a le droit de n'invoquer que le christ, mais que ce n'est qu'en étant uni à lui que nous avons accès à Dieu. C'est pourquoi les prières catholique se terminent par l'expression "par Jésus, le Christ, notre Seingneur".

Or, il se fait qu'en étant uni à Lui, nous avons également accès à tous les autres êtres qui sont également unis à lui, c'est-à-dire aux saints et aux anges.

Quand on prie les saints, on leur demande : "priez pour nous" ("ora pro nobis"), afin qu'ils nous obtiennent des grâces, et cela s'appelle "la communion des saints". C'est-à-dire que nous sommes tous unis dans le corps mystérieux de Jésus-Christ et, en Lui, nous avons tous accès à Dieu le Père.

D'ailleurs, lors de la Transfiguration, Jésus a invoqué Elie et Moïse, et les apôtres présents ont participé à ce mystérieux "colloque" autour du Christ transfiguré.

Quant à notre vénération de la Vierge Marie, elle a elle même déclaré : "toutes les générations me proclameront bienheureuse", ce qui dans le langage biblique signifie "m'honoreront". Et voyez quel intimité elle vivait avec le Seigneur. A Cana, il anticipe son premier miracle à la demande de sa mère. Elle lui demande de faire quelque chose, il donne une réponse qui semble négative, et pourtant elle comprend immédiatement que cela voulait dire oui, alors que n'importe qui d'autre aurait interprété cette réponse comme un refus. Eh bien, cela n'a pas changé! Marie a toujours cette force d'intercession pour nous auprès de son Fils.

Certe, Dieu a voulu que la Sainte Vierge ait une vie terrestre humble et discrète, l'évangile nous le montre clairement, mais c'était justement pour mieux la glorifier par après.

Voyez la femme courronnée de l'Apocalypse, qui, d'accord, symbolise aussi l'Eglise tout entière, mais dont St. Jean nous dit textuellement qu'elle est la mère du Messie.

Méditez aussi la phrase du Christ en croix à St. Jean : "Voici ta mère". Croyez-moi, elle est plus profonde que vous ne le pensez.

Vous savez, audelà des passages de l'Evangile que les protestants interpètent mal au sujet de la relation entre Jésus et Marie, il faut vous rappeler qu'il y a tout simplement un commandement qui dit "honore ton père et ta mère". Et que Jésus a forcément obsérvé ce commandement toute sa vie. Donc, en aimant la Sainte Vierge de tout notre coeur, nous ne faisons qu'imiter notre Sauveur.

Voilà, pour terminer, ce que vous manquez en refusant tous ces éléments de la Foi, c'est que vous demeurez hors de la communion de l'Eglise, et que vous perdez ce joyau précieux qu'est l'Eucharistie. Or Jésus ne veut pas simplement que vous mangiez un morceau de pain en souvenir de Lui : il veut que vous mangiez sa chair et que vous buviez son sang.
Marysa
Cher Eric,
Avant tout, je veux juste dire que le prêtre qui faisait la catéchèse était très gentil, c’est juste qu’il ne savait pas comment s’y prendre avec les enfants ; Et je pense que l’Eglise aurait du pourvoir à lui dispenser quelques notions.
J’ai rencontré de bons prêtres, J’en ai même rencontré un avec un cœur d’enfant, un cœur rayonnant !
Cependant quelques fois, mêmes entres eux …More
Cher Eric,

Avant tout, je veux juste dire que le prêtre qui faisait la catéchèse était très gentil, c’est juste qu’il ne savait pas comment s’y prendre avec les enfants ; Et je pense que l’Eglise aurait du pourvoir à lui dispenser quelques notions.

J’ai rencontré de bons prêtres, J’en ai même rencontré un avec un cœur d’enfant, un cœur rayonnant !

Cependant quelques fois, mêmes entres eux, ils ne sont pas charitables, et c’est très triste.

Ensuite, merci de dire que je suis modérée, je trouve pourtant que je ne suis pas un exemple ;

Le Seigneur a pour moi une infinie patience, une indéfectible charité, une inaltérable miséricorde et quand je vois les reflets de ses dons chez mes frères et sœurs, j’ai envie le leurs ressembler, et de suivre leurs exemples.

Je vais aller voir le site du Père Michel Marie Zanotti Sorkine, et votre témoignage ;

Merci pour votre message, Dieu vous bénisse et vous garde !
E.F
Marysa
vous etes modérée dans vos propos et cela est bien !
Croyez moi...vous n'offenserez jamais le Seigneur si vous priez la TS Vierge Marie et je vous prie de lire mon témoignage précédent sur la Mère de DIEU sur cette même page .
Je suis désolé que vous n'ayez pas rencontré de bons prêtres catholiques et quand je dis qu'ils ont une part de responsabilité quand aux églises qui se vident …More
Marysa
vous etes modérée dans vos propos et cela est bien !
Croyez moi...vous n'offenserez jamais le Seigneur si vous priez la TS Vierge Marie et je vous prie de lire mon témoignage précédent sur la Mère de DIEU sur cette même page .
Je suis désolé que vous n'ayez pas rencontré de bons prêtres catholiques et quand je dis qu'ils ont une part de responsabilité quand aux églises qui se vident et la fuite de catholiques vers d'autres courants, c'est une vérité que je regrette !
Voyez vous, nous avons un prêtre, le Père Michel Marie Zanotti sorkine qui lui remplit son eglise par son charisme de prédicateur qu'il développe dans l'amour et la Vérité !
Je vous prie d'ailleurs d'aller sur son site " delamoureneclats.fr et d'écouter ses belles homélies notamment les deux dernieres sur l'Assomption de la TS Vierge Marie et celle du dimanche 14 aout sur la cananeene.
Mais je peux vous assurer que seule l'Eglise catholique romaine détient la Vérité et je maintiens ce que je dis; les protestants n'ont pas compris les mystères divins !
Quand à la dévotion mariale, elle ne dépasse pas l'Adoration que nous avons pour le Christ !
Quand à la charité dont vous parliez, c'est vrai que beaucoup de catholiques n'en ont pas..je fais du catéchisme depuis plusieurs années et je suis toujours très heureux de témoigner de ma propre conversion à Lourdes et de parler de DIEU avec les enfants et de faire connaitre les Saints et leur vie.
D'ailleurs il n'y a pas que les enfants qui devraient venir..les parents aussi !
Ma plus grande joie est de servir le Seigneur, de parler toujours en amour et en vérité qui est indissociable tout comme j'aime dire que la bonté ne s'oppose pas à la fermeté !
Bonne continuation à vous !
Cordialement
Marysa
Moriyya,
Je comprends ce que vous dites, et c'est toujours avec la crainte d'offenser Dieu, que j'adresse une prière à Notre Mère; Une chose est certaine, c'est qu'elle exauce toujours les prières, comme Dieu; Elle est Notre Mère et peut bien plus qu'aucune mère d'ici bas pour ses enfants.More
Moriyya,

Je comprends ce que vous dites, et c'est toujours avec la crainte d'offenser Dieu, que j'adresse une prière à Notre Mère; Une chose est certaine, c'est qu'elle exauce toujours les prières, comme Dieu; Elle est Notre Mère et peut bien plus qu'aucune mère d'ici bas pour ses enfants.
moriyya
et bien alors veuillez m'excuser d'avoir confondu adoration et vénération, d'avoir pris pour de l'idôltrie les statues de Marie et les bougies qu'on alume devant afin d'être exaucés et guéris ( c'est quand même pas à des Catholique que j'apprends cela !!!! vous le savez mieux que moi ) . j'ai visité beaucoup d'eglises en Espagne, et quand j'ai vu d'immenses pans de murs entiers, au centre des …More
et bien alors veuillez m'excuser d'avoir confondu adoration et vénération, d'avoir pris pour de l'idôltrie les statues de Marie et les bougies qu'on alume devant afin d'être exaucés et guéris ( c'est quand même pas à des Catholique que j'apprends cela !!!! vous le savez mieux que moi ) . j'ai visité beaucoup d'eglises en Espagne, et quand j'ai vu d'immenses pans de murs entiers, au centre des églises consacrés à la vierge , et Jésus en statue minuscule placé sous ses pieds , je me suis dit : là, y a carrément un problème .
Marysa
Vous avez raison Moriyya,
Moi j'ai arrêté le cathéchisme dans les années 80, parce que le prêtre ne voulait pas répondre à mes questions mais nous faisait faire du coloriage; Avant, javais été dans une colo protestante, à l'âge de 6 ans, et même si j'étais rebelle, parce que catho, je leurs suis grée de leurs enseignements et de leurs persévérence à me garder dans le chemin de Dieu en …More
Vous avez raison Moriyya,

Moi j'ai arrêté le cathéchisme dans les années 80, parce que le prêtre ne voulait pas répondre à mes questions mais nous faisait faire du coloriage; Avant, javais été dans une colo protestante, à l'âge de 6 ans, et même si j'étais rebelle, parce que catho, je leurs suis grée de leurs enseignements et de leurs persévérence à me garder dans le chemin de Dieu en m'envoyant des textes saints sur une carte d'anniversaire, jusqu'à ma majorité; En général, les évangélistes et tous les autres chrétiens donnent plus de charité à leur prochain qu'aucun catho, et je peux en témoigner; Mais sur ce site, j'ai rencontré des gens très sympa, et même adorables;
Dans les églises de "ma" paroisse, les plus ouverts, ceux qui disent au moins bonjour et qui ont un sourrire à offrir, sont des convertis ou d'origines étrangères, ou des amis; Je n'ai pas besoin de vous raconter l'impression que donne les autres vous les avez très bien décrits;
Je remercie Dieu de m'avoir fait connaître Arnaud Dumouch ainsi que mon confesseur et directeur de conscience; Que Dieu les garde tous les deux !
moriyya
quand je cherchais Dieu, dans les années 80 , quand j'allais aux vêpres catholiques le soir, pour tenter de comprendre qui est cet " Agneau de Dieu qui ôte le pécher du monde " , ai je trouvé seulement un catholique pour venir vers moi ? pour parler avec moi ? Non, personne . l'indifférence , l'anonymat . Qui pouvait m'expliquer la rédemption, que je ne connaissais pas encore ???? Nul catholique …More
quand je cherchais Dieu, dans les années 80 , quand j'allais aux vêpres catholiques le soir, pour tenter de comprendre qui est cet " Agneau de Dieu qui ôte le pécher du monde " , ai je trouvé seulement un catholique pour venir vers moi ? pour parler avec moi ? Non, personne . l'indifférence , l'anonymat . Qui pouvait m'expliquer la rédemption, que je ne connaissais pas encore ???? Nul catholique n'a pu le faire. Et bien , le Seigneur a répondu à mes questions, oui, et par qui ???? oui, ce sont les protestants qui m'ont fait comprendre comment Jésus a payé pour moi sur la croix, comment son sacrifice m'a rachetée pour Dieu . Le but de Dieu , ce n'était pas que j'adore une institution, c'est que je comprenne le Salut par la mort et la résurrection de Jésus Christ, mon Sauveur et mon Rédempteur .
3zess
Pardon si mes propos sont, pour certains, durs. La charité du Christ exige que si une personne (ou plus) s'est sentie visée voire affectées par mes dires, je fais publiquement ici mes sincères excuses. Il faut savoir que dès lors qu'on commence à calomnier la Mère de Dieu, et aussi, notre Mère, je ne peux m'empêcher de sortir de mes gonds. Je consacre, Moryya, au Coeur Immaculé de Marie. Pour …More
Pardon si mes propos sont, pour certains, durs. La charité du Christ exige que si une personne (ou plus) s'est sentie visée voire affectées par mes dires, je fais publiquement ici mes sincères excuses. Il faut savoir que dès lors qu'on commence à calomnier la Mère de Dieu, et aussi, notre Mère, je ne peux m'empêcher de sortir de mes gonds. Je consacre, Moryya, au Coeur Immaculé de Marie. Pour Moryya je ferais un chapelet pour demander pardon à Notre Sainte Mère du ciel d'avoir offensé son fils notre Seigneur Jésus Christ.
coeur percé
Je connais un homme qui est protestant baptiste. Pourtant, dans sa maison, il collectionne les images et les médailles de Marie. il semble qu'il en soit complètement fasciné.
Si je suis totalement d'accord sur ce qui concerne Marie avec les précédents commentateurs. Je regrette juste certains propos envoyés à Moriyya. Envoyés? Que dis-je! Jeter, cracher... Conviendraient mieux.
(tout le monde …More
Je connais un homme qui est protestant baptiste. Pourtant, dans sa maison, il collectionne les images et les médailles de Marie. il semble qu'il en soit complètement fasciné.
Si je suis totalement d'accord sur ce qui concerne Marie avec les précédents commentateurs. Je regrette juste certains propos envoyés à Moriyya. Envoyés? Que dis-je! Jeter, cracher... Conviendraient mieux.
(tout le monde n'est pas concerné bien sûr). Je suis heureuse que certains catholiques aient su modérer leur propos ici.
Faites attention, pour les concerner, que votre affect ne vous domine pas. Vous ne convertirez personne en rejetant ceux qui ont besoin de vous tout comme un médecin ne peut guérir personne s'il ne s'approche pas des malades et ne leur parle pas avec douceur.
Vive le Seigneur notre Roi et sa Sainte Mère si douce et bonne.