olek19801
232.7K

Peptydy jadu w osoczu, moczu i kale chorych na COVID-19

Z oficjalnego dokumentu sfinansowanego przez Unię Europejską, a dokładniej przez Joint Research Centre przy Komisji Europejskiej, wynika, że w osoczu, moczu i kale włoskich pacjentów chorych na COVID-19 znaleziono peptydy jadu węży, jadowitych mięczaków etc. W jaki sposób owe substancje znalazły się w płynach biologicznych pacjentów? Kto je tam umieścił? A może prościej – czym tak naprawdę jest ta choroba?

W roku 2021 – badając krew i kał włoskich chorych na COVID-19 – włoscy naukowcy, kierowani przez Carlo Brognę dokonali odkrycia wręcz zdumiewającego (zauważmy, że wspomniane opracowanie jest całkowicie przemilczane przez mass media włoskie – przyp. red). Otóż, w osoczu, kale i moczu osób dotkniętych COVID-em wykryli ślady jadu węży (peptydy), jadów jadowitych mięczaków, owadów (pszczół) itp. Natomiast niczego podobnego nie wykryto w grupie kontrolnej.

Dziwi fakt, że tego typu peptydy – stanowiące powiedzmy ułamek opisanych wyżej trucizn zwierzęcych („konotoksyny, fosfolipazy A2, metaloproteinazy”) – znalazły się i zostały wykryte WYŁĄCZNIE w płynach biologicznych włoskich pacjentów chorujących na COVID-19 poddanych badaniu przez naukowców. Zauważmy, że te zwierzęce trucizny (za wyjątkiem owadów – fosfolipaz A2 owadów) nie występują normalnie we Włoszech.

Obrana metoda analizy jest prosta: separacja faz, chromatografia cieczowa i spektrometria mas – dla łatwiejszego zrozumienia. Następnie analizy zostały porównane ze znanymi bazami danych dotyczącymi właśnie takich trucizn, po czym stwierdzono dopasowanie. Metoda łatwa i bardzo efektywna.

Dlatego – wykluczając możliwość zaistnienia systematycznych, powtarzających się i rażących błędów, co jest do wykluczenia u podmiotów, które uzyskały unijne granty badawcze, czyli poważnych naukowców – pozostaje niewytłumaczalne, jak takie zatrucie jest w rzeczywistości możliwe (tym bardziej, że zastosowana metodologia jest tak perfekcyjna). Dziwne jest także to, że objawy zatrucia tego rodzaju truciznami wydają się być absolutnie zgodne z tymi, które wykryto u pacjentów cierpiących na COVID-19. I dlaczego pewne nawyki np. (palenie papierosów) okazały się być ochroną przed niektórymi symptomami choroby?

Wnioski pozostawiamy czytającym, dołączając tłumaczenie fragmentów opracowania, o którym mowa…

FRAGMENTY WYNIKÓW BADAŃ

Wprowadzenie: SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19 i doprowadził do pandemii dotykającej obecnie świat, został szeroko zbadany. Przeprowadzono różne badania w celu poznania mechanizmu infekcji oraz zaangażowanych w nią ludzkich genów, transkryptów i białek. Równocześnie odnotowano liczne pozapłucne objawy kliniczne współwystępujące z chorobą COVID-19, a dowody na ich ciężkość i trwałość są coraz liczniejsze. Czy manifestacje te są powiązane z innymi zaburzeniami współwystępującymi z zakażeniem SARS-CoV-2, jest przedmiotem dyskusji. W niniejszej pracy donosimy o identyfikacji peptydów toksynopodobnych u pacjentów z chorobą COVID-19 poprzez zastosowanie spektrometrii mas w chromatografii cieczowej Surface-Activated Chemical Ionization – Cloud Ion Mobility.

Wyniki: Peptydy toksynopodobne, niemal identyczne z toksycznymi składnikami jadów zwierząt, jak konotoksyny, fosfolipazy, fosfodiesterazy, proteazy cynkowo-metalowe i bradykininy, zidentyfikowano w próbkach od pacjentów z COVID-19, ale nie w próbkach kontrolnych.

Wnioski: Obecność peptydów toksynopodobnych może być potencjalnie związana z zakażeniem SARS-CoV-2. Ich obecność sugeruje możliwy związek choroby COVID-19 z uwalnianiem do organizmu (oligo-)peptydów niemal identycznych z toksycznymi składnikami jadów zwierząt. Nie można wykluczyć ich udziału w dużym zestawie heterogennych pozapłucnych objawów klinicznych COVID-19, jak np. neurologicznych. Chociaż obecność każdego z objawów z osobna nie jest selektywna dla choroby, ich kombinacja może być związana z COVID-19 poprzez współistnienie panelu wykrytych tu peptydów toksynopodobnych. Obecność tych peptydów otwiera nowe scenariusze dotyczące etiologii obserwowanych dotychczas objawów klinicznych COVID-19, w tym manifestacji neurologicznych.

Stwierdzono obecność (oligo-)peptydów niemal identycznych z toksycznymi składnikami jadów zwierząt. Przedstawione tu dane i wyniki sugerują związek między chorobą COVID-19 a uwalnianiem w organizmie tychże i rodzą szereg pytań:

– Czy wyniki te są zgodne z tym, co zaproponowali Tizabi i wsp. (41), tj. ewentualną terapeutyczną rolą nikotyny, agonistów nikotynowych lub pozytywnych allosterycznych modulatorów nikotynowych receptorów cholinergicznych w COVID-19?

– Czy produkcja peptydów toksynopodobnych, jeśli jest indukowana przez SARS-CoV-2, może mieć udział w zaburzeniach i urazach neurologicznych obserwowanych u hospitalizowanych pacjentów COVID-19?

– Jeśli jest to indukowane przez SARS-CoV-2, czy produkcja peptydów toksynopodobnych może wpływać na złożone choroby najwyraźniej wywoływane lub wzmacniane przez COVID-19, jak np. zespół Guillain-Barré (42) lub choroba Parkinsona (43)?

– Czy peptydy toksynopodobne są związane z zakażeniem SARS-CoV-2 lub z innymi infekcjami wirusowymi, czy też, bardziej ogólnie, ich obecność jest związana ze stanem chorobowym?

– Czy nasze wyniki potwierdzają sugestię Konsorcjum iVAMP 44 dotyczącą związków między gruczołami jadowymi zwierząt a mikrośrodowiskiem mikroorganizmów?

Uważamy, że natychmiastowe udostępnienie tych wyników może przyczynić się do rozplątania wieloaspektowego zestawu objawów klinicznych u objawowych pacjentów COVID-19 i do dalszego zrozumienia mechanizmów z tym związanych.

Na podstawie: Mittdolcino.com, Ncbi.nlm.nih.gov, Toxin-like peptides in... | F1000Research
Źródło: BabylonianEmpire.wordpress.com
olek19801
Przerażający globalny sezon spotkań i obietnic „mędrców” nabiera rozpędu.
Obietnice globalistów z G20 czyli o nowych uciechach dla ludu
Przerażający globalny sezon spotkań nabiera rozpędu.
AlterCabrio
„Potwierdzamy nasze zaangażowanie na rzecz wzmocnienia globalnego zarządzania zdrowiem, z wiodącą i koordynującą rolą WHO oraz wsparciem ze strony innych organizacji międzynarodowych. Wspieramy …More
Przerażający globalny sezon spotkań i obietnic „mędrców” nabiera rozpędu.

Obietnice globalistów z G20 czyli o nowych uciechach dla ludu

Przerażający globalny sezon spotkań nabiera rozpędu.
AlterCabrio

„Potwierdzamy nasze zaangażowanie na rzecz wzmocnienia globalnego zarządzania zdrowiem, z wiodącą i koordynującą rolą WHO oraz wsparciem ze strony innych organizacji międzynarodowych. Wspieramy prace Międzyrządowego Organu Negocjacyjnego (INB), który opracuje i wynegocjuje prawnie wiążący instrument, który powinien zawierać zarówno prawnie wiążące, jak i niewiążące prawnie elementy w celu wzmocnienia [gotowości] na pandemię”

−∗−

Tłumaczenie artykułu z serwisu Off-Guardian omawiającego obietnice, zobowiązania i ‘przyrzeczenia’ składane na szczycie G20, a dotyczące naszej bliższej i dalszej przyszłości. /AlterCabrio – ekspedyt.org/

__________***__________

„Przyrzeczenie” globalistów z G20 o zobowiązaniu do wprowadzenia paszportów szczepionkowych, cyfrowej waluty i wielu, wielu innych

W zeszłym tygodniu na Bali odbyło się doroczne spotkanie G20, na którym przywódcy 20 największych gospodarek świata podpisali zobowiązanie do:

Zreformowania” produkcji i dystrybucji żywności
_
Zwiększenia nadzoru i cenzury „dezinformacji” w Internecie
_
Zwiększenia globalnej zależności od „odnawialnych” źródeł energii
_
Wprowadzenia programowalnej waluty cyfrowej
_
Wprowadzenie międzynarodowych cyfrowych paszportów szczepionkowych


Tak, podczas gdy wszyscy byli tak grzecznie zajęci „upadkiem Chersonia” i tym pociskiem, który rzekomo uderzył w Polskę, przywódcy z całego świata zebrali się w identycznych koszulkach i opublikowali swoje plany dla rządu światowego w błyszczących małych segregatorach.

Widzieliśmy już, jak COP27 skupia się na „rolnictwie alternatywnym” (tj. mięsie hodowanym w laboratorium i owadach konsumpcyjnych), ale deklaracja przywódców z G20 jest znacznie bardziej ambitna. A przed nami jeszcze Szczyt Różnorodności Biologicznej ONZ.

Tak, przerażający globalny sezon spotkań doprawdy nabiera rozpędu, a uczestnicy nie ukrywają, że ich globalne plany idą naprzód.

Całość możesz przeczytać tutaj, my tylko wyciągniemy kilka kluczowych cytatów.

Na początek przyjrzyjmy się „tematowi” tegorocznego szczytu, który ma bardzo znajomy wydźwięk:

„Recover together, recover stronger”.

[ang. recover – wyzdrowieć, wyjść z czegoś (np. kłopotów); tu: wyjdźmy z tego razem, wyjdźmy silniejsi -tłum.]

Nazwijcie mnie szaleńcem, ale to brzmi jak kolejny sposób na powiedzenie „build back better” [odbudujmy lepiej], nieprawdaż?

Można by się spodziewać, że każda deklaracja złożona pod hasłem „odbudujmy lepiej” będzie wypełniona punktami do rozmów na temat Wielkiego Resetu… i absolutnie nikt się nie zawiedzie.

Jest ponowne poświęcenie się aktualnej wojnie z żywnością i echa tematu przewodniego na COP27, czyli „innowacje” i „reformy” w rolnictwie [podkreślenia dodane w całym tekście]:

„Podejmiemy dalsze skoordynowane działania w celu sprostania wyzwaniom związanym z bezpieczeństwem żywnościowym, w tym gwałtownym wzrostom cen i niedoborom towarów żywnościowych i nawozów na całym świecie […] zapewnimy to, aby systemy żywnościowe lepiej przyczyniały się do adaptacji do zmian klimatycznych i ich łagodzenia oraz powstrzymania i odwrócenia utraty różnorodności biologicznej, dywersyfikacji źródeł żywności [ …] Jesteśmy zaangażowani we wspieranie przyjmowania innowacyjnych praktyk i technologii, w tym innowacji cyfrowych w rolnictwie i systemach żywnościowych, aby zwiększyć produktywność i zrównoważony rozwój”

Żeby było jasne, „łagodzenie zmian klimatycznych” oznacza „produkcję mniejszej ilości mięsa”. „Dywersyfikacja źródeł pożywienia” oznacza „jedzenie robaków”, a „innowacyjne praktyki i technologie” oznaczają mięso hodowane w laboratorium i/lub pastę drożdżową.

Jest MNÓSTWO materiałów na temat „odwracania” lub „łagodzenia” zmian klimatu, w tym nad wyraz rozwlekłe obietnice „zreformowania” dostaw energii:

„Ponawiamy nasze zobowiązanie do osiągnięcia globalnej zerowej emisji gazów cieplarnianych netto / neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla […] poprzez zwiększenie skali wdrażania produkcji czystej energii, w tym energii odnawialnej, a także środków w zakresie efektywności energetycznej, w tym przyspieszenie wysiłków na rzecz stopniowego wycofywania nieograniczonej energii węglowej”

Chyba nie muszę tego tłumaczyć.

A potem pojawia się gadka o „gotowości na wypadek pandemii”, wzywająca do ustanowienia „prawnie wiążącego instrumentu” w celu „wzmocnienia” globalnej gotowości na pandemię:

„Potwierdzamy nasze zaangażowanie na rzecz wzmocnienia globalnego zarządzania zdrowiem, z wiodącą i koordynującą rolą WHO oraz wsparciem ze strony innych organizacji międzynarodowych. Wspieramy prace Międzyrządowego Organu Negocjacyjnego (INB), który opracuje i wynegocjuje prawnie wiążący instrument, który powinien zawierać zarówno prawnie wiążące, jak i niewiążące prawnie elementy w celu wzmocnienia [gotowości] na pandemię

To było na porządku dziennym od jakiegoś czasu, możesz przeczytać nasze poprzednie artykuły na ten temat tutaj i tutaj.

Dalej jest obietnica ściślejszej kontroli internetu, ze względu na „bezpieczeństwo”:

„Zdajemy sobie sprawę, że przystępna cenowo i wysokiej jakości łączność cyfrowa ma zasadnicze znaczenie dla włączenia cyfrowego i transformacji cyfrowej, a odporne i bezpieczne środowisko internetowe jest niezbędne do zwiększenia zaufania do gospodarki cyfrowej […] Uznajemy znaczenie przeciwdziałania kampaniom dezinformacyjnym, cyber–zagrożenia, nadużycia w Internecie oraz zapewnienie bezpieczeństwa w infrastrukturze łączności”

Jeśli czekaliście z zapartym tchem, aż wspomną o cyfrowych walutach banku centralnego (CBDC), to się doczekaliście:

„Z zadowoleniem przyjmujemy raport Komitetu ds. Płatności i Infrastruktury Rynkowej (CPMI) Banku Rozrachunków Międzynarodowych (BIS) w sprawie wzajemnych połączeń systemów płatności [oraz] wspólny raport BIS CPMI, BISIH, MFW i Banku Światowego w sprawie opcji dostępu i interoperacyjności cyfrowych walut banku centralnego (CBDC) w płatnościach transgranicznych”

Wreszcie – i to jest prawdopodobnie najbardziej niepokojące – zobowiązują się do wprowadzenia międzynarodowych paszportów szczepionkowych:

„Uznajemy znaczenie wspólnych standardów technicznych i metod weryfikacji, w ramach IHR (2005), w celu ułatwienia bezproblemowych podróży międzynarodowych, interoperacyjności oraz uznawania rozwiązań cyfrowych i niecyfrowych, w tym dowodów szczepień. Popieramy ciągły międzynarodowy dialog i współpracę w zakresie tworzenia zaufanych globalnych cyfrowych sieci zdrowotnych”

I tak to się sprawy mają. Oto ‘lista zakupów’ G20, która obejmuje (między innymi): reformę żywnościową, reformę energetyczną, ustawodawstwo dotyczące pandemii, „bezpieczeństwo cybernetyczne”, CBDC oraz paszporty szczepionkowe/identyfikatory cyfrowe.

Niby nic zaskakującego, ale niezwykłe jest widzieć to wszystko ułożone w jednym takim dokumencie.

I nie zapominajmy o bardziej staroświeckim motywie – chciwości. „Przyrzeczenie” [pledge] pełne jest wzmianek o „lukach w finansowaniu”, darowiznach i „partnerstwie publiczno-prywatnym”.

Wszystko to służy jako przykrywka dla międzynarodowego prania pieniędzy, defraudacji i innych sposobów kierowania pieniędzy podatników do przepełnionych kieszeni tego 1%.

Aha, małe przypomnienie dla tych, którzy wciąż wierzą, że Rosja toczy dobrą walkę z globalistycznymi złoczyńcami na Ukrainie – Rosja jest członkiem G20 i podpisała to zobowiązanie.

Podobnie jak Chiny, wraz z każdym innym członkiem BRICS.

Nie ma tu bohaterów, wszyscy są w tym razem… ale ta ich wojna z pewnością dobrze odwróci uwagę, prawda?

Zasadniczo jest to tylko potwierdzenie – gdyby potwierdzenie było potrzebne – że Wielki Reset wciąż nadchodzi. Nawet jeśli covid odejdzie, nowa normalność pozostanie.

Ale oczywiście taki plan był od zawsze.

_________________

G20’s globalist “pledge” commits to vaccine passports, digital currency & much, much more, Kit Knightly, Nov 18, 2022

−∗−

Powiązane tematycznie:

Great Reset czyli co szykują ludzkie paniska

Nadzór na każdym kroku, powszechny dochód gwarantowany powiązany z oceną kredytu społecznego, likwidacja własności prywatnej, masowa cenzura, zamrożenie i zajęcie rachunków bankowych, technologie wdrożone w celu przeprogramowania ludzi — ten […]

_________________

Jak nie pandemia to bieda czyli kto potrzebuje katastrofy
W ciągu najbliższych kilku lat szare eminencje establishmentu będą próbowały wykorzystać zasłonę chaosu, aby zasiać nasiona strachu wśród ludności. Będą próbować wykorzystać ten strach, aby uzyskać jeszcze bardziej scentralizowane zarządzanie […]

_________________

Rekalibracja totalna czyli Lista Przebojów WEF
Przez lata ludzie z WEF głosili kilka bardzo niepokojących rzeczy, z których żadna nie wzbudziła należytej uwagi mediów. W rzeczywistości, kiedy zestawimy razem tematy promowane przez WEF, wyłania się nadrzędny […]

_________________

Traktat WHO czyli pandemia na stałe?
Prawdziwe znaczenie Traktatu Pandemicznego polega na tym, że jego uchwalenie jest ratyfikacją i zatwierdzeniem wszystkiego, czego świat doświadczył w ciągu ostatnich dwóch lat podczas COVID-19. […]

Przerażający globalny sezon spotkań i obietnic „mędrców” nabiera rozpędu. | Strona Mirosława Dakowskiego
Magdalena Maria Kubiak
A wczoraj, jeszcze raz obejrzałam dokument: „Patrz na wodę „.
Dziękuje
Iwona Sękowska-Kielar shares this
37
Jan Kanty Lipski
A kobra taka jakaś zdrowa