Rozważamy, Boże,Twoją łaskawość we wnętrzu Twojej świątyni. “O Boże, rozważamy Twoją łaskawość we wnętrzu Twojej świątyni. Jak imię Twe, Boże, tak i chwała Twoja sięga po krańce ziemi. Prawica …More
Rozważamy, Boże,Twoją łaskawość we wnętrzu Twojej świątyni.

“O Boże, rozważamy Twoją łaskawość
we wnętrzu Twojej świątyni.
Jak imię Twe, Boże, tak i chwała Twoja
sięga po krańce ziemi.
Prawica Twoja pełna jest sprawiedliwości.”

Ps 48, 10 - 11

www.facebook.com/Obraz-Słowa-Boż…
tahamata
"Jak miłe są przybytki Twoje, Panie Zastępów!
Wzdycha i i tęskni dusza moja do przedsionków Pańskich."

(Ps 83,2-3)
oczy_szeroko_otwarte
"Wielkie są dzieła Pańskie,
mogą ich doświadczyć wszyscy,
którzy je miłują"
(Ps 111,2)