CÓRKA MARYI
1958

JEZUS: Przygotowania na Moje Powtórne Przyjście są już bardzo zaawansowane

JESUS: Preparations are very much underway for My Second Coming

KSIĘGA PRAWDY/ THE BOOK OF TRUTH

piątek, 11 maja 2012 roku, godz. 20.38

Moja szczerze umiłowana córko, przygotowania na Moje Powtórne Przyjście są już bardzo zaawansowane. Wiele osób na świecie może być i będzie teraz zbawionych dzięki modlitwom Moich umiłowanych wyznawców i wybranych dusz. O wiele więcej, niż byłoby wtedy, kiedy nie byłoby wyrzeczeń tych, którzy są blisko Mnie.

Pragnę zabrać was wszystkich do Nowej Ery Pokoju, Nowego Raju na ziemi. Gdyby tylko te uparte dusze, które odrzucają Moje wezwanie Miłosierdzia i które muszą odkupić się w Moich Oczach, zechciały słuchać.

Wielu wierzących jest letnich i nie są w stanie wejść do Mojego Nowego Królestwa. Ich zamknięte i zatwardziałe serca odrzucają Mnie teraz, gdy mówię. Wypowiadają w kościołach słowa bez pokrycia, ale twierdzą, że idą za Mną. Teraz, kiedy wychodzę im naprzeciw i wyciągam Moją Rękę Miłosierdzia, by wziąć ich ręce w Moje, odpychają Mnie.

Są tak podejrzliwi, tak bardzo brakuje im prawdziwego zrozumienia sposobu, w jaki nawiązuję z Nieba kontakt ze światem, a twierdzą, że wierzą w Moją Boskość. Ale oni nie przyjmują, że Ja mam władzę mówienia do świata poprzez Boskie objawienia. Tracą szansę pochwycenia dodatkowych Łask, które pragnę im dać w celu przyprowadzenia ich do Mojego Najświętszego Serca.

Jest to trochę tak jak ze wsią cierpiącą głód, niemającą nic do jedzenia, gdy powoli się zagładza. Ja jednak stoję obok nich i mogę dać im pokarm i żywność, aby zachować ich na Życie Wieczne. Ale oni Mnie nie widzą. Wielu nie chce Mnie widzieć, bo wątpią, że Ja mógłbym z nimi teraz rozmawiać. Tych na świecie, którzy nie mają wiary ani zainteresowania światem poza tym jednym, wy, Moi wyznawcy, musicie Mi pomóc uratować i okryć. Wkrótce zrozumieją, że mają dusze. To wtedy poproszę was wszystkich, byście głosili Moje Słowo, tak aby cała ludzkość mogła żyć w Moim Nowym Raju.

Proszę, szerzcie Moje Słowo, Moje Modlitwy, Moje Orędzia i Moje ostrzeżenia wszystkim duszom, a zwłaszcza tym, którzy nie mają wiary, ani takich przekonań, ani wiedzy o Mojej obietnicy powrotu, by sądzić żywych i umarłych. Oni nie mają wiele czasu, a więc wzywam was, abyście modlili się za ich dusze.

Wasz Jezus

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl
Preparations are very much underway for My Second Coming

_________________________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

JEZUS: Po tym, jak otrzymaliście Prawdę, ważne jest, abyście dalej rozpowszechniali Słowo Boga

I POSŁUCHAJ:

KS. DOMINIK CHMIELEWSKI - O POWTÓRNYM PRZYJŚCIU PANA JEZUSA

_________________________________________________________________
CÓRKA MARYI
"Proszę, szerzcie Moje Słowo, Moje Modlitwy, Moje Orędzia i Moje ostrzeżenia wszystkim duszom, a zwłaszcza tym, którzy nie mają wiary, ani takich przekonań, ani wiedzy o Mojej obietnicy powrotu, by sądzić żywych i umarłych. Oni nie mają wiele czasu, a więc wzywam was, abyście modlili się za ich dusze."