tradyrespect
2422

Kardinál Sarah: Je správné vycházet na periferie, ale jen pokud tam neseme Krista

23.5.2015
Kardinál Sarah: Je správné vycházet na periferie, ale jen pokud tam neseme Krista

Řím.
„Je-li eucharistie považována jen za společnou hostinu, ze které nesmí být nikdo vyloučen, pak chybí smysl pro tajemství,“ řekl kardinál Robert Sarah, nedávno jmenovaný prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti, během vystoupení na Papežském institutu Jana Pavla II. pro manželství a rodinu, kde prezentoval výbor textů o Rodině (Famiglia, lavori in corso) v souvislosti s podzimním zasedáním biskupské synody o rodině.

„Západ se přizpůsobuje svým vlastním iluzím“ – řekl guinejský kardinál v odpovědi na několik otázek položených z publika. „Pokud je církevní učení považováno za nedosažitelný a nerealizovatelný ideál, který potřebuje slevu, aby mohl být nabízen dnešní společnosti - dodal - pak je nutné si vyjasnit, zda je evangelium pro člověka ještě dobrou zvěstí anebo neudržitelným břemenem. Bohatství nauky víry nelze vysvětlit pragmatickými úvahami či veřejným míněním. Křesťanské zjevení ukazuje lidstvu cestu k plnosti a štěstí. Nedbat na to, by znamenalo přehodnocovat samotné základy díla spásy, které církev uskutečňuje skrze svátosti.“

Za „velice vážný problém“ dneška označil vatikánský kardinál skutečnost, že někteří „kněží a biskupové“ svými slovy „protiřečí Kristovu slovu“. Narážel tím na rozhodnutí některých diecézních biskupů německy mluvících zemí, kde mohou přistupovat k eucharistii znovusezdané osoby bez potřebného církevního řešení kanonické situace svého svazku. „Oklamávají lid mluvením o milosrdenství, aniž by brali v potaz význam tohoto slova“ – řekl prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti - „Pán hříchy odpouští, ale je třeba jich litovat – dodává kardinál a v souvislosti s rozdělením, která vyvstávají před říjnovou synodou, konstatuje, že „představují pouze problém Západu. V Africe máme jasno, protože na tomto kontinentu dává mnoho lidí za víru svůj život.“

K okřídlenému úsloví o vycházení na periferie kardinál Sarah dodává: „Je správné vycházet na periferie, ale pod jednou podmínkou, že tam poneseme Krista. Dnes je zapotřebí více odvahy k zůstávání s Kristem na kříži, tedy k mučednictví. Naší povinností je jít proti proudu toho, co požaduje tento svět. Pokud církev přestane předkládat evangelium, je s ní konec. Může to dělat dnešními způsoby, ale pevně.“ K otázce nedostatku kněží poznamenává africký kardinál suše: „Problémem není to, že je málo kněží, ale spíše poznání toho, zda jsou opravdu kněžími Ježíše Krista.“

(mig)

Zdroj: www.radiovaticana.cz/clanek.php4
tradyrespect
Pane, daruj nám kněze.
Pane, daruj nám svaté kněze.
Pane, daruj nám mnoho svatých kněží.
Pane, daruj nám mnoho řeholních povolání.
Svatý Pie X. oroduj za nás.
tradyrespect
Jeden z mála odvážných kardinálů.