tradyrespect
1408

Poutní slavnost svatých apoštolů Petra a Pavla ve Žluticích

28. června 2015 v 16.00 hod.

Mše svatá podle klasického římského ritu v kostele sv. Petra a Pavla ve Žluticích


Na poutní Mši sv. Vás zvou Římskokatolická farnost Žlutice
a Orelská župa Svatováclavská


Lidové a spolkové kroje a spolkové prapory vítány. Rovněž vítáni ministranti.

Hudební doprovod: Miloš Bok - chrámové skladby: Missa brevis es dur, Psalm 131, Meditace, Mariánská večerní píseň. Účinkuje dětská schola Nativity, Děčín.
Varhany: M. Bok.

Informace:
Římskokatolická farnost Žlutice
P. Petr Řezáč, farář, tel.: 353 393 117.
Orel župa Svatováclavská,
PhDr. Stanislav Vejvar, Ph.D.,
župní starosta, e-mail: zupa.svatovaclavska@orel.cz; pozvánka: orel-zsv.g6.cz/akce.pdf
tradyrespect
Sv. Petře a Pavle - orodujte za nás.