fil.news
106

Ang "Pagtatakip ng Vatican" kay Zanchetta ay Dobleng "Sariling Layunin" Para Kay Francis

Nagkaroon ng impresyon si John Allen na si Pope Francis ang nagbigay ng "pagtatakip ng Vatican" kay Obispo Gustavo Zanchetta, 54, ng Argentina, na "…