JEZUS: Moja Księga Prawdy jak płomień rozprzestrzeni się na cały świat

JESUS: My Book of Truth, like a flame, will spread quickly over the whole world

KSIĘGA PRAWDY

wtorek, 22 maja 2012 roku, godz. 15.20

Moja szczerze umiłowana córko, wkrótce rozpocznie się kolejny etap tej Świętej Misji. Moja Księga Prawdy jak płomień rozprzestrzeni się na cały świat. Nawrócenia będą nagłe, a Moje święte Słowo będzie słyszane we wszystkich językach.

Wszystkie dzieci Boże po kolei będą rozpowszechniać Moje Orędzia i zostaną napełnione Duchem Świętym. Ich usta będą przekazywać Prawdę i wszyscy będą prorokować w językach, aby Prawda mogła zostać szybko usłyszana. Pragnienie dzieci Bożych, które błąkają się w stanie zdezorientowania, ponieważ ich dusze są puste, zostanie ugaszone. Bolesny głód za Moją Obecnością będzie zaspokojony, kiedy przyniosę tym duszom pokarm, którego tak rozpaczliwie potrzebują. Kiedy się to stanie, bardzo niewiele dusz na świecie będzie nieświadomych Mojego wielkiego Miłosierdzia.

Weźcie Mój Dar, Moje święte Słowo, Moją Księgę Prawdy i pochłońcie ją. Ponieważ bez niej będziecie jak ciało bez duszy. Kiedy przełkniecie Moje Słowa Mądrości, ponownie odzyskacie jedność. A kiedy znowu odzyskacie jedność, będziecie gotowi iść ze Mną do Nowej Ery Pokoju na ziemi.

Oczekujcie teraz, Moi umiłowani wyznawcy, bo Moje spisane Słowo wkrótce będzie z wami i będziecie się radować w duszach miłością i pokojem. Ruszajcie więc, wszyscy Moi wyznawcy. Wy, wasi bliscy i wszyscy wierzący niech prorokują w Moje Imię. Idźcie ze Mną, gdy was prowadzę do Życia Wiecznego.

Wasz umiłowany Jezus
Odkupiciel całej ludzkości

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl/…rawdy-jak-plomien-rozprzestrzeni-sie-na-caly-swiat