JEZUS: Moja Księga Prawdy jak płomień rozprzestrzeni się na cały świat

JESUS: My Book of Truth, like a flame, will spread quickly over the whole world KSIĘGA PRAWDY wtorek, 22 maja 2012 roku, godz. 15.20 Moja szczerz…