Gloria.tv Needs Your Help - An Urgent Appeal
Anton Čulen
22997

Ľudovít Košík – Otvorený list SSV: Pokladám krok I. Šulíka nielen za nemorálny prejav tzv. morálneho teológa, ale aj za porušenie základov etiky v cirkevnej organizácií a cirkevnej tlači

Ľudovít Košík – Otvorený list SSV: Pokladám krok I. Šulíka nielen za nemorálny prejav tzv. morálneho teológa, ale aj za porušenie základov etiky v cirkevnej organizácií a cirkevnej tlači

Vážení priatelia!
Po uverejnení komentára Arcibiskupov názor Ivana Šulíka tzv. morálneho teológa RKCMBF Bratislava, ako sa sám označil v Katolíckych novinách 45/2022 na tretej strane, nie je možné aby som bol naďalej členom organizácie, ktorej je on riaditeľom, ktorá Katolícke noviny vydáva.

Končím dňom doručenia tohto listu členstvo v Spolku sv. Vojtecha. Prosím, aby ste mi cez miestneho horliteľa SSV, ani iným spôsobom už nič neposielali ani ma nežiadali o príspevky a údaje o mne vyradili ma zo všetkých Vašich databáz.

Pripomínam, že Mons. Ján Orosch je predsedom SSV, a Ivan Šulík riaditeľom SSV a Trnavský arcibiskupský úrad dáva Katolíckym novinám aj cirkevné schválenie.

Pokladám krok Ivana Šulíka nielen za nemorálny prejav tzv. morálneho teológa, ale aj za porušenie základov etiky v cirkevnej organizácií a cirkevnej tlači. Tiež pripomínam skutočnosť, že som asi 25 rokov robil distribútora Katolíckych novín v Skalici a pre jeho upadajúcu úroveň som túto činnosť na vlastnú žiadosť ukončil asi pred tromi rokmi.

Toto odhlásenie pokladám za vec verejnú.

Spolok Sv. Vojtecha
Radlinského 5
917 01 Trnava
Členské oddelenie
Vec: Ukončenie členstva v SSV

Skalica Sv. Lev Veľký, pápež a učiteľ Cirkvi
10. novembra 2022

S kresťanským pozdravom
Mgr. Ľudovít Košík, Skalica
alianciazanedelu.sk/archiv/12872
Peter(skala)
Marieta Ria shares this
151
Zuzka M S shares this
14