Clicks10
vi.news

Giáo hội của Hội đồng: Một Linh mục Hoa Kỳ khác đã được Rửa tội, Thụ phong không hợp lệ

Cha Zachary Boazman đã liên lạc với Tổng giám mục Paul Coakley của Thành phố Oklahoma sau khi một đoạn video xuất hiện cho thấy lễ rửa tội của ông không hợp lệ.

Vị phó tế đã rửa tội cho Boazman vào năm 1992 nói “Chúng tôi rửa tội cho bạn”, đây là một công thức không hợp lệ như Bộ Giáo lý Đức tin đã thừa nhận vào tháng 8.

Vì vậy, Boazman phải làm lễ rửa tội, xác nhận và thụ phong. Tổng giáo phận đã làm cho vụ việc được biết đến trong một bức thư ngày 14 tháng 9 tới các linh mục.

Linh mục đầu tiên được rửa tội và thụ phong không hợp lệ đã được phát hiện tại Tổng giáo phận Detroit.

#newsOxhqzorqzo