Clicks18
vi.news

Giám mục thấy mệt mỏi sau hai năm

Giám mục Dunedin Michael Dooley, New Zealand, đã nói với "các anh chị em thân mến của mình ở Chúa Christ" vào ngày 3 tháng 5 rằng ông đã được "sắc phong" làm một giám mục hai năm trước và ông cần nghỉ ngơi,

Thư này là để cho bạn biết rằng tôi sẽ dành một chút thời gian rời khỏi giáo phận để đổi mới tính cách và tinh thần.

Ông giải thích rằng, việc "trở thành giám mục của các bạn" đã là một "khoảng thời gian thử nghiệm khá bi thảm đối với cá nhân tôi."

Tuy nhiên, Dooley đang mong chờ được trở lại với "nguồn năng lượng và sự tập trung mới."

Khi vắng mặt, giáo phận sẽ được điều hành bởi Tổng Đại diện, Cha Gerard Aynsley (Tiếng Anh).

#newsPclfsuyhno