Evanjelizacia
12.7K
04:47
† Kto je Ježiš? Boh - Otec /Ježiš Kristus - Syn /Duch Svätý: www.evanjelizacia.eu Mk 6, 17-29 Herodes dal Jána chytiť a v putách vrhnúť do väzenia pre Herodiadu, manželku svojho brata Filipa, lebo …More
† Kto je Ježiš?
Boh - Otec /Ježiš Kristus - Syn /Duch Svätý: www.evanjelizacia.eu
Mk 6, 17-29 Herodes dal Jána chytiť a v putách vrhnúť do väzenia pre Herodiadu, manželku svojho brata Filipa, lebo si ju vzal za ženu.
A Ján Herodesovi hovoril: „Nesmieš žiť s manželkou svojho brata!" Herodias mu strojila úklady a chcela ho zabiť, ale nemohla, lebo Herodes sa Jána bál. Vedel, že je to muž spravodlivý a svätý, preto ho chránil. Keď ho počúval, býval vo veľkých rozpakoch, a predsa ho rád počúval.
Vhodný deň nadišiel, keď Herodes na svoje narodeniny usporiadal hostinu pre svojich veľmožov, vysokých dôstojníkov a popredných mužov Galiley. Keď potom vošla dcéra tejto Herodiady a tancovala, zapáčila sa Herodesovi i spolustolujúcim.
Kráľ povedal dievčine: „Žiadaj si odo mňa, čo chceš, a dám ti." A veľmi jej prisahal: „Dám ti všetko, čo si len zažiadaš, hoc aj polovicu svojho kráľovstva."
Ona vyšla a vravela svojej matke: „Čo si mám žiadať?"
A tá jej povedala: „Hlavu Jána Krstiteľa." Hneď utekala …More