Clicks2K
pl.news
2

Prałąci na Synodzie odbędą tajne spotkanie w Katakumbach

DomTotal.com (17 października) podaje, że około 150 ze 185 biskupów Amazon Synodu podpisze drugi Pakt Katakumb.

W 1965 r., Pod koniec Soboru Watykańskiego II, 42 biskupów Ameryki Południowej podpisało taki pakt w rzymskich katakumbach Domitilla, obiecując "ubóstwo", często nawet funkcjonowanie bez konta bankowego, że powierzą zarządzanie finansowe diecezjami świeckim i „będą otwarci na wszystkich, bez względu na wyznanie”.

Stary pakt promował marksistowską teologię wyzwolenia, nowy koncentruje się na alarmizmie klimatycznym.

Grupą kieruje kardynał Claudio Hummes. Tytuł paktu brzmi: „Pakt katakumb dla wspólnego domu”.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 7.00 Eucharystią w katakumby Domitilla i podpisaniem tekstu. Wydarzenie ma być zamknięte dla mediów.

Spektakl został przygotowany przed synodem przez emerytowanego biskupa Erwina Kräutlera, który uważa chrzest za „symbol kolonializmu”.

#newsHfkauyymfd

Sw.Joanna
Nie mają już czasu i dlatego bardzo się spieszą.
jestem07 likes this.
przeciwherezjom
Czają się jeszcze, bo żeby całkiem rozwalić Kościół to mają jeszcze sporo do zburzenia....