05:21
Evanjelizacia
1.7K
Meditácie Ľubomíra Stančeka - 6. piatok - Život len s Kristom má zmysel. evanjelizacia.eu | 17. 2. 2012 | Mk 8, 34 - 9, 1 | Ježiš zavolal k sebe zástup aj učeníkov a povedal im: „Kto chce ísť za mnou …More
Meditácie Ľubomíra Stančeka - 6. piatok - Život len s Kristom má zmysel.

evanjelizacia.eu | 17. 2. 2012 | Mk 8, 34 - 9, 1 | Ježiš zavolal k sebe zástup aj učeníkov a povedal im: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho. Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?! Lebo za čo vymení človek svoju dušu?! Kto sa bude hanbiť za mňa a za moje slová pred týmto cudzoložným a hriešnym pokolením, za toho sa bude hanbiť aj Syn človeka, keď príde v sláve svojho Otca so svätými anjelmi." A povedal im: „Veru, hovorím vám: Niektorí z tých, čo tu stoja, neokúsia smrť, kým neuvidia, že Božie kráľovstvo prichádza s mocou."
- foto by FB sk. Ešteže Ťa mám!