Opovrhovači, pochybovači, kterým se nehnusí opravdu nic!

Pohané se ptají, jestli Bůh vezme do nebe i psi a kočky!

Bůh je vezme zpět tam, kam vše živé patří, tam, odkud vše živé pochází, neboť tam bylo i stvořeno, Stvořitelem. Běží i k vám vaše děti, které jste počali? Budou i oni vzati do nebe? Jsou též živí, stejně jako jakákoliv zvířata a lidé??? Člověk dokáže opovrhovat a pochybovat nad jakýmkoliv jiným životem, než svým, ale ani ten nejubožejší pes nedokáže opustit vlastní štěně, co potom Bůh cokoliv živého, co stvořil?
B81 Karel Kouba
Bůh nám připravil místo: 1kor2/9Ale jak je psáno: ‚Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují.‘
Na nové očištěné zemi, podle jeho slibu čekáme nové nebe a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost: 2Petr3/10-13
Dostanem nová těla: Fil3
/20,21
Na nové zemi nebude válek, smrti: Zj21
/1, Iz60/18
Na nové zemi budou žít i zvířata v …More
Bůh nám připravil místo: 1kor2/9Ale jak je psáno: ‚Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují.‘
Na nové očištěné zemi, podle jeho slibu čekáme nové nebe a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost: 2Petr3/10-13
Dostanem nová těla: Fil3
/20,21
Na nové zemi nebude válek, smrti: Zj21
/1, Iz60/18
Na nové zemi budou žít i zvířata v míru s lidmi:
Iz65/25Vlk a beránek se budou pást spolu a lev jako dobytče bude žrát slámu, hadu však bude potravou prach. Nikdo už nebude páchat zlo a šířit zkázu na celé mé svaté hoře,“ praví Hospodin.
Iz11/6Vlk bude pobývat s beránkem, levhart s kůzletem odpočívat. Tele a lvíče i žírný dobytek budou spolu a malý hoch je bude vodit.
7Kráva se bude popásat s medvědicí, jejich mláďata budou odpočívat spolu, lev jako dobytče bude žrát slámu.
8Kojenec si bude hrát nad děrou zmije, bazilišku do doupěte sáhne ručkou odstavené dítě.
Ozeáš2/20V onen den pro ně uzavřu smlouvu s polní zvěří a s nebeským ptactvem i se zeměplazy. Vymýtím ze země luk, meč i válku a dám jim uléhat v bezpečí.
Abychom mohli žít na nové zemi, musíme dostat nová těla: 1Kor15/51-53Hle, odhalím vám tajemství: Ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni, naráz, v okamžiku, až se naposled ozve polnice. Až zazní, mrtví budou vzkříšeni k nepomíjitelnosti a my živí proměněni. Pomíjitelné tělo musí totiž obléci nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost.

TATO PROMĚNA SMRTELNÝCH TĚL V NESMRTELNÁ, U SPASENÝCH lidí, SE NAPŘÍČ CELÝM SZ, NZ VZTAHUJE POUZE NA ČLOVĚKA. Vše ostatní (Zvířata, ŠPATNÍ LIDÉ, země) bude zničeno ohněm. PÍSMA SVĚDČÍ: ano, NA NOVÉ ZEMI, BUDOU ZVÍŘATA – ALE NOVĚ STVOŘENA - ne proměněna (původní)!!!!
Církví Boha živého
V nebi jsou už teď lidé, co tuto zem jakkoliv a navždy opustili, to samé je se zvířaty. Vše pokračuje dále Novou zemi nevyjímaje. Amen.
B81 Karel Kouba
Odkud čerpáš tyto informace a pokud z Bible, tak mi je najdi. Mám na mysli: že zvířata jsou v nebi.
Církví Boha živého
B81 Karel Kouba zeptej se sám sebe kdo je vytvořil, jestli mají duši a kdo ji tvoří, odkud může být?
B81 Karel Kouba
Jsi asi samouk a podle toho to taky vypadá. Neorientuješ se v základních pravdách. Písmo se vysvětluje Písmem a ne, že se budu ptát sám sebe. Já odpovědi z Písma, na toto téma znám. Proto tvrdím to, co jsem výše napsal. ZVÍŘATA V NEBI, co zemřela zde na zemi, NEJSOU a nepůjdou tam ani živá ze země při 2 příchodu J.K.!!!
NEJSI SCHOPEN MI NIC DOLOŽIT Z PÍSMA.
POUZE POUŽÍVÁŠ FRÁZE, KTERÝM …More
Jsi asi samouk a podle toho to taky vypadá. Neorientuješ se v základních pravdách. Písmo se vysvětluje Písmem a ne, že se budu ptát sám sebe. Já odpovědi z Písma, na toto téma znám. Proto tvrdím to, co jsem výše napsal. ZVÍŘATA V NEBI, co zemřela zde na zemi, NEJSOU a nepůjdou tam ani živá ze země při 2 příchodu J.K.!!!
NEJSI SCHOPEN MI NIC DOLOŽIT Z PÍSMA.
POUZE POUŽÍVÁŠ FRÁZE, KTERÝM NEROZUMÍŠ, POD KTERÉ LZE POTOM NAPASOVAT, KDE JAKÝ TVŮJ NESMYSL, VIZ. 1Kor2/14,15. Pokud jsi duchovní člověk, tak mi ty zvířata najdi v Bibli, tak jako Kristus, který Písma často citoval, ale k věci!!!!!!
B81 Karel Kouba
Ano v nebi jsou lidé, min. Mojžíš, Eliáš, atd. Ano v nebi jsou asi zvířata, pokud to nejsou Biblické obrazy. Ale jsou to zvířata jiná. TYTO ZVÍŘATA NEJSOU POZEMSKÁ ( NEPOCHÁZÍ ZE ZEMĚ, JEJICH TĚLA NEJSOU OBNOVENA, NEJSOU SPASENA). JSOU PŘÍMO STVOŘENA Bohem.
Např.
2Kral2/11 Pak šli dál a rozmlouvali. A hle, ohnivý vůz s ohnivými koni je od sebe odloučil a Elijáš vystupoval ve vichru do nebe.…More
Ano v nebi jsou lidé, min. Mojžíš, Eliáš, atd. Ano v nebi jsou asi zvířata, pokud to nejsou Biblické obrazy. Ale jsou to zvířata jiná. TYTO ZVÍŘATA NEJSOU POZEMSKÁ ( NEPOCHÁZÍ ZE ZEMĚ, JEJICH TĚLA NEJSOU OBNOVENA, NEJSOU SPASENA). JSOU PŘÍMO STVOŘENA Bohem.
Např.
2Kral2/11 Pak šli dál a rozmlouvali. A hle, ohnivý vůz s ohnivými koni je od sebe odloučil a Elijáš vystupoval ve vichru do nebe. Rovněž známe popisy zvířat ze Zjevení, atd.
One more comment from B81 Karel Kouba
B81 Karel Kouba
Co to zase plácáš ? Sk15/11 řeší spor křesťanů ze židů, ohledně obřízky křesťanů z pohanů. Absolutně to nemá nic společného ze zvířaty. Nic končíme, tudy asi vlak nejede.
Církví Boha živého
@B81 Karel Kouba spása je z milosti, ne ze skutků. Tohle je v Písmu:
Sk 15,11 Věříme přece, že jsme stejně jako oni spaseni milostí Pána Ježíše.“
Toto jsem nyní zmínil, abychom to nějak zakončili. P.s. nasleduj Ježíše, on nebyl domýšlivý, zahořklý a peskující. Nechápu, co tu předvádíš, koho tím následuješ??More
@B81 Karel Kouba spása je z milosti, ne ze skutků. Tohle je v Písmu:

Sk 15,11 Věříme přece, že jsme stejně jako oni spaseni milostí Pána Ježíše.“

Toto jsem nyní zmínil, abychom to nějak zakončili. P.s. nasleduj Ježíše, on nebyl domýšlivý, zahořklý a peskující. Nechápu, co tu předvádíš, koho tím následuješ??
B81 Karel Kouba
Jinak příteli, přeji Ti vše dobré. Buď opatrnější v postojích k druhým. Rovněž Ti přeji, ať máš skutečné světlo života na cestě k Bohu. Hlavně si dej pozor, ať nevydáváš své myšlenky, názory (lidské) za Boží nauku. Ublížíš nejen sobě, ale i druhým. Bible neučí o spáse zvířat, ale u Boha je vše možné. Možná tam bude někdo mít zvíře, které měl rád zde na zemi. To bych Ti přál. Navíc …More
Jinak příteli, přeji Ti vše dobré. Buď opatrnější v postojích k druhým. Rovněž Ti přeji, ať máš skutečné světlo života na cestě k Bohu. Hlavně si dej pozor, ať nevydáváš své myšlenky, názory (lidské) za Boží nauku. Ublížíš nejen sobě, ale i druhým. Bible neučí o spáse zvířat, ale u Boha je vše možné. Možná tam bude někdo mít zvíře, které měl rád zde na zemi. To bych Ti přál. Navíc každý máme právo se mýlit, jsme jenom lidé. Pokud jsi člověk upřímného srdce, Bůh Ti dá dozrát. Hezký zbytek večera. A promiň, že jsem byl na Tebe tvrdý.
PS: rozhodně se nepodceňuj, máš zápal pro dobrou věc a myslíš to dobře....
Církví Boha živého
B81 Karel Kouba 14 Neduchovní člověk ovšem nepřijímá věci Božího Ducha, neboť jsou pro něj bláznovstvím, a nemůže je pochopit, neboť se jim dá rozumět jen duchovně.
15 Kdo však je duchovní, může rozumět všemu, ačkoli jemu nikdo nerozumí.
1. Korintským 2:14-15
Církví Boha živého
B81 Karel Kouba pokud někdo víš více, pak může dokonce i opravovat jiné. Co dělal Ježíš s takovými jako ty? Nechal se od nich také slyšet, poučovat, potom mluvil on a tehdy se mnozí poučili tomu, co ví On. On věděl mnohem víc. Opovrhuješ snad i například učitelem autoškoly a peskuješ ho za to, že on tebe bude učit? On ví víc, nech se učit, jinak zlé věci padnbou při tomto chování na tvou …More
B81 Karel Kouba pokud někdo víš více, pak může dokonce i opravovat jiné. Co dělal Ježíš s takovými jako ty? Nechal se od nich také slyšet, poučovat, potom mluvil on a tehdy se mnozí poučili tomu, co ví On. On věděl mnohem víc. Opovrhuješ snad i například učitelem autoškoly a peskuješ ho za to, že on tebe bude učit? On ví víc, nech se učit, jinak zlé věci padnbou při tomto chování na tvou hlavu.
Církví Boha živého
B81 Karel Kouba myslíš, že Ducha svatého máme skrze tebe a tvé hořkosti, napadání, plánování dalších kopání do věřících a podobně? Jdi si napadat jiné, pokud já jsem ten, co dělá vše jinak, vše špatně, nedostatečně, ano já jsem blázen a zde vítám jen blázny a ty v tom případě máš převelikou smůlu, v takovémto případě, že ano? Odpovím za tebe - ano.
Církví Boha živého
Zachrana 21 svědectví těch, co svědectví mají a byly vytrhnuti v duchu do nebe svědčit mohou a svědčí, jen těm, co nejen pravdě odpírají mnohé, také mnohé neznají, ani nepoznají.
Zachrana 21
Co víme, jestli budou v nebi zvířátka? Nikdo to z pozemstanu neví. Jedná věc je, co vydedukovali filozofové a teologove a druhá věc je objektivní realita mimo fyzicky svět...
B81 Karel Kouba
Zvířata na nové zemi budou, ale nově stvořena. To nám slibuje Bůh, skrze své proroky.
Církví Boha živého
B81 Karel Kouba v tom případě to lze i nalézt, že??
Církví Boha živého
Usvědči mne tedy skrze Písmo, pokud jsem já tou havětí, špínou, či klamářem.
B81 Karel Kouba
Odpověď jsi výše dostal. Totéž bych si přál od Tebe. Zároveň nechápu, Tvoji averzi vůči mě, nevím proč se soustavně podceňuješ a proč mi lživě podsouváš, co si o Tobě myslím.
Církví Boha živého
@B81 Karel Kouba měl by jsi zvolit lepší sebeovládání. Dávám přednost těm, co dávají i oni tu svou Písmu.
Církví Boha živého
@B81 Karel Kouba @apredsasatoci co řeknete na tento verš?
Gn 8,1 Bůh však pamatoval na Noema i na všechnu zvěř a dobytek, který s ním byl v arše. Nechal nad zemí vát vítr a voda se utišila.More
@B81 Karel Kouba @apredsasatoci co řeknete na tento verš?

Gn 8,1 Bůh však pamatoval na Noema i na všechnu zvěř a dobytek, který s ním byl v arše. Nechal nad zemí vát vítr a voda se utišila.
Církví Boha živého
B81 Karel Kouba Bůh nespasí ty, co se od Něho odvracení jsou v mnoha věcech proti Němu. S nikým koho stvořil všeobecně, tedy včetně zvířat problém nemá, pokud ano najdi mi to. Najdi mi to, že je nestvořil, že je stvořil, ale zároveň jimi opovrhuje a podobně, což dává smysl, pokud jsou zvířata živá - mají duši, což zvrácení lidé moc rádi popírají. Zvířata cítí emoce, tedy smutek, radost …More
B81 Karel Kouba Bůh nespasí ty, co se od Něho odvracení jsou v mnoha věcech proti Němu. S nikým koho stvořil všeobecně, tedy včetně zvířat problém nemá, pokud ano najdi mi to. Najdi mi to, že je nestvořil, že je stvořil, ale zároveň jimi opovrhuje a podobně, což dává smysl, pokud jsou zvířata živá - mají duši, což zvrácení lidé moc rádi popírají. Zvířata cítí emoce, tedy smutek, radost, bolest a podobně. Bez duše by byly prázdnými nádoby, toto vše postrádající.
Církví Boha živého
B81 Karel Kouba problém je především ten, že u pohanů je vše jinak, nebo vše lež, ale nikdy nic tak, jak pravda sama o sobě tvrdí, a pokud oni pravdu nevidí, nemusí vidět ani ona je. Měli by ji proto hledat raději více, než vše znemožňovat a toto vlastní znemožňování prodávat za zlato ryzí!
Církví Boha živého
apredsasatoci kdo podle tebe stvořil zvířata, pokud je Bůh nesmí, či nemůže vzít, stejně jako vás zpět? Musí snad mít člověk, či zvíře nějaké ID, aby je mohl vzít, průkazku, či ověření, nebo "správně myslet"??
apredsasatoci
Boh stvoril aj anjelov. ⅓ je na skládke! To sa volá konzekvencie!
apredsasatoci
Hlupák!🤣😂🤣
Církví Boha živého
apredsasatoci i hlupák někdy dokáže velmi překvapit, jen ten, co si myslí, že mocně září, může vyhasnout, aniž by vůbec tušil