Matka Zbawienia: Wkrótce będzie się głosić, że Bóg jest miłosierny wobec wszystkich grzeszników, bez względu na to, co czynią ...

Mother of Salvation: It will soon be declared that God is Merciful towards all sinners, no matter what they do to offend Him

KSIĘGA PRAWDY

poniedziałek, 6 października 2014 roku, godz. 13.55

Moje drogie dzieci, dziesięć przykazań ustanowionych przez Boga nigdy nie może być ponownie napisanych, bo byłoby to świętokradztwo. Człowiek nigdy nie może fałszować Słowa i nadejdzie dzień, w którym Gniew Boży spadnie na ludzkość, kiedy dziesięć przykazań zostanie przez człowieka uznanych za wadliwe. Kiedy tak się stanie, wiedzcie, że Słowo Boże nie będzie już dłużej czczone, a ludzkość będzie doprowadzona do poważnego błędu.

Żaden człowiek, w tym wyświęcony sługa, nie otrzymał prawa do obalenia dziesięciu przykazań czy Słowa Bożego. Nigdy nie wolno tworzyć uzasadnień dla zaprzeczenia Prawdzie Słowa Bożego. Prawa Boże zostaną wkrótce obalone przez miliony. A wtedy w konsekwencji powstanie oszustwo i wszyscy, którzy mu ulegną, zostaną zaślepieni przez ciemności.

Duch Święty nigdy nie może oświecić tych, którzy odrzucają Słowo lub którzy przyzwalają na grzech. Gdy Duch Święty nie będzie już obecny i gdy Słowo zostanie dostosowane do zaspokojenia egoistycznych potrzeb człowieka, to jakiekolwiek nowe prawa nic nie będą znaczyły w Oczach Boga.

Wrogowie Boga szybko przystąpią do obalenia Prawdy i Kościół Mojego Syna zostanie podzielony na dwie części. Ci, którzy będą niezłomnie bronili Prawdy, zostaną przeklęci za jej głoszenie. Ci, którzy będą wypowiadali bluźnierstwa i nazywali je prawdą, będą oklaskiwani. Duch zła zagnieździ się w sercach błądzących i wiele dusz zostanie utraconych. Nie będą oni zdolni stanąć przed Moim Synem i oświadczyć, że posiadają wewnętrzną spójność, ponieważ odmówią uznania Prawdy danej im dzięki Bożemu Miłosierdziu.

Wkrótce będzie się głosić, że Bóg jest miłosierny wobec wszystkich grzeszników, bez względu na to, co czynią, obrażając Go. To jest prawda, ale gdy Go obrażają, stawiając przed Nim wszelkie obrzydliwości i herezje, a następnie stwierdzają, że są one możliwe do przyjęcia przez Boga, On odwróci się od nich z obrzydzeniem.

Człowiek będzie tak pełen własnych pragnień pasujących do jego grzesznego życia, że będzie głosił, iż te bezprawne działania są pożądane w Oczach Boga. Będzie to równoznaczne z kłamstwem. I kiedy odważą się przedstawić je przed ołtarzami Boga, dusze te zostaną odrzucone. Jeśli pozwolicie wprowadzić się w poważny błąd, narazicie swoje dusze na śmiertelne niebezpieczeństwo.

Proszę, abyście odmawiali dziesięć przykazań tak często, jak możecie. Gdy tak będziecie czynić, będziecie wiedzieli, czego się od was wymaga, abyście prawdziwie służyli Bogu.

Wasza umiłowana Matka
Matka Zbawienia

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl/…a-prawa-boze-zostana-wkrotce-obalone-przez-miliony