poslednisance
kdo ví neškodné, na jak dlouho?
Alexis Nor
Většina plně očkovaných získává syndróm získanej imunodeficiencie (AIDS). Avšak všichni očkovaní jsou očipováni nanočipy, jimiž mohou být eletronicky dálkově řízeni nebo také zničeni.
... ... PROKOP
Zatím se neznají všechny dlouhodobější účinky tohoto "očkování", které se mohou projevit individuálně zvláštních nárustem různých onemocnění podle dispozic člověka.