Clicks450
Libor Halik
Jak sv. Orosie pomohla proti suchu v ČR. 21.4.2021 7,51 Prosil a prosím ji o to během přímluv při každodenní cyrilometodějské sv. liturgii. Sv. Orosiji, velkomoravskou princeznu poslali velkomoravský…More
Jak sv. Orosie pomohla proti suchu v ČR. 21.4.2021 7,51 Prosil a prosím ji o to během přímluv při každodenní cyrilometodějské sv. liturgii. Sv. Orosiji, velkomoravskou princeznu poslali velkomoravský král a sv. Metoděj a tehdejší papež do Španělska se vdát. Cestou tam však byla chycena muslimy a umučena, když se nezřekla víry v Božství Ježíše Krista. Španělé ji ctí od té doby jako svatou a prosí o přímluvy zejména v dobách sucha.
Public domain