Seminarium Mater Dei -TRADYCJA KATOLICKA

STANOWISKO TEOLOGICZNE ; Kapłani rzymskokatoliccy Zgromadzenia Zakonnego Maryi Niepokalanej Królowej wyznają i trzymają się wiary katolickiej, tak jak to było konsekwentnie nauczane przez wieki od …More
STANOWISKO TEOLOGICZNE ;
Kapłani rzymskokatoliccy Zgromadzenia Zakonnego Maryi Niepokalanej Królowej wyznają i trzymają się wiary katolickiej, tak jak to było konsekwentnie nauczane przez wieki od czasów Chrystusa. Wraz ze śmiercią papieża Piusa XII i zwołaniem Soboru Watykańskiego II, Kościół spotkał się z bezprecedensową sytuacją, która zagraża samym jego doktrynom i kultowi. Aby zapewnić zachowanie wiary katolickiej i tradycyjnej świętej Ofiary Mszy i Sakramentów, sporządzono następujące oświadczenie w celu jasnego określenia rzeczywistego stanowiska, jakie zajęli ci księża. I. RADY WATYKAŃSKIE II: Zwołany przez Jana XXIII w celu „aktualizacji” Kościoła, ten sobór (odbyty w latach 1962-65) zadekretował i wprowadził w życie nauki, które zostały wcześniej potępione przez Nieomylne Nauczanie Magisterium Kościoła. Heretyckie nauczanie Soboru Watykańskiego II dotyczyło przede wszystkim wolności religijnej i fałszywego ekumenizmu. Zostały one wcześniej potępione przez: Papież Grzegorz XVI …More
Konfederaci Korony Polskiej shares this
2
" DLATEGO Novus Ordo Missae, gdy jest ofiarowany ze zmienionymi słowami konsekracji, jest nieważną Mszą i we wszystkich innych przypadkach ma wątpliwą ważność. Zawsze stanowi wyraźne zagrożenie dla wiary. Z tych wszystkich powodów czynny udział w nim byłby ciężkim grzechem."
776
" DLATEGO Novus Ordo Missae, gdy jest ofiarowany ze zmienionymi słowami konsekracji, jest nieważną Mszą i we wszystkich innych przypadkach ma wątpliwą ważność. Zawsze stanowi wyraźne zagrożenie dla wiary. Z tych wszystkich powodów czynny udział w nim byłby ciężkim grzechem."
Ad maiorem Dei gloriam and one more user link to this post