Clicks1.7K
Edward7
6

Ks. Paul Kramer, znawca Tajemnicy Fatimskiej o papiestwie i obecnej sytuacji "pandemii"

Samuel Colombo -

Dzień dobry, ojcze, dziękuję za odpowiedź na to wezwanie. Dziękuję za przyjęcie tego wywiadu. Dziękuję za kontynuowanie walki w obronie prawdy i katolicyzmu. Staramy się otworzyć oczy jak największej liczbie ludzi na oszustwa tych czasów.
Zaczynajmy.
Tak więc ojciec Paul Kramer jest księdzem katolickim. Urodzony w Bristolu, Connecticut, USA, 21 marca 1952 r. Posiada tytuł licencjata filozofii i świętej teologii uzyskany na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu (Angelicum) w Rzymie, 1972-1978. W latach 1987-1988 uzyskał tytuł Master of Divinity w Collegio Santi Apostoli, Cromwell, Connecticut, USA. Święcenia kapłańskie przyjął 20 kwietnia 1980 r. z rąk bpa Vittorio M. Costantiniego OFMConv w bazylice katedralnej w Sessa Aurunca. Apostolat prowadził na Filipinach w latach 1982-1987 w Lagunie, aw latach 1990-1995 w Manili. W latach 1986-1995 współpracował z The Fatima Crusader w Kanadzie. Nadal apostolat w Lawrence, Massachusetts, USA oraz w Woomsocket, Rhode Island, USA w latach 1996-1999. W Buffalo, Nowy Jork, USA, od 1999 do 2001. W Fort Erie,Ontario, Kanada od 2001 do 2005 roku. Od tego czasu mieszkał w różnych miejscach w Irlandii i Londynie, a od 2008 roku w hrabstwie Cork.
Od ponad 50 lat studiuje proroctwa katolickie zawarte w Starym i Nowym Testamencie oraz uznane objawienia Najświętszej Maryi Panny, zwłaszcza fatimskie. Pogłębił również te badania w wielu innych pismach różnych świętych i błogosławionych kanonizowanych w ciągu ostatnich 2000 lat.
Oprócz kilku pism i wielu konferencji, które odbyły się na przestrzeni lat, opublikował w szczególności następujące książki: „Ostateczna bitwa diabła”, „Samobójstwo zmiany wiary i liturgii”, „Tajemnica nieprawości” i „To oszuka wybranych ”.

Wszystko dobrze? Chcesz dodać więcej? Ale powiedz nam coś więcej. Na przykład relacje z przełożonymi. Co myślą o jego wypowiedziach, o jego bitwie? O tym, że nie uważa Bergoglio za papieża, za wikariusza Chrystusa…


Co do moich przełożonych, to właściwie umyli ręce, bo od kilku lat jestem już na emeryturze, a w latach mojej czynnej posługi wspierał mnie biskup diecezji parafii, w której pełniłem posługę kapłańską . Zawsze utrzymywałem dobre relacje z przełożonymi przez lata mojej aktywnej posługi i zawsze unikałem jakiejkolwiek konfrontacji z nimi. Tradycyjną Mszę po łacinie odprawiłem już w latach 80. w parafii, w której służyłem, i biskup był z tego zadowolony. Byłem bardzo wyraźny zarówno publicznie, jak i prywatnie, dobitnie potwierdzając i jednoznacznie wykazując w moich pismach, że Jorge Bergoglio nie jest prawomocnym papieżem. Jest uporczywym heretykiem i antypapieżem. Benedykt XVI nadal pozostaje jedynym prawowitym papieżem Kościoła katolickiego.

Przejdźmy teraz od razu do sedna sprawy. Na Facebooku napisałeś w styczniu 2020 r.: „Jesteśmy na początku ostatecznych czasów. Nastąpi globalne załamanie finansowe z katastrofalnymi skutkami gospodarczymi: wojny, epidemie, klęski żywiołowe itp. Nastąpi ogólny upadek cywilizacji, jak ostrzegał papież Benedykt XVI dziesięć lat temu. Półwieczny kryzys doktrynalny, którego doświadczył Kościół, zakończy się największą schizmą w historii Kościoła. Przywódcą schizmatyków dezerterów jest antypapież Franciszek. Fałszywy i fałszywy Kościół Masonerii przywłaszczy sobie nazwę i przyjmie fałszywą tożsamość Kościoła Katolickiego; ale w istocie będzie to masońskie i ekumeniczne. Będzie to wyraźnie i oczywiście fałszywy katolicyzm, ponieważ jego doktryny nie będą apostolskie, a dyscyplina będzie sprzeciwiać się powszechnym zwyczajom i praktykom Kościoła.Będzie to „początek boleści”, o której mówił nasz Pan w Ewangelii”. Czy to potwierdza fakt, że żyjemy w tak zwanym okresie końca czasów? Okres opisany w Apokalipsie św. Jana?

Wszystkie te rzeczy, o których wspomniałeś, dotyczą treści tajemnicy fatimskiej i, jak wiadomo, s. Łucji z Fatimy, jak cytuje w tym względzie ks. Michel de la Sainte-Trinité w jego wielotomowym dziele Cała prawda o Fatimie, zapewnił dosłownie, że jeśli chcesz wiedzieć, co kryje się w tajemnicy fatimskiej, możesz przeczytać to w Apokalipsie, od ósmego do trzynastego rozdziału. Również w tym względzie kardynał Ratzinger w swoim słynnym wywiadzie z 1984 roku z Vittorio Messori (którego wielokrotnie cytowałem w swoich książkach i artykułach) również przekonywał, że to, co ujawnia się w tajemnicy, odpowiada temu, co objawione jest w Piśmie Świętym w odniesieniu do „novissimi”. (czyli do „rzeczy ostatecznych”), a zatem odnosi się do „czasów ostatecznych” przepowiedzianych w Apokalipsie. Możemy teraz jednak wyraźniej zrozumieć, że wydarzenia będą miały związek, to znaczy najpierw pojawi się korelacja między epidemiami a światowym załamaniem gospodarczym, spowodowanym przez środki zapobiegające chowu. Później wojny, które wynikną z ogólnego kryzysu, spowodują całkowite globalne załamanie gospodarcze. Tajemnica Fatimska mówi o przerażających epidemiach, które będą eksterminować narody – i potężnej technologii, która może być użyta dla dobra lub zła, ale zostanie użyta do czynienia zła. Jest to ważna część kary fizycznej przepowiedzianej w trzeciej tajemnicy. Podobnie jak rewolucja francuska i panowanie terroru, rewolucja została starannie zaplanowana przez masonerię przez dziesięciolecia i wszystko zostało wykonane zgodnie z planem. Po egzekucji Robespierre'a w jego prywatnych papierach znaleziono plan eksterminacji prawie połowy ludności francuskiej. Dlatego dzisiaj, tak jak wtedy, wszystko było zaplanowane z góry. Reakcja na pandemię (którą wywołał wirus opracowany do celów wojskowych),nie była nakazana dobru wspólnemu i bezpieczeństwu ogółu społeczeństwa, ale została celowo zaprojektowana tak, aby całkowicie zniszczyć naturalny porządek społeczny i zastąpić go dyktatorskim systemem totalitarnym, w którym ludzie nie będą mieli żadnych praw, ale będą stadami, sprowadzonymi do stan inwentarza żywego. Będą superbogaci i aparat państwowy będzie pełnił funkcję kierowniczą dla superklasy, a pod nimi będzie wielka masa ludzkości - ludzie całkowicie odizolowani od swoich rodzin, jak niewolnicy starożytności, których rodziny zostały rozbite, a jednostki sprzedane do różnych właścicieli. To właśnie zaplanowało dla nas Światowe Forum Ekonomiczne. Zamknięcie gospodarcze spowodowane przez nałożone przez państwo środki anty-Covid, pogłębione przez celowe ograniczenie produkcji żywności,najwyraźniej z troski o środowisko spowoduje w najbliższej przyszłości globalny głód, jak nigdy dotąd w historii ludzkości. Ten wynik nie jest czymś nieoczekiwanym, ale z góry przesądzonym rezultatem, predysponowanym rezultatem, tym, dla którego te plany zostały sporządzone i który celowo zamierzali wygenerować. W naszych czasach zwykli ludzie są uważani przez światową elitę za bydło. Gdy ich polityka zostanie w pełni wdrożona, Światowe Forum Ekonomiczne sprawi, że naziści Hitlera i ich obozy śmierci będą wyglądać jak „dobrzy faceci” z chóru parafialnego...

Odnośnie kary duchowej: Reformy Bergoglian zmierzają do odtworzenia Kościoła zgodnie z nową konstytucją sprzeczną z boską konstytucją Kościoła ustanowionego przez Chrystusa. Już teraz widzimy, co się pojawia. Wyjaśniłem to szczegółowo w drugim tomie mojej najnowszej pracy (Oszukać wybranych). Bergoglio jest samozwańczym wielbicielem Marcina Lutra, który jest wyraźnym przykładem prekursora Antychrysta. Wyobraź sobie, że papież Leon X został zmuszony do rezygnacji, a skorumpowani kardynałowie wybraliby na jego miejsce Lutra. W takiej właśnie sytuacji znajduje się dzisiaj Kościół. Zreformowany Kościół Bergoglian w końcu całkowicie zdradzi to, co stanowi istotę katolicyzmu i nastąpi najgorsza schizma, jaką kiedykolwiek widziano w całej historii Kościoła.

Św. Robert Bellarmin wyjaśnia, że formą Kościoła jest prawe i prawowierne wyznanie wiary katolickiej i że ta forma musi być obecna w człowieku, który jest Wikariuszem Chrystusa, w przeciwnym razie nie jest on w stanie zachować w sobie formy pontyfikatu. Bergoglio dość otwarcie deklaruje swój wyraźny sprzeciw wobec najbardziej fundamentalnych nauk Chrystusa oraz boskich nakazów objawienia i moralności chrześcijańskiej. Ten, kto sprzeciwia się nauce Chrystusa, a tym samym jedności wiary Chrystusa, otwarcie ją odrzuca, a zatem jest metafizycznie niezdolny do bycia Wikariuszem Chrystusa i Jego reprezentantem na ziemi. Ten punkt jest dobrze wyjaśniony przez Bellarmina i papieża Grzegorza XVI we fragmentach, które zacytowałem w mojej ostatniej książce. Grzegorz XVI w ogóle mówi: „Teraz jest jasne, żegdyby nie było zarówno w Kościele, jak iw Papieżu tego samego ducha, uczuć i doktryn, nie mogłoby nawet być w tym prawdziwego przedstawienia tego. Dlatego Papież nie może reprezentować Kościoła, który razem niekoniecznie reprezentuje jego jedność”. Bergoglio nie może być głową Kościoła, który uczestniczy we władzy Chrystusa, ponieważ publicznie sprzeciwia się nauce Chrystusa. Religia Bergoglio nie jest katolicka ani chrześcijańska w szerokim znaczeniu pan-chrześcijaństwa, ale jest pogańskim i gnostycznym uniwersalizmem. Bergoglio nie jest papieżem katolicyzmu, ale raczej papieżem nowej religii masońskiego globalizmu.

Jego przekonania dogmatyczne odpowiadają moralności i dogmatom masonerii, jak wyjaśniłem w swoich pismach. To św. Augustyn przeciwstawił obrazy Miasta Boga i Miasta Człowieka; światopogląd Bergoglio nie odpowiada chrześcijańskiej Ewangelii Królestwa Bożego i wieczności, ale jest całkowicie okryty doczesnymi troskami tego świata oraz czysto naturalnymi i światowymi rozwiązaniami proponowanymi przez ludzi i instytucje bez Boga.

Św. Pio z Pietrelciny powiedział Don Luigi Villa, kiedy kardynał Montini został wybrany na papieża, że „Masoneria doszła do papieskich pantofli”. Kardynał Suenens przyznał to dość wyraźnie, mówiąc o Soborze Watykańskim II jako wydarzeniu, które wprowadziło do Kościoła zasady z 1789 roku. To sam Montini, już jako kardynał za Jana XXIII, a następnie jako papież Paweł VI, ułatwił wprowadzenie zasad masońskich do dokumentów Vaticanum II (mógł popełnić błędy, ale miał sobowtóra dopow.). Tak więc, kiedy w swoim słynnym przemówieniu do Lombard College w 1972 r. narzekał na „dym szatana” wchodzący do Kościoła, przynajmniej pośrednio niechętnie i do pewnego stopnia nieświadomie przyznał, że jest za to odpowiedzialny. Brudna plama masonizmu, wplatając się w dokumenty Vaticanum II, stała się deprawującym wpływem na Kościół po tym, jak dym szatana przeniknął na najwyższe poziomy Watykanu i pozostał tam do dziś. Jednakże, chociaż wpływ dogmatów masonizmu był deprawujący, doktrynę i dyscyplinę, od pontyfikatów Jana XXIII do obecnego papieża Benedykta XVI, dogmaty te nie były w stanie zastąpić dogmatu katolickiego jako urzędnika wyznaniowego Kościoła. I odwrotnie, nie można tego powiedzieć o nowym kościele, który Bergoglio buduje na podstawie swoich masońskich herezji.

System wierzeń Bergoglio, jak pokazałem w moich ostatnich dwóch tomach, jest par excellence masoński w swoich zasadach. Reformy, które przeprowadza z rozwagą, ale też z wielką sprytem,są one w swej naturze przeznaczone do przekształcenia Kościoła katolickiego z instytucji chrześcijańskiej w instytucję masońską. Jak wykazałem w moich dwóch tomach, powołując się na wiele elementów i źródeł autorytetu, a także wyraźnie wynikających zarówno z Pisma Świętego, jak i katolickiej tradycji prorockiej, fałszywy Kościół z pewnością na pewien czas nadejdzie, aby uzurpować sobie własną sferę. prawdziwy Kościół Katolicki. O. Gabriele Amorth doniósł również – i to mu powiedział św. Pio z Pietrelciny – że Tajemnica Fatimska przepowiada fałszywy Kościół. Ojciec Amorth powiedział José María Zavala to, co powiedział mu Ojciec Pio (znalezione w Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej) o fałszywym kościele:Jak wykazałem w moich dwóch tomach, powołując się na wiele elementów i źródeł autorytetu, a także wyraźnie wynikających zarówno z Pisma Świętego, jak i katolickiej tradycji prorockiej, fałszywy Kościół z pewnością na pewien czas nadejdzie, aby uzurpować sobie własną "sferę", a nie prawdziwy Kościół Katolicki.

«- Przepraszam, jeśli upieram się przy Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej: czy Ojciec Pio ujął to w związku z utratą wiary w Kościół? Don Gabriele marszczy brwi i pochyla brodę do przodu. Wydaje się być pod wrażeniem. – Rzeczywiście – kiwa głową. Pewnego dnia Ojciec Pio powiedział mi bardzo smutno: „Wiesz, Gabrielu? To szatan wszedł na łono Kościoła i wkrótce zacznie rządzić fałszywym Kościołem. -O MÓJ BOŻE! Rodzaj Antychrysta! Kiedy ci to przepowiedział? Pytam. „To musiało być około 1960 roku, skoro byłem już wtedy księdzem”. - To dlatego Jan XXIII był tak przestraszony opublikowaniem Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej, by ludzie nie myśleli, że byłby antypapieżem, czy cokolwiek to by było…? Lekki świadomy uśmiech wykrzywia usta ojca Amortha.”

W rzeczywistości do 2013 roku mogliśmy jedynie spekulować, kim byłby ten antypapież. Z moich studiów pism świętych i proroctw doszedłem do wniosku, że dekady temu trzecia tajemnica fatimska przepowiada heretyka-antypapieża, co w końcu potwierdził mi Malachi Martin, który znał treść tajemnicy od kardynała Bei. Teraz jest jasne, kim jest ten heretycki antypapież: to Jorge Mario Bergoglio. Powiedział byłemu przełożonemu generalnemu jezuitów, ks. Adolfo Mikołajowi, że wprowadzone przez niego reformy będą nieodwracalne. Jak wykazałem z bogatą dokumentacją w moim drugim tomie, reformy te odpowiadają dokładnie "oczyszczonemu i uproszczonemu chrześcijaństwu" propagowanemu przez masonerię - "chrześcijaństwu" bez boskiej wiary w nadprzyrodzone i dogmaty "przeszłej religii".To jest dokładnie to, co Bergoglio promuje w imię reform, odwołując się do fałszywego autorytetu Vaticanum II i legitymizując się nim. Jak wyjaśniłem w pierwszych dwóch tomach Aby oszukać wybranych Bergoglio jest reprezentantem systemu wierzeń sprzecznych z wiarą - systemu nie wiary, ale niewiary. Nie jest papieżem chrześcijaństwa, ale arcykapłanem anty-religii. Widoczne jest w nim pozbawienie formy Kościoła, a zatem z konieczności, jak naucza św. Robert Bellarmin, takiemu człowiekowi brakuje niezbędnej dyspozycji do zachowania formy pontyfikatu. Tą niezbędną dyspozycją jest wiara, bez której człowiek jest niezdolnym podmiotem papiestwa, jak nauczają wszyscy wielcy teologowie, aw szczególności św. Alfons de 'Liguori. Oczywiście z jednej strony nie możemy osądzać ani obalić prawdziwego papieża, ale z drugiej strony, w obliczu tego, co Bellarmine nazwał „oczywistą herezją”, co jest surową i natychmiast ewidentną obecnością herezji przed nami, nie byłby papieżem obalonym przez kościół, ale niezdolnym do zajmowania urzędu papieskiego. Inaczej ma się więc sprawa, gdy stajemy w obliczu herezji, która pojawia się jako ewidentnie prawdziwa i nam znany fakt, czyli jako nasza pierwotna wiedza o rzeczach, które są na naszych oczach, na przykład; "ten człowiek lub ten koń".

Kim jest dzisiaj reprezentowany Kościół katolicki? Ten, w którym „bramy piekielne nie przemogą” z kim mieszka? Jak myślisz, kto jest prawdziwym wikariuszem Chrystusa, skoro Bergoglio jest antypapieżem? Wiem, że uważasz Benedykta XVI za prawowitego papieża. Potwierdzenie?

Głową Kościoła i Wikariuszem Chrystusa na ziemi do chwili obecnej pozostaje papież Benedykt XVI. Wadliwy charakter aktu rezygnacji papieża Benedykta był już widoczny w sposobie wyrażenia przez niego decyzji o zrzeczeniu się czynnej posługi papieskiej, wyraźnie rozróżniając ministerium i munus . To rozróżnienie zostało już wyraźnie wyrażone w Deklaracji wyrzeczenia, w której oświadczył: „ Conscientia mea iterum atque iterum coram Deo explorata ad cognitionem certam perveni vires meas ingravescente aetate non iam aptas esse ad munus Petrinum aeque administrandum ”. Tutaj wyraźnie stwierdza, że postęp w starości uczyniłby go niezdolnym do wykonywania obowiązków swojego munus. Ponieważ odnosi się tu do obowiązków administracyjnych, jest oczywiste, że posługuje się tu terminem munus w ścisłym znaczeniu w prawie kanonicznym, które określa urząd jako munus stabiliter constitutum . Mówi o oficjalnych obowiązkach administracyjnych, a konkretnie wspomina o swojej niezdolności do sprawowania czynnej posługi rządzenia i nauczania: „ Attamen in mundo nostra temporis rapidis mutibus subiecto et quaestionibus magni ponderis pro vita fidei perturbato ad navem Sancti Petri gubernandam et ad annuntiandum vigogelium etiam quidam corporis et animae necessarius est, qui ultimis mensibus in me modo takie minuitur, ut incapacitatem meam ad ministerium mihi commissum bene administrandum agnoscere debeam.„Wyjaśnia jednak, że papieski munus ma zasadniczo charakter duchowy, a zatem jest wykonywany nie tylko poprzez wykonywanie obowiązków administracyjnych słów i czynów, ale także i nie mniej przez modlitwę i cierpienie” Bene conscius sum hoc munus secundum suam essentiam spiritualem non solum działając et loquendo exsequi debere, sed non minus patiendo et orando. „Jednakże, ponieważ Benedykt uważa ten bierny aspekt munus Piotrowego za nieodwołalny , postawił przesłankę dla swojego wyrzeczenia, rozróżniając, to znaczy ostrożnie, między munus a ministerium : I w następnym zdaniu deklaruje zamiar wyrzeczenia się nie munus, ale ministerium: " Quapropter bene conscius ponderis huius actus plena libertate declaro me ministerio Episcopi Romae, Successoris Sancti Petri, mihi per manus Cardinalium die 19 aprilis MMV commisso renuntiare w dniu 28 lutego MMXIII, hora 20, sedes sedes Romae, sedes de Petri eligendum novum Summum Pontificem ab jego quibus competit convocandum esse. – Wyjaśnia profesor prawa kanonicznego Stefano Violi – Benedykt XVI ogłosił swoją rezygnację z posługi Piotrowej. Ograniczona rezygnacja z czynnego wykonywania munus stanowi absolutną nowość wyrzeczenia się Benedykta XVI. »Następnie wyjaśnia, na czym polega ta „absolutna nowość”, wyraźnie wskazując dokładny warunek, który ją kwalifikuje – wyrzeczenie ogranicza się do aktywnego wykonywania munus, tak jak faktycznie zadeklarował Benedykt XVI, rezygnując z posługi Piotrowej, „nie rezygnując jednak ze służby Kościołowi; kontynuuje to poprzez ćwiczenie bardziej duchowego wymiaru tkwiącego w powierzonym mu munus , którego nie zamierzał się wyrzec.

»Ponownie w swojej biografii opublikowanej w zeszłym roku mówił o tym, że nadal pełni duchową funkcję swojego munus ( Auftrag ), którą otrzymał od Chrystusa, kiedy został wybrany na papieża. Ta nowsza wypowiedź została podana w biografii Benedykta XVI – Ein Leben przez Petera Seewalda, w której został poproszony o odpowiedź na pytanie dotyczące Amoris Laetitiai jak stworzył „straszny rozłam w Kościele”. W związku z tym Seewald zapytał: „Papież Franciszek nie odpowiedział na„ Dubia ”. Czy powinien był zrobić lepiej? »Bardzo odkrywcza odpowiedź Benedykta na to pytanie brzmiała:„ Nie chcę komentować wprost ostatnich pytań, ponieważ zabiera to zbyt wiele do konkretnego zarządzania Kościołem i tym samym pozostawia wymiar duchowy, który jest wciąż tylko moim mandatem ” . (notabene - mój mandat w języku niemieckim to mein Auftrag ) Dlatego nazywał siebie papieżem modlitwy, a Bergoglio papieżem czynu. Massimo Franco mówi, że są to w rzeczywistości dokładnie te słowa, których używa papież Benedykt, aby opisać podwójne papiestwo de facto Benedetto i Bergoglio: „Jorge Mario Bergoglio byłby „papieżem czynu”, Ratzinger „papieżem modlitwy”, jak (niby) powtarza Benedykt. Jeśli ktoś miał jeszcze jakieś wątpliwości co do tego, co Benedykt miał na myśli jako prawny przedmiot swojego aktu wyrzeczenia się, wątpliwości te znikają, gdy piętnaście dni później, podczas ostatniego publicznego przesłuchania, 27 lutego 2013 r., wyraźnie powtarza swoje intencja: „Tutaj pozwólcie mi jeszcze raz wrócić do 19 kwietnia 2005 r. Powaga decyzji polegała również właśnie na tym, że od tego momentu zostało popełnione na zawsze i na wieki do Pana. Zawsze [...] "Zawsze" to też "na zawsze" - nie ma już powrotu do prywatnego. Moja decyzja o zrzeczeniu się aktywnego sprawowania posługi nie unieważnia tego.” To znaczy stwierdza, że od momentu podjęcia decyzji o przyjęciu munusu papieskiego 19 kwietnia 2005 r. „od tej chwili byłem oddany na zawsze i na wieki Panu”. W ten sposób, jak mówi, akceptując swój wybór na tron papieski, zobowiązał się ; i to zobowiązanie otrzymane w momencie wyboru na papieża jest na zawsze i nie jest odwołany przez jego decyzję o zrzeczeniu się czynnej posługi. Zobowiązał się na mocy otrzymania zadania, zobowiązania, które po łacinie wyraża się słowem munus . W języku niemieckim dokładnym odpowiednikiem zobowiązania użytego w tym kontekście jest Auftrag , słowo, które w języku włoskim najlepiej oddaje termin „przypisanie”. Następnie twierdził, że jego munus jest „na zawsze”, a jego decyzja o wyrzeczeniu się czynnej służby nie unieważnia jego munus . Tak więc w maju 2020 r. nadal mówi o posiadaniu tego munusu , który otrzymał, gdy został papieżem, jak wyjaśnił 27 lutego 2013 r.; i nie pozostawia absolutnie żadnych wątpliwości co do jego znaczenia, ponieważ wyraźnie odniósł się do tego samego oświadczenia, które wygłosił podczas ostatniego przesłuchania publicznego: „Mogę zatem odnieść się tylko do tego, co powiedziałem podczas mojej ostatniej audiencji ogólnej 27 lutego 2013 r.”. Gdyby zrzekł się swego munus Piotrowy, zostawiłby tron Piotrowy wolny, oczyszczając urząd papieski, zachowując jednocześnie munus biskupi ; dlatego byłby emerytowanym biskupem. Nie wyrzeka się wyraźnie swojego munus Piotra, ale tylko do sprawowania władzy rządzenia, mówi: „Nie noszę już władzy urzędu do rządzenia Kościołem, ale w służbie modlitwy pozostaję, że tak powiem, na terenie Świętego Piotra. Akt wyraźnie miał na celu zrzeczenie się jedynie władzy rządzenia, ale nie munusu otrzymanego w momencie jego wyboru. Ponieważ wyraźnym przedmiotem aktu wyrzeczenia się nie było munus , a jedynie sprawowanie posługi ., to znaczy sprawowanie „władzy urzędu do rządzenia Kościołem”, skutek pozostawienia wakującego urzędu pożądanego przez akt, a tym samym pozostawienia wakatu Stolicy Piotrowej i utraty władzy rządzenia, nie tak naprawdę nie dochodzi do walidacji samego siebie. Wynika z tego, że w akcie rezygnacji Benedykta istnieje zgubny brak intencji, który polega na tym, że zupełnie nie zdołał prawidłowo wyrazić zrzeczenia się udzielonego mu munus . Nieprawidłowe użycie terminów munus i ministeriumze strony Benedykta w akcie rezygnacji udowadnia, że chociaż mówi; że chce wyrzec się posługi, ale nie dokonuje wszystkiego, by opuścić urząd wolny. Chociaż twierdzi, że zrzeka się posługi, z jego własnych słów można wywnioskować, że Benedykt faktycznie zamierzał zrzec się tylko urzędu. Dokładnym powodem jest zatem to, że przewidując utratę urzędu i związaną z nim jurysdykcję, Benedykt wyraźnie wyraził zamiar utrzymania swego munus w jakikolwiek sposób . Kwalifikując w ten sposób swój akt, uczynił on jednak sam akt nieważnym i tym samym uczynił go nieodpowiednim, to znaczy nieodwracalnie niezdolnym do wywołania jakichkolwiek skutków prawnych. Warunek sine qua nondla ważnej rezygnacji z urzędu papieskiego jest prawidłowo wyrażony zamiar zrzeczenia się munus : „Kanon 332 § 2 - Si contingat ut Romanus Pontifex muneri sua renuntiet, ad validitatem requiritur ut renuntiatio libere fiat et rite manifestetur, non vero ut a quom accepte . »« Kanon 126 - Actus positus ex ignorantia aut ex error, qui versetur circa id quod eius substantiam constituit, aut qui recidit in condicionem sine qua non, irritus est… ».

Zgodnie z Boską Konstytucją może być tylko jeden papież, który jest wyłącznym właścicielem całego munus Piotrowego. W rzeczywistości, ponieważ może być tylko jeden papież, cały munus jest jego, z zawartym w nim prymatem. I odwrotnie, biskup diecezjalny może zostać biskupem emerytem, ponieważ nawet po zrzeczeniu się władzy rządzenia nadal jest biskupem, a zatem nadal posiada generalny munus biskupi następcy apostołów. Były papież nie jest już następcą Piotra, który jest tylko jednym jako głowa Kościoła. Nie może być papieżem emerytem, ponieważ jego munus nie jest już Piotrem: po jego wyrzeczeniu, jego munusdlatego nie jest już Piotrem, lecz tylko biskupem, jak wszyscy inni biskupi. Dlatego papież, który wyrzeka się swojego munus, nie może być papieżem emerytem. Jeśli nie wyrzekł się całkowicie i bezwarunkowo swojego munus papieski, zachowuje cały munus i nadal sprawuje swój urząd z powszechnym prymatem nad całym Kościołem. Fakt, że Benedykt wyraźnie wyraził zamiar zrzeczenia się posługi, ale zachowania duchowego aspektu munus papieskiego, pokazuje, że nie wyrzekł się bezwarunkowo i całkowicie munus.. Tak określone zrzeczenie się jest nieważne, ponieważ zrzeczenie się urzędu w żaden sposób nie dopuszcza formy zredukowanej lub w mniejszym stopniu: jest to wszystko albo nic. Jak małżeństwo: nie można być żonatym do pewnego stopnia, ale nie do końca. Znowu albo wszystko albo nic.

Benedykt XVI nie zrezygnował całkowicie, ale złożył warunkową, a więc nieważną rezygnację. Prawdopodobnie uważał nawet, że jego wyrzeczenie było uzasadnione. Jednak nawet jeśli myślał, że zrzeczenie się było ważne, jego pomysł nie czyni samego aktu ważnym. I odwrotnie, tylko jego całkowite i bezwarunkowe zrzeczenie się miałoby wartość. Warunkowa rezygnacja nie skutkuje zwolnieniem urzędu, nawet jeśli Benedykt tak sądzi lub myśli, że tak. Jest to poważny błąd, który czyni akt nieważnym, jak wyjaśnia kodeks kanoniczny nr 188, i jest to argument i okoliczność, które w pełni wyjaśniłem w moim drugim tomie.

Czy uważasz, że ktoś powinien ogłosić Bergoglio heretykiem? Czy biorąc pod uwagę, że jest to formalna herezja, nie ma takiej potrzeby? Co myślisz? Wiem, że w swojej książce identyfikujesz siedem formalnych herezji… powiedz nam…

Bergoglio jest niewątpliwie heretykiem i to nie tylko prostym heretykiem, ale poganinem. W swoich pismach wyjaśniłem, że Jorge Bergoglio jest jawnym formalnym heretykiem, i że jest to wyraźnie widoczne w jego zdecydowanym i wyraźnym odrzuceniu niektórych z najbardziej podstawowych dogmatów wiary chrześcijańskiej – w szczególności
1) jego odrzuceniu misji Kościoła oparte na „wyraźnej nauce Chrystusa o ewangelizacji i nawróceniu wszystkich narodów; 2) odrzucenie przez niego dogmatu o absolutnej konieczności wiary dla usprawiedliwienia i odkupienia; 3) odrzucenie przez niego katolickiej doktryny o małżeństwie; 4) jego odrzucenie dogmatu piekła; 5) odrzucenie przez niego nauczania Kościoła o karze śmierci; oraz 6) jego pogańskie pojęcie „Boga”, które logicznie zaprzecza chrześcijańskiej dogmatycznej doktrynie Boga jako odrębnej i nieskończenie transcendentnej w stosunku do stworzonego wszechświata; Boga, który z pogardą odrzuca jako niejasną „ideę o powietrzu”, „boga rozpylania” i „katolickiego boga”; 7) jego stwierdzenie, że Bóg nie może istnieć bez człowieka, oraz 8) jego radykalne odrzucenie dogmatu o ustaniu Przymierza Mojżeszowego i jego zniesieniu przez Nowe Przymierze Jezusa Chrystusa. Omówiłem te kwestie w mojej dwutomowej pracy. Jednakże konieczne jest, aby kompetentna władza kościelna uznała go za heretyka i niezdolnego do zajmowania jakiegokolwiek urzędu kościelnego w taki sposób, w jaki Sobór w Konstancji ogłosił, że antypapież Benedykt XIII utracił jakikolwiek urząd, który wcześniej zajmował, zanim stał się schizmatykiem i heretykiem. Deklaracja ta jest konieczna do prawnego ustanowienia wakatu Stolicy Apostolskiej, tak jak konieczne jest oficjalne ogłoszenie śmierci papieża po jego śmierci, aby konklawe było upoważnione do wyboru nowego papieża.

Czy można powiedzieć, że Bergoglio, poza tym, że jest odstępcą, heretykiem, schizmatykiem, bałwochwalczym antypapieżem, jest także fałszywym prorokiem opisanym w Apokalipsie św. Jana, prekursorem tego, co Katechizm Kościoła Katolickiego nazywa imieniem antychrysta?
Jest wielu, którzy myślą, że rzeczywiście jest fałszywym prorokiem Apokalipsy, ale tylko czas pokaże, czy nim jest, czy nie. Jego fałszywy pontyfikat zdaje się wypełniać proroctwo Sœur Jeanne de la Nativité, które zacytowałem w pierwszym tomie mojej książki. W tym proroctwie panowanie fałszywego papieża, którego nazywa „złym kapłanem”, będzie wstępem do panowania Antychrysta.

Jak myślisz, kiedy antychryst przejmie władzę? Kiedy pokaże swoją twarz na światowej scenie? Czy możemy powiedzieć za kilka lat? Czy możemy powiedzieć, że jest już wśród nas i już pracuje w tajemnicy z fałszywym prorokiem?

Jest to kwestia przypuszczeń i przypuszczeń, ponieważ istnieją sprzeczne poglądy na ten temat wysuwane przez autorów o dużej renomie. Równie dobrze może być wśród nas za kilka lat, jeśli jeden z trzech poglądów na tę kwestię, zaakceptowanych i przedstawionych przez św. Jak św. Pius X obawiał się już sto lat temu.

Słyszeliśmy wiele interpretacji antychrysta. Chciałbym wyjaśnić ten temat. Czy słuszne jest stwierdzenie, że przybędzie ze Wschodu i przedstawi się jako człowiek pokoju? Cały świat (lub prawie) uklęknie przed nim.. Będzie naśladował Ghandiego na swoich drogach.. Zaprezentuje się jako zbawca.. Jej słowo..

Chociaż nie przeczytałem wszystkich autorów na ten temat, jest wielu renomowanych autorów, którzy mówią o Antychryście w tym sensie – jako przybyciu ze Wschodu, który będzie się wydawał człowiekiem pokoju z rozwiązaniami problemów świata. i większość świata zaakceptuje go jako boskiego zbawiciela i że zostanie zaakceptowany przez Żydów jako ich Mesjasz. Wszyscy autorzy chrześcijańscy zgadzają się, że będzie przedstawiał się jako bóg, ponieważ jest to jasno określone w Piśmie Świętym. Sam Pan mówi w Ew. Jana 5:43: „Przyszedłem w imieniu Ojca mego, a wy mnie nie przyjmujecie; gdyby ktoś inny przyszedł we własnym imieniu, przyjęlibyście go ”. Przywódcy żydowscy przyjmą go jako swojego mesjasza, nie rozumiejąc, że to, co reprezentuje, nie jest spełnieniem obietnic mesjańskich,ale spełnienie się straszliwych proroctw o czasach ostatecznych zawartych w eschatologicznych tekstach Pisma Świętego, które przepowiadają kampanię eksterminacyjną, jaka będzie prowadzona przeciwko Izraelitom – Izraelitom w najszerszym i najpełniejszym tego słowa znaczeniu, obejmującym ludy obu Starożytny i Nowy Testament, jak można wywnioskować z ksiąg Daniela i Apokalipsa Jana. Większość ludzi w obu przymierzach zostanie zwiedziona przez tego fałszywego mesjasza – żydzi i odstępczy chrześcijanie, którzy odkryją dopiero, gdy, mówiąc po ludzku, będzie za późno, że ich fałszywy mesjasz nie jest Chrystusem, ale demonem, opętanym, ludobójczym i psychopatą Führer: „człowiek niegodziwy, syn zatracenia” [ὁ ἄνθρωπος τῆς ἀνομίας, ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας] (2 Tes. 2,3). Jeśli uważnie przeczytasz księgi Daniela, Giuditta ,Estery oraz innych ksiąg eschatologicznych i fragmentów pism świętych można jasno zrozumieć, co czeka ludzkość w najbliższej przyszłości. To właśnie w proroctwach czasów końca eschatologicznych tekstów Pisma Świętego te rzeczy są przepowiedziane i, jak kardynał Ratzinger wskazał w wywiadzie z Vittorio Messori z 1984 roku, proroctwa te stanowią istotę trzeciej tajemnicy fatimskiej. Sama s. Łucja z Fatimy była cytowana przez ks. Michela de la Sainte-Trinité inToute la vérité sur Fatima (1986) mówiący, że treść trzeciej tajemnicy można znaleźć od ósmego do trzynastego rozdziału Apokalipsy. Św. Jan Eudes mówi w swojej książce The Admirable Heart of Mary: „Wszyscy Święci Ojcowie zgadzają się, że po śmierci antychrysta cały świat zostanie nawrócony i choć niektórzy z nich twierdzą, że świat będzie trwał tylko kilka dni po jego śmierci lub po jego śmierci, podczas gdy inni twierdzą, że po kilku miesiącach, niektóre władze twierdzą, że będzie istnieć jeszcze przez wiele lat. Święta Katarzyna ze Sieny, św. Wincenty Ferrer, św. Franciszek z Pauli i wielu innych świętych przewidziało to ostatnie powszechne nawrócenie”. [Dionizjusz Kartuz w czapce. 3, Epist. 1 reklama Ter.; Korneliusz nagrobek w czapce. 2, Epist. ad Rzym.wers. 15.] Antychryst nie będzie w stanie ustanowić swego królestwa i, w tym procesie, całkowicie wytępić Żydów, chrześcijan i ogólnie rasę ludzką, jak będzie się starał.Św. Tomasz z Akwinu wyjaśnia, że we wszystkich innych księgach słowa znaczą rzeczy, ale w Piśmie rzeczy znaczą same siebie i znaczą inne rzeczy. Tak więc nasz Pan Jezus Chrystus przepowiedział ohydę czasów ostatecznych, oznaczaną przez ohydę, która miała miejsce za czasów Antiocha Epifanesa: „Kiedy ujrzysz ohydę spustoszenia, o której mówił prorok Daniel, stań w miejscu świętym – kto czyta, rozumie - „(Mt 24:15) Fałszywy mesjasz będzie próbował zastąpić i zająć miejsce boskiego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, ale samo stworzenie nie może zwyciężyć Boga” A Jezus powiedział do nich: „Nigdy nie czytacie w Piśmie: ohydy spustoszenia, która miała miejsce w czasach Antiocha Epifanesa: „Kiedy ujrzysz ohydę spustoszenia, o której mówił prorok Daniel, pozostań w miejscu świętym — niech czytelnik zrozumie —” (Mt 24:15). Fałszywy mesjasz będzie próbował zastąpić i zająć miejsce boskiego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, ale samo stworzenie nie może zwyciężyć Boga: „A Jezus powiedział do nich:„ Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie Świętym: Kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym; Czy uczynił to Pan i czy jest to cudowne w naszych oczach? „” (Mat. 21:42) Budowniczowie świątyń, którzy starają się zastąpić boskie tajemnice Pisma Świętego swoimi starożytnymi tajemnicami pogaństwa, zwodzą rzesze chrześcijan i Żydów, by czcili fałszywego mesjasza – ale jest tylko jeden: Jezus Chrystus, kamień, który odrzucili budowniczowie. Rosja odegra decydującą rolę w zmiażdżeniu tajemnicy nieprawości i późniejszym nawróceniu Żydów i wszystkich narodów ziemi na wiarę katolicką, ale stanie się to tylko za pośrednictwem Matki Bożej symbolizowanej w pismach przez Judytę i Esterę – Matka Boża i Omnium Gratiarum Mediatrix. Stanie się to poprzez poświęcenie Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi dokonane przez papieża wraz ze wszystkimi biskupami, zgodnie z uroczystą prośbą Matki Bożej Fatimskiej. Teraz, gdy wróg Chrystusa uzurpuje sobie tron Piotra, tylko nadzwyczajny obrót wydarzeń, Boska interwencja, może uratować ludzkość od zagłady.

Msza „Novus Ordo” czy „Vetus Ordo”?
W pełni wyjaśniłem to w mojej książce „Samobójstwo zmiany wiary w liturgii” . Na trzydziestej dziewiątej sesji Soboru w Konstancji uroczyście ogłoszono, że także papieża obowiązują tradycyjne obrzędy kościelne. Dlatego jest de fideże przestrzeganie tradycyjnego „Vetus Ordo” należy do boskiego prawa. Tekst wyraźnie stwierdza: „Skoro biskup rzymski sprawuje tak wielką władzę wśród śmiertelników, słuszne jest, aby był jeszcze bardziej związany niezaprzeczalnymi więzami wiary i obrzędami, których należy przestrzegać w odniesieniu do sakramentów Kościoła. Dlatego dekretujemy i nakazujemy, aby pełnia wiary świeciła w przyszłym Papieżu Rzymskim szczególnym blaskiem od pierwszych chwil jego nominacji na Papieża, aby odtąd każdy wybrany na Papieża Rzymskiego składał następujące wyznanie i wyznanie publiczne: przed jego wyborcami, przed ogłoszeniem jego wyboru. … W imię Świętej i niepodzielnej Trójcy, Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. W roku narodzin naszego Pana tysiąc itd., ja, N., wybrany papieżem, sercem i ustami wyznaję i wyznaję Boga wszechmogącego, którego pomoc zobowiązuję się rządzić i błogosławionemu Piotrowi, księciu apostołów, że dopóki będę w tym kruchym życiu, będę mocno wierzył i zachowywał wiarę katolicką, zgodnie z tradycje apostołów, soborów powszechnych i innych świętych ojców… Zachowam tę wiarę niezmienioną do ostatniego punktu i utwierdzam ją, bronię jej i głoszę aż do śmierci i przelania mojej krwi, i podobnie będę podążał i przestrzegajcie pod każdym względem przekazanego obrzędu sakramentów kościelnych Kościoła katolickiego”. [« Romanus pontifex eminentiori inter mortales fungitur potestate tanto clarioribus ipsum decet fidei vinculis et sacramentorum ecclesiasticorum observandis ritibus alligari.Eapropter ut in the future Papież rzymski in suae creationis primordiis singulari splendor luceat plena fides statuimus et ordinamus quod deinceps quilibet in Romanum pontificem eligendus antequam sua electio publicetur coram suis electoribus professional publice sanciaté pismo confessions in Romanum pontificem eligendus antequam sua electio publicetur . Rok a nativitate domen tysięcznych et cetera Ego N.electus in papam omnipotenti deo cuius ecclesiam jego praesidio regendam elicipio et beatato Petro apostolorum zasady corde et ore confiteor et profiteor quamdiu in hac frail vita constitutus fuero me firmiter credo et tener fidem catholicam secundum traditionesliorum apostolorum etrum constitutus a... ad unum apicem immutilatam servare et usque ad animam et sanguinem Confirmare defensare et praedicare ritum que pariter sacramentorum ecclesiasticorum catholicae ecclesiae traditum omnimode prosequi et observare. »] Wyznanie wiary Soboru Watykańskiego I (sesja II, 6 stycznia 1870), powtarzając formułę Trydenckiego Wyznania Wiary, nakazuje trzymanie się tradycyjnych obrzędów Kościoła katolickiego. Kanon dogmatyczny Soboru Trydenckiego o sakramentach w ogólności, Sesja VII Kanon XIII ogłasza klątwę przeciwko twierdzeniu, że tradycyjne ryty mogą być zreformowane w nowe ryty. Jednak Paweł VI właśnie to zrobił: zreformował Mszał Rzymski, przekształcając czcigodny ryt rzymski „przyjęty i zatwierdzony” w „nowy ryt Mszy”, ryt ekumeniczny, hybrydowy i protestancki. (nie neguje ważności dopow.)

(Ten kto neguje ważność Mszy posoborowej , jest gorszy od satanisty, ponieważ gdyby ta Msza był nieważna , to znaczy że przeistoczenie byłoby nie ważne, i można deptać po Hostii i rozrzucać komunikanty - ponieważ tam nie byłoby Chrystusa... a sataniści nawet wykradają Hostie do profanacji bo wieżą że tam jest Chrystus... dopow.)

Trzecia Tajemnica Fatimska. Odstępstwo w Kościele. Wizja „biskupa ubranego na biało”. Ratzinger, który mówi: „W rzeczywistości jest coś więcej”. Czego nie mówią nam wprost? I dlaczego Benedykt XVI do dziś upiera się, że nie chce mówić wprost? Jezus zawsze nas uczył: tak tak, nie nie, najwięcej pochodzi od diabła. Czy nie sądzisz, że gdyby Benedykt XVI przemówił wyraźniej, wiele dusz pokutowało i otworzyłoby oczy?

Wierzę, że "Trzecia Tajemnica" zostanie wkrótce ujawniona, ponieważ zbliżamy się teraz do nadzwyczajnych wydarzeń przepowiedzianych w tajemnicy. Nawet postępowy kardynał Bea był głęboko zgorszony decyzją Jana XXIII o nieujawnianiu tajemnicy. Papieże uważali, że ujawnienie tego jest zbyt szokujące, jakby tajemnica nieprawości ujawniona w ukryciu, która w jakiś sposób zmaterializuje się w Watykanie, była równoznaczna z dezercją Kościoła. Wiemy, że tak nie jest. Kardynał Manning pisał już w 1861 roku o fałszywym Kościele, że w przyszłości będzie miał swoją siedzibę w Watykanie, a prawdziwy papież zostanie wydalony. Papież Leon XIII również opisał to w swojej modlitwie do św. Michała tymi słowami:
„W tym samym świętym miejscu, w którym ustanowiono Stolicę Błogosławionego Piotra i Katedrę Prawdy dla światła świata, wznieśli tron swojej ohydnej niegodziwości, zgodnie z niegodziwym planem, według którego Pasterz zostanie uderzony, owce się rozproszą.”

Wiem, że jesteś wielkim znawcą sposobu myślenia ks. Grunera dotyczącego orędzia fatimskiego. Czy chciałbyś o tym powiedzieć kilka słów? Przed śmiercią ksiądz Gruner powiedział ci, że Bergoglio nie jest papieżem, ale pozostaje Benedyktem? Co ks. Gruner sądził o relacji między dwoma papieżami?

Tak, naprawdę - str. Gruner i ja spotkaliśmy się po raz pierwszy w 1972 roku, na wiele lat przed święceniami kapłańskimi. Byliśmy razem w Rzymie przez większość lat siedemdziesiątych i byłem osobiście obecny podczas jego święceń kapłańskich w 1976 roku we Frigento w klasztorze franciszkanów konwentualnych. Cztery lata później przyjąłem święcenia kapłańskie w Sessa Aurunca z rąk franciszkańskiego biskupa konwentualnego ks. Vittoria Costantiniego. W tym momencie ks. Gruner był już w Kanadzie, ale ks. Mario Marini mógł przyjechać z Rzymu i być obecny na moich święceniach; i wręczył mi list z życzeniami od kard. Palazziniego, który znał mnie osobiście od 1979 roku. Podczas naszych wspólnych lat w Rzymie ks. Gruner i ja często dyskutowaliśmy o szerokim zakresie zagadnień teologicznych. Przyszedł ocenić moje rozumienie wielu zagadnień teologicznych. W późniejszych latach, kiedy pracowaliśmy razem w Kanadzie, gdy pojawiał się poważny problem związany z doktryną, prawie zawsze pytał mnie o zdanie przed podjęciem decyzji. Latem 1983 r. ks. Gruner i ja odwiedzaliśmy Europę i to właśnie w Lourdes spotkaliśmy się przypadkiem. W tamtym czasie żadne z nas nie wiedziało, że drugie jest we Francji. Właśnie skończyłem modlić się w Grocie Massabielle, kiedy wstałem i skręciłem w prawo, a tam, niecały metr ode mnie, był ks. Gruner bezpośrednio przede mną: prawie się zderzyliśmy. Zapytał mnie, czy przyjadę do Kanady i będę z nim pracować,i odpowiedziałem, że zrobię to, gdy okoliczności zwolnią mnie z obowiązków w parafiach, w których asystuję. Ta okazja zrealizowała się w 1986 roku i od tego czasu aż do 2005 roku dzieliłem swój czas między apostolat fatimski z ks. Grunerem a posługę parafialną. Kiedy biskup Bantigue przeszedł na emeryturę jako ordynariusz San Pablo, również zgodziłem się z nim na odejście z czynnej posługi. Miałem dobry powód, by podejrzewać, że jego następca może nie być tak przychylny księdzu, który odprawia starożytny ryt Mszy. Miałem rację. W 1996 roku odwiedziłem kilku księży, których spotkałem w pobliskich parafiach w latach 80., a jednogłośny wyrok w sprawie nowego biskupa, który usłyszałem od księży, potwierdził, że podjąłem najrozsądniejszą decyzję o przejściu na emeryturę. Następnie,po konsultacji z kardynałem Palazzini wróciłem do Kanady w 1999 roku, aby pracować z ks. Grunerem. Tak więc, zarówno w siedzibie w Kanadzie, jak i w pewnej odległości od miejsca, w którym mieszkałem, pracowałem dla księdza Grunera łącznie przez 19 lat i współpracowałem z nim przez kolejne 10 lat, kiedy byłem na emeryturze w Irlandii i Londynie.

W ciągu ostatnich kilku lat ksiądz Gruner nie tylko powiedział, że wierzy, iż Benedykt XVI jest nadal prawdziwym papieżem, ale nawet słyszano go wypowiadającego imię Benedykta w modlitwie za papieża podczas jego mszy. Poprosił mnie o napisanie książki na ten temat, żeby miał dowód w swoich rękach, a potem mógł publicznie stwierdzić, że Bergoglio jest antypapieżem, a Benedykt wciąż jest jedynym słusznym papieżem. Niestety zmarł, zanim zacząłem pisać książkę, ale kiedy byłem z nim ostatni miesiąc przed śmiercią, powtórzył prośbę o napisanie książki, pokazując, że Benedykt nadal jest prawdziwym papieżem. Zgodził się ze mną, że Bergoglio jest fałszywym papieżem, ale potrzebował dowodu w swoich rękach, żeby powiedzieć to publicznie.

Jeszcze w Fatimie możesz nam opowiedzieć o spotkaniu, które miało miejsce między Putinem a Bergoglio, gdzie Franciszek rzekomo potwierdził to zdanie: „Nie będziemy dyskutować o Fatimie”, konfrontując się z Putinem i odrzucając jego prośbę o poświęcenie Rosji. Oprócz słów, które kardynał Ravasi wypowiedział w tym samym miejscu: „Zniszczymy Fatimę!” Wiem, że jest o tym informowany przez swoje kanały dyplomatyczne w Rzymie. Czy możesz nam lepiej wyjaśnić ...

Była osoba, która zna Putina, która powiedziała, że słyszała, jak kard. Ravasi wygłasza to oświadczenie, ale ta wymiana rozmów nie miała miejsca podczas spotkania Putina i Bergoglio, ale stało się, gdy ten człowiek modlił się w kościele Sant'Anna w Watykan. Z innych źródeł wiem, że Putin i Bergoglio wymienili kilka słów na temat Fatimy. To mogę powiedzieć. Podczas spotkania usłyszałem kilka wersji tego, co zostało powiedziane o Fatimie i poświęceniu Rosji. Kilka lat temu planowałem odwiedzić Moskwę z kilkoma osobami związanymi ze Stolicą Apostolską, ale nie mogłem dostać wizy na czas, aby spotkać się z grupą i pojechać do Moskwy. Mogłem zweryfikować sprawę z dokładnymi informacjami, gdybym poszedł z grupą,ale bardzo wątpię, czy byłbym upoważniony do ujawnienia takich informacji, gdybym rzeczywiście był w stanie zweryfikować, czy raporty są prawdziwe.

W jednym z wywiadów powiedział: „Prawdziwy papież będzie musiał uciec z Rzymu, aby ocalić swoje życie i umrze gwałtowną śmiercią. To wtedy Kościół będzie musiał zejść do podziemia i znaleźć się bez Najwyższego Papieża.” Czy możesz nam lepiej wyjaśnić ...

W słynnym proroctwie św. Pius X wypowiadał imię swojego następcy, który miał uciekać z Rzymu na ciałach swoich zmarłych braci księży. Istnieje kilka bardzo wiarygodnych proroctw, które przepowiadają okres wakatu Stolicy Apostolskiej, który potrwa od dwóch do trzech lat. Błogosławiona Anna Maria Taigi mówiła o okresie co najmniej dwudziestu pięciu miesięcy. Św. Ignacy z Santhià mówił o trzyletnim okresie, w którym będą rywalizowały roszczenia do papiestwa.

W tym samym wywiadzie przytacza Pan również słowa i świadectwo swojego przyjaciela Mons. Mario Mariniego (byłego sekretarza Papieskiej Komisji Ecclesia Dei), który przez prawie 40 lat pracował w Watykanie. Kiedy spotkała mons. Mariniego, powiedział jej: „Nasze ręce są związane” – robiąc wymowny znak rękami – „nie możemy nic zrobić, bo to masoneria kontroluje kluczowe stanowiska w Watykanie”, a później (październik 2008) Prałat potwierdził to, mówiąc jej: „Jesteśmy pod okupacją masońską”. Podłoga jest twoja.

Poznałem Don Mario od 1974 roku aż do jego śmierci w 2009 roku, kiedy był sekretarzem Papieskiej Komisji „Ecclesia Dei”. To były dokładnie te słowa, które do mnie powiedział. Kardynał Eduard Gagnon również przemówił do mnie w ten sam sposób, przytaczając niektóre nazwiska wysokich rangą prałatów, którzy już nie żyją. Kiedy byłem z biskupem Paulem Khoarai, odwiedzając kilku kardynałów w Watykanie, jeden z nich zdawał się drżeć prawie niezauważalnie na wzmiankę o masonerii, Casaroli i pewnych innych imionach i terminach związanych z masonerią. Ruch jego ciała był ledwie wyczuwalny, więc najpierw zacząłem się zastanawiać, czy go sobie wyobrażam; ale jak tylko zamknęliśmy za sobą drzwi po spotkaniu, arcybiskup Khoarai od razu powiedział do mnie (w obecności innego członka naszej Grupy):"Zobaczysz? Nie mogę tego ukryć! "
Don Mario powiedział mi wiele rzeczy o kościelnej masonerii przez wiele lat, odkąd go znam. Przy niezliczonych okazjach jadłem z nim obiady i zawsze miał kilka ciekawych informacji, aby opowiedzieć mi o tym, co działo się za kulisami w Watykanie. Pewnego wieczoru, podczas naszej kolacji, powiedział mi, że odrzucił zaproszenie na obiad od kardynała, aby zjeść ze mną kolację. Wyjaśnił, że jego powodem było to, że z kardynałem powinien zawsze wypatrywać tego, co mówi; podczas gdy ze mną nie musiał tak starannie strzec swoich słów. Pewnego wieczoru w grudniu 1979 r. pod koniec kolacji z Don Marini w La Tana del Grillo w centrum Rzymu, w pobliżu Angelicum,Don Mario powiedział mi, że słyszał, iż kardynał Garrone zostanie usunięty ze stanowiska prefekta Kongregacji Edukacji Katolickiej 18 stycznia. Powiedziałem mu, że słyszałem 17. Zapytał mnie: „Kto ci powiedział?” Odpowiedziałem: „Kardynał Palazzini powiedział mi dziś rano”. Don Mario zapytał ze zdumieniem: „Czy czekałeś do deseru, aby powiedzieć mi, że poszedłeś dziś rano do kardynała Palazzini?” Wydarzenia potoczyły się wtedy dość szybko. Zeznawałem przeciwko kardynałowi Garrone wiosną 1978 roku. Było wielu świadków występków, które miały miejsce pod jego jurysdykcją. Niektórzy ze świadków mieli solidne powody, by obawiać się represji, jeśli ich tożsamość zostanie ujawniona.Garrone chronił winnych i próbował odkryć tożsamość osób, które ich zgłosiły. Zwrócili się do mnie, ponieważ sam będąc świadkiem byłem w mniej bezbronnej sytuacji. Ponieważ jest to dość delikatna sprawa, zapytałem arcybiskupa abp Eduarda Gagnona, ks. Guglielmo Zannoni i Don Mario Marini. Arcybiskup Giuseppe Caprio został mianowany zastępcą Sekretariatu Stanu po tym, jak kardynał Benelli został mianowany arcybiskupem Florencji. Mogłem powierzyć najdelikatniejsze strony mojego zeznania Benelliemu, ale nie było go już w sekretariacie i vice versa wierzono, że można zaufać Caprio. To był błąd, który drogo nas kosztował. Po zdradzie Caprio,Don Marini został doraźnie usunięty z Watykanu, a pięciu innych „podejrzanych” (w tym ja) zostało wygnanych z Rzymu. Don Mario został ukarany tylko za to, że był podejrzany o doradzanie mi, abym pomógł mi powiedzieć prawdę. Dowiedziałem się jakiś czas później, kiedy ktoś w sekretariacie zbadał odpowiedni dokument w tajnym archiwum sekretariatu. Wszyscy byliśmy karani tylko za to, co było słuszne.
Nie mogli dotknąć Gagnona, chociaż był głęboko zaangażowany w udzielanie mi porad. Garrone wyrzucił mnie z Rzymu, zanim zdałem wszystkie egzaminy, i polecił rektorowi Papieskiego Kolegium Filipińskiego wysłać mnie na Filipiny. W następnym roku, po sześciu miesiącach wygnania w Laguna na Filipinach, wróciłem do Rzymu i opowiedziałem całą historię kardynałowi Palazzini. Udał się do Jana Pawła II, który upoważnił go do przeprowadzenia tajnego śledztwa. W grudniu 1979 roku Palazzini napisał zeznanie, które mu podyktowałem, a gdy tylko zostało ono podpisane, powiedział mi, że kard. Garrone zostanie odwołany z urzędu 17 stycznia. Tego wieczoru spotkałem Don Mario w La Tana del Grillo. Ponieważ Garrone wydał rozkaz, by nigdy nie przyjmować święceń kapłańskich, Marini pobiegł za nim i poprosił Palazziniego, aby poprosił papieża, aby moje zeznanie zostało wpisane do oficjalnych akt dopiero po moich święceniach kapłańskich. Jan Paweł II zgodził się na to porozumienie. Śledztwo Palazziniego dostarczyło następnie dowodów na to, że moje zeznania były prawdziwe: wszystko zostało potwierdzone faktami. Z jakiegoś powodu incydent ten nie mógł stać się częścią oficjalnego sprawozdania ze sprawy przechowywanego w tajnym archiwum Sekretariatu. Następnie Marini został sprowadzony z powrotem do Watykanu jako minutante pierwszej klasy w Świętej Kongregacji ds. Duchowieństwa. Stary urzędnik powiedział Don Mario, że w ciągu 50 lat pracy w Watykanie nigdy nie słyszał, aby ktoś, kto został zwolniony, nawet niesprawiedliwie, kiedykolwiek został sprowadzony do środka.To była ścisła linia postępowania. Jan Paweł II zerwał z tą linią i nalegał, aby Marini został zatrudniony przez Stolicę Apostolską do naprawienia niesprawiedliwości, która została mu wyrządzona za czasów Pawła VI. Don Mario dał mi kserokopię listu z dobrą nowiną.

Garrone próbował na stałe zablokować moje przemówienie. Zadzwonił do biskupa Pedernala i powiedział mu, że muszę natychmiast zostać wyrzucony z seminarium i odesłany do domu. Pedernal odpowiedział: „Teraz nie mogę tego zrobić, ponieważ w zeszłym tygodniu wyświęciłem go na diakona”. Więc Garrone kazał mu wysłać mnie na Filipiny, gdzie biskup Bantigue otrzymał polecenie odwołania moich święceń. Gdy w następnym roku wróciłem do Rzymu, bez pieniędzy i gdzie mieszkałem, znalazłem darmowe zakwaterowanie 17 km od miasta.

Kiedy otrzymałem święcenia kapłańskie w katedrze w Sessa Aurunca, Don Marini, który uczestniczył w moich święceniach, wręczył mi list od Palazziniego. (Wciąż mam kserokopię, ale oryginał, zachowany w Kanadzie, zaginął.) Była niedziela, 20 kwietnia 1980. W następny wtorek, jak tylko przybyłem do Rzymu, udałem się bezpośrednio z Termini do Watykanu, i wszedłem do pustej windy, aby udać się na drugie piętro, aby odwiedzić Monsignors Marini & Zannoni. W ostatniej chwili Garrone (którego biuro znajdowało się na 3 piętrze) wszedł do windy, więc spojrzeliśmy na siebie jak bokserzy na początku walki. Jak tylko dotarłem na drugie piętro rozmawiałem o tym z bp Marini,a potem zapytał mnie: „Czy pocałowałeś jego pierścionek?” Co za poczucie humoru!
Kiedy Garrone zmarł 14 lat później, ks. Gruner i ja byliśmy w Rzymie, gdzie odwiedziliśmy kardynała Sancheza w tym samym budynku, w którym wcześniej pracował Garrone. Sanchez przerwał nasze spotkanie, aby udać się na pogrzeb Garrone'a w San Pietro. O. Gruner zasugerował, żebyśmy oboje poszli na pogrzeb, a potem opuściliśmy zakrystię i udaliśmy się do Santa Marta, aby odwiedzić biskupa Zannoni. Gdy mieliśmy wyjść z bazyliki, ochrona zablokowała nas, aby utrzymać przejście otwarte dla przejścia trumny Garrone'a. wskazałem na s. Gruner, że nawet po śmierci Garrone wciąż mnie blokował. W końcu udało nam się znaleźć mieszkanie bp Zannoni, ówczesnego podsekretarza Świętej Kongregacji Duchowieństwa, a także odwiedziliśmy kard.Po raz pierwszy spotkałem się w 1978 roku. Potem ks. Gruner i ja pojechaliśmy do Avellino odwiedzić biskupa.
Biskup Zannoni był kolejnym, podobnie jak Gagnon, który dobrze zacierał ślady. Został jednak usunięty ze stanowiska szefa komisji niewymienionej na liście Stolicy Apostolskiej, która nadzoruje zatrudnianie i zwalnianie pracowników kurii. Kiedy Zannoni został usunięty ze stanowiska szefa komisji, zastąpił go arcybiskup Giovanni Coppa. Został wtedy mianowany podsekretarzem Kongregacji ds. Duchowieństwa, co okazało się dla mnie wielką zaletą. Ponieważ Marini i Zannoni pracowali dla duchowieństwa, zawsze byłem w stanie otrzymywać zawiadomienie za każdym razem, gdy sekretarz stanu wszczynał akcję przeciwko mnie lub ks. Grunerowi. Marini i Zannoni skorzystali ze wsparcia kardynała Oddiego, tak że kiedy Casaroli ponownie wystąpił przeciwko mnie, Oddi przekazał informację Palazzini,który następnie powiedział mi, co mam zrobić, aby uniknąć kłopotów, które przygotowywał dla mnie Casaroli.
Kardynał Palazzini, Don Marini i kardynał Oddi powiedzieli mi, że mogę odwiedzić Rzym, a nawet zostać na chwilę; ale gdybym tam zamieszkał, Sekretariat wystąpiłby przeciwko mnie. W 1985 roku poskarżyłem się kardynałowi Sinowi, że jestem zmęczony prześladowaniem przez Sekretariat. Odpowiedział: „Oooch! Dlatego otrzymałem list o tobie, ... itd. ” Grzech doskonale wiedział, że jestem kanonicznie ulokowany w diecezji biskupa Bantigue, ze wszystkimi dokumentami w porządku, więc wiedział już doskonale, że w żaden sposób nie jestem kanonicznie nieregularny. W końcu zostałem przydzielony do kościoła Quiapo w archidiecezji kardynała Sin, więc sekretariat musiał zrezygnować ze swojego daremnego planu przekonania kardynała Sin, że jestem nieregularnym księdzem. Jednak w 1996 roku, kiedy byłem w Rzymie,Kardynał Palazzini ponownie ostrzegł mnie, abym nie zamieszkiwał na stałe w Rzymie. Kardynał Stickler powiedział mi również, że moja historia była dobrze znana w całym Świętym Kolegium Kardynałów. Don Marini zwrócił mi uwagę, że niektórzy z prałatów, o których wspomniałem w moim zeznaniu, byli również wymienieni w odniesieniu do masonerii kościelnej.

Latem 1983 roku miałem okazję poważnie przestudiować historię wojny masonerii z Kościołem katolickim. To było w maju tego roku, kiedy prawie zginąłem w wypadku, który nie wydawał się być wypadkiem. Zadzwoniłem do Don Brenno Zecchettiego, znanego duchowego syna San Pio z Pietrelciny, znanego ze swoich darów uzdrawiania i prorokowania, i powiedziałem mu, co się stało; a on, oświecony przez Boga, poinformował mnie, że to, co się wydarzyło, nie było przypadkowe, ale zostało zrobione umyślnie. Zaledwie kilka dni wcześniej, na telefoniczną prośbę ks. Brenna, przekazałem pewne wrażliwe informacje trzem biskupom, których znałem osobiście, z których jednym był kardynał Sin. Informacja dotyczyła pewnego prałata,który później został uznany w sądzie za związany z Casarolim i podwładnymi Licio Gelli. Po ataku postanowiłem tymczasowo opuścić Filipiny i udać się do względnie bezpiecznego miejsca w Niemczech. Zanim zamieszkałem czasowo w niemieckiej parafii, musiałem poczekać na załatwienie jakiejś papierkowej roboty, potem wolny czas wykorzystałem, by wrócić na wizytę do Włoch i pojechać pociągiem do Rzymu.
W Rzymie pierwszą osobą, którą spotkałem, był Don Mario. Zaprosił mnie, abym towarzyszył mu do Fiuggi, aby zadbać o wodę. Wyjaśnił, że wodę należy wypijać powoli iw odstępach trzydziestominutowych, dlatego warto zabrać ze sobą lekturę. Dlatego przywiozłem ze sobą dwie książki o masonerii autorstwa katolickich autorów. Kiedy wyjąłem książki do przeczytania, Don Mario skarcił się za to, że nie założył ich okładki. Po powrocie do Rzymu poprosiłem o wypożyczenie książek na tydzień. Po tygodniu zwrócili mi je, oba w brązowych papierowych okładkach. Następnie udałem się do kilku miejsc w Kampanii i w jednym z nich odkryłem trzy tomy ks. Henri Delassus. Czytałam je z dużym zainteresowaniem i robiłam notatki najlepiej jak potrafiłam, ale ze względu na ograniczenia czasowe nie mogłam dokończyć pracy.
Po powrocie do Rzymu, gdy tylko wysiadłem z pociągu, zobaczyłem magazyn z dużym portretem Licio Gelli na okładce. W tym numerze magazynu ukazał się jeden z rzadkich wywiadów Gelliego. Oczywiście kupiłem magazyn i przeczytałem wywiad. Szczególnie zaintrygował mnie fakt, że Gelli mówił o liście członków P2 przechowywanej w jego sejfie – która została w tajemniczy sposób pozostawiona nienaruszona przez policję, ale że usunęli wszystkie inne dokumenty znajdujące się w sejfie i że lista nazwisk, którą nie została opublikowana lista członków P2, ale lista osób, które miał spotkać. W wywiadzie Gelli stwierdził, że jest dla niego tajemnicą, co policja mogła zrobić z listą członków - lub czy w ogóle go dotknęli. Jednak,na kilka tygodni przed publikacją wywiadu ksiądz w Kampanii mający kontakty w Watykanie udzielił mi wyjaśnienia na temat listy członków P2. Karabinierzy w rzeczywistości usunęli listę, skopiowali ją, a następnie odłożyli z powrotem na swoje miejsce w sejfie, dokładnie tak, jak przed wyjęciem. Na liście członków, którzy zajmowali wysokie stanowiska w Watykanie i państwie włoskim, było tak wiele nazwisk, że carabinieri dali kopie Janowi Pawłowi II i Sandro Pertiniemu.

Ponieważ musiałem jeszcze czekać na przybycie dokumentów do Niemiec z Filipin, aby zająć tymczasowe miejsce w niemieckiej parafii, postanowiłem przenieść się z Rzymu do tego samego pensjonatu w Lourdes, w którym przebywałem, gdy zostałem wyrzucony z Rzym po raz pierwszy przez kardynała Garrone'a. To tam miałam okazję poznać ks. Gruner - a zaledwie kilka dni później spotkałem Don Mariniego, po raz kolejny całkiem przypadkowo, gdy szedłem ulicą w Lourdes, a Don Mario zbliżał się do mnie z drugiej strony. Siedzieliśmy w kawiarni na chodniku i omawialiśmy interesujące wydarzenia, które wyłoniły się z naszego ostatniego spotkania. Don Mario powiedział mi, co zrobił z dwiema książkami o masonerii, które mu pożyczyłem.Zrobił kserokopię każdej strony i przekazał kopie kardynałowi Ratzingerowi.

Jakiś czas później ponownie odwiedził Ratzingera i przyszły Benedykt XVI powiedział mu, że jest oczywiste, że katolicy nie mogą być masonami moralnie. Zanim Kodeks z 1983 roku wszedł w życie, wydział Ratzingera, Święta Kongregacja Doktryny Wiary, wydał dekret zakazujący katolikom przynależności do sekty masońskiej. Po opuszczeniu Niemiec i powrocie na Filipiny udało mi się zdobyć kopię dzieła Delassusa o masonerii, razem z Morałami i dogmatami, książką Pike'a i innymi powiązanymi pracami. To właśnie w tym momencie udało mi się uzyskać jasny obraz pracy, którą zamierzałem napisać. Napisałem do s. Klemens Vansteenkiste OP, który wysłał mój list do ks.Cornelio Fabro, którego znałem podczas lat spędzonych w Rzymie. Oboje byli bardzo pozytywnie nastawieni do pracy, którą planowałem napisać. W lutym 1986 opuściłem Filipiny zaledwie dwa dni przed rewolucją i dołączyłem do ks. Gruner w Kanadzie kilka tygodni później. Tam w Kanadzie udało mi się uzyskać wiele innych prac akademickich na temat masonerii, a notatki z wielu z tych prac stanowiły podstawę mojej książki,a notatki zaczerpnięte z wielu z tych prac stanowiły podstawę mojej książki,a notatki zaczerpnięte z wielu z tych prac stanowiły podstawę mojej książki, Tajemnica nieprawości . Przewidziałem znacznie więcej pracy, niż mogłem wykonać, ale potrzebowałbym więcej czasu, aby poświęcić się wyłącznie napisaniu tak ambitnego projektu. Mam jednak nadzieję, że Deo volente będę mógł dokończyć tę pracę, pisząc mój trzeci tom Oszukać wybrańców .
Wkrótce po śmierci Ks. Mario odwiedziłem kilku biskupów i kardynałów w Rzymie z ks. Khoarai. Jeden z kardynałów zaproponował mi wykonanie mojej kompozycji w formie pracy pisemnej. Kolejny kardynał, z którym wtedy rozmawiałem, również zasugerował, żebym zrobił to samo i nalegał: „Musisz napisać tę pracę”. Mając to na uwadze, wróciłem do Kanady i znalazłem swoje stare notatki, zaktualizowałem je o nowy materiał, a następnie, jesienią 2009 roku, zacząłem pracować nad Tajemnicą nieprawości . Niestety, z powodu przedwczesnej śmierci Don Mario w maju tego roku, nie mogłem wręczyć mu kopii gotowego dzieła. To Don Mario Marini bardziej niż ktokolwiek inny zainspirował mnie do zbadania i napisania o masonerii.

Masoneria stwarza problem, aby przynieść własne rozwiązanie, które zawsze szkodzi naszym wolnościom. Zdestabilizowali Afrykę Północną w 2011 roku. Zabili Kaddafiego. Zamach stanu został ponownie przeprowadzony we Włoszech i Grecji w 2011 roku. W tym czasie pamiętamy, że narodziło się ISIS, a lądowania, które zostały zablokowane dzięki traktatowi z Bengazi, rozpoczęły się od nowa. W 2013 r. zamach stanu w Watykanie. Teraz koronawirus. Nadal nas oszukują. Nadal manipulują nami, korzystając z usług mediów. Pokazują nam zniekształconą rzeczywistość. Chcą mieć zgodę po swojej stronie, aby móc działać bez przeszkód i realizować swoje plany. Stwarzają więc warunki, działają w umyśle człowieka. Znają lęki człowieka, a następnie wykonują swój ruch. Dzięki temu są w stanie kontrolować umysł. Aby sprawdzić wybory.Właśnie dlatego, że człowiek daje się opanować strachowi. Czy myślisz, że ludzie są dziś trochę bardziej świadomi?

Rośnie świadomość, ale jednocześnie podejmuje się wielki wysiłek, aby ją zneutralizować i zatrzeć każdego, kto ma odwagę wypowiadać się i szerzyć prawdę w takich sprawach. Większość zwykłych ludzi wie, że coś jest nie tak, ale nie wiedzą, jak daleko sprawy nie idą dobrze, i nie chcą mówić głośno i narażać swojej reputacji i pozycji, zdobywając pejoratywne etykietki jako teoretyk spiskowy. sama sugestia braku równowagi psychicznej. Dzisiejsza „kultura anulowania” jest dokładnie tym, co istniało w ZSRR pod rządami komunistycznymi: nie było potrzebne żadne uzasadnione śledztwo, aby zdecydować cokolwiek na temat osoby. Wystarczyło wskazać, że czyjś ojciec był sklepikarzem lub kułakiem,a następnie osoba została oznaczona jako wróg ludu. Teraz, jeśli ktoś tylko wypowiada się przeciwko projektowi masońskiemu, zostanie uznany za paranoicznego teoretyka spiskowego lub być może antysemity. Doszliśmy teraz do punktu, w którym politycy na stanowiskach władzy i media argumentowali, że każdy, kto nie akceptuje oficjalnej narracji na temat takich rzeczy, jak radzenie sobie z pandemią, szczepieniami lub kwestiami klimatycznymi; lub ludzie, którzy sprzeciwiają się aborcji, sodomii i perwersji seksualnej itp., powinni być internowani i odprogramowani w ośrodkach reedukacyjnych. Z takiego właśnie zbrojnego „leczenia” psychiatrycznego słynął Związek Radziecki.

Papież Benedykt XVI mówił o niebezpieczeństwie zaprzeczenia „światowej dyktaturze pozornie humanistycznych ideologii i że zaprzeczenie jej oznacza wykluczenie z podstawowego konsensusu społecznego. Sto lat temu każdy pomyślałby, że to absurd, by mówić o małżeństwach osób tej samej płci. Dzisiaj każdy, kto się temu sprzeciwia, jest społecznie ekskomunikowany. To samo dotyczy aborcji i produkcji ludzi w laboratorium. Współczesne społeczeństwo jest w trakcie formułowania antychrześcijańskiego credo, które stawia opór, który jest karany społeczną ekskomuniką. Strach przed duchową mocą Antychrysta jest więc zbyt naturalny. Większość ludzi jest zatem całkowicie zaniepokojona zachowaniem swojego statusu, aby nie stracić swojej pozycji i dochodów.Oznacza to, że tak dużo myślą o swojej najbliższej sytuacji, że nie są na tyle dalekowzroczni, by rozpoznać, że jesteśmy teraz na krawędzi otchłani. Tuż po zakończeniu II wojny światowej Pius XII powiedział: „Świat stoi na krawędzi przerażającej otchłani – ludzkość musi przygotować się na cierpienie, jakiego nigdy wcześniej nie doświadczyła”.
Powiedziałeś: „Masoneria stwarza problem, aby następnie przynieść własne rozwiązanie, które zawsze niszczy nasze wolności”. Ten masoński program ma na celu właśnie pozbawienie nas całej naszej wolności, aby zredukować nas do absolutnej niemocy, aby mogli następnie eksterminować ogromną większość rasy ludzkiej z powierzchni ziemi. Ich intencją, podaną w oficjalnych publikacjach, jest stworzenie nowej rasy nadludzi rasy nordyckiej. We wrześniowym wydaniu magazynu New Age z 1950 r., oficjalna publikacja Southern Jurysdiction of 33rd Degree of Scottish Rite Masoneria, następujące słowa pojawiły się przez C. Williama Smitha z Nowego Orleanu (jest to oczywiste proklamowanie długoterminowych celów masonerii): mające na celu zjednoczenie wszystkich ras, religii i wyznań. Projekt ten poświęcony jest stworzeniu nowego porządku rzeczy, sprawieniu, by wszystko się odnawiało – nowy naród, nowa rasa , nowa cywilizacja i nowa niesekciarska religia zwana religią „Wielkiego Światła”. Smith kontynuuje (podkreślenie dodane): „Opatrzność wybrała rasę nordycką, aby wprowadzić 'New Age' świata - ' Novus Ordo Seclorum'„…” (podkreślenie dodane).
Brzmi dokładnie tak, jak program nazistowski, ponieważ sami naziści odebrali go masonom. Cały ich program opisałem i udokumentowałem w mojej poprzedniej pracy Tajemnica nieprawości. Jeśli więc ludzkość nie pokutuje i nie powróci do posłuszeństwa prawu Bożemu, świat zostanie ukarany nie tylko kolejną wojną światową, ale po wojnie cała ludzkość stanie przed światowym imperium. ludobójcza eksterminacja znacznie bardziej zaawansowana niż cokolwiek, co Hitler był w stanie wymyślić. Taka jest w istocie istotna treść trzeciej tajemnicy fatimskiej, która tak bardzo wstrząsnęła Janem XXIII, że postanowił jej nie ujawniać. Kiedy go otworzył i przeczytał sekret, świadkowie donoszą, że zbladł i prawie zemdlał. Sekret był dla niego zbyt przerażający, by zmierzyć się z nim mentalnie. Kardynał Augustin Bea był jedną z ośmiu osób obecnych z Janem XXIII, kiedy otworzył i przeczytał trzecią tajemnicę oraz przekazał jej treść o. Malachi Martinowi, swojemu doradcy i powiernikowi. Malachiasz stwierdził w jednym z wywiadów, że został nagrany i nadal można go usłyszeć, że jest wiele rzeczy ujawnionych w tajemnicy, takich jak trzecia wojna światowa, głód itp. - ale jest coś jeszcze objawionego w tajemnicy, która jest tak straszna, że gdyby tajemnica została opublikowana, kościoły byłyby pełne ludzi modlących się na kolanach i bijących się po piersiach, błagających o miłosierdzie u Boga.

Masoneria zamierza eksterminować ogromną większość światowej populacji. Taki też był program Hitlera. W książce Kolbe i dowódca autor ksiądz Władysław Kluz przytoczył zeznania komendanta Auschwitz Rudolfa Hoessa, który na procesie w Norymberdze zeznał, że pierwotnym celem nazistów była budowa obozu koncentracyjnego Auschwitz miał eksterminować naród polski. Pamiętam, jak kilkadziesiąt lat temu czytałem cytat jednego z ministrów Hitlera z pracy o faszyzmie napisanej przez profesora z Uniwersytetu w Edynburgu, w którym minister nazistowskiego rządu bez ogródek stwierdził, że ich zamiarem było unicestwienie rasy ludzkiej. Kiedy opowiadałem o tym innym, zwykła odpowiedź brzmiała:"Jak ktoś może chcieć zrobić coś takiego?" Najwyraźniej nie rozumieli, ponieważ eliminacja rasy ludzkiej była tylko połową planu. Ich intencją było stworzenie nowej rasy nadludzi i wyeliminowanie stworzonej przez Boga rasy ludzi. Nowa rasa ludzi-"bogów" miałaby się składać z czystej rasy aryjskiej - mitycznej rasy nordyckiej, która tak naprawdę nie istnieje, oraz co w rzeczywistości jest niczym więcej niż fantazyjnym wytworem urojonej nazistowskiej wyobraźni. Ten program eksterminacji ludzkości i zastąpienia jej nową rasą był szeroko promowany od dziesięcioleci przez nazistów i masonów. Teraz, dzięki inżynierii genetycznej, nie jest to już proste urojone marzenie, które można by próbować spełnić za pomocą prymitywnych i niezdarnych metod starego ruchu eugenicznego. Znacznie łatwiej jest teraz zaprojektować nową rasę nadludzi, która zastąpiłaby synów Adama. Widzimy teraz z propagandy transhumanizmu prowadzonej przez Światowe Forum Ekonomiczne, że konkretne plany realizacji tego przewrotnego planu już się rozpoczęły.

Widzimy, że genetyczna zmiana rasy ludzkiej została już wdrożona w nowych szczepionkach przeciwko Covidowi. Te modyfikacje genetyczne spowodowane przez szczepionki ułatwią wyginięcie rasy ludzkiej, którą uważają za bardzo niską formę życia, znacznie gorszą od przedludzkich hominidów lub neandertalczyków niż my w porównaniu z nową rasą, którą zamierzają stworzyć za pomocą inżynierii genetycznej, takiej jak: jako nasz zamiennik. Ojciec Gruner powiedział mi już kilkadziesiąt lat temu, że to Robert Bergin (jeśli dobrze pamiętam) z Fatima International wyjaśnił, że tajemnica fatimska jest nie tyle ostrzeżeniem przed sowieckim komunizmem, ile przed nazizmem. W latach osiemdziesiątych zarówno ksiądz Gruner, jak i ja mieliśmy trudności z zaakceptowaniem tej interpretacji, ale w końcu obaj zrozumieliśmy, że Bergin zawsze miał rację.

To ksiądz Gruner, już pod koniec lat 80., jeszcze przed upadkiem Związku Radzieckiego, pokazał mi artykuły opisujące i dokumentujące faszystowski ruch w Rosji, który, jak sądził, może w przyszłości stanowić zagrożenie dla pokoju na świecie. Następnie, kiedy został inkardynowany w archidiecezji Hyderabad, arcybiskup ks. Samineni Arulappa powiedział, że „błędy Rosji” wspomniane w przesłaniu fatimskim będą czymś innym niż marksizm-leninizm, który dominował w Rosji w okresie sowieckim. Po upadku komunizmu w krajach Układu Warszawskiego byliśmy świadkami powstania ruchów neofaszystowskich i neonazistowskich w krajach podbitych i uciskanych przez hitlerowskie Niemcy.Naziści nazywali ludy słowiańskie Untermenschen – czyli podludzkimi, więc dla ludzi mojego i poprzedniego pokolenia jest po prostu niezrozumiałe, jak mieszkańcy Europy Wschodniej mogą teraz zakochać się w takiej ideologii, która została wykorzystana do uzasadnienia programu ich samą eksterminację. Ludzie żyjący w czasach nazistowskich mówią, że gdy ukraińscy żołnierze chcieli połączyć siły z Niemcami w walce z sowieckimi komunistami, naziści odpowiedzieli: „Wir fechten nicht mit Scheise!” (Nie walczmy z łajnem!) Jednak na Ukrainie, a także w Polsce, ideologia nazistowska staje się popularna, a nawet w tych krajach, w których rdzenni mieszkańcy byli uważani przez nazistów za Untermenschen.Kiedy powiedziałem ks. Grunerowi, że to, czego jesteśmy świadkami w narodach dawnego Układu Warszawskiego, można określić jako połączenie dwóch pozornie przeciwstawnych ideologii w rodzaj heglowskiej syntezy, odpowiedział: „Dokładnie”. Jesteśmy teraz także świadkami radykalizacji na Zachodzie, w której demokratyczne zasady republikanizmu są porzucane na rzecz bardziej totalitarnej formy „demokracji”, w której dominującą zasadą jest „konsensus”, jak zdefiniowano w doktrynie marksistowskiej. . W ten sposób nasze zachodnie demokracje zbudowane na republikańskich zasadach wolności i równości zamieniają się w „demokratyczne republiki ludowe”, jak widzieliśmy w Europie Wschodniej i które nadal istnieją w Chinach i Korei Północnej,gdzie obywatele cieszą się statusem nie nawet niewolników na plantacjach, ale bydła.

Komunizm i nazizm nie są tak diametralnie przeciwstawne, jak sądzi większość ludzi. Ideologowie zawsze przysięgają wieczną walkę z propagatorami rywalizujących ideologii, ale w rzeczywistości są one do siebie o wiele bardziej podobne, niż ich właśni propagatorzy starają się ujawnić, a nawet przyznać. Jak wyjaśnia Zbigniew Brzeziński, „komunizm, faszyzm, nazizm…” są „ogólnie spokrewnione, historycznie powiązane i politycznie nieco podobne”. Po podpisaniu paktu o nieagresji ze Stalinem (23 sierpnia 1939 r.) Hitler doznał prawdziwego ostrzału ze strony kilku członków partii nazistowskiej i musiał bronić swojego posunięcia podczas wiecu gauleiterów .Naziści, oświadczając, że „komunizm i narodowy socjalizm to w gruncie rzeczy to samo”. Nie jest więc przesadą, jak Brzeziński opisuje wojnę między hitlerowskimi Niemcami a sowiecką Rosją Stalina jako „bratobójczą wojnę między dwoma nurtami wspólnej wiary”. Inne ideologie, o których wspomniałem gdzie indziej, to znaczy poza faszyzmem, imperializm brytyjski i amerykański (które teraz łączą się w anglosaski neofaszyzm reprezentowany przez anglo-amerykańskie neoimperium), są również powiązane. W rzeczywistości wszystkie te ideologie mają wspólnego rodzica, wszystkie są ruchami pseudomesjańskimi i wszystkie są częścią owoców tego samego złego drzewa. To drzewo to w rzeczywistości wielogłowa Hydra, bestia nosząca tysiące masek. Odważ się nazywać siebie Żydówką (Obj. 2:9),ale w rzeczywistości jest to owoc nasienia najstarszego wroga judaizmu i narodu żydowskiego (1 Królów 18; Estery; Judyty; 1 i 2 Machabeuszy), symbolicznie przedstawiony w Księdze Rodzaju z obrazem Wieży Babel .

Na pierwszy rzut oka ta masońska ideologia jest otwarcie ujawniana taką, jaka naprawdę jest: radykalnie antyżydowskim ruchem sprzeciwiającym się narodowi żydowskiemu, ale udaje mu się ukryć swoją diaboliczną ludobójczą nienawiść do narodu żydowskiego, maskując się jako sekta judaizacyjna. Zgodnie z okultystyczną fałszywą doktryną sekty, rasa nordycka wywodzi się z jednego z zaginionych plemion Izraela, plemienia Dan.Ten rodzaj rozumowania jest podstawą zdyskredytowanej obecnie naukowo teorii rasowej ruchu Żydów angielskich, która uważał rasę brytyjską za pochodzenia żydowskiego, a zatem spadkobiercę mesjańskiej obietnicy.
Na szczycie hierarchii masońskiej w rzeczywistości znajdują się niektórzy kabalistyczni Żydomasoni. W pracy G. Demousseaux, na s. 340 można przeczytać: „W Londynie, gdzie znajduje się siedziba rewolucji pod Wielkim Mistrzem Palmerstonem, istnieją dwie loże żydowskie, które nie pozwalają żadnemu chrześcijaninowi przekroczyć swojego progu. To tam wykluwają się wszystkie spiski i szczegóły rewolucji, a następnie przekazywane są do lóż chrześcijańskich ”. „Eckert, Gougenot-Demousseaux, Disraeli”, mówi biskup Delassus, „wszyscy zgadzają się, że to Żydomasoni są prawdziwymi inicjatorami wszystkiego, co masoneria wymyśla i wprowadza w życie. To Ży... zawsze stanowią większość w Radach Najwyższych tajnych stowarzyszeń.” Kardynał Caro y Rodriguez przytacza słowa Encyklopedii Żydowskiej: „Od czasu rewolucji Żydomasoni wydawali się w większości zjednoczeni z interesami masonerii”.

Pike wielokrotnie zapewnia swoim czytelnikom w swoim Morale i dogmacie starożytnego szkockiego rytu przyjętego przez masonerię, że masoneria składa się ze starożytnych pogańskich tajemnic- czyli tajemnice słoneczne egipskie, babilońskie i kananejskie. Atum, prymitywny bóg Heliopolis, został później utożsamiony ze słońcem. To samo stało się z Amonem, bogiem Tebańczyków, którego później nazwano Amon-Ra. Horus, który był manifestacją śmierci Ozyrysa, był wielkim bogiem, ale tylko tak jak jego ojciec król, bóg słońca. „Kult słońca” – twierdzi Renan, wysoki propagator francuskiej masonerii – „jest jedynym rozsądnym i naukowym kultem… Słońce, zgodnie z wyznaniem wiary Najwyższego Sędziego, jest jedynym Bogiem, stwórcą dobra i zło. Najwyższym Sędzią jest słońce, które musi panować nad wszystkim, które musi panować nad światem i dawać szczęście ludzkości.” Baal, bóg słońca dosiadający byka, był czczony w Babilonie. Jego imię w języku akadyjskim brzmiało Bel.Wieża Babel była właściwie świątynią Bela. Grzechem Babel było zbudowanie świątyni, która mogła „sięgnąć nieba”, pozwalając ludziom wejść do nieba i stać się bogami. Jest to ta sama zasada leżąca u podstaw grzechu Adama: próba uzyskania niedozwolonej wiedzy o dobru i złu (Rdz 2,17), poznanie tych podwójnych zasad, które otworzyłyby oczy Adama i Ewy, jak obiecał im węża i że uczyni ich „podobnymi do Boga, znających dobro i zło”. (Rdz 3.5) Ten pierworodny grzech, najstarszy z ludzi, jest prawdziwą obrzydliwością masonerii. W rzeczywistości bowiem równowagę doskonałej harmonii między dwiema zasadami dobra i zła uzyskuje się dzięki ubóstwieniu człowieka, bluźnierczo zdefiniowanemu Adonai: „Urzeczywistnienie tego dogmatu w ludzkiej postaci, jest Bogiem widzialnym, czyli Synem Bożym lub doskonałym Człowiekiem. Bałwochwalcza doktryna masonerii ma kult człowieka i jest ściśle powiązana z naukami mistycyzmu żydowskiego Kabała . Według Kabały; „Żyd jest żywym Bogiem, Bogiem, który stał się ciałem, boskim człowiekiem, Adamem Kadmonem. Inni ludzie są gorszą rasą i istnieją tylko po to, by służyć Żydom; to tylko zwierzęta ”. Jest rzeczą oczywistą, że w tej przewrotnej kabalistycznej doktrynie nie ma śladu szlachetnych zasad i tradycji typowych dla prawdziwej religii żydowskiej. Kabaliści to „ci, którzy ogłaszają się Żydami i nie są Żydami, ale należą do synagogi szatana”. (Ap 2,9) Kabalizm nie jest zatem prawdziwym judaizmem, ale pseudojudaistycznym panteizmem gnostycznym, który ma swoje korzenie w religii praktykowanej w starożytnym Babilonie i Chaldei. Według Jewish Encyclopedia „GNOSTYCIZM świadczy o starożytności Kabały. Pochodzenia chaldejskiego… Gnostycyzm był zasadniczo żydowski,na długo przed tym, zanim został chrześcijaninem… historię całego dualistycznego systemu sił dobra i zła, sięgającego od zaratusztrianizmu i ostatecznie do starożytnej Chaldei, można prześledzić poprzez gnostycyzm, który wpłynął na kosmologię starożytnej Kabały, zanim wpłynął na średniowieczny”. System dualistyczny był panteistyczny, podobnie jak uznawana przez nią KabałaEncyklopedia żydowska , kiedy mówi o „niezwykłych panteistycznych niuansach swojej metafizyki”.

Wolnomularstwo jasno określa, jaki jest ich cel: „Będziemy stanowić równowagę wszechświata i będziemy władcami nad Władcami Świata”. Plutokraci i miliarderzy zamożnej superklasy o wartości bilionów dolarów od dawna planowali połączenie krajów kapitalistycznych i komunistycznych w jeden globalny system. Strategia odprężenia, zapoczątkowana przez administrację Nixona, służyła wywrotowym celom wielonarodowych interesów Rockefellerów i Nowego Porządku Świata . W 1947 roku Nelson Rockefeller i Cyrus Eaton założyli IBEC ( International Basic Economy Corporation).) w celu handlu z blokiem sowieckim. Współzałożyciel IBEC, Cyrus Eaton, osobiście przyznał się do wywrotowego celu strategii odprężenia i handlu z komunistami, stwierdzając, że: „ Stany Zjednoczone i Związek Radziecki muszą się zjednoczyć ”. Rząd światowy jest ostatecznym celem planowanej od lat fuzji. James P. Warburg, członek CFR (Rady Stosunków Zagranicznych) i potomek rodziny bankowej o tym samym nazwisku, odpowiedzialny przede wszystkim za utworzenie Rezerwy Federalnej, napisał: „ Żyjemy w niebezpiecznym okresie przejściowym od ery, kiedy narody były suwerenne, do takiego, w którym będzie rząd światowy ”. Przed komisją senacką 17 lutego 1950 r. Warburg oświadczył: „Dostaniemy rząd światowy, czy ci się to podoba, czy nie. Jeśli nie otrzymamy go za zgodą, zdobędziemy go przez podbój ”.

Epidemia Covid służyła osłabieniu gospodarek rynkowych niemal każdego narodu na świecie, tak że wkrótce gospodarki rynkowe ulegną załamaniu, a na ich miejsce zostanie wkrótce narzucona monopolistyczna globalna technokracja. To znaczy rząd światowy uzyskany przez podbój za pomocą broni biologicznej. Dzięki pandemii i drakońskiemu reżimowi szczepień, który zaczyna być wdrażany, nie ma na świecie potrzeby „rewolucji październikowej”, takiej jak rewolucja rosyjska z 1917 roku. Globalna rewolucja komunistyczna jest przeprowadzana bez jednego wystrzału. Najbardziej przerażające jest to, że ci sami ludzie, którzy najbardziej stoją na czele kampanii szczepień całej populacji świata, to ci sami ludzie, którzy popierają eksterminację 90% populacji ludzkiej. W Goals for Mankind, wydanym przez Klub Rzymski,stwierdza: „W rezultacie idealna zrównoważona populacja wynosi ponad 500 milionów, ale mniej niż miliard”. Michaił Gorbaczow napisał: „Musimy wyraźniej mówić o seksualności, antykoncepcji, aborcji, wartościach, które kontrolują populację, ponieważ kryzys ekologiczny to w skrócie kryzys populacyjny. Zmniejsza populację o 90% i nie ma wystarczającej liczby ludzi, którzy mogliby wyrządzić wiele szkód ekologicznych ”. Lord Christopher Monckton ujawnił inicjatywę ONZ dotyczącą zmian klimatycznych zaproponowaną na konferencji w Kopenhadze w grudniu 2009 roku, aby ograniczyć i kontrolować emisje dwutlenku węgla jako oszustwo zaprojektowane przez globalną hegemonię wysokich finansów, aby przestraszyć świat, aby zaakceptował „Globalne zarządzanie”, czyli , rząd światowy. Obecnie Bill Gates, Klaus Schwab i Światowe Forum Ekonomiczne konkretnie proponują, by ten program został brutalnie wdrożony na całym świecie. Bill Gates jest w szczególności liderem w promowaniu redukcji liczby ludności. Ten diaboliczny ruch, który zamierza poddać cały świat temu, co w końcu stanie się brutalną tyranią i nikczemnym zniewoleniem pod totalitarną dyktaturą, jest aktywnie i bardzo wyraźnie promowany przez papieża neopogaństwa, pożytecznego idiotę Jorge „Francisa” Bergoglio; ale Bergoglio nikomu nie mówi, że ich celem jest całkowite podporządkowanie ludzkości i ostatecznie eksterminacja rasy ludzkiej. On prawdopodobnie jest zbyt ślepy ignorantem, by wiedzieć,ale to jest brudny sekret masonerii, który zamierzają przed nami ukryć, dopóki nie będzie za późno, abyśmy mogli oprzeć się ich diabolicznemu planowi. Pusta obietnica powszechnego dochodu podstawowego lub UBI (Universal Basic Income) nie pomoże w walce z głodem, ponieważ głodni ludzie nie mogą jeść pieniędzy. Jeśli nie będzie już wystarczającej produkcji żywności, wszystkie pieniądze na świecie nie wystarczą na zaspokojenie głodu mas. Mimo to Bergoglio szaleńczo promuje propozycję WEF dotyczącą powszechnego dochodu podstawowego oraz zniesienia własności prywatnej i prywatnej własności środków produkcji. Jeśli te propozycje zostaną wprowadzone w życie, rasa ludzka znajdzie się pod totalną i monopolistyczną władzą ludobójczego gangu super bogatych psychopatów,niektórzy z nich bezpośredni przodkowie finansowali zarówno sowieckich komunistów, jak i hitlerowskich nazistów.

„Zmiana klimatu” została zdemaskowana jako prawdziwe pseudonaukowe oszustwo, zaprojektowane przez Klub Rzymski w celu wywołania wrażenia istnienia światowego kryzysu, który może być rozwiązany tylko przez globalny rząd”.
W raporcie „Pierwsza globalna rewolucja”, opublikowanej w 1991 r. przez Klub Rzymski, szczerze przyznaje się, że alarm dotyczący „zmian klimatu” lub „globalnego ocieplenia” został zorganizowany w celu wsparcia globalistów i ich ludobójczego programu redukcji światowej populacji: „W poszukiwaniu nowy wróg, który mógłby nas zjednoczyć, myśleliśmy, że zanieczyszczenie, groźba globalnego ocieplenia, suszy, głodu itd. będą dla nas słuszne… ale wskazując na te wszystkie rzeczy jako na naszych wrogów, wpadamy w pułapka pomylenia objawów z przyczynami. Wszystkie te niebezpieczeństwa są spowodowane ludzką interwencją i tylko poprzez zmianę zachowania ludzkości te zagrożenia można rozwiązać. Prawdziwym wrogiem jest zatem sama ludzkość ”. Oto jest, wyraźnie powiedziane: „Prawdziwy wróg zatem,to sama ludzkość ”. Przeciwko temu „wrogowi” super bogatych plutokratów toczy się nieustanna wojna – wojna totalna, używając terminologii Gramsciego, której celem jest unicestwienie tego straszliwego „wroga”, czyli rasy ludzkiej, w taki sposób, że większość ludzi pozostawionych w ciemności nawet nie będzie wiedziała, że są prowadzone jak owce na rzeź. Teraz, gdy śmiertelne wirusy są wypuszczane na ludzkość, globalna gospodarka jest sparaliżowana i odizolowana od „zamknięć” i odosobnienia, a gdyby tego było mało, ludzkość zostanie teraz obciążona przytłaczającymi podatkami węglowymi, które całkowicie zamkną światowa gospodarka i prawie w całości produkcja żywności, co razem spowoduje dotkliwy głód na całym świecie – dokładnie tak, jak przewidziała Matka Boża Fatimska.Wprowadzona zostanie również broń biologiczna, która będzie wymierzona w uprawy żywności, co jeszcze bardziej nasili następny globalny głód. Większość ludzi nie będzie w najmniejszym stopniu świadoma, że ci nowi mega-naziści sami są odpowiedzialni za katastrofalną sytuację, którą celowo stworzyli, aby zbudować nowy porządek świata z chaosu. Niestety zdecydowana większość ludzi została uwarunkowana przez środki masowego przekazu kontrolowane i zdominowane przez interesy elity finansowej, a zatem ich warunkowa odpowiedź na wszystkie argumenty – bez względu na to, jak dobrze udokumentowane – polega na odrzuceniu wszelkich takich rozmów. Nowy Porządek Świata z tylko dwoma słowami: „Teoria spiskowa” – czyli teoria spiskowa.Ten rodzaj psychologicznie uwarunkowanej reakcji jest celowo wytworzonym rezultatem starannie zaplanowanych i masowo finansowanych psychoopcji i propagandy. W swoim eseju z 1947 rThe Engineering of Consent (Inżynieria zgody) , Edward Louis Bernays, „Ojciec Propagandy” i wnuk Zygmunta Freuda, powiedział: „To zdanie ( Inżynieria zgody) oznacza po prostu zastosowanie podejścia inżynierskiego, czyli działania opartego wyłącznie na dogłębnej znajomości sytuacji oraz na zastosowaniu zasad naukowych i sprawdzonych praktyk do zadania przekonywania ludzi do wspierania pomysłów i programów”. Bernays wyjaśnił, w jaki sposób sposobem na zmuszenie ludzi do poparcia tajnego planu działania jest wykorzystanie tego, co osiągnęła nowoczesna edukacja, przekształcając umysł zwykłego człowieka w uproszczony system automatycznego zatwierdzania (dosłownie „gumka”); i manipulowanie zawartością tej „gumowej pieczątki”, aby ludzie popierali pewne idee i pewne programy. „Ale zamiast umysłu”, wyjaśnił Bernays, „powszechna umiejętność czytania i pisania wyprodukowała „pieczątkę””,prewencyjną i ustandaryzowaną pieczęć walidacji, która kataloguje fakty i opinie. A potem rozwija: „Pieczątka każdego człowieka jest bliźniakiem milionów innych, więc kiedy te miliony są wystawione na te same bodźce, wszyscy otrzymują identyczne odciski”.

Były oficer CIA i amerykańskiego wywiadu wojskowego, pułkownik Robert Hickson, opisał ten propagandowy aspekt wojny totalnej w przemówieniu, które wygłosił na Konferencji Fatimskiej w Botucatu w Brazylii w sierpniu 2007 roku. Wyjaśnił dokładnie, czym jest ten rodzaj wojny: wojna psychologiczna. jak nazwaliśmy to w CIA, „Perception Management”. (zarządzanie percepcją) »Ten rodzaj wojny psychologicznej jest praktycznym zastosowaniem tego, co Sun Tzu nazwał ponad dwa tysiące lat temu w swojej książce The Art of War: „Najwyższa sztuka wojny”, której celem jest „podbicie wroga bez walki”. Tak, rzeczywiście, taki system służy pokonaniu i eksterminacji docelowej populacji w taki sposób, że nie będą nawet wiedzieli, że zostali celowo eksterminowani. To jest najwyższa sztuka wojny – totalnej wojny toczonej przez masonerię przeciwko Bogu i ludzkości.

Co myślisz o włoskich władcach? Czy nie sądzisz, że poza niezdolnością są prawdziwymi marionetkami w rękach elit i tych międzynarodowych organizacji? (To pytanie zostało zadane, gdy był premierem Conte. Teraz z Draghim sytuacja się pogorszyła. Ponieważ nie jest on zwykłą marionetką, ale taką, która liczy się w masonerii)

Może to tylko włoscy władcy! Tu w Irlandii jest tak samo źle pod wieloma względami, ale przynajmniej nie jesteśmy jeszcze sprowadzeni tutaj, w Irlandii, do stanu chaotycznego, do którego Włochy zostały zredukowane przez swoich zdradzieckich przywódców. Wydaje się, że włoski rząd stracił zainteresowanie ochroną wspólnego dobra narodu włoskiego. Dbają o własne egoistyczne interesy i pokornie służą swoim panom. Ludzie są pozostawieni samym sobie, najlepiej jak potrafią, bez państwa dbającego przede wszystkim o to, co jest najlepsze w ich interesie. Cudzoziemcy mają zapewniony dom, podczas gdy wielu Włochów pozostaje bezdomnych i głodnych, co jeszcze mam powiedzieć? Coś takiego też się tutaj dzieje, ale nic jeszcze nie zbliżałoby się do ogromu, z jakim dzieje się to we Włoszech.Kiedy opisałeś władców jako „prawdziwe marionetki w rękach elity i tych międzynarodowych organizacji”, trafiłeś w sedno. Superbogaci plutokraci i ich organizacje międzynarodowe są przywódcami rzekomych suwerennych państw, których rządy zostały zredukowane do statusu przywódców kontraktowych. Nawet wysocy urzędnicy państwowi są czasami na tyle szczerzy, by przyznać, że nie mają już władzy, po prostu robią to, co im każą międzynarodowe organizacje kontrolowane przez wysokich i wpływowych plutokratów a – ale gdy ktoś zwraca na to uwagę, przychodzą za darmo oczerniani i nazwał szalonego teoretyka spiskowego. Zasada nr 1 mówi, że owce nigdy nie mogą wiedzieć, że są prowadzone do rzeźni.Wszyscy jesteśmy traktowani jak zwierzęta laboratoryjne: klatka myszy jest przykryta, podczas gdy naukowiec usuwa mysz do eksperymentu, w którym mysz zostanie zabita na gilotynie. Naukowiec uspokaja je słowami wypowiadanymi uspokajającym tonem, gdy wyjmuje zwierzę z klatki i umieszcza je na urządzeniu tnącym, ale gdy przypadkiem choć raz zapomni o zakryciu klatki i wszystkie myszy są świadkami nieudanej egzekucji mysz laboratoryjna, szczury nie są już tak łatwe do uspokojenia; i gryzą w rękę następnym razem, gdy naukowiec zbliża się, mówiąc cicho do myszy uspokajającym tonem. Dokładnie tak jesteśmy teraz traktowani przez wszystkie rządowe prostytutki,naukowcy i media, którzy pokornie wykonują swoje propagandowe pieśni i tańce, których celem jest tylko uspokojenie nas, gdy przechodzimy systematyczną eliminację. Masoneria jasno określa, jaki jest cel tej wielkiej farsy: Novus Ordo Seclorum.

Koronawirus, nie wierzysz, że został wykorzystany do realizacji diabolicznych i masońskich planów, takich jak położenie fundamentów pod nowy porządek świata, wymierzony w katolicyzm, przyjęcie fałszywej szczepionki, zmilitaryzowanie terytorium, ale przede wszystkim uderzenie w gospodarkę i promowanie kryzysu .finansowe?
Został stworzony i wykorzystany instrumentalnie właśnie w ten sposób, aby stworzyć Nowy Porządek Świata. Tak też to nazwał Hitler: Die Neue Weltordnung. Jeśli ktoś chce wiedzieć, skąd Hitler wziął ten pomysł, dostał go od masonów. Churchill bardzo popierał nazistowski program społeczny i, z wyjątkiem germanizmu, był zasadniczo zwolennikiem tego samego rodzaju programu, jaki zaproponował narodowy socjalizm w Niemczech. Churchill był druidem, praktykującym pogaństwo, podobnie jak naziści, był także masonem. Według Zjednoczonej Wielkiej Loży Anglii „Churchill został zainicjowany w Studholme Lodge (obecnie United Studholme Alliance Lodge) nr. 1591 24 maja 1901. Churchill ukończył drugi stopień prawie dwa miesiące później, 19 lipca, a następnie został mianowany Mistrzem Masonem 5 marca 1902 ”. Masoneria jest typowo pogańska i praktykuje to, co nazywa Starożytnymi Misteriami, czyli pogaństwo lucyferyczne: czczą diabła.Program masoński ma na celu całkowite zniszczenie cywilizacji chrześcijańskiej i przywrócenie Szatana, Księcia tego świata, do jego dawnej pozycji dominacji nad rasą ludzką, z której został wyrzucony. (Jana 12:31) Dlatego ich plan jest taki, aby obecny porządek został zredukowany do stanu całkowitego załamania, aby utorować drogę do budowy nowego porządku świata, nad którym będzie panował Antychryst. W Nowym Porządku Świata będzie bogata superklasa żyjąca w bogactwie i masa niewolników żyjących w skrajnej niewoli, z nie większymi prawami niż brutalne bestie. Masa niewolników będzie składać się z pozostałych 10% lub mniej, którzy przeżyją masową eksterminację co najmniej 90% obecnej populacji świata.do jego dawnej pozycji dominacji nad rasą ludzką, z której został wyrzucony. (Jana 12:31) Dlatego ich plan jest taki, aby obecny porządek został zredukowany do stanu całkowitego załamania, aby utorować drogę do budowy nowego porządku świata, nad którym będzie panował Antychryst. W Nowym Porządku Świata będzie bogata superklasa żyjąca w bogactwie i masa niewolników żyjących w skrajnej niewoli, z nie większymi prawami niż brutalne bestie. Masa niewolników będzie składać się z pozostałych 10% lub mniej, którzy przeżyją masową eksterminację co najmniej 90% obecnej populacji świata.do jego dawnej pozycji dominacji nad rasą ludzką, z której został wyrzucony. (Jana 12:31) Dlatego ich plan jest taki, aby obecny porządek został zredukowany do stanu całkowitego załamania, aby utorować drogę do budowy nowego porządku świata, nad którym będzie panował Antychryst.

Co sądzisz o tym, że Bill Gates powiedział, że normalność powróci dopiero wtedy, gdy prawie cała populacja świata zostanie zaszczepiona? Co sądzisz o tym, że w marcu 2015 roku powiedział: „Następna wojna, która nas zniszczy, nie będzie zrobiona z broni, ale z bakterii. Wydajemy fortunę na odstraszanie nuklearne, a tak mało na zapobieganie pandemii, a nieznany dziś wirus może zabić miliony ludzi w ciągu najbliższych kilku lat i spowodować straty finansowe w wysokości 3 000 miliardów na całym świecie ”. Wcześniej mówił o zmniejszeniu światowej populacji. Z kim mamy do czynienia? Z demonem udającym dobroczyńcę, filantropa, zbawcę?
Jak powiedziałem w mojej poprzedniej odpowiedzi, ujawnia się to w trzeciej tajemnicy fatimskiej. Kardynał Ratzinger powiedział w 1984 roku, że to, co znajduje się w trzeciej tajemnicy, odpowiada temu, co objawiono w wielu innych objawieniach maryjnych. Matka Boża objawiła Błogosławionej Elenie Aiello, że dyktatorzy świata stworzą przerażającą broń, która wytępi ludy i narody, i że będą przerażające epidemie. Trzecia tajemnica Fatimy łączy wszystkie te rzeczy, tak że bez względu na to, jak bardzo WHO zaprzecza, że placówki takie jak Instytut Wirusologii w Wuhan wyprodukowały broń w postaci wirusa, który zostanie uwolniony do środowiska w celu eksterminacji albo bezpośrednio lub pośrednio duża część rasy ludzkiej jest przepowiadana w tajemnicy. To właśnie „zyskanie funkcji” uzbraja wirusy,który został opracowany w Instytucie Wuhan, dzięki czemu wirusy mogą być bardziej zjadliwe i łatwiej infekować ludzi. Nieżyjący już Malachi Martin był świadomy treści sekretu i ujawnił, że Sekret mówi o potężnej technologii, która może być użyta dla wielkiego dobra lub wielkiego zła, i która zostałaby wykorzystana do wyrządzania straszliwego zła, którego zwykli ludzie nie potrafią. nigdy sobie tego nie wyobrażałem - i powiedział również, że Sekret mówi o przerażających epidemiach, które z dnia na dzień unicestwią całe narody. Niestety, jeśli chodzi o te rzeczy, ludzie nie mogą znieść myśli, że te rzeczy mogą być rzeczywiście prawdą, więc stosują psychologiczny mechanizm obronny, który polega na zaprzeczaniu i odpowiadaniu, że jesteś szalony. Ludzie teraz, w naszym wieku,są zaprogramowani, aby myśleć w ten sposób. Pamiętam jedną noc, około 11 lat temu, kiedy rozmawiałem o tych rzeczach podczas kolacji w irlandzkim pubie, a mężczyzna, który mnie usłyszał, wpadł w złość, wrzasnął na mnie i wybiegł, zanim zdążyłem odpowiedzieć, ale potem opowiedziałem innym, którzy byli ze mną i byli tacy, którzy słyszeli o wymianie, o której poinformowała WHO, którzy uwolnili wirusa H1N1 do środowiska i inni, którzy słyszeli go w radiu. Następnie spróbowałem przeszukać i znaleźć stronę internetową biura WHO w Kopenhadze i odzyskałem sam dokument podpisany przez urzędnika WHO, wyjaśniający, że wirus faktycznie został uwolniony do środowiska. Więc nie możemy dać się zwieść tym, którzy twierdzą, że to niemożliwe, ponieważ ludzie nie są tacy źli.Po ostatecznym rozwiązaniu Hitlera tylko totalny idiota pomyślałby, że nie ma na świecie takich złych ludzi. Matka Boża rozmawiała z błogosławioną Eleną Aiello o dyktatorach świata, określanych przez nią jako piekielne okazy, którzy stworzyli przerażającą broń, która zniszczyłaby ludy i narody. Ojciec Malachiasz powiedział, że nigdy nie użyjemy technologii do takiego zła, ale są ludzie o wiele bardziej źli niż my, którzy użyją jej do popełnienia straszliwego zła. Bill Gates promuje ludobójczy plan działania mający na celu wyludnienie świata pod przykrywką ekologii, a Jorge Bergoglio również popiera ten sam pomysł, promując pogański kult natury pod przykrywką ekologii. To coś znacznie gorszego niż zwykły heretycki antypapież. Kiedy zapytałem Malachiasza o treść trzeciej tajemnicy,Wyjaśniając, że moje badania nad tym doprowadziły mnie do wiary, że w trzeciej tajemnicy ujawniono, że będzie antypapież, który będzie heretykiem, Malachiasz odpowiedział: „Gdyby tylko to było! „W rzeczywistości Bergoglio to coś znacznie gorszego. Jak wyjaśniłem w moich dwóch tomachAby zwieść wybranych , Jorge Bergoglio jest grotem wielkiego odstępstwa przepowiedzianego w Piśmie Świętym.

Szczepionki na wszystko, aplikacje sterujące, elektroniczne opaski na rękę, mikroczipy. A potem cenzura, media społecznościowe pod kontrolą. Nadużycia policji. OSP dla dysydentów. Nowe teorie (np. Płeć), których uczy się w szkole, aby wejść do umysłów najmłodszych i ponownie je edukować. Czy nie sądzisz, że tworzy się rodzaj globalistycznej dyktatury w celu zniewolenia ludzi?

Dokładnie to było zaplanowane, a najbardziej niepokojące jest to, że ten program przekształcenia świata w globalny Auschwitz jest obecnie realizowany w niemal każdym kraju świata przez przywódców politycznych, naszych zdrajców.

Światowa Organizacja Zdrowia. Czyje to interesuje?

Światowa Organizacja Zdrowia jest tylko ciałem Organizacji Narodów Zjednoczonych, która ostatecznie działa na rzecz ustanowienia niegodziwego Nowego Porządku Świata, a nie na rzecz zdrowia narodów świata.

Nowy porządek Świata. To znaczy jedna światowa religia, jeden światowy rząd, jedna waluta, jeden bank światowy. Czy Bóg pozwoli na to przez krótki czas?

Tak, jest to przepowiedziane w pismach świętych. Będąc inspiracją demoniczną, masoński plan działania dla jego Nowego Porządku Świata jest skierowany w szczególności do chrześcijan, a przede wszystkim katolików. Mons. Henri Delassus donosił w cytowanej już pracy: „Pewna osoba wysokiej rangi już powiedziała to w Wiedniu w 1859 r., rozmawiając z Don Pitrą:” Gdy narody katolickie zostaną pokonane przez protestanckie, wystarczy oddech, aby uczynić protestantyzm” lub, jak pisał Michelet do Eugenio Sue: „Protestantyzm to pasożytnicza roślina, która żyje na soku katolicyzmu. Kiedy skończymy z Kościołem katolickim, on sam umrze, a jeśli trzeba, wykończymy go kopnięciem w buta”.
Oczywiście nie ograniczą się oni do eksterminacji chrześcijan, ale, co nieuchronne, obiektem masakry będą także Żydzi. Powodem tego jest to, że Antychryst wie, że aby pokonać Chrystusa i wydrzeć mu jego królestwo, konieczne byłoby unicestwienie zarówno Kościoła katolickiego, jak i narodu żydowskiego. Królestwo Izraelitów jest fundamentem Królestwa Bożego, jak widać w Starym Testamencie; a całość Starego Testamentu, oparta na obietnicy mesjańskiej, polega na mesjańskim znaczeniu jego wypełnienia przez Jezusa Chrystusa.
W Starym Testamencie Izrael jest reprezentowany przez wizerunki winorośli i drzewa oliwnego. W Jeremiasza 11:16-17 Izrael nazywany jest „zieloną oliwką”, a w Rzymian 11:17-27 św. Paweł daje nam obraz gałązek dzikiej oliwki zaszczepionych na drzewie; co oznacza, że poganie są włączeni do Królestwa Izraela. Kościół nie zastępuje Izraela, ponieważ Nowy Testament Jezusa Chrystusa jest już pomyślany i przepowiedziany w Starym Testamencie jako wypełnienie mesjańskich obietnic w Chrystusie, Królu Żydów. (Jana 19:19). Zapisane w Piśmie obietnice dane narodowi izraelskiemu są bezwarunkowe, a zatem nieodwołalne. Królestwo, które zostało im odebrane, zostało odebrane niewiernym Izraelitom jako kara za niewierność Przymierzu i ostatecznie za odrzucenie Jezusa Chrystusa,co zostało wskazane w całym Starym Testamencie jako wypełnienie wszystkich proroctw mesjańskich. Dlatego jest napisane w Ewangelii (Mt 21:42 - 44) „Jezus im powiedział:„ W Piśmie Świętym nigdy nie czytacie: 'Kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się głowicą węgła. To jest działanie Pana i jest to cudowne w naszych oczach”? Dlatego powiadam wam, że królestwo Boże zostanie wam zabrane i dane narodowi, który wydaje jego owoce. »Królestwo, które zostało im odebrane jako kara boska za odrzucenie Chrystusa, nie zostało odebrane na zawsze, ale faktycznie zostanie przywrócone narodowi żydowskiemu (Dz 1, 6), ale nie wcześniej niż wtedy, gdy ostatecznie poddadzą się władzy Chrystusa, który zgodnie z proroctwami mesjańskimi jest królem żydowskim: „A Piłat zapytał go, mówiąc: Czy jesteś królem żydowskim? Ale on, odpowiadając,powiedział: Ty to mówisz”. (Łuk. 23:3) Tak więc przywrócenie królestwa izraelskiego może nastąpić dopiero po tym, jak Żydzi oddadzą się pod panowanie Chrystusa, a wtedy czas pogan dobiegnie końca, jak to Chrystus wyjaśnił własnymi słowami: „I oni padnie pod ostrzem miecza i zostanie wzięty do niewoli u wszystkich narodów, a Jerozolima będzie podeptana przez pogan, aż się dopełnią czasy pogan. »(Łk 21:24) Z tego powodu Ten, który jest Księciem Pokoju, powiedział: „Nie myślcie, że przyszedłem posłać pokój na ziemię: nie przyszedłem posłać pokoju, ale miecz”. (Mat. 10:34). Nie będzie pokoju na ziemi aż do końca czasu pogan i przywrócenia Królestwa Izraela,a to może się zdarzyć tylko wtedy, gdy Żydzi w końcu zaakceptują Jezusa Chrystusa jako Mesjasza i zostaną przyjęci do Kościoła katolickiego. Ta wola jest absolutnym warunkiem ostatecznego ustanowienia na świecie powszechnego pokoju Królestwa Bożego, który zostanie zrealizowany przez przywrócenie królestwa izraelskiego. To odrodzenie Izraela dokona się za wstawiennictwem Maryi, co jest tajemniczo wskazane w Księdze Estery. Uratuje naród żydowski przed globalnym Ostatecznym Rozwiązaniem, które Antychryst spróbuje przeciwko nim i Kościołowi Katolickiemu. Wszystkie te wydarzenia są proroczo oznaczone w eschatologicznych proroctwach Pisma Świętego. Św. Jan Eudes mówi wTa wola jest absolutnym warunkiem ostatecznego ustanowienia na świecie powszechnego pokoju Królestwa Bożego, który zostanie zrealizowany przez przywrócenie królestwa izraelskiego. To odrodzenie Izraela dokona się za wstawiennictwem Maryi, co jest tajemniczo wskazane w Księdze Estery. Uratuje naród żydowski przed globalnym Ostatecznym Rozwiązaniem, które Antychryst spróbuje przeciwko nim i Kościołowi Katolickiemu. Wszystkie te wydarzenia są proroczo oznaczone w eschatologicznych proroctwach Pisma Świętego. Św. Jan Eudes mówi wTa wola jest absolutnym warunkiem ostatecznego ustanowienia na świecie powszechnego pokoju Królestwa Bożego, który zostanie zrealizowany przez przywrócenie królestwa izraelskiego. To odrodzenie Izraela dokona się za wstawiennictwem Maryi, co jest tajemniczo wskazane w Księdze Estery. Uratuje naród żydowski przed globalnym Ostatecznym Rozwiązaniem, które Antychryst spróbuje przeciwko nim i Kościołowi Katolickiemu. Wszystkie te wydarzenia są proroczo oznaczone w eschatologicznych proroctwach Pisma Świętego. Św. Jan Eudes mówi : „Wszyscy święci Ojcowie zgadzają się, że po śmierci antychrysta cały świat zostanie nawrócony”. Poświęcenie Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi będzie kluczowym wydarzeniem, które doprowadzi do nawrócenia Rosji i uratowania tego narodu przed zagładą; co z kolei doprowadzi do nawrócenia reszty świata i uratowania rodzaju ludzkiego przed planowanym wyginięciem przez Antychrysta. Narody islamskie i protestanckie wejdą do Kościoła, a wraz z nawróceniem Izraela na wiarę katolicką, królestwo Izraelitów stanie się fundamentem powszechnego królestwa Chrystusa Króla na ziemi, osiągniętego za wstawiennictwem i triumfem Maryi, Pośredniczki Wszystkich Łask. ( Omnium Gratiarum Mediatrix ).

Ekumenizm jest główną bronią piekielnego przeciwnika dla definitywnego ustanowienia królestwa Bożego pod rządami Chrystusa Króla.Opiera się na zasadzie, że wszystkie religie są ważnymi środkami jednoczenia ludzi z Bogiem.W przeciwieństwie do tej pogańskiej zasady jest dogmat katolicki która uczy, że lud Boży to tylko ci, którzy są włączeni w relację przymierza w królestwie Bożym przez wiarę i chrzest. Ci, którzy odmawiają wejścia w tę relację przymierza z Bogiem, są wykluczeni z Królestwa. Nie są częścią ludu Bożego, ale są niewiernymi, dla których nie ma miejsca w królestwie i którzy jako potępieni zostaną skazani na piekło na wieczność, jeśli nie nawrócą się na prawdziwą wiarę. To ich relacja z Bogiem, oparta na wierze i posłuszeństwie, wyróżniała naród izraelski jako poświęcony Bogu,i dlatego oddzielone od pogańskich narodów pogan. To przez głoszenie ewangelii i nawracanie niewiernych na prawdziwą wiarę Chrystusa i posłuszeństwo prawu Bożemu rodzaj ludzki zostaje wprowadzony w przymierze z Bogiem.Ci, którzy wierzą i zostaną ochrzczeni, będą zbawieni; a ci, którzy nie wierzą, będą potępieni na wieczność. Dlatego Chrystus polecił apostołom pozyskiwać uczniów ze wszystkich narodów i uczyć ich wszystkiego, co nakazał. (Mat. 28) Fałszywa religia Bergoglio stoi w bezpośredniej opozycji do Chrystusa pod tym względem. Bergoglio oświadcza: „„Nie wolno przekonywać was o waszej wierze: prozelityzm jest najsilniejszą trucizną przeciwko ekumenicznej drodze”. »Cytowałem w drugim tomie mojej pracy, podtytułTo przez głoszenie ewangelii i nawracanie niewiernych na prawdziwą wiarę Chrystusa i posłuszeństwo prawu Bożemu rodzaj ludzki zostaje wprowadzony w przymierze z Bogiem.Ci, którzy wierzą i zostaną ochrzczeni, będą zbawieni; a ci, którzy nie wierzą, będą potępieni na wieczność. Dlatego Chrystus polecił apostołom pozyskiwać uczniów ze wszystkich narodów i uczyć ich wszystkiego, co nakazał. (Mat. 28) Fałszywa religia Bergoglio stoi w bezpośredniej opozycji do Chrystusa pod tym względem. Bergoglio oświadcza: „„Nie wolno przekonywać was o waszej wierze: prozelityzm jest najsilniejszą trucizną przeciwko ekumenicznej drodze”. »Cytowałem w drugim tomie mojej pracy, podtytułTo przez głoszenie ewangelii i nawracanie niewiernych na prawdziwą wiarę Chrystusa i posłuszeństwo prawu Bożemu rodzaj ludzki zostaje wprowadzony w przymierze z Bogiem.Ci, którzy wierzą i zostaną ochrzczeni, będą zbawieni; a ci, którzy nie wierzą, będą potępieni na wieczność. Dlatego Chrystus polecił apostołom pozyskiwać uczniów ze wszystkich narodów i uczyć ich wszystkiego, co nakazał. (Mat. 28) Fałszywa religia Bergoglio stoi w bezpośredniej opozycji do Chrystusa pod tym względem. Bergoglio oświadcza: „„Nie wolno przekonywać was o waszej wierze: prozelityzm jest najsilniejszą trucizną przeciwko ekumenicznej drodze”. »Cytowałem w drugim tomie mojej pracy, podtytułnapisynapisy16) Dlatego Chrystus nakazał apostołom, aby czynili uczniami wszystkie narody i uczyli ich wszystkiego, co nakazał. (Mat. 28) Fałszywa religia Bergoglio stoi w bezpośredniej opozycji do Chrystusa pod tym względem. Bergoglio oświadcza: „„Nie wolno przekonywać was o waszej wierze: prozelityzm jest najsilniejszą trucizną przeciwko ekumenicznej drodze”. »Cytowałem w drugim tomie mojej pracy, podtytuł16) Dlatego Chrystus nakazał apostołom, aby czynili uczniami wszystkie narody i uczyli ich wszystkiego, co nakazał. (Mat. 28) Fałszywa religia Bergoglio stoi w bezpośredniej opozycji do Chrystusa pod tym względem. Bergoglio oświadcza: „„Nie wolno przekonywać was o waszej wierze: prozelityzm jest najsilniejszą trucizną przeciwko ekumenicznej drodze”. »Cytowałem w drugim tomie mojej pracy, podtytuł Sprawa przeciwko Bergoglio , najbardziej uderzające przykłady własnych słów Bergoglio, w których stwierdza on, że wszystkie religie prowadzą do Boga i że wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi. W ten sposób, jak udokumentowałem w mojej książce, Bergoglio radykalnie odrzuca najbardziej fundamentalny z objawione boskie prawdy o naturze religii jako fundamencie relacji między Bogiem a człowiekiem. . Bergoglio otwarcie opowiada się za inkluzywną światową religią, która obejmuje wszystkie wyznania i dlatego promuje program masoński, którego celem jest zastąpienie Kościoła katolickiego ekumenicznym i powszechnym „kościołem” pozbawionym dogmatów. Św. Pius X ostrzegał nas przed tym, a papież Leon XIII przewidział to w swojej wizji i przepowiedział w modlitwie do św. Michała, którą ułożył po tej wizji. Św. Pius X napominał wiernych wNotre Charge Apostolique(1904), gdzie mówił o „wielkim ruchu apostazji organizowanym w każdym kraju w celu ustanowienia Jednego Kościoła Światowego, który nie będzie miał ani dogmatu, ani hierarchii, ani dyscypliny dla umysłu, ani ograniczenia namiętności, i że pod pretekstem wolności i godności ludzkiej przywróciłaby światu panowanie zalegalizowanej przebiegłości i siły, ucisk słabych i wszystkich, którzy trudzą się i cierpią”. Kiedy to zostanie osiągnięte, na ziemi pozostanie tylko jedna wielka przeszkoda, która będzie przeciwstawiać się tej ekumenicznej jedności bez Boga istoty, którą sam św. Pius X opisał w tym samym liście jako „demokrację, która nie będzie ani katolicka, ani protestancka, ani żydowska”. - tą wielką przeszkodą będzie prawdziwy i niezreformowany Kościół Katolicki, który będzie nadal „przylgnął do wiary katolickiej”,nienaruszone i nieskażone '(symbol atanazyjski). Jest to ta tradycyjna i niezreformowana religia katolicka, której Bergoglio sprzeciwia się i którą bezlitośnie walczy. W końcu, pod wpływem ekumenizmu, najbardziej zaciekłe, intensywne i powszechne prześladowania Kościoła, jakie kiedykolwiek były i będą rozpętane: próba eksterminacji katolickiej wiary i tradycji z powierzchni ziemi – i ta krwawa kampania na rzecz eksterminacja katolików, reprezentowanych w wizji Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej, będzie prowadzona w imię Vaticanum II i ekumenizmu! Tak więc w końcu rozumiemy, do czego miał na myśli Pius XII, gdy krótko po zakończeniu II wojny światowej powiedział: „Ludzkość musi przygotować się na cierpienie, jakiego nigdy wcześniej nie doświadczyła”.Wtedy ukrzyżowanie Chrystusa zostanie odnowione w Jego Oblubienicy i Mistycznym Ciele wraz z wypełnieniem Tajemnicy Nieprawości (2 Tesaloniczan 2,15), opisanej przez papieża Leona XIII w słowach swojej modlitwy do św. Michała: cytowany przez Antonio Socciego w jegoOstateczna przepowiednia :
„Ci tak sprytni wrogowie napełnili i upili się zuchwałością i goryczą Kościół, Oblubienicę Niepokalanego Baranka, i położyli bezbożne ręce na jego najświętsze posiadłości. W tym samym świętym miejscu, w którym ustanowiono Stolicę Błogosławionego Piotra i Katedrę Prawdy dla światła świata, wznieśli tron swojej ohydnej niegodziwości, zgodnie z niegodziwym planem, według którego, gdy Pasterz zostanie uderzony owce rozproszą się. "

Islamizacja Włoch i Europy. Jest już blisko. Nie wierzy? Szczególnie ze względu na fakt, że nasza cywilizacja już dawno straciła wiarę i porzuciła Chrystusa. Dzieje się tak również dzięki temu, że sprzyjali niekontrolowanej nielegalnej imigracji.

Niekontrolowana migracja Mahometan do Europy przez dużą liczbę młodych mężczyzn w wieku wojskowym stanowi ogromne zagrożenie bezpieczeństwa dla całej Europy. Wszyscy nasi przywódcy, którzy na to pozwolili, są winni zdrady, a zwłaszcza Jorge Bergoglio, który jest duchowym przywódcą tego pędu do sprowadzenia wszystkich potencjalnych dżihadystów do naszych krajów.

Apokalipsa. Jeśli powiem, że silne mocarstwa stworzą chaos, klimat wojny domowej, to wtedy narzucę rządowi wojskowemu we Włoszech i w wielu krajach europejskich dalsze kawałki wolności... jeśli powiem, że będzie to w rękach Eurogendfor, europejska policja kontrolowana przez masonerię… Jeśli powiem, że później będzie rząd ISIS we Włoszech… że będą trzęsienia ziemi, huragany, tsunami, wybuchy wulkanów, trzecia wojna światowa, która stanie się nawet nuklearna… i potem głód, zaraza.. meteor, który rozbije się na ziemi.. w końcu przybycie antychrysta, który zgodnie z tym, co powiedziała Matka Boża w La Salette, będzie miał swoją bazę w Rzymie.. ludzie będą zniewoleni znamieniem bestii .. Wreszcie trzy dni ciemności,drugie przyjście Jezusa Chrystusa, który przyjdzie, aby nas wyzwolić jako Król Królów siedzący na obłokach Nieba i wzbudzający wybranych z Niebiańskim Jeruzalem.
Cóż, jeśli to wszystko powiem, czy jestem teoretykiem spiskowym, szaleńcem, czy to tylko kwestia czytania czasów, w których żyjemy? Także dlatego, że to wszystko jest napisane w Piśmie Świętym i proroctwach pozostawionych nam przez świętych i błogosławionych... Tobie słowo...


Tak, wszystkie te rzeczy się wydarzą. Są to, jak mówisz, wszystkie wydarzenia przepowiedziane w pismach świętych i proroctwach świętych. Te złe czasy się skończą. Jezus Chrystus osobiście zniszczy Antychrysta. Chrystus będzie panował ze swoim powszechnym królestwem pokoju i powróci w chwale, aby sądzić żywych i umarłych. Ktokolwiek to wyznaje, wyznaje prawdy objawione przez Boga; ale zrobienie tego zostanie oznaczone jako szalone. Nawet jeden ze starożytnych świętych mówił o naszych obecnych czasach, mówiąc, że szaleństwo będzie wszędzie tak powszechne, że gdy ktoś powie prawdę, prawie każdy zostanie uznany za głupca.

Znak bestii wymieniony w księdze Objawienia w rozdz. 13. Czy możemy potwierdzić, że jest to słynny mikrochip RFID, który działa już w niektórych krajach, a niektórzy już wszczepili go pod skórę?

Mówiąc najprościej, mikrochip RFID to technologia, która zostanie wykorzystana do marki bestii. Będzie to ostateczne narzędzie do sprawowania całkowitej kontroli nad każdą jednostką na ziemi i widzimy, że zostało już zaplanowane w tym celu.

A co z dwoma świadkami opisanymi w Księdze Objawienia? Jak je rozpoznać? Czy je rozpoznamy? Czy teraz myślisz, że są ukryte i Bóg je tworzy?

Są to Henoch i Eliasz. Pismo Święte mówi, że Eliasz był przewożony żywy w płonącym rydwanie, a Henoch został po prostu zabrany przez Boga.Oboje odeszli żywi z tego świata i powrócą jako dwaj świadkowie, którzy zaświadczą o boskości i królewskości Jezusa Chrystusa i zniszczą postrzeganą wiarygodność. Antychrysta. Kiedy wrócą, będą łatwo rozpoznawalni. Zostaną zabici, ale zostaną przywróceni do życia przez Boga i będzie to moment ostatecznej bitwy między Chrystusem a Antychrystem. Wynik tej konfrontacji jest przewidywalny i przepowiedziany w Dwóch Tesaloniczanach, rozdział drugi: „8 A wtedy objawi się ten niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije duchem swoich ust; i zniszczy blaskiem swojego przyjścia”.

A co z „wielkim prałatem”? Mam na myśli przewodnika duchowego, który po Benedykcie XVI przejmie stery świata katolickiego. Kto będzie żył w ukryciu. Trochę jak obecny Kościół katolicki w Chinach.

Wielu świętych przepowiedziało, że pojawi się wielki i święty papież, który będzie współpracował z wielkim katolickim monarchą na rzecz przywrócenia Kościoła i porządku chrześcijańskiego na całym świecie. Wspomnę tutaj o kilku:
Św. Metody († 385) napisał: „Nadejdzie czas, kiedy wrogowie Chrystusa będą twierdzić, że 'Podbiliśmy ziemię i wszystkich jej mieszkańców, a chrześcijanie nie mogą uciec z naszych rąk'. Wtedy rzymski cesarz [wielki monarcha] wzbudzi przeciwko nim swoją furię… zaatakuje wrogów chrześcijaństwa i zniszczy ich. Wtedy na ziemi zapanuje pokój i spokój, a kapłani zostaną uwolnieni od zmartwień ”. W innym proroctwie, ujawnionym w swoim komentarzu do Apokalipsy, Czcigodny Bartholomew Holtzhauser († 1658) napisał: „Kiedy wszystko zostanie zrujnowane przez wojny, kiedy katolicy będą uciskani przez własnych zdradzieckich i heretyckich braci, kiedy Kościół i jego sługom odmówi się ich praw,monarchie zostaną zniesione, a ich władcy zabici... wtedy ręka Wszechmogącego przyniesie cudowną zmianę, rzecz pozornie niemożliwą w ludzkim rozumieniu. Będzie potężny monarcha, wybrany przez Pana… zniszczy fałszywe doktryny i zniszczy królestwo islamu. Jego panowanie będzie rozciągać się od Wschodu do Zachodu, a wszystkie narody będą czcić Pana zgodnie z naukami katolickimi… na całej ziemi zapanuje pokój, bo boska moc powstrzyma szatana na wiele lat…” Według św. Cezara z Arles (469-543) „Będzie wielka rzeź… ołtarze i świątynie zostaną zniszczone… pastorzy Kościoła porzucą swoje ambony, a sam Kościół zostanie pozbawiony wszelkich doczesności…” „Wielki Monarcha, bardzo cnotliwy człowiek. ...będzie pomagał Papieżowi w reformie całej ziemi. Wielu książąt i wiele narodów, które żyją w błędzie i niegodziwości, nawróci się, a godny podziwu pokój będzie panował wśród ludzi przez wiele lat… będzie jedno wspólne prawo, jedna wiara, jeden chrzest, jedna religia. Wszystkie narody uznają Stolicę Apostolską w Rzymie… ”Ks. Ławiński (zm. 1708) stwierdził, że:„ Światem wstrząsną wojny domowe i zniszczenia, jakich nigdy wcześniej nie widziano w jego historii. Niemcy będą podzielone i będą miały wielu wrogów. Religia zostanie utrudniona, a mnisi zostaną wygnani… Krzyż, ku zdumieniu wszystkich, zabłyśnie dwukrotnie w wielu krajach, dzięki wielkiemu monarsze.” Bardzo ważne jest również proroctwo biskupa George'a Michaela Whittmana (+1833):Wielu książąt i wiele narodów, które żyją w błędzie i niegodziwości, nawróci się, a godny podziwu pokój będzie panował wśród ludzi przez wiele lat… będzie jedno wspólne prawo, jedna wiara, jeden chrzest, jedna religia. Wszystkie narody uznają Stolicę Apostolską w Rzymie… ”Ks. Ławiński (zm. 1708) stwierdził, że:„ Światem wstrząsną wojny domowe i zniszczenia, jakich nigdy wcześniej nie widziano w jego historii. Niemcy będą podzielone i będą miały wielu wrogów. Religia zostanie utrudniona, a mnisi zostaną wygnani… Krzyż, ku zdumieniu wszystkich, zabłyśnie dwukrotnie w wielu krajach, dzięki wielkiemu monarsze.” Bardzo ważne jest również proroctwo biskupa George'a Michaela Whittmana (+1833):Wielu książąt i wiele narodów, które żyją w błędzie i niegodziwości, nawróci się, a godny podziwu pokój będzie panował wśród ludzi przez wiele lat… będzie jedno wspólne prawo, jedna wiara, jeden chrzest, jedna religia. Wszystkie narody uznają Stolicę Apostolską w Rzymie… ”Ks. Ławiński (zm. 1708) stwierdził, że:„ Światem wstrząsną wojny domowe i zniszczenia, jakich nigdy wcześniej nie widziano w jego historii. Niemcy będą podzielone i będą miały wielu wrogów. Religia zostanie utrudniona, a mnisi zostaną wygnani… Krzyż, ku zdumieniu wszystkich, zabłyśnie dwukrotnie w wielu krajach, dzięki wielkiemu monarsze.” Bardzo ważne jest również proroctwo biskupa George'a Michaela Whittmana (+1833):jeden chrzest, jedna religia. Wszystkie narody uznają Stolicę Apostolską w Rzymie… ”Ks. Ławiński (zm. 1708) stwierdził, że:„ Światem wstrząsną wojny domowe i zniszczenia, jakich nigdy wcześniej nie widziano w jego historii. Niemcy będą podzielone i będą miały wielu wrogów. Religia zostanie utrudniona, a mnisi zostaną wygnani… Krzyż, ku zdumieniu wszystkich, zabłyśnie dwukrotnie w wielu krajach, dzięki wielkiemu monarsze.” Bardzo ważne jest również proroctwo biskupa George'a Michaela Whittmana (+1833):jeden chrzest, jedna religia. Wszystkie narody uznają Stolicę Apostolską w Rzymie… ”Ks. Ławiński (zm. 1708) stwierdził, że:„ Światem wstrząsną wojny domowe i zniszczenia, jakich nigdy wcześniej nie widziano w jego historii. Niemcy będą podzielone i będą miały wielu wrogów. Religia zostanie utrudniona, a mnisi zostaną wygnani… Krzyż, ku zdumieniu wszystkich, zabłyśnie dwukrotnie w wielu krajach, dzięki wielkiemu monarsze.” Bardzo ważne jest również proroctwo biskupa George'a Michaela Whittmana (+1833):zabłyśnie podwójnie w wielu krajach, dzięki wielkiemu monarsze.” Bardzo ważne jest również proroctwo biskupa George'a Michaela Whittmana (+1833):zabłyśnie podwójnie w wielu krajach, dzięki wielkiemu monarsze.” Bardzo ważne jest również proroctwo biskupa George'a Michaela Whittmana (+1833):

"Niestety! Smutne są dni, które zbliżają się do Świętego Kościoła Jezusa Chrystusa. Męka Jezusa zostanie odnowiona dla Kościoła i Jego Najwyższego Przewodnika w najbardziej bolesny sposób. We wszystkich częściach świata będą wojny i rewolucje i wiele krwi zostanie przelanych. Tragedie, nieszczęścia i bieda rozprzestrzenią się po całym świecie w miarę, jak następują po sobie plagi, głód i inne nieszczęścia. Na Najwyższego Przywódcę Kościoła Katolickiego spadną gwałtowne ręce: biskupi i księża będą prześladowani, nastąpi schizma, a wśród wszystkich klas zapanuje zamieszanie. Nadejdą takie złe czasy, kiedy będzie się wydawało, że wrogowie Chrystusa i Jego Świętego Kościoła, który On założył na Swojej krwi, zdołają pokonać Ciebie… Tajne sekty spowodują wielkie ruiny i będą wywierać niesamowitą władzę pieniężną ;z tego powodu wielu będzie zaślepionych i zarażonych najgorszymi błędami: jednak wszystko to będzie zupełnie bezużyteczne... nie będą mogli rozbić skały, na której Chrystus założył Swój Kościół: Portae inferi non praevalebunt. "

Dziękuję i Bóg zapłać!
Wywiad przeprowadził Samuel Colombo , przedsiębiorca włoskiego pochodzenia. Chief Executive Officer z Afryki Zachodniej Corporation , spółki medialnej z siedzibą w Londynie. Dyrektor magazynu internetowego Rivelazione . Dziennikarz. Blogger. Autorka książki Nigdy się nie poddawaj! . Prezes i Założyciel Solidarności , organizacji wolontariackiej z siedzibą w Sierra Leone, zaangażowanej w projekty wspierające życie. Wschodzący artysta i pasjonat muzyk, wokalista i kompozytor.

tłumaczenie automatyczne błędy
rivelazione.net/…do-in-un-auschwitz-globale-parola-del-grande-stud/
przeciwherezjom
Jestem w szoku! Znakomite!!! - najwyższa półka rzetelna i naukowa. PRAWDA!!!!
Anieobecny
Czyli Putin sam prosił, i to Bergoglio, o poświęcenie Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi...
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
''... Na Najwyższego Przywódcę Kościoła Katolickiego spadną gwałtowne ręce: biskupi i księża będą prześladowani, nastąpi schizma, a wśród wszystkich klas zapanuje zamieszanie. Nadejdą takie złe czasy, kiedy będzie się wydawało, że wrogowie Chrystusa i Jego Świętego Kościoła, który On założył na Swojej Krwi, zdołają pokonać Ciebie… Tajne sekty spowodują wielkie ruiny i będą wywierać niesamowitą …More
''... Na Najwyższego Przywódcę Kościoła Katolickiego spadną gwałtowne ręce: biskupi i księża będą prześladowani, nastąpi schizma, a wśród wszystkich klas zapanuje zamieszanie. Nadejdą takie złe czasy, kiedy będzie się wydawało, że wrogowie Chrystusa i Jego Świętego Kościoła, który On założył na Swojej Krwi, zdołają pokonać Ciebie… Tajne sekty spowodują wielkie ruiny i będą wywierać niesamowitą władzę pieniężną ;z tego powodu wielu będzie zaślepionych i zarażonych najgorszymi błędami: jednak wszystko to będzie zupełnie bezużyteczne... nie będą mogli rozbić skały, na której Chrystus założył Swój Kościół: Portae inferi non praevalebunt. "
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
''(Ten kto neguje ważność Mszy posoborowej , jest gorszy od satanisty, ponieważ gdyby ta Msza był nieważna , to znaczy że przeistoczenie byłoby nie ważne, i można deptać po Hostii i rozrzucać komunikanty - ponieważ tam nie byłoby Chrystusa... a sataniści nawet wykradają Hostie do profanacji bo wieżą że tam jest Chrystus... dopow.)''
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
''...Światowa Organizacja Zdrowia jest tylko ciałem Organizacji Narodów Zjednoczonych, która ostatecznie działa na rzecz ustanowienia niegodziwego Nowego Porządku Świata, a nie na rzecz zdrowia narodów świata...''