07:30
Norbert35
232.9K

O Maryjo, witam Cię...

Nawiedzenie cudownej figury Matki Boże Fatimskiej. Parafia św. Antoniego w Krakowie. www.youtube.com/watchMore
Nawiedzenie cudownej figury Matki Boże Fatimskiej. Parafia św. Antoniego w Krakowie.
www.youtube.com/watch
damira80 likes this.
damira80
Nawiedzenie cudownej figury Matki Boże Fatimskiej.
dawidp94 likes this.
dawidp94
O, Maryjo, witam Cię.
O, Maryjo, kocham Cię.
O, Maryjo, pobłogosław wszystkie dzieci swe.

Cudowna figura Matki Bożej Fatimskiej.
Teresa45 likes this.