Keputusan Kes Kardinal Martyr "Dirizab "

Suatu sesi pendengaran rayuan selama dua hari diadakan ataskonviksi penuh kesalahan mengenai kes "penyalahgunaan seks" Kardinal Martyr- George Pell telah berakhir (6hb Jun). Keputusan dibuat pada …