Language
4 1 207
Stylita

Boží slovo na den 16.1. A.D. 2019

Slova svatého evangelia podle Marka. Ježíš vyšel ze synagogy a vstoupil s Jakubem a Janem do Šimonova a Ondřejova domu. Šimonova tchyně ležela v horečce. Hned mu o ní pověděli. Přistoupil, vzal ji …
Zedad
A protože sám prožíval utrpení a zkoušky, dovede pomáhat těm, na které zkoušky přicházejí
Zedad
A procházel celou Galilejí, kázal v jejich synagogách a vyháněl zlé duchy.
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/01_03.htm

1. čtení:
Čtení z listu Židům.
Protože sourozenci mají krev a tělo společné, i Ježíš přijal krev a tělo, aby svou smrtí zbavil moci toho, který má vládu nad smrtí, totiž ďábla, a vysvobodil všechny ty, kteří byli po celý život drženi v otroctví strachem před smrtí. Je přece jasné, že se neujal andělů, ale Abrahámových potomků. … More
acer
K Pavlovu listu Židům:
Slušelo se, aby se Syn Boží ponížil a stal se člověkem, aby mohl posvětit nás; vždyť ten, který působí v posvěcení, i ti, kdo jsou posvěcováni, mají mít stejnou přirozenost pro původ „z jednoho", totiž Adama nebo Abrahama. Proto tedy se stal Syn Boží naším bratrem, jak bylo předpověděno v Žl 21, 23: „Zvěstuji tvé jméno...“; jeho skutečnou lidskou přirozenost dokazují i … More