CÓRKA MARYI
412.9K

Pierwsze Orędzie otrzymane od naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa

First Message received from Our Saviour Jesus Christ

KSIĘGA PRAWDY/ THE BOOK OF TRUTH

wtorek, 9 listopada 2010 roku, godz. 3.00

Oto bliski jest czas, abyś powiedziała światu, że sprawiedliwość dosięgnie tych wszystkich, którzy Mnie odrzucają. Moje Miłosierdzie nie zna granic dla tych wszystkich, którzy podążają za prawdą o Moim cierpieniu na Krzyżu.

Niech się radują ci spośród Moich wyznawców, którzy odrzucają pokusy, z jakimi zmagają się każdego dnia. Pozostali, którzy odwrócili się od Mojego Nauczania, są ślepi na obietnice złożone przeze Mnie, kiedy umierałem na Krzyżu za ich grzechy.

Jestem w głębokim bólu i czuję się opuszczony z powodu porzucenia, jakiego doznaję od Moich umiłowanych grzeszników, za których oddałem Moje ziemskie życie.

Ziemia jest w tym czasie w ciemnościach. Oni, Moi wyznawcy, bardzo cierpią wraz ze Mną, gdy mają do czynienia ze światem grzeszników, którzy nie tylko odwrócili się od Boga, Mojego Ojca Przedwiecznego, ale także ode Mnie, Który złożyłem wielką Ofiarę, aby ocalić ich przed krainą wiecznego potępienia.

Jestem zrozpaczony i płaczę gorzkimi Łzami rozczarowania i smutku z powodu sposobu, w jaki jestem odrzucany po raz drugi. Wzywam Moich wyznawców, by połączyli się razem w tym czasie smutku na świecie. Muszą odłożyć na bok swoją obojętność, aby się modlić i przyłączyć do Mnie, by pomagać tym, których dusze zostały skradzione przez złego.

Jest jeszcze czas dla grzeszników, by okazali skruchę. Nie ma łatwej drogi. To musi być z serca. Wierzący, nie lękajcie się zgodnie podnieść głos, by oznajmić Miłość, którą mam dla wszystkich.

Chrześcijanie, muzułmanie, hinduiści, żydzi i wyznający wszystkie te wierzenia, które pochodzą z omylnych umysłów ludzi – wzywam was wszystkich po raz ostatni, abyście otworzyli oczy na prawdziwe Słowo Boga – Boga, Który dał wam Słowo przez proroków. Prawda została spisana i udokumentowana w świętym Słowie Pisma, którego żaden człowiek nie może poprawiać, zmieniać lub próbować przeinaczyć według swojej własnej interpretacji. Jest tylko jeden Bóg. Odłóżcie zatem broń, otwórzcie oczy i podążajcie za Mną do Życia Wiecznego.

Kocham was wszystkich tak bardzo, że oddałem za was Moje Życie. Czy zapomnieliście o tym? Przez Moje Boże Miłosierdzie błagam was wszystkich po raz ostatni, abyście powrócili do Mnie. Przez Moje Miłosierdzie wracam na ziemię, aby próbować pomóc wam zajrzeć do waszych serc i szukać Prawdy. Nie pozwólcie zwodzicielowi zniszczyć was. Szukajcie Prawdy. Miłość – czysta miłość – jest drogą do Królestwa Mojego Ojca.

Proszę, pamiętajcie o Moim Bożym Miłosierdziu. Kocham każdego z was. Módlcie się teraz o przebaczenie. Wyciągnijcie ręce i pozwólcie Mi prowadzić was do Królestwa Mojego Ojca. Wracam teraz na ziemię, jak zostało to przepowiedziane. Ten czas nadchodzi tak szybko, że wielu nie będzie przygotowanych. Tak wielu będzie wstrząśniętych i zaskoczonych, że nie uwierzą, iż to się dzieje. Nie ma teraz wiele czasu, by Moi prorocy pomogli przygotować ludzkość na to Wielkie Wydarzenie.

Wierzący, wzywam was wszystkich, byście zwrócili uwagę na Moje ostrzeżenie. Rozpowszechniajcie prawdę. Przynaglajcie ludzi, aby prosili o Moje Miłosierdzie. Będę się starał zbawić naprawdę każdą duszę, która okaże skruchę, aż do jej ostatniego tchnienia.

Nie mogę i nie będę ingerować w jej wolną wolę. Błagam was, abyście słuchali Mojego Słowa i zważali na nie. Kocham was wszystkich. Proszę was, byście modlili się o nawrócenie przed końcem czasów, który jest prawie nad nami.

Nie chcę was straszyć, Moi wyznawcy, lecz błagam was wszystkich teraz o ratowanie dusz. Musicie przypomnieć wszystkim o pilnej potrzebie uwolnienia umysłów od światowych dążeń. W zamian odszukajcie cnotę prostej pokory, pozbawionej zarozumiałości i bałwochwalstwa.

Zwykli ludzie będą musieli wytyczać drogę w szerzeniu prawdy o Moim Powtórnym Przyjściu. Ze względu na szybko zwiększające się ciemności duchowe rozpowszechniane przez ateizm w dzisiejszym smutnym i niewdzięcznym świecie i wzrost kultu satanistycznego, to właśnie proste dusze, prawdziwi wierzący będą musieli podjąć się tego zadania.

Módlcie się teraz o zbawienie ludzkości, bo świat zmierza obecnie w kierunku Wielkiego Ucisku zapowiedzianego w Piśmie Świętym. Będzie to zależało od wolnej woli ludzi, czy będą, czy nie będą gotowi zabiegać o odkupienie swoich grzechów. Nigdy nie wolno im się lękać. Moja Miłość jest zawsze miłosierna.

Wasz Zbawiciel
Jezus Chrystus

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl/…e-otrzymane-od-naszego-zbawiciela-jezusa-chrystusa
CÓRKA MARYI