CÓRKA MARYI
21421

Matka Zbawienia: Zbawienie należy do was jedynie dzięki pojednaniu z Bogiem

KSIĘGA PRAWDY

niedziela, 10 listopada 2013 roku, godz. 15.20

Moje dziecko, Moją rolą, Matki Zbawienia, jest przypominanie wam o tym wszystkim, co powiedziałam na przestrzeni wieków. Miłujcie się wzajemnie, tak jak Mój Syn was miłuje. Wszystkim okazujcie współczucie, a zwłaszcza tym, którzy was prześladują. Słuchajcie tego, co objawiłam wizjonerom w La Salette i Fatimie, i rozważajcie to w szczegółach. Bardzo niewiele z tego, co poleciłam, zostało przez was zrealizowane. Moje ostrzeżenia zostały odrzucone i konsekwencje ignorowania tego, co zostało wam przekazane, staną się teraz rzeczywistością.

Kiedy Niebo objawia orędzia ludzkości, jest to podobne do nawiązywania kontaktu z wielką kamienną twierdzą. Niektóre z Moich objawień przesączyły się i posłuchano ich. Wiele z nich po prostu zostało odrzuconych przez tych, którzy mają małą wiarę, i twierdza stała się niedostępna dla interwencji z Nieba, danej wam, aby zwiększyć waszą wiarę i aby chronić was w Ramionach Boga.

Moja rola Współodkupicielki oznacza, że Moja moc przeciw diabłu została wzmocniona w taki sposób, w jaki jeszcze nigdy wcześniej nie zostało Mi to udzielone przez Boga. A teraz przychodzi ten czas, gdy całe nabożeństwo do Mnie będzie starannie usuwane przez wrogów Mojego Syna. Kiedy szacunek do Mnie będzie pośpiesznie odrzucany i gdy prośba, by chronić państwa przed komunizmem, będzie wypaczana, wtedy Moje życzenia nie zostaną już wypełnione. Od teraz będzie rzadkością przyznawanie Mnie, Matce Boga, oficjalnego patronatu nad kościołami Mojego Syna na ziemi. Będą wystrzegać się Mojej Mocy przeciwko bestii poprzez usuwanie z wielu kościołów katolickich Mojego obrazu, Mojego Różańca świętego i innych nabożeństw do Mnie.

Następnie ze świątyń Boga zostaną usunięte wszelkie ślady Mojego Syna, Jezusa Chrystusa, w ramach przygotowań dla bestii, który nadejdzie i zasiądzie na tronie w najwyższej świątyni Boga. Prawdziwe znaczenie pojednania z Chrystusem zostanie zmienione wtedy, kiedy będą mówili, że jeśli będziecie prowadzić dobre życie, to nie ma już potrzeby prosić Boga o przebaczenie za swoje grzechy. Ludzie zaczną wierzyć w swoje własne poglądy dotyczące tego, co czyni ich dobrymi w Oczach Boga.

Ale nigdy nie wolno wam zapominać, że zbawienie, Dar dla wszystkich grzeszników na świecie, nigdy nie może się stać ich własnością, jeśli najpierw nie poproszą Boga o przebaczenie im. To jest istota Przymierza, które zostało uzyskane dla rodzaju ludzkiego poprzez Śmierć Mojego Syna na Krzyżu. Jezus Chrystus zdobył dla świata zbawienie od grzechów i Dar Życia Wiecznego. Aby otrzymać ten Dar, musicie prosić Boga, by przebaczył wam wasze grzechy.

Zbawienie należy do was jedynie dzięki pojednaniu z Bogiem.

Wasza umiłowana Matka
Matka Zbawienia

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl/…e-nalezy-do-was-jedynie-dzieki-pojednaniu-z-bogiem
wordpress.com/…ion-is-yours-only-through-reconciliation-with-god/

______________________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

Matka Zbawienia: Ogłaszam dzień, 4 czerwca, świętem Matki Zbawienia

Matka Zbawienia: Pamiętajcie, że szatan nienawidzi tej Misji, bo przez nią straci miliardy dusz

Matka Zbawienia: Ci z was, którzy będą prowadzić grupy Krucjaty Modlit…

Matka Zbawienia: Te Medaliki nawrócą wszystkie dusze, które będą otwar…

______________________________________________________________
CÓRKA MARYI
"To jest istota Przymierza, które zostało uzyskane dla rodzaju ludzkiego poprzez Śmierć Mojego Syna na Krzyżu. Jezus Chrystus zdobył dla świata zbawienie od grzechów i Dar Życia Wiecznego. Aby otrzymać ten Dar, musicie prosić Boga, by przebaczył wam wasze grzechy..."