Marieta Ria
1111.5K
SPASENIE zaplatené JežišomMore
SPASENIE zaplatené Ježišom
NiNa .b shares this
431
Marieta Ria
Repete kvôli "moderovaniu"
Eva, varovala som Ťa viackrát... Ježiša Krista, 2. Božskú osobu, na mojich príspevkoch urážať nebudeš!! A neprajem si, aby si ich zdieľala a potom ďalšími komentármi ďalej špinila Boha!
U.S.C.A.E.
2. Že je očistec, vieme z rečí Kristových, ale zvlášť zo zvykov a náuk neomylnej Cirkvi. Podivné je tiež, že takmer všetky národy sveta veria v jestvovanie očistca. Konečne i rozumom svojim nahliadame, že musí byť očistec.
Kristus hovorí: ≪Kto však hovorí proti Duchu Svätému, tomu nebude odpustené ani v tomto, ani v budúcom svete≫. (Mat. 12, 32) Ďalej sa Kristus väzením vyhráža hriešnikovi …More
2. Že je očistec, vieme z rečí Kristových, ale zvlášť zo zvykov a náuk neomylnej Cirkvi. Podivné je tiež, že takmer všetky národy sveta veria v jestvovanie očistca. Konečne i rozumom svojim nahliadame, že musí byť očistec.
Kristus hovorí: ≪Kto však hovorí proti Duchu Svätému, tomu nebude odpustené ani v tomto, ani v budúcom svete≫. (Mat. 12, 32) Ďalej sa Kristus väzením vyhráža hriešnikovi a hovorí: ≪Amen, pravím tebe, nevyjdeš odtiaľ, zakiaľ nezaplatíš ostatného haliera≫. (Mat. 5, 26) I sv. Pavol vraví, že niektorí ako skrze oheň budú spasení. (1. Kor. 3, 15)
— Na očistec upomínajú nás nasledujúce cirkevné obyčaje: Modlitba za zomrelých pri každej omši (takzvané memento po pozdvihovaní), slúženie zádušníc (obzvlášť na Dušičky, v deň umretia i pohrebu a vo výročný deň umretia), zvonenie umieračikom (ktorým napomíname sa k modlitbe za toho, čo práve zomrel) a smútočné slávnosti v deň Všetkých zomrelých 2. novembra. (Slávenie pamiatky všetkých zomrelých bolo najprv uvedené opátom Odilom Kluňským r. 998 a neskôr všeobecne predpísané od pápežov.) ≪Zvyky kresťanov nie sú okázalosti, ale ustanovizne Ducha Sv.≫ (Sv. Zl.) — Biskupi Cirkvi na sneme Florentínskom (1439) a Tridentskom (1445 — 1463) výslovne osvedčili, že je očistec.
— Viera v očistec nachádza sa aj u všetkých národov. Egypťania verili v sťahovanie duší do zvieracích tiel. U Grékov medzi inými nachádza sa báj o mukách Prometeusových, ktorý, lebo oheň z neba ukradol, prikovaný bol ku skale Kavkaza, kde mu jastrab ustavične žral pečeň, až ho konečne Herakles oslobodil. I židia verili v očistec. Lebo konali obety za zomrelých; rozpomeňme sa na zbierku peňazí vojvodcu Judasa Machabejského a na obetu, konanú v chráme jeruzalemskom za padlých bojovníkov. Aj prví kresťania modlievali sa za zomrelých obzvlášť pri sv. omši. Sv. Augustín vypráva, že jeho matka Monika na smrtnej posteli oslovila jeho a brata jeho: ≪Pochovajte moje telo, kde chcete; len o to vás prosím, aby ste pri oltári Pánovom vždy na mňa pamätali≫. Sv. Ján Zlatoústy svedčí, že sa kresťania od najdávnejších čias následkom nariadenia sv. apoštolov pri sv. omši modlia za zomrelých. Sv. Cyrill Jer. hovorí: ≪Modlitba je osožná zomrelým, keď sa na oltári koná Svätá obeta ≫. Preto najstaršie modlitby omšové obsahujú i prosby za zomrelých.
— I svojim rozumom nahliadame, že je očistec. Vieme totiž, že nič nečistého nemôže vojsť do kráľovstva nebeského. (Zj. 21, 27) A predsa niektorý človek nie je tak zlý, že by ho Boh naveky mohol zatratiť. Ak teda nemôže prísť ani do neba, ani do pekla, musí prísť na tretie miesto, kde bude dokonale očistený.

weebly.com/…80451/ludovy_katechizmus_-_spirago_bez_obr_web.pdf
U.S.C.A.E.
U protestantov je spása na štýl instantnej polievky, u nás je to proces. Čo viac zodpovedá slobodnej vôli človeka je iba rečnícka otázka. Aj Lotor po pravici prešiel procesom, akurát bol zhustený.
Aj keď u p. Evy ani neviem aké označenie použiť. To je také urob si sám, a prejavy sa menia po pár dňoch.More
U protestantov je spása na štýl instantnej polievky, u nás je to proces. Čo viac zodpovedá slobodnej vôli človeka je iba rečnícka otázka. Aj Lotor po pravici prešiel procesom, akurát bol zhustený.

Aj keď u p. Evy ani neviem aké označenie použiť. To je také urob si sám, a prejavy sa menia po pár dňoch.
ABADAN . .
S tou polévkou jste to trefil na komoru vy kujóne. 👍😉
běda vám bezbožníci
No vidíš Marietka a když bude účet vyrovnaný,
kde tam bude očistec. Zůstane dále jen v řeckých
bájích.
Marieta Ria
Eva, prestaň hovoriť nezmysly. Keby nebolo Ježišovej obety na kríži, nikdy by sme sa nedostali do nebeskej blaženosti následkom hriechu našich prarodičov - dedičného hriechu. V očistci si odpykávame tresty za naše hriechy, ktoré nám boli odpustené, ktoré sme oľutovali. Ak niekto zomrie v ťažkom hriechu, bez ľútosti, ide do večného zatratenia. Ježiš Kristus, 2. Božská osoba, nás svojou smrťou …More
Eva, prestaň hovoriť nezmysly. Keby nebolo Ježišovej obety na kríži, nikdy by sme sa nedostali do nebeskej blaženosti následkom hriechu našich prarodičov - dedičného hriechu. V očistci si odpykávame tresty za naše hriechy, ktoré nám boli odpustené, ktoré sme oľutovali. Ak niekto zomrie v ťažkom hriechu, bez ľútosti, ide do večného zatratenia. Ježiš Kristus, 2. Božská osoba, nás svojou smrťou vykúpil z večného zatratenia - ale to neznamená, že automaticky sme všetci spasení - záleží na našom živote s Bohom a vyznávaní našich vín a činení pokánia.
Keď budeš stále útočiť na základné pravdy našej viery, budem nútená Ťa zablokovať.
běda vám bezbožníci
Až na ten pohanský výmysl je to správně.
A tím je 2. božská osoba. ČTI Bibli svatou,
či si poslechni Jánovo doslovné evangelium
v rj to moc Slova násobí.
:
Chceteli potěšit svého ducha a své srdce
Víc už k tomu Marieto nemám.More
Až na ten pohanský výmysl je to správně.
A tím je 2. božská osoba. ČTI Bibli svatou,
či si poslechni Jánovo doslovné evangelium
v rj to moc Slova násobí.
:

Chceteli potěšit svého ducha a své srdce
Víc už k tomu Marieto nemám.
Marieta Ria
Keď neveríš, že Ježiš Kristus je Boh, nemáme sa o čom baviť... maj sa dobre a zamysli sa nad svojim chápaním toho a Toho, čo je (pre väčšinu z nás) najdrahšie!!
běda vám bezbožníci
To ,ale neznamená, že HO budeme dále znevažovat,
nebrat vážně Přikázání.
Znamená to,že HO budeme milovat a v Jeho jménu
prosit o požehnání Otce, a plnit JEHO Přikázání mezi
které patří také Desatero/ne katechismové/
Marieta Ria
Znevažuješ Ho tým, že ho neuznávaš za Božieho Syna, za 2. Božskú osobu!!
běda vám bezbožníci
Ty nevíš, že lháři půjdou do ohnivého
jezera. Nelži.
Boží slovo na den 20.4. A.D. 2023
Vždyť ten, kterého poslal Bůh, mluví slova Boží; Bůh mu totiž dává Ducha v míře neomezené
"Na počátku bylo Slovo - Bůh nemá počátek je věčný
"Boha nikdo nikdy neviděl, jednorozený Syn, který je
v náručí Otce, nám o něm pověděl."
.....Na počátku = počátek času
.....Bůh je LÁSKA - a v oné Lásce ve své …More
Ty nevíš, že lháři půjdou do ohnivého

jezera. Nelži.
Boží slovo na den 20.4. A.D. 2023
Vždyť ten, kterého poslal Bůh, mluví slova Boží; Bůh mu totiž dává Ducha v míře neomezené

"Na počátku bylo Slovo - Bůh nemá počátek je věčný
"Boha nikdo nikdy neviděl, jednorozený Syn, který je
v náručí Otce, nám o něm pověděl."
.....Na počátku = počátek času
.....Bůh je LÁSKA - a v oné Lásce ve své mysli uspořádal
Toru a vše co se bude dít v čase.
Stáhl se a vytvořil Světlo/Slovo a Slovem začal uskutečňovat
Toru.
Když přišla plnost času....Slovo se z vůle Otce vzdalo svého
místa v náručí Otce a stal se Synem člověka......
Když splnil Otcovu vůli na zemi ,vystoupil zpět na nebe,
kde obdržel Otcovu Slávu a je Nadějí všeho lidstva:
viz: KDO JE UTĚŠITEL !