05:57
Public domain
Coburg shares this
11.2K
dominikguzman
Stačilo by sa obrátiť k Bohu, zanechať hriech, kajať sa a satan by už nemal žiadnu moc, a toto celé zriadenie by bolo porazené, lebo Pán by nám dal víťazstvo. Toto je v prvom rade duchovný boj. Zjv 13;7 A bolo jej dovolené viesť vojnu proti svätým a zvíťaziť nad nimi. Dostala moc nad každým kmeňom, ľudom, jazykom a národom.
Silvia Ivanová shares this
1.1K
b8111
b8111
Zuzana Schlosserova shares this
1.1K