Z badań naukowych wynika, że woda pobrana w dniu 19 stycznia jest wodą sterylną, nie zawierającą żadnych drobnoustrojów; odrobina tej wody dodana do pojemnika, gdzie są np. bakterie gronkowca złocistego lub pałeczki okrężnicy, natychmiast je zabija.

19 STYCZNIA – COROCZNY CUD WODY ŚWIĘTEJ
Zamieszczam krótki opis corocznego Cudu Wody Świętej w Święto Objawienia Pańskiego i Chrztu Pana Jezusa w Jordanie z kilkoma załącznikami na ten temat.
Przypominam o tej dacie, aby ci, którzy wierzą w ten cud, nie zapomnieli nabrać wody z kranu lub zbiornika naturalnego i korzystać z niej przez cały rok, a szczególnie teraz w czasie epidemii wirusa Covid-19. Zamieszczam krótki opis cudu i informacje o stosowaniu pobranej wody. Więcej – w poprzednich moich opracowaniach i tłumaczeniach.

Święto Chrztu Pańskiego (ros. – Крещение Господне) w Jordanie Kościół Prawosławny obchodzi w dniu 19 stycznia wg kalendarza juliańskiego jednocześnie z Objawieniem Pańskim (ros. – Богоявление czyli Teofania). Święto to w Prawosławiu nazywane jest też Świętem Jordanu. Pan Jezus został ochrzczony w rzece Jordan przez Jana Chrzciciela. Kiedy wychodził z wody, otwarły się Niebiosa i Duch Święty w postaci gołębia zstąpił na Niego, a z Nieba odezwał się głos Boga Ojca: „Tyś jest Mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie!”. W ten sposób zebranym tłumom objawiła się Trójca Święta: w widzialnej postaci gołębia ukazał się Duch Święty, Druga Osoba Trójcy Świętej, Syn Boży – Jezus Chrystus wszedł do wód rzeki Jordan, a z Nieba odezwał się głos Pierwszej Osoby Trójcy Świętej – niewidzialnego Boga Ojca. Jest to pierwsze Objawienie Trójcy Świętej zebranym ludziom, które zostało opisane w Ewangelii i które widziało mnóstwo ludzi. Drugie Objawienie Trójcy Świętej miało miejsce na Górze Tabor, podczas Przemienienia Pana Jezusa i które oglądało tylko trzech Apostołów.

Uważa się, że od Chrztu Pana Jezusa bierze swój początek chrześcijaństwo. Po wejściu Pana Jezusa do Jordanu nastąpiło zetknięcie się Boga – Człowieka z materią - wodami rzeki Jordan i uświęcenie ich. Na pamiątkę tamtego Chrztu cud uświęcenia wód powtarza się na całej ziemi co roku. Woda we wszystkich zbiornikach naturalnych (rzekach, jeziorach, studniach) oraz woda w kranach staje się świętą (uświęca się) samoczynnie, bez ceremoniałów cerkiewnych. W dniu Chrztu Pańskiego woda nabywa szczególne właściwości lecznicze: Nie można w niej po zanurzeniu się (nawet na mrozie – A.L.) zaziębić, leczy ona choroby i chroni człowieka przed chorobami, czarami i urokami. Jeżeli ktoś o północy przyjdzie do przerębli, wyrąbanej w rzece czy jeziorze, to może zobaczyć, jak spokojna tafla wody nagle się zakołysze i przejdzie po niej fala. To znaczy, że dokonała się tajemnica zejścia do wody Syna Bożego. A na człowieka, który stał się świadkiem cudu, zstępuje Błogosławieństwo Boże.

Woda Święta, pobrana w dniu Święta Chrztu Pańskiego, zachowuje swoje lecznicze własności oraz smak i zapach przez wiele lat w odróżnieniu od zwykłej wody. Podobne własności ma też woda poświęcona przez kapłana, używana np. podczas chrztu. Woda, nad którą wykonano znak krzyża, też nabiera również właściwości leczniczych.

Z badań naukowych wynika, że woda pobrana w dniu 19.I. jest wodą sterylną, nie zawierającą żadnych drobnoustrojów; odrobina tej wody dodana do pojemnika, gdzie są np. bakterie gronkowca złocistego lub pałeczki okrężnicy, natychmiast je zabija. Opisane są przypadki uzdrowienia nawet z choroby nowotworowej po dodaniu 1 łyżki wody świętej (z 19.I.) do wanny (na 60 l wody). Jeżeli podczas kąpieli z dodatkiem tej wody odczuje się lekkie kłucie w całym ciele, a po kąpieli ciało będzie płonąć, to znaczy, że zstąpił na chorego cud.


Co roku tysiące pielgrzymów z całego świata przybywa w dniu 19.I. nad Jordan na obchody Święta Chrztu Pańskiego. Podczas nabożeństwa, odprawianego nad brzegami rzeki, są oni świadkami niezwykłego zjawiska zawracania wód Jordanu. Oto krotki opis z jednej ze stron w Internecie:
…”Rytuał wielkiego święcenia wody wykonywał Patriarcha Jerozolimski Teofil III wraz z Metropolitą Filadelfijskim Benedyktem. Po modlitwie hierarchowie, znajdujący się na przeciwległych brzegach rzeki, równocześnie rzucają do wody na długich linach srebrne krzyże z przywiązanymi do nich kwiatami. Za trzecim razem w miejscu, gdzie spadł krzyż Patriarchy Teofila, woda zaczęła rozchodzić się kołami, następnie zatrzymała się i popłynęła wstecz. Nad pustynią judejską rozległ się okrzyk zachwytu pięciu tysięcy ludzi. Trudno było uwierzyć swym oczom: podobnie jak dwa tysiące lat temu po tym, jak Pan Jezus wszedł w te wody, Jordan znów zmienił swój nurt”.

Zjawisko zmiany kierunku płynięcia wód Jordanu trwa około 1 godz. Prawosławni chrześcijanie w przededniu Święta puszczają do rzeki z prądem drewniane krzyże z zapalonymi świeczkami. Woda unosi je do Morza Martwego, ale 19 stycznia zwraca z powrotem! Tego samego dnia słodka woda w Jordanie staje się słoną.

“Gdy Izrael wychodził z Egiptu, Dom Jakuba spośród ludu obcego języka, stał się Juda jego świętością, Izrael jego Królestwem. Morze widziało to i uciekło, Jordan płynął wstecz” (Ps 114,1-3).

Według badań naukowców lecznicze działanie ma również woda pobrana w wigilię Święta Objawienia – czyli 18.1. Określili nawet godziny, kiedy “moc” takiej wody jest największa. W dniu 18.1. są to godziny od 17.30 do 23.30, a w 19.1. – 12.30 do 16.00. W późniejszych godzinach lecznicze działanie wody stopniowo zanika.
Ja zwykle nabieram wodę z kranu w dniu 19.1. w godzinach porannych i po wielu latach jej pobierania woda do chwili obecnej nie uległa zepsuciu.

– Andrzej Leszczyński..
Log into Facebook
stefan Prokopowicz shares this
14
Mirka Mirka shares this
1K
megur shares this
4961
trio plus
BeatkaS
Chwała Panu za uczciwych ludzi, którzy dążą do prawdy i sprawiedliwości!
Darian Majochim Anczurajan
Za to co robia Boze, nawet gdyby zapomnieli w ogromie pracy o Tobie, TY Wszachmocny, Pamietaj o NICH o to Ciebie prosze.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Ale o Bogu nie wolno zapominać, Bóg powinien być na pierwszym miejscu, wtedy wszystko pozostałe jest na właściwym.