radek1973
Signalment
🤗
Hometown
Podlaskie Voivodeship, Poland
Language
Polish
Religion
Rzymsko-katolickie
Birthday