b8111
b8111

Boží slovo na den 18.2. A.D. 2021

Martina Bohumila Luterova: Rádo se stalo, kéž hledáme, co nás spojuje, vždyť je jeden Pán a mnoha věcem jistě nerozumíme..... I já např. dobře nechápu svobodu v Kristu, atd. A možná neprávem vedu někdy pře. Přesto mějme na mysli, že pokud dojdeme spásy, budeme v nebi spolu a tak si navzájem neubližujme. Nicméně jedna věc je, jak správně pochopit, uchopit, co po nás chce Bůh, druhá je vědomě, či …More
Martina Bohumila Luterova: Rádo se stalo, kéž hledáme, co nás spojuje, vždyť je jeden Pán a mnoha věcem jistě nerozumíme..... I já např. dobře nechápu svobodu v Kristu, atd. A možná neprávem vedu někdy pře. Přesto mějme na mysli, že pokud dojdeme spásy, budeme v nebi spolu a tak si navzájem neubližujme. Nicméně jedna věc je, jak správně pochopit, uchopit, co po nás chce Bůh, druhá je vědomě, či nevědomě lhát. A ŘKC ohledně morálního zákona/Desatera/ neuvádí pravdivé informace. Tento zarážející fakt a vím o čem mluvím / na rozdíl od zdejšího slepého papouškování různých koncilních traktátů /, mě dovedl k hledání pravdy, přímou konfrontací se Sv. písmy, historickými prameny, apod. Přeji hezký zbytek dne a Boží požehnání.
b8111

Boží slovo na den 18.2. A.D. 2021

Kalistratos: ...Pocity podezíravosti a infiltrace byly stále stejné...
Nejhůře, nejviditelněji se projevují u Tebe. Není snad nikoho, koho by jsi nepodezříval, nepodsouval mu své paranoidní hrátky s nicky, atd. Církev je pro Tebe, akorát záminka, se zde udržet. Pokud se ti psané nelíbí, tak to nedělej a máš klid. Hlavně nevypisuj sáhodlouhé traktáty, nikdo je stejně nečte.
b8111

Boží slovo na den 18.2. A.D. 2021

Děkuji, bohatě stačí.
b8111

Boží slovo na den 18.2. A.D. 2021

Joske: Dal jsi mi velmi zajimavý podnět k přemýšlení a rád se k němu, až si něco prostuduji, vyjádřím. Zákon svobody, to je téma. Tomu jsem se nikdy nevěnoval. Díky.
b8111

Boží slovo na den 18.2. A.D. 2021

Kallistratos: Nikdo s Tebou nechce diskutovat, protože je to zbytečné, nu budiž. Napsal jsi několik příspěvku, v níž je zase převážná část snižování Joskeho, či oblíbené Tvé hry na nicky. Prosím Tě, když máš plnou hubu lásky, nedehonestuj druhé a slušně se k nim chovej. Pokud to neumíš, tak aspoň nelži sám sobě.
b8111

Boží slovo na den 18.2. A.D. 2021

Trepifajksl: ..Ano, opravu raketoplánu vskutku přenechám leteckým mechanikům.... Návrhy topičů, lesníků, soustružníků a zedníků si dovolím s chápavým úsměvem přehlídnout...
Vidím, že v obecných názorech zrajem stejně /demokracie, Havel, atd/. Ovšem ohledně názoru na písma se rozcházíme. Rozhodně nesouhlasím s Tvým výše uvedeným výrokem. Protože moudrost Boží / a ta je vykladačem Sv. písem /, …More
Trepifajksl: ..Ano, opravu raketoplánu vskutku přenechám leteckým mechanikům.... Návrhy topičů, lesníků, soustružníků a zedníků si dovolím s chápavým úsměvem přehlídnout...
Vidím, že v obecných názorech zrajem stejně /demokracie, Havel, atd/. Ovšem ohledně názoru na písma se rozcházíme. Rozhodně nesouhlasím s Tvým výše uvedeným výrokem. Protože moudrost Boží / a ta je vykladačem Sv. písem /, jde ruku v ruce s pokorou a Duchem sv. A tak Božího ducha mohou mít, jak lidé primitivní, tak i vzdělaní. Stačí se podívat na apoštoly. Naproti tomu, kam to dovedli lidé nábožensky vzdělaní, viz. kněží, kteří ukřižovali Krista? Jak ve SZ docházelo k selhání náboženských špiček, tak dochází a bude docházet i v dnešní době církve. Jak bylo zapotřebí dříve duch. restartu, tak je zapotřebí i nyní. Pokud člověk zaspí a spoléhá na svou chytrost, a modrost, je to vynikající cesta do pekel. Jak vnímáš problémy 2 VK, které se zde často řeší? Jsi trocha neprůhledný, bratře.
b8111

Boží slovo na den 18.2. A.D. 2021

Joske, vysvětli, nerozumím Ti, jak to myslíš právě v návaznosti na uvedené verše řím. 14/5. Zde mluvíš o hřivnách a proč, když tam mluvíš o svobodě?
b8111

Boží slovo na den 18.2. A.D. 2021

Trepi, právě v tomto plně s Tebou souhlasím. Jedna věc je výklad a druhý nešvar, je přepisování, či vyřazování veršů z písma. A k tomu právě došlo u morálního zákona ŘKC, což mě dovedlo k pochybnostem.
b8111

Boží slovo na den 18.2. A.D. 2021

Joske: církev v 1.stol. rozhodně nesvětila neděli. To na okraj. Ale jaký máš názor, pokud kradu, cizoložím a jsem ve svém myšlení plně přesvědčen, ve světle veršů, které jsi uvedl?
b8111

Boží slovo na den 18.2. A.D. 2021

Trepi je to hodně o povaze. Nikdy jsem nebyl slepá ovce, ale hledal jsem v písmech, zda je to pravda, co mě učí. Tak jako:
Skutky apoštolů 17, 11Židé v Beroji byli přístupnější než v Tesalonice: přijali evangelium s velikou dychtivostí a každý den zkoumali v Písmu, zdali je to tak, jak zvěstuje Pavel.....
Právě i já začínal na maninách a pokračoval dál...
b8111

Boží slovo na den 18.2. A.D. 2021

Trepifajksl: Posouzení vysvětlení, nech na druhých. K sobotě jsem dozrál i bez AD, k odsouzení Hkt a dalších blbostí taky. Pokud studuješ písma, tak zjistíš, že toho více "plave na vodě". Myslím si, že i když jsi dobrý a férový chlap, přesto jsi zamrzl v určitém bodě. Neříkám, ty témata jsou těžká i pro mě. Přesto si myslím, že už se o písmo nezajímáš. Vyhovuje Ti, k čemu jsi dozrál. Jak chceš, …More
Trepifajksl: Posouzení vysvětlení, nech na druhých. K sobotě jsem dozrál i bez AD, k odsouzení Hkt a dalších blbostí taky. Pokud studuješ písma, tak zjistíš, že toho více "plave na vodě". Myslím si, že i když jsi dobrý a férový chlap, přesto jsi zamrzl v určitém bodě. Neříkám, ty témata jsou těžká i pro mě. Přesto si myslím, že už se o písmo nezajímáš. Vyhovuje Ti, k čemu jsi dozrál. Jak chceš, ale potom diskutovat, určovat co je lež, když nerozumíš základu bratře? Nemám zájem Ti brát Tvé jistoty. Vím, že už nechceš znovu zažít zklamání. Taky vím, že Ti bylo ublíženo, znám ty sbory letniční / vzpomínal jsi Maniny, Drápala, atd. /. Potom, ale bratře se do těchto debat raději nepouštěj. Myslím to v dobrém, nechci Tě ranit. Staré andrše mám rád. Tedy i stylitu. To hlavní je někde jinde. Hledejme, co nás spojuje. Ať se daří.
b8111

Boží slovo na den 18.2. A.D. 2021

U.S.C.A.E.: Bůh dal Mojžíšovi Boží zákon morální a ceremoniální. Zákon morální napsal vlastním prstem Bůh na kamenné desky Dt.10/4
Boží zákon se předával ústní, tradicí ještě před Mojžíšem. Gen. 26.5 praví: "Abraham uposlechl mého hlasu a dbal na to, co jsem mu svěřil: na má přikázání, nařízení a zákony."
Rovněž události zaznamenané v Exod. 16. kapitole svědčí o tom, že Izraelité dodržují …More
U.S.C.A.E.: Bůh dal Mojžíšovi Boží zákon morální a ceremoniální. Zákon morální napsal vlastním prstem Bůh na kamenné desky Dt.10/4
Boží zákon se předával ústní, tradicí ještě před Mojžíšem. Gen. 26.5 praví: "Abraham uposlechl mého hlasu a dbal na to, co jsem mu svěřil: na má přikázání, nařízení a zákony."
Rovněž události zaznamenané v Exod. 16. kapitole svědčí o tom, že Izraelité dodržují den sobotní, před vydáním zákona na Sinaji.
Sobota byla určena pro všechny lidi již v ráji, ustanovením týdenního cyklu Gen.2/3
b8111

Boží slovo na den 18.2. A.D. 2021

U.S.C.A.E.: Kolem r. 150 se již slavila křesťany neděle, na mnoha místech.
b8111

Boží slovo na den 18.2. A.D. 2021

Trepifajksl: Trepi, snažil jsem se Ti odpovědět na všechny Tvé otázky, či pochybnosti. Pokud Ti něco není jasné, znovu si pročti odpovědi. Vidím největší problém v tom. že dobře nerozumíme staré a nové smlouvě, taktéž ceremoniálním a morálním zákonu. Který den chceš slavit, ale je na Tobě, máš svobodnou vůli, Bůh Tě k ničem nenutí. Rozhodně je ale lží, když někdo tvrdí, že neděli ustanovil Ježíš,…More
Trepifajksl: Trepi, snažil jsem se Ti odpovědět na všechny Tvé otázky, či pochybnosti. Pokud Ti něco není jasné, znovu si pročti odpovědi. Vidím největší problém v tom. že dobře nerozumíme staré a nové smlouvě, taktéž ceremoniálním a morálním zákonu. Který den chceš slavit, ale je na Tobě, máš svobodnou vůli, Bůh Tě k ničem nenutí. Rozhodně je ale lží, když někdo tvrdí, že neděli ustanovil Ježíš, či ji slavili první křesťané v 1. stol. po Kristu. K tomu dochází až později. Cením si tvého zápalu pro pravdu a přeji hezké prožití nedělního dne.
b8111

Boží slovo na den 18.2. A.D. 2021

Trepifajksl: Ještě dodatek. Bůh, který řekl, židům, že budou světit sobotu, tak jim také jasně řekl jakým způsobem. A za nesvěcení stanovil trest smrti....

Na to jsem Ti odpověděl slepou kolejí níže. Slavíš i ostatní body desatera, kde byly stejně tvrdé sankce, či dodržuješ vůbec nějaké desatero?
b8111

Boží slovo na den 18.2. A.D. 2021

Trepifajksl.: Já nemusím přemýšlet, mně je tohle jasné...
Trepi, pán Ježíš sobotu očisťuje od nesmyslných lidských nánosů tradic/nesměli rozvazovat, zavazovat uzel, psát dvě písmena a více, delší chůze jak 1 km, zapalovat oheň, atd./. V žádném případě ji těmito výroky, či svými činy, sobotu neporušuje. Ba naopak nás učí tímto, jak ji správně zachovávat. Podsouváš Kristu svůj vlastní postoj, …More
Trepifajksl.: Já nemusím přemýšlet, mně je tohle jasné...
Trepi, pán Ježíš sobotu očisťuje od nesmyslných lidských nánosů tradic/nesměli rozvazovat, zavazovat uzel, psát dvě písmena a více, delší chůze jak 1 km, zapalovat oheň, atd./. V žádném případě ji těmito výroky, či svými činy, sobotu neporušuje. Ba naopak nás učí tímto, jak ji správně zachovávat. Podsouváš Kristu svůj vlastní postoj, který k sobotě máš.
b8111

Boží slovo na den 18.2. A.D. 2021

Trepifajksl: Příteli lžeš. Křesťané z pohanů žádnou sobotu nesvětili. Není o tom nikde ani zmínka.

Trepi lžeš Ty, nebo spíše nemáš informace. Zhruba do konce prvního století slavili první křesťané, jak z pohanů, tak i ze židů sobotní den. Toho jsou průkazným důkazem rozmezí dat v kterých byly napsány evangelia a dopisy apoštolů. Nikde se nezmiňují o slavení neděle. Teprve později pod tlakem …More
Trepifajksl: Příteli lžeš. Křesťané z pohanů žádnou sobotu nesvětili. Není o tom nikde ani zmínka.

Trepi lžeš Ty, nebo spíše nemáš informace. Zhruba do konce prvního století slavili první křesťané, jak z pohanů, tak i ze židů sobotní den. Toho jsou průkazným důkazem rozmezí dat v kterých byly napsány evangelia a dopisy apoštolů. Nikde se nezmiňují o slavení neděle. Teprve později pod tlakem antijudaismu se od ní mnozí začali odklánět /židé v Alexandrii krátce před r.120, ve starém Římě o slavení neděle píše Justin Martýr, který žil 100-165 n.l. To ovšem neznamená, že všichni křesťané upustili od slavení soboty. Ba naopak, byli za to pronásledováni.
b8111

Boží slovo na den 18.2. A.D. 2021

Důležitost slavení sobotního spočívá v tom, že je to znamení mezi námi a Bohem. Ezech.20/12,20. To se nevztahuje na neděli.
Svěcení soboty Bůh určuje všem lidem a směřuje ji i do budoucna Ex31/13. Neboť skrze víru Abrahamovu jsme byli naroubováni/planá oliva-pohani/ na ušlechtilou olivu- židy Řím.11/23.
b8111

Boží slovo na den 18.2. A.D. 2021

Trepifajksl: Nemá cenu tady teoretizovat, platí ukázaná. Chci doložit, že židovská..
Trepi, sobota byla určena pro všechny lidi již v ráji ustanovením týdenního cyklu Gen.2/3. Jak zákon, tak sobotu světili první lidé, včetně Abrahama. Po potopě byl nositelem světla vyčleněn Izraelský národ, který dostal Zákon již v psané formě. V Desateru Exod.20/8
11 je sobota vyzdvižena, co by památník stvořen…More
Trepifajksl: Nemá cenu tady teoretizovat, platí ukázaná. Chci doložit, že židovská..
Trepi, sobota byla určena pro všechny lidi již v ráji ustanovením týdenního cyklu Gen.2/3. Jak zákon, tak sobotu světili první lidé, včetně Abrahama. Po potopě byl nositelem světla vyčleněn Izraelský národ, který dostal Zákon již v psané formě. V Desateru Exod.20/8
11 je sobota vyzdvižena, co by památník stvoření. V Dt.5/6-10 je sobota památníkem na vyjití z Egypta, tedy z mocí otroctví do svobody. Tato symbolika má platnost i pro křesťany. I oni byli osvobozeni z moci hříchů. I v této době je sobota určena všem, nejen židům, ale i cizincům Izaijáš 56/6,7. V písmu je více míst, kdy lidé z okolních národů uznávali židovské náboženství, tedy i sobotu-nebudu dohledávat.
b8111

Boží slovo na den 18.2. A.D. 2021

apredsasatoci: jsi chytré děvče. Vyřknutého bylo taky dost. Snad na závěr. Právě, aby si mnozí špatně nevysvětlovali různé citáty zavádějícím způsobem ze Sv. písma, jak zde vidím, je zapotřebí dobře rozumět Sv. písmu. Ovšem to hlavní spočívá někde jinde, jak píše kallistratos a tam pokulhávám....Děkuji za diskuzi a přeji hezký zbytek dne.