b8111
b8111

Bruselská internacionála

Zdravím Mirdo, žijeme spolu v jednom městě / měl jsem jít za Tebou dělat do D.D. - vím, že už jsi skončil, na velikonoce jsi byl u nás s koněm, jak jsi se přistěhoval, atd /. Mohl bys prosím tě vysvětlit Halíkovi a spol., že nejsem Kallistratos/hoki, atd... Díky a někdy na viděnou.
b8111

Tri pápežove očakávania od Charisu – jednotnej katolíckej obnovy v Duchu Svätom

Peter(skala): ..ešte neičo čo ma zaujalo a prikláňa k názoru, že tých 3 a pol roka bude doslovných...

Dobrý postřeh. Jinak Petře, výše uvedené citace z Písma se vážou k 3 ½ roku, ale nejedná se o skutečnou délku. To znamená, že 1260 dní /3 ½ roku/ dle biblického principu uvedeného v Ezech. 4/6. a 4 Mojž .14/34., pokud by se na to vztahoval, by bylo 1260 roků. Jinak je to, ale u Luk4/25., …More
Peter(skala): ..ešte neičo čo ma zaujalo a prikláňa k názoru, že tých 3 a pol roka bude doslovných...

Dobrý postřeh. Jinak Petře, výše uvedené citace z Písma se vážou k 3 ½ roku, ale nejedná se o skutečnou délku. To znamená, že 1260 dní /3 ½ roku/ dle biblického principu uvedeného v Ezech. 4/6. a 4 Mojž .14/34., pokud by se na to vztahoval, by bylo 1260 roků. Jinak je to, ale u Luk4/25., tam je to doslova. U Zj. 11/9 nevím vysvětlení. Potom 3 ½ roku svázání satana může být, jak skutečných 3 ½ roku, tak i 1260 dní, tedy 1260 roků.

Já osobně preferuji skutečné 3 roky a 6 měsíců. Potom, ale vzniká problém s proroctvím bl. Emmerichové. Dle ní, měl být satan puštěn na svobodu 50-60 let před rokem 2000.
/ a jsme na začátku...…… , proto si zjišťuji další ověřené informace těch, kteří se tímto tématem zabývali. Pak si mohu udělat názor/ Přeji hezký den.
b8111

Tri pápežove očakávania od Charisu – jednotnej katolíckej obnovy v Duchu Svätom

Peter(skala): Petře díky. Ale prosím Tě, to dílo má skoro 400 stran, na což nemám čas. Kromě Tebou uváděného čísla 518, váže se k tomu ještě něco, někde? Ať mi to usnadníš. Díky.
b8111

Tri pápežove očakávania od Charisu – jednotnej katolíckej obnovy v Duchu Svätom

Peter(skala): Myslíš k těm mimozemšťanům? No, něco jsem viděl:
a- ale nebudu se tomu věnovat, pokud nejsem si jistý zdrojem
b- určitě bych si to nechal přeložit vlastním člověkem, jak je to doopravdy řečeno, pokud by to bylo pro mě důležité
b8111

Tri pápežove očakávania od Charisu – jednotnej katolíckej obnovy v Duchu Svätom

Peter(skala): Petře, mohl by jsi uveřejnit něco z díla ct. Márie z Agredy / bez cizího vysvětlování a doplňování / k otázce výkladu 1000 ročního království a 3,5 roku plného uvolnění satana?Děkuji
b8111

Tri pápežove očakávania od Charisu – jednotnej katolíckej obnovy v Duchu Svätom

Peter(skala): ..inač, ked už niekto chce vedieť kolko rokov…
O těchto informacích mám poměrně dobrý přehled. Zdrojů je hodně ale mnohé si protiřečí. Mě spíše mrzí, že ŘKC v těchto věroučných naukách nedovedla a nedovede vydat oficiální stanovisko, které by bylo závazné, jak pro kněze, tak katechety, atd., tedy ty , kteří se zabývají výukou. Není možná taková nejednota názorů, a aby se každý …More
Peter(skala): ..inač, ked už niekto chce vedieť kolko rokov…
O těchto informacích mám poměrně dobrý přehled. Zdrojů je hodně ale mnohé si protiřečí. Mě spíše mrzí, že ŘKC v těchto věroučných naukách nedovedla a nedovede vydat oficiální stanovisko, které by bylo závazné, jak pro kněze, tak katechety, atd., tedy ty , kteří se zabývají výukou. Není možná taková nejednota názorů, a aby se každý odvolával na jiný zdroj, který je mu blízký, jemuž věří.
b8111

Tri pápežove očakávania od Charisu – jednotnej katolíckej obnovy v Duchu Svätom

Peter(skala): Toho jsem si samozřejmě velmi dobře vědom. S tímto problémem zápasí spousta lidí.
b8111

Tri pápežove očakávania od Charisu – jednotnej katolíckej obnovy v Duchu Svätom

Peter(skala): ...kde v Biblii sa použiva 3 a pol roka (okrem tohto pripadu)?......
Důležitá zásada při výkladu časových proroctví: jeden rok – jeden den. / ne vždy, tak tomu je /
4 Moj 14/34 Podle počtu dnů, v nichž jste dělali průzkum země, ponesete své viny. Za každý den jeden rok, za čtyřicet dnů čtyřicet let. Tak pocítíte mou nevoli.

Ezech 4/6 Až skončí tyto dny , lehneš si podruhé, a to na …More
Peter(skala): ...kde v Biblii sa použiva 3 a pol roka (okrem tohto pripadu)?......
Důležitá zásada při výkladu časových proroctví: jeden rok – jeden den. / ne vždy, tak tomu je /
4 Moj 14/34 Podle počtu dnů, v nichž jste dělali průzkum země, ponesete své viny. Za každý den jeden rok, za čtyřicet dnů čtyřicet let. Tak pocítíte mou nevoli.

Ezech 4/6 Až skončí tyto dny , lehneš si podruhé, a to na pravý bok, a poneseš nepravost domu judského po čtyřicet dní; ukládám ti za každý rok jeden den.

Zj 11/2 Ale vnější chrámový dvůr vynech a neměř, protože byl vydán pohanům; ti budou pustošit svaté město po dvaačtyřicet měsíců. /42měs:12měs = 3,5 roku /

Zj 11/3 A povolám své dva svědky, a oblečeni v smuteční šat budou prorokovat tisíc dvě stě šedesát dní. /1260dní:30dní=42měsíců:12měs=3,5 roku/

Zj11/9 Lidé ze všech národů, čeledí, jazyků a kmenů budou hledět tři a půl dne na jejich mrtvá těla a nedovolí je pochovat. /1den=1rok=3,5 roku/

Zj 12/6 Žena pak uprchla na poušť, kde jí Bůh připravil útočiště, aby tam o ni bylo postaráno po tisíc dvě stě šedesát dní.

Zj 13/5 A bylo jí dáno, aby mluvila pyšně a rouhavě a měla moc po čtyřicet dva měsíce.

1 Král. 17/1 Elijáš Tišbejský z přistěhovalců gileádských řekl Achabovi: „Jakože živ je Hospodin, Bůh Izraele, v jehož jsem službách, v těchto letech nebude rosa ani déšť, leč na mé slovo.

Luk 4/25 Po pravdě vám říkám: Mnoho vdov bylo v Izraeli za dnů Eliášových, kdy se zavřelo nebe na tři a půl roku a na celou zemi přišel veliký hlad.

Proroctví je víc, ale jsou těžká na pochopení a počítání. I služba J. Krista dle některých trvala 3,5 roku. Židé se řídili lunárním kalendářem, ale nemohu dohledat staré počítání před 4. stol. n. l. / myslím zaokrouhlení měsíce na 30 dní, proč to tak Hospodin počítal /.
b8111

Tri pápežove očakávania od Charisu – jednotnej katolíckej obnovy v Duchu Svätom

Peter(skala): Velmi moudrý, znalý věcí je Tvůj názor. Chybí nám vyjádření odborníka na jeho dílo. Nemám rád vytrhávání z kontextu něčího díla, Sv. písma, kterým dotyční nerozumí a pak se zde dohadují celé dny….
b8111

Tri pápežove očakávania od Charisu – jednotnej katolíckej obnovy v Duchu Svätom

Peter(skala): Petře a, b / uvedeno včera /nejsou otázky. Jsou to fakta , s kterými sv. Augustin pracuje a jsou uvedeny v těchto kapitolách 16,24., 20,7/ jeden den jako 1000 let a tisíc let jako jeden den, atd./. Sv. Augustin přesto, že zná tyto biblické časové principy, tak mi připadá, že naopak podporuje skutečnou časovou délku uvolnění satana na konci času, pouze na skutečné 3 roky a 6 …More
Peter(skala): Petře a, b / uvedeno včera /nejsou otázky. Jsou to fakta , s kterými sv. Augustin pracuje a jsou uvedeny v těchto kapitolách 16,24., 20,7/ jeden den jako 1000 let a tisíc let jako jeden den, atd./. Sv. Augustin přesto, že zná tyto biblické časové principy, tak mi připadá, že naopak podporuje skutečnou časovou délku uvolnění satana na konci času, pouze na skutečné 3 roky a 6 měsíců.
Symboliku těchto let v kap. 20,8, která se tímto zabývá, ale nikde nenacházím...
dotaz: Je moje vyhodnocení Jeho úvahy správné, vnímáš to taky tak /plné uvolnění sat. - 3,5 r/?
PS: Jistotu učení neřeším, tvořím si pouze názor.
b8111

Tri pápežove očakávania od Charisu – jednotnej katolíckej obnovy v Duchu Svätom

Peter(skala): Další moje otázka je: Jak je to s uvolněním Satana na 3 ½ roku? Všímám si, že sv. Augustín si není jistý, s jeho časovým osazením v souvislosti s 1000 ročním královstvím. S tím problém nemám. Spíše se mi, ale zdá, že podporuje skutečnou časovou délku pouhé 3 roky a šest měsíců a s tím už problém mám. Přitom:
a- nelpí na 1000 letech / nemusí to být období těmito léty vymezené …More
Peter(skala): Další moje otázka je: Jak je to s uvolněním Satana na 3 ½ roku? Všímám si, že sv. Augustín si není jistý, s jeho časovým osazením v souvislosti s 1000 ročním královstvím. S tím problém nemám. Spíše se mi, ale zdá, že podporuje skutečnou časovou délku pouhé 3 roky a šest měsíců a s tím už problém mám. Přitom:
a- nelpí na 1000 letech / nemusí to být období těmito léty vymezené 16,24., 20,7.,atd../
b-mluví o uvolnění satana, které se začalo, když Církev překročila hranice Judey/ale to je něco jiného/
Mýlím se ?
b8111

Tri pápežove očakávania od Charisu – jednotnej katolíckej obnovy v Duchu Svätom

Peter(skala): Ano, mýlil jsem se. Měl jsi pravdu. Psané listy jsou slova sv. Augustina, beze vstupů překladatele. Zmátlo mě uvedení špatného letopočtu, kterému věřila v tehdejší době jak Církev, tak i sv. Augustin, který se celkově stavil k pojetí času filozoficky. Odpověď na otázku A+B je dostačující a plně v souladu s Jeho učením, jak jsi uvedl výše. Proto mažu svoji chybnou úvahu. Zároveň …More
Peter(skala): Ano, mýlil jsem se. Měl jsi pravdu. Psané listy jsou slova sv. Augustina, beze vstupů překladatele. Zmátlo mě uvedení špatného letopočtu, kterému věřila v tehdejší době jak Církev, tak i sv. Augustin, který se celkově stavil k pojetí času filozoficky. Odpověď na otázku A+B je dostačující a plně v souladu s Jeho učením, jak jsi uvedl výše. Proto mažu svoji chybnou úvahu. Zároveň děkuji za obohacení mého malého rozhledu.
b8111

Brazília zasvätená Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie z iniciatívy katolíckych laikov napriek nesúhla…

Libor Halík: …. Ale Vás @b8111 u sebe zablokuji, neboť se hlavně hádáte…..

Takže, když nejste schopen objektivně reagovat, uzavřu to tedy já. Až budete mít osobní negativní zkušenost se mnou, pak můžete napsat to, co jste napsal. Vy ji ovšem nemáte. Na první kontakt s Vámi jste zareagoval zablokováním a křivým nactiutrháním. Nebyl důvod / pokud netrpíte strachem z konfrontace názorů, …More
Libor Halík: …. Ale Vás @b8111 u sebe zablokuji, neboť se hlavně hádáte…..

Takže, když nejste schopen objektivně reagovat, uzavřu to tedy já. Až budete mít osobní negativní zkušenost se mnou, pak můžete napsat to, co jste napsal. Vy ji ovšem nemáte. Na první kontakt s Vámi jste zareagoval zablokováním a křivým nactiutrháním. Nebyl důvod / pokud netrpíte strachem z konfrontace názorů, bezdůvodným protěžováním trollů, neschopností rozeznat kdo koho napadá, či nejste v zajetí mystifikačních her na nicky/, a pokud ano, mohl jste mě kdykoliv později zablokovat. To by bylo „křesťanské“ a to bych přijal. To jste však neudělal. Osobně se domnívám, že jste ve "vleku" místního trollení podlehl názoru, že B8111 je Kallistratos, nebo Vám vadilo, že se občas zastávám lidí, kteří Vám názorově nesedí. Obojí je špatně. Pokud se zde snažíte prezentovat, jako bohabojný muž, jemuž leží na srdci Boží dílo, tak se podle toho chovejte. V tomto případě jste se zachoval jako zbabělec, nebo jste zbabělec, když pozoruji Vaši toleranci ke zlu, které páchají zdejší Barbarin, Segal, atd…… Proč jim nenapíšete, že podněcují na Glorii hádky a že je zablokujete? Proč neměříte minimálně stejným metrem? Proč se nedržíte "kréda" o lži a pravdě, které máte napsané v pravém rohu nahoře Vaší stránky? Odpovím za Vás: Možná asi proto, že jak si všímám, je Vám toto zlo nějak blízké, v duchu hesla: účel světí prostředky. Což znamená v praxi, že špinavou práci udělají za Vás a Vy máte klid na uvádění svých názorů. Obranným valem křesťana má být Hospodin a né banda darebáků. Vidím ale, že máte asi větší důvěru v tyto trolly. Pokud ovšem máte odvahu vystupovat na veřejnosti, tak bych prosil, abyste prokázal stejnou odvahu i zde na Glorii a nechoval se, jak malý nevyzrálý kluk, který se schovává za máminou sukni, v případě nebezpečí.
Na závěr bych si dovolil pouze jednu myšlenku k Vaši působnosti zde. Prorocký duch musí být v souladu se Svatým písmem a a pozná se taky podle toho, že prorokované slovo se plní. Bůh není lhář. Ve Vašem případě: a - buď nerozumíte uváděným proroctvím, tedy neumíte s nimi pracovat, b - nebo jsou falešné. U Vás se domnívám, že občas splňujete obojí kritéria. Chrlíte jedno proroctví za druhým a nic …...

Nicméně osobně proti Vám nic nemám, určitě jste v jádru dobrý člověk. Jste můj bratr v Kristu, proto si přejme vše dobré a odpouštějme si navzájem dokud je čas. Velmi si taky vážím Vašich aktivit na obranu nenarozeného života, atd. Rovněž bych se chtěl omluvit, jest-li jsem Vůči Vám „tvrdý“ a ublížil Vám. Nemyslím to zle, pouze bych si přál, aby můj názor Vás dovedl k zamyšlení, zda neděláte něco ve svém životě špatně. Přeji hezký den.
Ps: Pletánek dobře ví, že nejsem Kallistratos. Měl jsem před 1,5 rokem s ním pracovat v domově důchodců u Luhačovic, jako ošetřovatel. Proč jste mu nevolal?
b8111

Tri pápežove očakávania od Charisu – jednotnej katolíckej obnovy v Duchu Svätom

Peter(skala):Tak to by mě zajímalo. Můžeš uveřejnit konkrétní stranu, nejlépe citaci, popř. odkaz k otázce a+b od sv. Augustína, včetně ct. Márie z Agredy / bez cizího vysvětlování a doplňování /? Nerad bych dopadl, jako u českosla /již tu není/. Ten uveřejňoval hromady knih na podporu ŘKC učení, které ve skutečnosti nečetl, nebo jim nerozuměl. Na obranu neděle jsem po přečtení takřka 200 …More
Peter(skala):Tak to by mě zajímalo. Můžeš uveřejnit konkrétní stranu, nejlépe citaci, popř. odkaz k otázce a+b od sv. Augustína, včetně ct. Márie z Agredy / bez cizího vysvětlování a doplňování /? Nerad bych dopadl, jako u českosla /již tu není/. Ten uveřejňoval hromady knih na podporu ŘKC učení, které ve skutečnosti nečetl, nebo jim nerozuměl. Na obranu neděle jsem po přečtení takřka 200 stran jedné knihy, pak zjistil, že je autor plně v rozporu s ŘKC, protože tvrdil, že Kristus zrušil desatero a z toho vycházel. Taktéž Mates /nic proti němu/, na otázky a+b má stejný pohled jako Ty, pře se o ně a nakonec uveřejní Zjevení svatého Jana apoštola od Hečla, Sýkory, který je plně v rozporu s tím, co obhajuje…….. Co by mě taky zajímalo, zda sv. Augustin, ct. Márie z Agredy v těchto otázkách jsou zajedno s bl. Emmerichovou? Přeji hezký den.
b8111

Tri pápežove očakávania od Charisu – jednotnej katolíckej obnovy v Duchu Svätom

Peter(skala): Petře, zajímavou studii knihy Zjevení s úvahami a výkladem od Dr. J. Sýkory a J. Hečla / rok 1946, církevní schválení/ vložil Mates5485, 27. února: ZJEVENÍ - SVATÉHO JANA APOŠTOLA
Oba autoři odmítají Milenarizmus a Chiliazmus. 1000 leté království, ale očekávají v budoucnu, včetně spoutání satana, před 2. příchodem J.Krista, jemuž bude předcházet propuštění satana, pronásledov…More
Peter(skala): Petře, zajímavou studii knihy Zjevení s úvahami a výkladem od Dr. J. Sýkory a J. Hečla / rok 1946, církevní schválení/ vložil Mates5485, 27. února: ZJEVENÍ - SVATÉHO JANA APOŠTOLA
Oba autoři odmítají Milenarizmus a Chiliazmus. 1000 leté království, ale očekávají v budoucnu, včetně spoutání satana, před 2. příchodem J.Krista, jemuž bude předcházet propuštění satana, pronásledování církve, tedy doba antikrista /str.164-180, str.299-309/. Rovněž trvají na přesném vymezení času 1000 let. Stejné úvahy jako u Tebe, pouze časový nesoulad hlavních událostí. I já jsem se tímto celé léta řídil. U ŘKC se setkávám spíše s tímto názorem. O názoru Bl. K. Ememrichové jsem se dozvěděl až od Matesa. ŘKC se k těmto věcem moc nevyjadřuje a s Jejími vizemi moc nepracuje. Jinak Tě Petře nechci nějak zatěžovat, až budeš mít někdy čas... A rozhodně se nechci o tyto věci přít.
b8111

Tri pápežove očakávania od Charisu – jednotnej katolíckej obnovy v Duchu Svätom

Peter(skala):Petře děkuji za námahu. Asi blbě hledám, ale nemohu zde najít ofic. vyjádření ŘKC k mé otázce. Pouze úvahy nějakých pisatelů na základě Sv. písma /např. milenarizmus.docx (80,5 kB) – vyjádření pod sv. Augustinem: strana 3-8, což předpokládám, že už nejsou myšlenky sv. Augustina/. Výklad Milenarismu, Chiliazmusu v interpretaci ŘKC, znám. Rovněž znám výklad o Božím království na …More
Peter(skala):Petře děkuji za námahu. Asi blbě hledám, ale nemohu zde najít ofic. vyjádření ŘKC k mé otázce. Pouze úvahy nějakých pisatelů na základě Sv. písma /např. milenarizmus.docx (80,5 kB) – vyjádření pod sv. Augustinem: strana 3-8, což předpokládám, že už nejsou myšlenky sv. Augustina/. Výklad Milenarismu, Chiliazmusu v interpretaci ŘKC, znám. Rovněž znám výklad o Božím království na zemi, taktéž i o omezení satanovi moci. Ale nikde zatím jsem nenašel ofic.vyjádření ŘKC např. v KKC, k těmto otázkám:
a-1000 roční království se začalo příchodem Krista na zemi a skončí Jeho 2. Příchodem.
b-spoutání satana a uvržení do propasti na 1000 let se už stalo smrtí a vzkříšením J.Krista.
Prosím tedy o konkrétní věty, výtah, odkazy, schválených ŘKC. Nechci studovat hromadu neschválených úvah, odkazů, byť dobře myšlených…….
b8111

Tri pápežove očakávania od Charisu – jednotnej katolíckej obnovy v Duchu Svätom

Peter(skala): Petře o mileniarismu KKC 675-677 vím. Ale nikde se nemohu dočíst, o tom, že /…. 1000 ročne kralovstvo sa začalo príchodom Krista na zemi a skončí jeho 2.prichodom/. Otazka tedy zněla: Kde je uvedeno v oficiálním učení ŘKC, co jsi napsal/ tučná kurzíva/, např. v KKC? Vím pouze o zjevení svatých, kteří o tom mluví, ale v oficiálním učení toto nemohu najít. Řešil jsem to i s …More
Peter(skala): Petře o mileniarismu KKC 675-677 vím. Ale nikde se nemohu dočíst, o tom, že /…. 1000 ročne kralovstvo sa začalo príchodom Krista na zemi a skončí jeho 2.prichodom/. Otazka tedy zněla: Kde je uvedeno v oficiálním učení ŘKC, co jsi napsal/ tučná kurzíva/, např. v KKC? Vím pouze o zjevení svatých, kteří o tom mluví, ale v oficiálním učení toto nemohu najít. Řešil jsem to i s duchovními, ale oni s těmito informacemi nepracují. Neví dobře, jak vysvětlit těch 1000 let, a ani do jakého časového období je zařadit. Mileniarismus ovšem odmítají, já samozřejmě taky. Snad se vyjadřuji dobře, pokud ne oprav mě. Děkuji
b8111

Tri pápežove očakávania od Charisu – jednotnej katolíckej obnovy v Duchu Svätom

Peter(skala): ...To sa zhoduje s náukou KC o 1000 ročnom království,....
Kde je tato nauka uvedena v oficiálním učení ŘKC, konkrétně o 1000 ročním království. Děkuji
b8111

JEŽIŠ poklad našeho života

Kallistratos: ..jak by byl Graubner nápomocný... Jednoduše. Kde dělal na faře kněze, tam se sjíždělo společenství z druhých farností. Posléze se v těchto farnostech / né na farách / začaly prodávat produkty Amway. Né však všude. Jednotlivý distributoři si přivydělávali při práci, na mateřské, atd.... On sám zajisté nebyl distributorem, ale připravoval půdu sestře. Nemyslím si, že ale šlo JEMU o …More
Kallistratos: ..jak by byl Graubner nápomocný... Jednoduše. Kde dělal na faře kněze, tam se sjíždělo společenství z druhých farností. Posléze se v těchto farnostech / né na farách / začaly prodávat produkty Amway. Né však všude. Jednotlivý distributoři si přivydělávali při práci, na mateřské, atd.... On sám zajisté nebyl distributorem, ale připravoval půdu sestře. Nemyslím si, že ale šlo JEMU o zisk / ten měla sestra /, chtěl spíše pomoci finančně rodinám. Nechci to soudit je mi to jedno.
b8111

Brazília zasvätená Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie z iniciatívy katolíckych laikov napriek nesúhla…

Anton Čulen: Nezlobte pane Antone, využil jsem Vašeho vlákna na vzkaz p. Halíkovi. Nechci nic s ním rozebírat, pouze vysvětlit si, mezi námi vzniklé, asi nedorozumění. Děkuji a přeji hezký den.
b8111

Brazília zasvätená Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie z iniciatívy katolíckych laikov napriek nesúhla…

Libor Halik:
1-Příteli, nejsem Kallistratos, žiji ve městě s Pletánkem, který mě dobře zná / na velikonoce u mě byl s vozem na kopci, když se přistěhoval. Pod b8111 mě nezná, ale ví, že jsem na Glorii /.
2-……hlavně hádáte….. Snad mám právo vyjádřit svůj názor, jako každý. Myslím si, že sporů bylo velmi málo /Kallistratos, Mates /. Oběma jsem se omluvil a usmířil.
3-Pokud jste soudný a moudrý, …More
Libor Halik:
1-Příteli, nejsem Kallistratos, žiji ve městě s Pletánkem, který mě dobře zná / na velikonoce u mě byl s vozem na kopci, když se přistěhoval. Pod b8111 mě nezná, ale ví, že jsem na Glorii /.
2-……hlavně hádáte….. Snad mám právo vyjádřit svůj názor, jako každý. Myslím si, že sporů bylo velmi málo /Kallistratos, Mates /. Oběma jsem se omluvil a usmířil.
3-Pokud jste soudný a moudrý, tak vyčtete z mé historie / pouze 198 příspěvků/, kdo koho napadá, respektive vede spory. Pokud obráceně preferujete Barbarina, Segala, atd. /jasné trolly, kteří vyloženě útočí na druhé, aniž by měli kolikrát důvod /, pak naopak to svědčí proti Vám. Pokud jste čestný a transparentní, nemáte důvod k blokaci, pokud jste na morálni úrovni těchto trollů, můžete zvesela blokovat. Ba naopak budu tomu rád, protože s těmito lidmi nechci mít nic společného. Přeji hezký den.
b8111

Pro změnu Otčenáše mnoho lidí zahyne v 3. světové válce

Segal: Léta jsi zde za primitiva a primitivem asi zůstaneš. To Ostrik, to byl jiný "kapr". I přes svoji agresivitu, to měl v hlavě srovnané. V mnoha postřezích převyšoval zdejší diskutující a byl blíže pravdě i když ji možná nedovedl žít v praktickém životě. Segale, jsi obyčejný poskok bez vlastního názoru, který parazitováním na druhých, léčí si vlastní mindráky. Nikdy nedosáhneš úrovně slušnýc…More
Segal: Léta jsi zde za primitiva a primitivem asi zůstaneš. To Ostrik, to byl jiný "kapr". I přes svoji agresivitu, to měl v hlavě srovnané. V mnoha postřezích převyšoval zdejší diskutující a byl blíže pravdě i když ji možná nedovedl žít v praktickém životě. Segale, jsi obyčejný poskok bez vlastního názoru, který parazitováním na druhých, léčí si vlastní mindráky. Nikdy nedosáhneš úrovně slušných, přemýšlejících lidí...….
b8111

Pro změnu Otčenáše mnoho lidí zahyne v 3. světové válce

Barbarin: Troll ihned bez rozmyslu skočí na příspěvek, aniž mu byla otázka určena. Začínáš mi připomínat mouchu, ta když uvidí lejno taky se neudrží...
b8111

Pro změnu Otčenáše mnoho lidí zahyne v 3. světové válce

Barbarin: Odpověděl jsi správně a výstižně. Přesto, já se ptám někoho jiného. Děkuji za pochopení.
b8111

Pro změnu Otčenáše mnoho lidí zahyne v 3. světové válce

Varovanie - Stejnou otázku jako Vám, jsem položil i Liboru Halíkovi: Když nemůže církev, měnit modlitbu Otče náš, může měnit Boží desatero přikázání a pokud ano, proč? Obojí nám dal, či řekl přímo Bůh / hora Sínaj kamenné desky, Kristus v evangeliu/. Děkuji.
b8111

Pro změnu Otčenáše mnoho lidí zahyne v 3. světové válce

Libor Halik - Mám otázku: Když nemůže církev, měnit modlitbu Otče náš, může měnit např. Boží desatero přikázání a pokud ano, proč? Obojí nám dal, či řekl přímo Bůh / hora Sínaj kamenné desky, Kristus v evangeliu/. Děkuji.
b8111

JEŽIŠ poklad našeho života

Kallistratos: Poprvé jsem se se setkal s Amway produkty v 90. letech skrze prodejce výlučně z řad katolíků. Jejím hlavním distributorem a manažerem zde na Moravě, byla sestra biskupa Jana Graubnera. Graubner jí, v tom byl nápomocný a jednalo se i o další obchody.... Jest-li to bylo dobře, či špatně nevím.
b8111

Němcům už hrabe v makovicích🤮🤮🤮

Kallistrátos: Příteli, více si uvědomuji, že každý máme jiný styl uvažovaní a vyjadřování. Vyhovuje mi přímý, jasný, úderný styl k jádru. Ty jsi pro mě velmi citlivý, vnímavý, spíše filozoficky laděný Bohu milý člověk. Otázky víry jsem zvyklý řešit v obecné rovině, za pomoci logických důkazů a jednoduchých úvah na základě biblických pravd tak, jak jsem je měl možnost poznat a pochopit. Hodně mi …More
Kallistrátos: Příteli, více si uvědomuji, že každý máme jiný styl uvažovaní a vyjadřování. Vyhovuje mi přímý, jasný, úderný styl k jádru. Ty jsi pro mě velmi citlivý, vnímavý, spíše filozoficky laděný Bohu milý člověk. Otázky víry jsem zvyklý řešit v obecné rovině, za pomoci logických důkazů a jednoduchých úvah na základě biblických pravd tak, jak jsem je měl možnost poznat a pochopit. Hodně mi pomáhá za ta léta naskládaný, všeobecný přehled / vím kam mám sáhnout / a takřka každodenní studium Bible. Ty máš trochu jinou cestu poznání i zrání, která Tě oslovuje a vyhovuje Ti. Tvé vyjadřování je pro mě plošné, neurčité, svědčící o velkých znalostech, ale které občas postrádá biblický podklad, řekl bych, jakoby vycházející z rozumu a srdce. Má cesta směřuje k základním Božím pravdám, jež žila prvotní církev a jež jsou aktuální pro mě i dnes. Ty jsi milující, plně oddaný ŘKCírkvi i přes její liberalizaci, kterou dnes mnozí odmítají a jsi schopen tolerovat změny z jejího dosavadního učení v důvěře a poslušnosti. V pořádku, každému právo volby. Mohu se mýlit já, můžeš se mýlit Ty. Čas ukáže. Přeji Ti ať zraješ v lásce, v Božím poznání a rovněž toleranci, že i druhý má právo na svůj názor. Proto Tě prosím, ať soustavně se nesnažíš "opravovat, dle Tebe, chybné názory, druhých" Časem to začne každému vadit a věř mi, je to velmi nepříjemné. Myslím to v dobrém. Zároveň se Ti omlouvám a prosím o odpuštění, kde jsem Ti ublížil. Jsem rád, že jsem Tě mohl poznat a přeji hezký zbytek dne, bratře ve víře.
b8111

Němcům už hrabe v makovicích🤮🤮🤮

Mates5485: Matesi, každý má právo na svůj názor, byt třeba i špatný. I já mám spoustu špatných asi názorů. Přesto bych nechtěl někoho škatulkovat kvůli odlišnosti, nadávat mu, diskvalifikovat z debaty..... Když Pán Ježíš začínal s učedníky, tak taky nebyli dlouho " kvalitní" i přesto, že chodili každodenně s ním a přesto v milosti Ducha Svatého časem dozráli. Nepovyšujme se nad druhé, Kristus se …More
Mates5485: Matesi, každý má právo na svůj názor, byt třeba i špatný. I já mám spoustu špatných asi názorů. Přesto bych nechtěl někoho škatulkovat kvůli odlišnosti, nadávat mu, diskvalifikovat z debaty..... Když Pán Ježíš začínal s učedníky, tak taky nebyli dlouho " kvalitní" i přesto, že chodili každodenně s ním a přesto v milosti Ducha Svatého časem dozráli. Nepovyšujme se nad druhé, Kristus se stýkal se všemi a bylo mu to RÁDOBY SVATÝMI vyčítáno. I já se snažím mít druhé rád a když k mým dveřím přijdou i Svědci Jehovovi, které vzpomínáš, klidně je pozvu dál. Ovšem pouze je rád pohostím, o Bohu odmítám s nimi diskutovat, to mám vyřešeno. Proto bych se chtěl Tobě omluvit a poprosit Tě o odpuštění, jest- li jsem Ti někde ublížil, a prosím o větší toleranci k druhým / o mě nejde /, abychom, když už o křesťanství mluvíme, křesťany skutečně byli a šlo to na nás vidět a bylo nám spolu dobře. Aby láska zvítězila nad slepou horlivostí, která ubližuje. Přeji ti hezký zbytek dne a přeji Ti pokoj a mír do srdce bratře. Rovněž i já Ti odpouštím.
b8111

Němcům už hrabe v makovicích🤮🤮🤮

Kallistrátos: Sv. písmo na několika místech přímo říká, jasné ano. Když nejsi schopen na jednoduchou otázku odpovědět jednoduše ano, ne, proč chceš vstupovat do konfrontace s daleko těžšími otázkami a opravuješ soustavně druhé diskutující? Pokud nepřímo odpovídáš, že ano, proč jsi napadl můj názor o Boží mentalitě, která nám byla zčásti zjevena a lze ji částečně vnímat kolem nás ? Napsals: /BOŽÍ…More
Kallistrátos: Sv. písmo na několika místech přímo říká, jasné ano. Když nejsi schopen na jednoduchou otázku odpovědět jednoduše ano, ne, proč chceš vstupovat do konfrontace s daleko těžšími otázkami a opravuješ soustavně druhé diskutující? Pokud nepřímo odpovídáš, že ano, proč jsi napadl můj názor o Boží mentalitě, která nám byla zčásti zjevena a lze ji částečně vnímat kolem nás ? Napsals: /BOŽÍ MENTALITA? Kde jsi to prosím vzal?
b8111

Němcům už hrabe v makovicích🤮🤮🤮

Kallistratos: Takže znovu, jednoduše: Byl nám zjeven, či lze pozorovat kolem nás, odraz Boží mentality?
Prosím o stručnou odpověď, nejlépe ano, ne. Evoluci neřešme, to jsme už uzavřeli dříve.
b8111

Němcům už hrabe v makovicích🤮🤮🤮

Kallistrátos: Tvá reakce výše uvedená, na mnou napsané: " Boží mentalitě je cizí a odporuje jí princip „ silnější přemáhá slabšího“, - je totálně mimo křesťanské základní znalosti. Pokud jsi to nepsal v afektu zloby, či nějakého " myšlenkového zkratu ", potom další debaty jsou zbytečné.
b8111

Němcům už hrabe v makovicích🤮🤮🤮

Kallistrátos napsal: BOŽÍ MENTALITA? Kde jsi to prosím vzal? Ale chápu... Tím pádem jsi ale v koncích, protože této skutečnosti chceš podřídit své poznání a můžeš i křivit možnosti světa a pravdy....
Má odpověď:
Cožpak není Sv. písmo, Boží desatero, život Krista, který svědčí o Bohu, úžasné dílo stvoření přírody, tvorů, odrazem Boží velikosti a mentality? Uvědomuješ si, co jsi vůbec napsal? …More
Kallistrátos napsal: BOŽÍ MENTALITA? Kde jsi to prosím vzal? Ale chápu... Tím pádem jsi ale v koncích, protože této skutečnosti chceš podřídit své poznání a můžeš i křivit možnosti světa a pravdy....
Má odpověď:
Cožpak není Sv. písmo, Boží desatero, život Krista, který svědčí o Bohu, úžasné dílo stvoření přírody, tvorů, odrazem Boží velikosti a mentality? Uvědomuješ si, co jsi vůbec napsal? Jsi praktizující křesťan / nemyslím skutkaření /, který jde na hlubinu, nebo pouhý křesťanský liberální intelektuál, který ustrnul na všeobecné povrchní znalosti Sv. písma a Tvojí nejvyšší autoritou, je člověk, Tvůj rozum, Ty sám?
b8111

Němcům už hrabe v makovicích🤮🤮🤮

Kallistrátos: Pokud se jedná o špatný výklad Kristova učení, jsou to hereze a je mylné jej nazývat růstem. Rovněž víra nestojí na pocitech a planých úvahách, byť dobře myšlených.
b8111

Němcům už hrabe v makovicích🤮🤮🤮

Kallistrátos: Máš tendenci soustavně podsouvat myšlenky mě cizí, aby jsi zesměšnil a následně odklonil debatu někam jinam. "Gro" dotazu je, zda se nyní v této otázce ŘKC řídí Kristovým učením a jak se k této problematice stavila prvotní církev / samozřejmě tehdy islám nebyl, ale přicházeli jiné směry /? Ne psané blbosti o tom " aby papež vyhlásil klatbu, atd...."
b8111

Němcům už hrabe v makovicích🤮🤮🤮

Kallistratos: Děkuji, ale já mám určité otázky dávno vyřešeny. Spíše bych chtěl znát tvůj názor proč ŘKC učila do II. Vat. koncilu něco jiného o Islámu, zda tedy 2000 let lhala? Na to jsi mi neodpověděl.
b8111

Němcům už hrabe v makovicích🤮🤮🤮

Kallistratos: Byli jsme stvořeni k obrazu Božímu a tomuto Obrazu jsme se zpronevěřili....Je to pro Tebe málo konkrétní?
Ano, je to pro mě málo konkrétní ve výkladu. Tak nějak mi uniká podstata toho, proč Bůh nechal napsat tolik knih, když možná na všechno stačili 3-4 konkrétní věty. Dáváš plošné, všeobecné známé, nic neříkající odpovědi. Údajně dáváš prostor Boží tvůrčí činnosti, přičemž …More
Kallistratos: Byli jsme stvořeni k obrazu Božímu a tomuto Obrazu jsme se zpronevěřili....Je to pro Tebe málo konkrétní?
Ano, je to pro mě málo konkrétní ve výkladu. Tak nějak mi uniká podstata toho, proč Bůh nechal napsat tolik knih, když možná na všechno stačili 3-4 konkrétní věty. Dáváš plošné, všeobecné známé, nic neříkající odpovědi. Údajně dáváš prostor Boží tvůrčí činnosti, přičemž dehonestuješ Boha, který tvoří slovem svých úst / Jan1,1-3 / a Jehož dílo svědčí o velmi vysokém inteligentním designu na obyčejného patlala, který tvoří stylem „hokus, pokus“ /slepé evoluční větve/, filosofií silnější a lepší přemáhá slabší, smrti a to vše zalito omáčkou mnoha miliard let. Bůh není stvořitelem chaosu a z chaosu nikdy nevznikne řád. A pokud je tvůrčí myšlenka dána předem, k čemu potom slepé větve evoluce? Nic příteli, každý máme jiný názor a to už dávno víme. Další otázky jsou zbytečné. Snad jenom, jest-li ta církev 2000 lhala o Islámu, nebo jak z toho ven? Děkuji.
b8111

Němcům už hrabe v makovicích🤮🤮🤮

Kallistratos: ……Člověk po pádu je uchvatitelem, šelmou.....
a- Zajímá mě, do jaké etapy evolučního vývoje chceš zařadit prvotní hřích?
b- Od jaké výše inteligence chceš definovat, co je vlastně hřích ?
c- Boží mentalitě je cizí a odporuje jí princip „ silnější přemáhá slabšího“
Pokud nevytrháváš z kontextu, tak Sv. písmo mluví o smrti, teprve až v souvislosti s pádem člověka. Jak Ti to zapadá do …More
Kallistratos: ……Člověk po pádu je uchvatitelem, šelmou.....
a- Zajímá mě, do jaké etapy evolučního vývoje chceš zařadit prvotní hřích?
b- Od jaké výše inteligence chceš definovat, co je vlastně hřích ?
c- Boží mentalitě je cizí a odporuje jí princip „ silnější přemáhá slabšího“
Pokud nevytrháváš z kontextu, tak Sv. písmo mluví o smrti, teprve až v souvislosti s pádem člověka. Jak Ti to zapadá do konceptu evoluce a křesťana?
b8111

Němcům už hrabe v makovicích🤮🤮🤮

Kallistratos: ……..bereš si ikony zla jako určitý model náboženské víry islámu….
Myslím si, že jsem se vyjádřil jasně. Pokud nerozumíš Islámu, je zbytečné pokračovat dál.
Vzniká otázka: církev do 2. Vat. Koncilu o Islámu učila něco jiného, to 2000 roků lhala?
b8111

Němcům už hrabe v makovicích🤮🤮🤮

Kallistratos: Určitě můžeš psát co chceš. Ale mnohý si rád občas něco "upustí" bez potřeby mít "pořád za zády "cenzora". Navíc, kdo začal je sporné, spory jsou dlouhodobé, zavleklé z druhých vláken.
b8111

Němcům už hrabe v makovicích🤮🤮🤮

Kallistratos: Já o voze, Ty o koze. Přesto se vyjádřím:
/ Koza /- Samozřejmě, že se snaží Bůh zachránit každého. Vždyť přece mluví o tom, že má i jiné ovce v jiných ovčincích. Kristus se zjevuje i mnohým muslimům ve snech a dává se jím poznat. Celé je to o poznání Boha a Jeho charakteru a naší odpovědí na Jeho pozvání. To přivádí ke spasení v něm. /žádných 144 000, to je symbol /
Vstupní brána …More
Kallistratos: Já o voze, Ty o koze. Přesto se vyjádřím:
/ Koza /- Samozřejmě, že se snaží Bůh zachránit každého. Vždyť přece mluví o tom, že má i jiné ovce v jiných ovčincích. Kristus se zjevuje i mnohým muslimům ve snech a dává se jím poznat. Celé je to o poznání Boha a Jeho charakteru a naší odpovědí na Jeho pozvání. To přivádí ke spasení v něm. /žádných 144 000, to je symbol /
Vstupní brána je Kristus, nikdo nevejde do Božího království mimo něj. Je to o upřímnosti a opravdovosti jednotlivců, plošná spása nebude ani u křesťanů, ústy vyznávat nestačí. „Né každý, kdo mi říká pane…….“Mat.7,21.
Pokud ovšem někdo vědomě odmítá a nenávidí Krista, vzniká problém. Pokud někdo věří, že náš Bůh je vrah, násilník, tyran a přeje si, abychom v jeho jménu nenáviděli a zabíjeli druhé, je něco špatně. Smyslem Satanova podvodu je, že se nám snaží představit Boha, jako toho zlého a on je ten spravedlivý vládce země. To se mu vynikajícím způsobem podařilo skrze zjevení Mohamedovi, který jej přijal.
Můj Bůh je láska, která položila život za mě. Jest-li někdo vraždí ve jménu boha, nemyslím si, že se modlíme ke stejnému Bohu. Stvořitele máme všichni stejného. OTÁZKOU JE, KOMU SLOUŽÍME PRAKTICKÝM ŽIVOTEM. / Vůz - problém HKT /
Láska překrývá množství přestoupení, ale má i své pravidla, jinak by byl spasen celý svět. Bohužel, pán Ježíš mluví o něčem jiném.
b8111

Němcům už hrabe v makovicích🤮🤮🤮

Kallistratos: Každý má nárok na svůj názor, byť dobrý, či špatný. Není dobré jej soustavně zpochybňovat a napadat. Jak Tvé, tak i mé názory, se mnohým nelíbí a neřeší to druzí pořád ...…...
b8111

Němcům už hrabe v makovicích🤮🤮🤮

Kallistratos: Nedělá mi dobře, když se pořád navážíš do Zedada. Myslím, že si to nezaslouží. Přeji hezký den.
b8111

Němcům už hrabe v makovicích🤮🤮🤮

Kallistratos:
Bůh nás učí, že Sv. bible je slovo Boží. /kdo věří má Ducha Kristova/
Historicko krit. teologie nás učí, že Sv. bible obsahuje slovo Boží. /kdo věří má ducha světa /

Já věřím, že Sv. bible je slovo Boží.
b8111

Němcům už hrabe v makovicích🤮🤮🤮

Kallistratos: Zbytečná debata. Nerozumíš a ani nechceš porozumět tématu HKT. Řešen čl. 841 Ř. K. katechismu. Boží slovo na den 28.1. A.D. 2019 / Boží slovo na den 28.1.2019/ Není potřeba dalších příkladů, když jsi nezpracoval první.
ČL. 841 JE OVOCE TOTÁLNÍHO BLUDU HKT, A NIKDE V PÍSMU NENAJDE OPORU!!!!
b8111

Němcům už hrabe v makovicích🤮🤮🤮

b - Velkým problémem vytvoření NWO, do nějž patří i SYNKRETISMUS, který se vytváří na půdě OSN již dávno, je pro sjednocení náboženství Ježíš Kristus v Jeho Božství a oběti za nás. Proto musí být cíleně umenšen. Tomu programově po malých doušcích, napomáhá HKteologie. Jsem zvědav, kam až jsou schopni zajít.
b8111

Němcům už hrabe v makovicích🤮🤮🤮

Samson1: a - Souhlas. Ovšem nejen EU, ale i světové elity. Jen slepí nevidí, že je něco odstartováno, uměle vyvolanými mezinárodními hospodářskými krizemi, které směřují cíleně k celosvětovému chaosu, poklesem morálky, vyvoláváním válečných konfliktů, atd., tedy zničení dosavadního zažitého řádu za účelem vytvoření nového, který dlouho stejně nepotrvá. Nicméně toto je předpovězeno a konečné slov…More
Samson1: a - Souhlas. Ovšem nejen EU, ale i světové elity. Jen slepí nevidí, že je něco odstartováno, uměle vyvolanými mezinárodními hospodářskými krizemi, které směřují cíleně k celosvětovému chaosu, poklesem morálky, vyvoláváním válečných konfliktů, atd., tedy zničení dosavadního zažitého řádu za účelem vytvoření nového, který dlouho stejně nepotrvá. Nicméně toto je předpovězeno a konečné slovo má Bůh. Po novém světovém řádu volá i ŘKC, protože soustavný stav světa je dle ní, i elit neudržitelný. / klimatické podmínky, atd../.
b8111

Němcům už hrabe v makovicích🤮🤮🤮

Kallistrátos: Měj nadhled a sleduj cíl, kde nás chtějí mít. Neřeš HODNOVĚRNOST DETAILŮ neboť Ti, podstatné unikne. A o to jim jde. Pro ně není problém např. z poklidné demonstrace obyčejných lidí, kteří odmítají si nechat lhát od těchto darebáků, udělat nastrčenými policajty s vyholenými hlavami,
kteří se schválně perou a hajlují, demonstraci fašistickou. A pak to vymývání mozků pokračuje večer …More
Kallistrátos: Měj nadhled a sleduj cíl, kde nás chtějí mít. Neřeš HODNOVĚRNOST DETAILŮ neboť Ti, podstatné unikne. A o to jim jde. Pro ně není problém např. z poklidné demonstrace obyčejných lidí, kteří odmítají si nechat lhát od těchto darebáků, udělat nastrčenými policajty s vyholenými hlavami,
kteří se schválně perou a hajlují, demonstraci fašistickou. A pak to vymývání mozků pokračuje večer přes masmédia. Taktéž není problém NĚCO HODNOVĚRNÉHO ZPOCHYBNIT a obráceně z něčeho NEHODNOVĚRNÉHO UDĚLAT HODNOVĚRNÉ. Rozdělit, rozhádat, dostat národy do krize, o to zde jde, aby mohli přijít s řešením. Čím dál tím méně se zajímám o politiku, protože ji už nevěřím.... Spíše vnímám, jak se Sv. písmo naplňuje.....
b8111

VALKA KTEROU NEVIDÍTE

Kallistratos: Děkuji, nápodobně. Souhlas, to hlavní je někde jinde. Ale snad na závěr: mě opravdu mrzí právě ti hodní / od zlých se to očekává /, kteří dovedou ublížit. Byl jsem např. velice zklamaný z kázání Ládi Heryána, pro mě člověka, který má v sobě lásku, velmi chytrého, který celé kázání při mši hanil některé politiky a vybízel k demonstracím na jejich odstoupení. Vždyť to je plně v …More
Kallistratos: Děkuji, nápodobně. Souhlas, to hlavní je někde jinde. Ale snad na závěr: mě opravdu mrzí právě ti hodní / od zlých se to očekává /, kteří dovedou ublížit. Byl jsem např. velice zklamaný z kázání Ládi Heryána, pro mě člověka, který má v sobě lásku, velmi chytrého, který celé kázání při mši hanil některé politiky a vybízel k demonstracím na jejich odstoupení. Vždyť to je plně v rozporu s evangeliem. Ano, má lásku, vysoký intelekt, ale chybí mu Boží duch moudrosti. Jsem velmi zklamaný M. O. Váchou, Grygarem, když udělili Bludný kámen a tak zesměšnili před celým národem Prof. RNDr. Antonína J.
Mejsnara, DrSc,IOM z Přírodovědecké fakulty Karl. Univerzity, který byl celý život uznávaná kapacita ve svém oboru. Jeho jedinou „ chybou“ bylo, že si „dovolil“ vydat na závěr své kariéry, knihu: Mýtus evoluce. A bylo po kapacitě. Mnozí se domnívají, že za zlo světa mohou jen zlí lidé, jenže opak je kolikrát pravdou. Válkám nevelili zloději, povaleči, …….
Přeji hezký večer.
b8111

VALKA KTEROU NEVIDÍTE

Kallistrátos: Příteli, děkuji za smířlivý závěr této krátké výměny názorů. Já na rozdíl od mnoha evolucionistů netrpím ponižováním druhých, kteří jinak vnímají fakta. Se srdce Ti přeji, ať si jdeš svou cestou zrání. Na mnohé zdánlivě těžké otázky může být jednoduchá odpověď. Píšeš o vzniku ledovců, Himalájích, posuvu tekt. desek, atd…… Možná stačí přijmout velký tlak v krátkém čase, tedy …More
Kallistrátos: Příteli, děkuji za smířlivý závěr této krátké výměny názorů. Já na rozdíl od mnoha evolucionistů netrpím ponižováním druhých, kteří jinak vnímají fakta. Se srdce Ti přeji, ať si jdeš svou cestou zrání. Na mnohé zdánlivě těžké otázky může být jednoduchá odpověď. Píšeš o vzniku ledovců, Himalájích, posuvu tekt. desek, atd…… Možná stačí přijmout velký tlak v krátkém čase, tedy celosvětovou potopu, kterou tvrdošíjně evol. odmítají a připouštějí pouze lokální. Pokud více porozumíš Sv. písmu, pak nemáš problém ani s Kainem, atd., který vykročil do světa hledat si svou ženu. Problém má ten, který nerozumí pointě o Mikuláši, a kvůli „nezpracování“ nošení dárků dětem, zavrhne celý příběh, byť má historické kořeny. Opačný extrém je zase ten, kdo naopak tomu věří plně. Přeji Ti hezký den.